Studia ekonomiczne Lublin

Studia ekonomiczne Lublin

Studia ekonomiczne Lublin

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Lublinie

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia ekonomiczne Lublin | woj. lubelskie

Studia ekonomiczne w Lublinie od wielu lat niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystko dzięki temu, że kierunki ekonomiczne są bardzo rozwojowe, dopasowane do sytuacji na rynku i pozwalają nie tylko na odbycie ciekawych, rozwojowych studiów, ale przede wszystkim na znalezienie pracy w zawodzie.

Wszystkie studia ekonomiczne oparte są na wiedzy o tym, jak wykorzystywane są zasoby w celu wytworzenia dóbr i ich konsumpcji, oraz na tym jak poprawnie przeprowadzana jest analiza produkcji. Kierunki ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Dlatego warto zdawać sobie sprawę, iż studia ekonomiczne w Lublinie to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, inwestycje i ubezpieczenia, metody ilościowe i systemy informacyjne, prawo w biznesie, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE W LUBLINIE

SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
M
P
R
S
U
Z
Rozwiń

KIERUNKI EKONOMICZNE W LUBLINIE

Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Lublinie należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.

Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Lublinie

Decydując się na studia ekonomiczne w Lublinie można mieć pewność, że bez przeszkód znajdziemy zarówno odpowiednie miejsce do nauki, jak i najlepszą dla nas opcję kształcenia. Należy jednak zwrócić baczną uwagę na fakt, iż kierunki o charakterze ekonomicznym dostępne są na wielu uczelniach, to nie wszystkie oferują nam kształcenie w trybie niestacjonarnym. Studia ekonomiczne w niestacjonarnej formie to domena wyższych szkół niepublicznych. Ich program zbliżony jest do tych proponowanych przez uczelnie państwowe, a pod niektórymi względami, w stosunku do nich, wydają się konkurencyjne.

Ekonomia i kierunki pokrewne to szerokie dyscypliny, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgłębiać je w trybie innym niż stacjonarny. Jeśli posiada ktoś wątpliwości, czy nauka w takiej formie nie jest obciążeniem, bądź czymś trudnym do zrealizowania należy uspokoić mówiąc, że jeśli by tak było, to studia te nie byłyby w takiej odsłonie prowadzone. Przeglądając katalogi edukacyjne lubelskich uczelni możemy dostrzec, że kierunki ekonomiczne dzielone są na pierwszy i drugi stopień. Niektóre z nich realizowane są na studiach niestacjonarnych, ale na przykład wyłącznie na drugim stopniu. Warto dokładnie przyjrzeć się temu zagadnieniu, aby uniknąć niespodzianek i niepotrzebnego stresu związanego z wyborem ścieżki kształcenia. Osoby wybierające studia ekonomiczne niestacjonarne w Lublinie mogą być spokojne o jakość pozyskiwanego wykształcenia. Siatki zajęć wypełnione są po brzegi, specjalności ulegają pomnażaniu, a co za tym idzie powiększają się możliwości zawodowe po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu.

POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE NIESTACJONARNE W LUBLINIE

STUDIA EKONOMICZNE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

A
C
E
K
O
P
R
S
U
W
Z
Rozwiń

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Lublinie to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, doradca dla sektora MŚP, menedżer służby BHP, inspektor w służbach ekonomiczno-finansowych, rzeczoznawca majątkowy, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, pracownik domu maklerskiego, ekspert ds. logistyki, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA EKONOMICZNE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi zajęcia na Wydziale Ekonomicznym na kilku kierunkach. Są to: Business management (studia w języku angielskim), Ekonomia, Finanse i rachunkowość, matematyka i finanse, Logistyka, Studia prawno-biznesowe oraz Zarządzanie. Nas najbardziej interesuje część z nich, dających możliwość studiowania przedmiotów ekonomicznych. Studenci na kierunku Ekonomia I stopnia mogą wybierać wśród dwóch specjalności: Biznesu międzynarodowego oraz Przedsiębiorstwa w gospodarce regionalnej. Na studiach II stopnia wybór rozbudowany jest do specjalności: Ekonomia międzynarodowa, Gospodarka samorządowa, Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne, Systemy ekonomiczne oraz Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Kolejnym kierunkiem ekonomicznym są Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw, Bankowość i rynki finansowe oraz Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji (na studiach I stopnia) oraz specjalności: Menadżer finansowy, Doradca finansowy, Audyt i rachunkowość zarządcza, Inwestycje kapitałowe i Podatki i finanse publiczne (na studiach II stopnia). Kierunek Matematyka i finanse (studia licencjackie I stopnia) pozwala na studiowanie jednej ze specjalności: Rachunkowość i podatki, Instytucje i instrumenty rynku finansowego, Matematyka ubezpieczeniowa oraz Metody statystyczne. Kierunek Zarządzanie (studia magisterskie II stopnia) pozwala swoi m studentom na wybór jednej ze specjalności, jakimi są: Strategiczne zarządzanie marką, Systemy informacyjne w administracji i biznesie, Zarządzanie kapitałem społecznym oraz Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. Studia Prawno-biznesowe (licencjackie I stopnia) dają absolwentom możliwość podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia z zakresu nauk społecznych, w szczególności na kierunkach: Administracja, Ekonomia, Zarządzanie oraz na kierunkach z zakresu prawa gospodarczego. UMCS prowadzi również nabór na ekonomiczne studia podyplomowe: Bankowość i finanse, Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro, Rachunkowość oraz Zarządzanie procesami logistycznymi.

Dowiedz się więcej>

 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA EKONOMICZNE

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II prowadzi zajęcia na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Społecznych, w Instytucie Ekonomii i Zarządzania. Kierunek Ekonomia prowadzi studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) oraz studia stacjonarne II stopnia (magisterskie). Na kierunku ekonomicznym można wybrać jedną z dwu specjalności: Inwestycje kapitałowe i strategie inwestycyjne albo Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. KUL organizuje również studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i podatków oraz Zarządzania zasobami ludzkimi. Istnieje również możliwość realizacji na KUL indywidualnego toku studiów w ramach  Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno - Społecznych. Studenci ekonomii mogą uczestniczyć w programie Socrates-Erasmus, który wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę oraz stwarza możliwości udziału w wielu interesujących projektach edukacyjnych. Można ubiegać się o stypendium między innymi w Charles University in Prague (Czechy), University of Joensuu (Finlandia), Universidad de Sevilla (Hiszpania), Université de Fribourg (Szwajcaria).

Dowiedz się więcej>

 


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE STUDIA EKONOMICZNE

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi zajęcia z ekonomii na Wydziale Agrobioinżynierii, na siedmio-semestralnych studiach inżynierskich, na kierunku Towaroznawstwo. Po 4 semestrze istnieje możliwość wyboru jednej z dwu specjalizacji: Obrotu towarowego i obsługi celnej lub Zarządzania jakością towarów konsumpcyjnych. Studia na kierunku Towaroznawstwo można kontynuować na poziomie studiów drugiego stopnia, trwających trzy semestry. Na tym samym wydziale odbywają się zajęcia na kierunku Ekonomia, podczas licencjackich, sześcio-semestralnych studiów. Tutaj specjalnością do wyboru jest Handel. UP w Lublinie prowadzi również studia podyplomowe z Rachunkowości i podatków w rolnictwie.

Dowiedz się więcej>

 


WYŻSZA SZKOŁA INNOWACJI I EKONOMII STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Innowacji i Ekonomii w Lublinie prowadzi zajęcia na kierunku Ekonomia na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich). Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym i obejmują specjalności: Ekonomika przedsiębiorstw, Analizy ekonomiczne i rachunkowość, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Gospodarowanie nieruchomościami oraz E-biznes. WSIIE prowadzi również studia ekonomiczne na kierunku Finanse i rachunkowość na poziomie studiów trzyletnich licencjackich. Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym i obejmują specjalności: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa, Finanse publiczne i skarbowość, Finanse w logistyce oraz Doradztwo inwestycyjne. Na Wyższej Szkole Innowacji i Ekonomii można kontynuować naukę na ekonomicznych studiach podyplomowych, na kierunkach: Akademia trenera biznesu, Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej, Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji, Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji, Doradca podatkowy, Doradca bankowy, Kontroler wewnętrzny, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość budżetowa, Dyplomowany administrator nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości oraz Zarządzanie nieruchomościami.

 


WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji prowadzi nabór na studia ekonomiczne licencjackie na kierunku Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Finanse i bankowość, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz Analiza rynku finansowego. WSPA posiada również w ofercie ekonomiczne studia podyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna, Bankowość, Coaching biznesowy, Doradca finansowy, Finanse i ubezpieczenia, Inwestycje na rynku finansowym, MSSF/MSR w sprawozdawczości finansowej spółek, Negocjacje i mediacje w biznesie, Podatki, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość i finanse, Rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce, Trener biznesu, Windykacja i zarządzanie należnościami oraz Wycena nieruchomości.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)