Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne

Dodaj do ulubionych

Studia ekonomiczne - 2024

Studia ekonomiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia ekonomiczne to ponad 210 kierunków studiów, które zajmują się analizą zmian w skali makro czyli w całości gospodarki w tym tendencjom cen, produkcji, czy bezrobocia, ale również w skali mikro czyli badają jej poszczególne elementy takie jak przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe czy gałęzie i sektory gospodarki.

W procesie rekrutacji na studia ekonomiczne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, matematyka, język obcy, język polski oraz wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Najpopularniejsze kierunki ekonomiczne: ekonomia,  informatyka i ekonometria, rynki finansowe, finanse i rachunkowość, finanse i inwestycje, zarządzanie oraz analityka biznesu.

Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy np. w biurach doradztwa finansowego, biurach analiz ekonomicznych, działach finansowych, księgowości i controllingu czy w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych. Średnie zarobki na popularnych stanowiskach związanych z finansami, ekonomią i zarządzaniem wahają się od 4200 zł do 20000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia zależy od m.in.: roli w firmie, doświadczenia czy miejscowości).

Ile kosztują studia ekonomiczne? Studia stacjononarne na kierunkach ekonomicznych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny na kierunkach ekonomicznych wahają się od 3190 zł do 17400 zł za pierwszy rok studiów.
 

 

 

 

 

KIERUNKI EKONOMICZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia online
Administracja i biznes II stopnia niestacjonarne
Advanced analytics – big data II stopnia stacjonarne
Analityk finansowy 2.0 I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka biznesowa i data science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka danych ekonomicznych II stopnia stacjonarne
Analityka danych w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analiza danych – big data II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Audyt finansowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bachelor in business administration I stopnia stacjonarne
Bankowość i finanse cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bankowość i zarządzanie ryzykiem II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne
Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes i technologia ekologiczna II stopnia stacjonarne
Business economics I stopnia stacjonarne
Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Business management and leadership I stopnia stacjonarne
Business studies I stopnia stacjonarne
Bussiness analytics I stopnia stacjonarne
Cloud computing I stopnia stacjonarne
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
Data science and business analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Data science in economics I stopnia stacjonarne
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze I stopnia stacjonarne
Doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne
E-administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-biznes II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-commerce II stopnia stacjonarne
Economic diplomacy and statecraft II stopnia stacjonarne
Economics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Economics - studia online I stopnia, II stopnia online
Economics and it applications I stopnia stacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonometria i analityka danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Ekonomia - studia online I stopnia, II stopnia online
Ekonomia biznesu i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia menedżerska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
Ekonomika i finanse przedsiębiorstw II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Esg in finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European banking and insurance in digital environment II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European studies I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance I stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finance and accounting - studia online I stopnia, II stopnia online
Finance and accounting acca II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting for business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting with acca qualification II stopnia stacjonarne
Finance, international investments and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial accounting accredited by acca II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial management I stopnia stacjonarne
Financial management and accounting I stopnia stacjonarne
Finanse i biznes międzynarodowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i ekonomia biznesu II stopnia niestacjonarne
Finanse i ekonomia w biznesie I stopnia stacjonarne
Finanse i inwestycje I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia, II stopnia online
Finanse i rachunkowość w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, audyt, inwestycje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, bankowość, ubezpieczenia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Global business services I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Global business, finance and governance I stopnia, II stopnia stacjonarne
Global finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie – governance II stopnia stacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka i ekonomia w dziejach I stopnia stacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka turystyczna I stopnia stacjonarne
Grupa kierunków finanse i rachunkowość I stopnia niestacjonarne
Handel międzynarodowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hr biznes partner II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka ekonomiczna I stopnia stacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacje w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business economics II stopnia stacjonarne
International economics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International financial management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International marketing I stopnia stacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International studies II stopnia stacjonarne
Inwestycje i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język biznesu I stopnia stacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia niestacjonarne
Logistics and mobility II stopnia stacjonarne
Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in international business II stopnia stacjonarne
Matematyka i ekonomia I stopnia stacjonarne
Matematyka w finansach I stopnia, II stopnia stacjonarne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nadzór i kontrola II stopnia stacjonarne
Nauki społeczne stosowane I stopnia stacjonarne
Nowoczesny handel I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
Prawo w biznesie II stopnia niestacjonarne
Przedsiębiorczość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przemysł 4.0 II stopnia stacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quantitative finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quantitative methods in economics and information systems I stopnia stacjonarne
Rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i analityka ekonomiczna II stopnia stacjonarne
Rachunkowość i controlling I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i finanse biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i podatki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne II stopnia stacjonarne
Rynek nieruchomości II stopnia stacjonarne
Rynki finansowe II stopnia stacjonarne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna I stopnia stacjonarne
Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Socjologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia online
Strategie rozwoju biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie finansowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tourism and hospitality II stopnia stacjonarne
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie kreatywne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie państwem I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki ekonomiczne:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Politechnika Łódzka

Kierunki ekonomiczne:

BUSINESS STUDIES

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE

Miasto
SORTOWANIE: