Dlaczego warto iść na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Lublinie?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Lublinie?
Finanse i Rachunkowość - Lublin

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Lublinie?

Finanse i rachunkowość to świetna propozycja dla tych, którzy interesują się światem finansów, a dodatkowo lubią liczyć i pragną tę zdolność wykorzystać. To kierunek o szerokich perspektywach, dzięki czemu można pozyskać szeroką wiedzę teoretyczną oraz liczne umiejętności wykorzystywania jej w praktyce.

Jeśli ciekawe i rozbudowane programy kształcenia nie zachęcają jeszcze do rozpoczęcia nauki, to może zachęci fakt, że branża finansowa należy do jednej z najprężniej rozwijających się, która wciąż poszukuje wykształconych specjalistów.

Podejmując studia z zakresu Finansów i rachunkowości w Lublinie można mieć pewność, że pozyska się wysokiej jakości wykształcenie, złożone wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Zdobywane przez studentów wykształcenie to przede wszystkim dogłębna wiedza z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz zbiór umiejętności analizy zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych.

Programy kształcenia omawianego przez nas kierunku są bardzo bogate, zatem studenci mają sporo materiału do opanowania. Zaznajamiają się z zagadnieniami, które dotyczą między innymi:

 • mikroekonomii i makroekonomii,
 • rachunkowości finansowej,
 • finansów przedsiębiorstw,
 • bankowości,
 • kreowania przedsiębiorczości,
 • planowania finansowego,
 • systemów podatkowych.

 

Lubelscy studenci Finansów i rachunkowości otrzymują możliwość wyboru specjalności. W oferowanym zestawie znajdują się między innymi: Bankowość i rynki finansowe, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, Inwestycje kapitałowe, czy Audyt i rachunkowość zarządcza.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Najważniejszą umiejętnością zdobywaną na studiach jest umiejętność wykorzystywania pozyskiwanej wiedzy w praktyce, czyli w działaniu. Z racji tego, że program nauczania jest szeroki i zbudowany z wielu elementów, studenci rozwijają wiele różnorodnych umiejętności.

Na liście nabywanych umiejętności widnieją:

 • umiejętność prognozowania zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem metod i narzędzi statystyczno- ekonometrycznych,
 • umiejętność przeprowadzania analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • umiejętność przeprowadzania oceny efektywności projektów gospodarczych,
 • umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej,
 • umiejętność podejmowania decyzji strategicznych.

 

Rozwijaniu umiejętności służą także liczne projekty, w których mogą uczestniczyć lubelscy studenci. Organizowane są konferencje, projekty badawcze i konsultingowe, jak również szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Przed absolwentami Finansów i rachunkowości otwiera się branża finansowa. Zachęca ona licznymi ofertami pracy, a także możliwością rozwoju i różnorodnymi ścieżkami kariery. Świat finansów możemy podzielić na dyscypliny, w których absolwenci omawianego przez nas kierunku odnajdą swoje miejsce. Są to między innymi: księgowość i rachunkowość, audyt, ubezpieczenia, analityka finansowa, doradztwo finansowe, czy bankowość.

Oznacza to, że z pozyskanym na studiach wykształceniem można podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, biurach rachunkowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, instytucjach administracji publicznej, służbach finansowych, domach maklerskich.

WSZYSTKO O KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - LUBLIN

Komentarze (0)