Studia ekonomiczne Lublin

Studia ekonomiczne Lublin

Studia ekonomiczne Lublin

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Lublinie

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.03.2023

Studia ekonomiczne Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia ekonomiczne w Lublinie możesz podjąć w 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (Wydział Ekonomiczny UMCS, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS), Katolickim Uniwersytecie Lubelsim Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji), Politechnice Lubelskiej (Wydział Zarządzania POLLUB), Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP) oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia ekonomiczne Lublin
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia ekonomiczne w Lublinie rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia ekonomiczne w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, język obcy, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia ekonomiczne w Lublinie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka gospodarcza stacjonarne I stopnia, II stopnia
Bussiness analytics stacjonarne I stopnia
Economy stacjonarne II stopnia
Ekobiznes stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Ekonomia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
European studies stacjonarne I stopnia
Europeistyka stacjonarne I stopnia
Finance and accounting stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Finanse i rachunkowość stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Finanse i rachunkowość - studia online online I stopnia
Gospodarka przestrzenna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
International relations stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Management stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Matematyka w finansach stacjonarne I stopnia, II stopnia
Rachunkowość i controlling stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Sociology stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Socjologia stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Socjologia - studia online online I stopnia, II stopnia
Stosunki międzynarodowe stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Stosunki międzynarodowe - studia online online I stopnia
Zarządzanie - studia online online I stopnia, II stopnia
Zarządzanie w politykach publicznych stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są studia ekonomiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Politechnika Lubelska

Lubelska Akademia WSEI

Kierunki ekonomiczne:

ECONOMY
EKONOMIA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Pokaż więcej

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki ekonomiczne:

EKONOMIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki ekonomiczne w Lublinie

SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
P
R
S
U
Z
Rozwiń

Studia ekonomiczne w Lublinie - podyplomowe

A
K
P
R
W
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Lublinie należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.

Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Limity miejsc na studia ekonomiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów ekonomicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach ekonomicznych w Lublinie:

 

Analityka gospodarcza:

 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej: 90

 

Ekonomia:

 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej: 108
 • Uniwersytet Przyrodniczy: 60

 

Finanse i rachunkowość:

 • Politechnika Lubelska: 30
 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej: 130

 

Matematyka w finansach:

 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej: 63

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

 

Ile kosztują studia ekonomiczne w Lublinie

Aby dowiedzieć się ile kosztują studia ekonomiczne w Lublinie, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Należy określić, w której uczelni będziemy studiować oraz w jakim trybie kształcenia. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ studia mogą być bezpłatne i płatne. Bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne w uczelniach publicznych. Do studiów płatnych należą natomiast: studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach niepublicznych.

 

Ekonomia:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji: od 3040 zł

 

Finanse i rachunkowość:

 • Politechnika Lubelska: od 3900 zł
 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej: od 4000 zł
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji: od 3420 zł
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji: od 4200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są zazwyczaj w lipcu, jednak nie ma jednej daty, kiedy wszystkie uczelnie podają wyniki do wiadomości. Każda ustala to indywidualnie.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: do 13.07.2022
 • Politechnika Lubelska: do 13.07.2022
 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej: do 14.07.2022
 • Uniwersytet Medyczny: do 18.07.2022
 • Uniwersytet Przyrodniczy: do 13.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

O tym, w jaki sposób złożyć dokumenty rekrutacyjne dowiemy się z internetowego systemu rejestracji kandydata. Każda uczelnia może wymagać innej formy, choć najczęściej należy dostarczyć dokumenty osobiście, wysłać pocztą tradycyjną albo przesłać pocztą elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Składanie dokumentów rekrutacyjnych dotyczy wyłącznie tych kandydatów, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Wraz z taką informacją otrzymamy wiadomość o terminie, w jakim należy to zrobić.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Politechnika Lubelska: od 14.07.2022 do 20.07.2022
 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej: od 15.07.2022 do 21.07.2022
 • Uniwersytet Medyczny: do 21.07.2022
 • Uniwersytet Przyrodniczy: od 14.07.2022 do 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Lublinie

Decydując się na studia ekonomiczne w Lublinie można mieć pewność, że bez przeszkód znajdziemy zarówno odpowiednie miejsce do nauki, jak i najlepszą dla nas opcję kształcenia. Należy jednak zwrócić baczną uwagę na fakt, iż kierunki o charakterze ekonomicznym dostępne są na wielu uczelniach, to nie wszystkie oferują nam kształcenie w trybie niestacjonarnym. Studia ekonomiczne w niestacjonarnej formie to domena wyższych szkół niepublicznych. Ich program zbliżony jest do tych proponowanych przez uczelnie państwowe, a pod niektórymi względami, w stosunku do nich, wydają się konkurencyjne.

Ekonomia i kierunki pokrewne to szerokie dyscypliny, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgłębiać je w trybie innym niż stacjonarny. Jeśli posiada ktoś wątpliwości, czy nauka w takiej formie nie jest obciążeniem, bądź czymś trudnym do zrealizowania należy uspokoić mówiąc, że jeśli by tak było, to studia te nie byłyby w takiej odsłonie prowadzone. Przeglądając katalogi edukacyjne lubelskich uczelni możemy dostrzec, że kierunki ekonomiczne dzielone są na pierwszy i drugi stopień.

Niektóre z nich realizowane są na studiach niestacjonarnych, ale na przykład wyłącznie na drugim stopniu. Warto dokładnie przyjrzeć się temu zagadnieniu, aby uniknąć niespodzianek i niepotrzebnego stresu związanego z wyborem ścieżki kształcenia. Osoby wybierające studia ekonomiczne niestacjonarne w Lublinie mogą być spokojne o jakość pozyskiwanego wykształcenia. Siatki zajęć wypełnione są po brzegi, specjalności ulegają pomnażaniu, a co za tym idzie powiększają się możliwości zawodowe po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu.

czytaj dalej studia ekonomiczne niestacjonarne (zaoczne) w Lublinie

Popularne kierunki niestacjonarne w Lublinie polecane dla ciebie

Jak wyglądają studia ekonomiczne w Lublinie?

Studia ekonomiczne w Lublinie to kierunki studiów, dzięki którym można poznać zagadnienia dotyczące mikroekonomii i makroekonomii, prawa i polityki gospodarczej, statystyki, bankowości, marketingu czy rachunkowości, a także zasady działania w warunkach otwartej gospodarki i swobodnego przepływu towarów.

Najpopularniejsze kierunki ekonomiczne w Lublinie: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Analityka gospodarcza, Matematyka w finansach.

Współczesne studia ekonomiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach ekonomicznych

Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, biurach rachunkowych, bankach, zakładach ubezpieczeń.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Lublinie na popularnych stanowiskach związanych z ekonomią, finansami, czy rachunkowością wahają się od 4200 zł do 7200 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stanowiska i stażu pracy, miejsca pracy, miejscowości).

 

Typ studiów

Studia ekonomiczne w Lublinie od wielu lat niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystko dzięki temu, że kierunki ekonomiczne są bardzo rozwojowe, dopasowane do sytuacji na rynku i pozwalają nie tylko na odbycie ciekawych, rozwojowych studiów, ale przede wszystkim na znalezienie pracy w zawodzie.

 

Wszystkie studia ekonomiczne oparte są na wiedzy o tym, jak wykorzystywane są zasoby w celu wytworzenia dóbr i ich konsumpcji, oraz na tym jak poprawnie przeprowadzana jest analiza produkcji. Kierunki ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.

Dlatego warto zdawać sobie sprawę, iż studia ekonomiczne w Lublinie to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, inwestycje i ubezpieczenia, metody ilościowe i systemy informacyjne, prawo w biznesie, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

 

Studia ekonomiczne w Lublinie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia ekonomiczne są jednymi z najpopularniejszych w XXI wieku, przede wszystkim dlatego, że gwarantują niejako uniwersalne, praktyczne wykształcenie. Lubelskie uczelnie proponują studiowanie poszczególnych kierunków w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień w zależności od wybranego kierunku to studia licencjackie, które trwają trzy lata, bądź studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku.

Drugi stopień to studia magisterskie, które możesz realizować w trakcie trzech lub czterech semestrów. Studia magisterskie uzupełniają treści zgłębiane na studiach pierwszego stopnia. Uczelnie w Lublinie oferują także kształcenie w zakresie studiów podyplomowych, które w trakcie dwóch/trzech semestrów możesz realizować niestacjonarnie.

Do tej kategorii możemy zaliczyć, na przykład compliance w zarządzaniu organizacją, kadry i płace w prawie i praktyce, rachunkowość i podatki. Kierunki ekonomiczne możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, natomiast na studiach zaocznych w weekendy od piątku/soboty do niedzieli. To Ty decydujesz, który tryb edukacji odpowiada Ci najbardziej.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów ekonomicznych w Lublinie

W Lublinie znajdziesz bardzo wiele kierunków studiów, które możemy zaliczyć do kategorii studiów ekonomicznych. Są wśród nich oczywiście takie propozycje jak ekonomia, finanse i rachunkowość, matematyka w finansach. Oferta jest jednak bardzo szeroka i zawiera także pozycje realizowane w języku angielskim.

Anglojęzyczne kształcenie umożliwi Ci prężne wkroczenie na rynek międzynarodowy oraz rozpoczęcie współpracy z kontrahentami zagranicznymi. Lubelskie uczelnie proponują także gospodarkę przestrzenną, analitykę gospodarczą, europeistykę, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, socjologię i wiele innych. Poszczególne kierunki studiów odznaczają się kompleksowo opracowanymi programami kształcenia, które kładą nacisk na nauki ekonomiczne, umiejętności zarządcze, zdolności językowe.

Warto zapoznać się szczegółowo z metodyką nauczania, ale przede wszystkim z ofertą kształcenia poszczególnych placówek akademickich w Lublinie. Pamiętaj, że studia ekonomiczne są jednymi z najbardziej obleganych, ponieważ dają gwarancję uniwersalnego, praktycznego wykształcenia.

 

Kierunki ekonomiczne w Lublinie - rekrutacja 2023/2024:

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki ekonomiczne w Lublinie?

Poszczególne kierunki ekonomiczne możesz realizować na wielu lubelskich uczelniach. Bogatą ofertę kształcenia prezentuje między innymi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny tej uczelni umożliwia edukację w zakresie ekonomii, analityki gospodarczej, zarządzania w politykach praktycznych, a także international relations.

Wydział Nauk Społecznych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego skupia się na ekonomii i stosunkach międzynarodowych. Warto poznać także propozycje praktycznego kształcenia, które oferują Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy.

Na Politechnice możesz zgłębiać finanse i rachunkowość, natomiast Uniwersytet Przyrodniczy pozwoli Ci zdobyć wiedzę nie tylko ekonomiczną, ale i z zakresu zarządzania oraz gospodarki przestrzennej. Uczelnie w Lublinie mają charakter zarówno publiczny, jak i prywatny. Bogate oferty kształcenia wspierane są kompleksowo opracowanym programem studiów, który realizowany jest przez najlepszych w swoim fachu specjalistów.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki ekonomiczne w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia ekonomiczne w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Kierunki ekonomiczne są jednymi z najchętniej wybieranych. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wciąż poszukuje osób, wykształconych ekonomicznie, posiadających zdolności kierownicze, odnajdujących się w zakresie analityki gospodarczej i stosunków międzynarodowych. Absolwenci poszczególnych propozycji kształcenia mają bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Miejsce pracy uzależnione jest od realizowanego kierunku i specjalizacji.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • analityk finansowy
 • specjalista do spraw ryzyka i analiz kredytowych
 • przedstawiciel handlowy
 • doradca biznesowy
 • młodszy specjalista ds. importu
 • doradca ds. leasingu
 • główny księgowy
 • kierownik działu finansowego
 • właściciel biura rachunkowego
 • kontroler finansowy
 • dyrektor finansowy

 

Absolwenci pracują w sektorach i segmentach rynku europejskiego, działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw prywatnych, instytucjach krajowej administracji skarbowej, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych, konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce, bankach, firmach ubezpieczeniowych, firmach finansowych i leasingowych, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych i wydawniczych.

Nim zdecydujesz się na dane studia, zweryfikuj, którzy specjaliści są najbardziej poszukiwani. Polski rynek pracy, a także gospodarka, kultura i działania społeczne otwierają się na zagranicę, dlatego firmy i instytucje potrzebują wykształconych ekspertów w zakresie różnych dziedzin.

Warto także kierować się własnymi predyspozycjami i zainteresowaniami. Satysfakcja zawodowa to ważna część naszego życia, dlatego wybierz kierunek, który faktycznie Cię interesuje. Studia ekonomiczne mają bardzo duży potencjał badawczy i zawodowy.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Wybór uczelni wyższej nie należy do najłatwiejszych decyzji. W Lublinie znajdziesz wiele ważnych placówek akademickich, które oferują kształcenie na najwyższym poziomie. Warto zapoznać się z ofertą kształcenia poszczególnych ośrodków, by zdecydować, która opcja odpowiada Ci najbardziej. Pamiętaj, że poszczególne uczelnie oferują oryginalne programy studiów, a także szereg zajęć pozauczelnianych.

Ważny jest także fakt, że nie każda placówka akademicka proponuje edukację na danym kierunku. Wybór studiów często określa, na jakiej uczelni będziemy studiować. Zweryfikuj możliwości rozwoju, jakie dają Ci poszczególne ośrodki akademickie. Ważne są programy stażowe i stypendialne, oferty praktyk, wymiany, koła naukowe.

Sprawdź, jakie inicjatywny studenckie czekają właśnie na Ciebie i czy odpowiadają one Twoim zainteresowaniom i aspiracjom zawodowym. Lubelskie uczelnie są znane w całej Polsce i wielu maturzystów i studentów bardzo chętnie wybiera kształcenie w ich murach. Warto zapoznać się z opiniami absolwentów na temat danych kierunków studiów, kadr i ośrodków akademickich.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia ekonomiczne w Lublinie?

Lublin to miasto zakorzenione w historii, dążące jednak do innowacji i nowoczesnych rozwiązań badawczych. Znajdziesz tutaj wiele popularnych i cenionych uczelni, które umożliwią Ci zdobycie dobrego wykształcenia oraz umiejętności cenionych przez współczesnych pracodawców.

Miasto zapewnia studentom bardzo wiele atrakcji i szeroki dostęp do wiedzy, wydarzeń kulturalnych i sportowych. We współpracy z uczelniami, firmami i instytucjami tworzy programy stażowe i oferty praktyk, pomagając absolwentom wejść na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Władze poszczególnych placówek akademickich dążą do rozwoju badawczego i zawodowego studentów.

W murach uczelni organizowane są konferencje naukowe, zakładane są koła naukowe, a także odbywają się konkursy na granty badawcze. Masz szansę na wymianę międzyuczelnianą w kraju i za granicą, a także możesz uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach i spotkaniach z ludźmi nauki i techniki, którzy pozwolą Ci spojrzeć na życie zawodowe z nowej perspektywy, a także uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Studia uznawane są za jeden z najważniejszych okresów w życiu młodego człowieka, który dopiero zbiera różnego rodzaju doświadczenia egzystencjalne. To czas zawierania najtrwalszych przyjaźni i zdobywania kontaktów istotnych dla późniejszego życia zawodowego. W Lublinie znajdziesz wiele instytucji, które pozwolą Ci rozwijać ekonomiczne pasje, ale uczelnia umożliwi także kreowanie nowych zainteresowań.

Najlepsze studenckie lata warto spędzić w Lublinie aktywnie. Ostatecznie kształcenie wyższe to nie tylko godziny spędzane w bibliotece. Wykorzystaj potencjał miasta i uczelni, na której zamierzasz studiować.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Lublinie to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, doradca dla sektora MŚP, menedżer służby BHP, inspektor w służbach ekonomiczno-finansowych, rzeczoznawca majątkowy, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, pracownik domu maklerskiego, ekspert ds. logistyki, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA EKONOMICZNE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi zajęcia na Wydziale Ekonomicznym na kilku kierunkach. Są to: Business management (studia w języku angielskim), Ekonomia, Finanse i rachunkowość, matematyka i finanse, Logistyka, Studia prawno-biznesowe oraz Zarządzanie. Nas najbardziej interesuje część z nich, dających możliwość studiowania przedmiotów ekonomicznych. Studenci na kierunku Ekonomia I stopnia mogą wybierać wśród dwóch specjalności: Biznesu międzynarodowego oraz Przedsiębiorstwa w gospodarce regionalnej. Na studiach II stopnia wybór rozbudowany jest do specjalności: Ekonomia międzynarodowa, Gospodarka samorządowa, Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne, Systemy ekonomiczne oraz Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Kolejnym kierunkiem ekonomicznym są Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw, Bankowość i rynki finansowe oraz Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji (na studiach I stopnia) oraz specjalności: Menadżer finansowy, Doradca finansowy, Audyt i rachunkowość zarządcza, Inwestycje kapitałowe i Podatki i finanse publiczne (na studiach II stopnia). Kierunek Matematyka i finanse (studia licencjackie I stopnia) pozwala na studiowanie jednej ze specjalności: Rachunkowość i podatki, Instytucje i instrumenty rynku finansowego, Matematyka ubezpieczeniowa oraz Metody statystyczne. Kierunek Zarządzanie (studia magisterskie II stopnia) pozwala swoi m studentom na wybór jednej ze specjalności, jakimi są: Strategiczne zarządzanie marką, Systemy informacyjne w administracji i biznesie, Zarządzanie kapitałem społecznym oraz Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi. Studia Prawno-biznesowe (licencjackie I stopnia) dają absolwentom możliwość podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia z zakresu nauk społecznych, w szczególności na kierunkach: Administracja, Ekonomia, Zarządzanie oraz na kierunkach z zakresu prawa gospodarczego. UMCS prowadzi również nabór na ekonomiczne studia podyplomowe: Bankowość i finanse, Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro, Rachunkowość oraz Zarządzanie procesami logistycznymi.

Dowiedz się więcej>

 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA EKONOMICZNE

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II prowadzi zajęcia na kierunku Ekonomia na Wydziale Nauk Społecznych, w Instytucie Ekonomii i Zarządzania. Kierunek Ekonomia prowadzi studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) oraz studia stacjonarne II stopnia (magisterskie). Na kierunku ekonomicznym można wybrać jedną z dwu specjalności: Inwestycje kapitałowe i strategie inwestycyjne albo Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. KUL organizuje również studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i podatków oraz Zarządzania zasobami ludzkimi. Istnieje również możliwość realizacji na KUL indywidualnego toku studiów w ramach  Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno - Społecznych. Studenci ekonomii mogą uczestniczyć w programie Socrates-Erasmus, który wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę oraz stwarza możliwości udziału w wielu interesujących projektach edukacyjnych. Można ubiegać się o stypendium między innymi w Charles University in Prague (Czechy), University of Joensuu (Finlandia), Universidad de Sevilla (Hiszpania), Université de Fribourg (Szwajcaria).

Dowiedz się więcej>

 


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE STUDIA EKONOMICZNE

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prowadzi zajęcia z ekonomii na Wydziale Agrobioinżynierii, na siedmio-semestralnych studiach inżynierskich, na kierunku Towaroznawstwo. Po 4 semestrze istnieje możliwość wyboru jednej z dwu specjalizacji: Obrotu towarowego i obsługi celnej lub Zarządzania jakością towarów konsumpcyjnych. Studia na kierunku Towaroznawstwo można kontynuować na poziomie studiów drugiego stopnia, trwających trzy semestry. Na tym samym wydziale odbywają się zajęcia na kierunku Ekonomia, podczas licencjackich, sześcio-semestralnych studiów. Tutaj specjalnością do wyboru jest Handel. UP w Lublinie prowadzi również studia podyplomowe z Rachunkowości i podatków w rolnictwie.

Dowiedz się więcej>

 


WYŻSZA SZKOŁA INNOWACJI I EKONOMII STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Innowacji i Ekonomii w Lublinie prowadzi zajęcia na kierunku Ekonomia na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich). Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym i obejmują specjalności: Ekonomika przedsiębiorstw, Analizy ekonomiczne i rachunkowość, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Gospodarowanie nieruchomościami oraz E-biznes. WSIIE prowadzi również studia ekonomiczne na kierunku Finanse i rachunkowość na poziomie studiów trzyletnich licencjackich. Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym i obejmują specjalności: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa, Finanse publiczne i skarbowość, Finanse w logistyce oraz Doradztwo inwestycyjne. Na Wyższej Szkole Innowacji i Ekonomii można kontynuować naukę na ekonomicznych studiach podyplomowych, na kierunkach: Akademia trenera biznesu, Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej, Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji, Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości, Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji, Doradca podatkowy, Doradca bankowy, Kontroler wewnętrzny, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość budżetowa, Dyplomowany administrator nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości oraz Zarządzanie nieruchomościami.

 


WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI STUDIA EKONOMICZNE

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji prowadzi nabór na studia ekonomiczne licencjackie na kierunku Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Finanse i bankowość, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz Analiza rynku finansowego. WSPA posiada również w ofercie ekonomiczne studia podyplomowe, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna, Bankowość, Coaching biznesowy, Doradca finansowy, Finanse i ubezpieczenia, Inwestycje na rynku finansowym, MSSF/MSR w sprawozdawczości finansowej spółek, Negocjacje i mediacje w biznesie, Podatki, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość i finanse, Rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce, Trener biznesu, Windykacja i zarządzanie należnościami oraz Wycena nieruchomości.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)