Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne

Dodaj do ulubionych

Studia ekonomiczne - 2021

Studia ekonomiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia ekonomiczne to ponad 180 kierunków studiów, które zajmują się analizą zmian w skali makro czyli w całości gospodarki w tym tendencjom cen, produkcji, czy bezrobocia, ale również w skali mikro czyli badają jej poszczególne elementy takie jak przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe czy gałęzie i sektory gospodarki.

Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy np. w biurach doradztwa finansowego, biurach analiz ekonomicznych, działach finansowych, księgowości i controllingu czy w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych. Średnie zarobki na popularnych stanowiskach związanych z finansami, ekonomią i zarządzaniem wahają się od 3800 zł do 18000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia zależy od m.in.: roli w firmie, doświadczenia czy miejscowości).

Najpopularniejsze kierunki ekonomiczne w 2021 r.: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, rynki finansowe, analityka biznesu, informatyka i ekonometria.

W procesie rekrutacji na studia ekonomiczne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.
*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

 

 

 

KIERUNKI EKONOMICZNE

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja - studia online I stopnia online
Agrobiznes I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka biznesu I stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Aplikacje internetu rzeczy II stopnia stacjonarne
Applied economic and social analysis I stopnia stacjonarne
Audyt finansowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bachelor in business administration I stopnia stacjonarne
Bankowość i finanse cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bankowość i zarządzanie ryzykiem II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie I stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne
Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes i technologia ekologiczna II stopnia stacjonarne
Business economics I stopnia stacjonarne
Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Business studies I stopnia stacjonarne
Cloud computing I stopnia stacjonarne
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
Data science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Data science and business analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze I stopnia stacjonarne
Doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne
E-administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-biznes II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-commerce II stopnia stacjonarne
Economics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Economics and it applications I stopnia stacjonarne
Ekonometria i analityka danych I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Ekonomia - studia online I stopnia online
Ekonomia biznesu i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia menedżerska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
Ekonomika i finanse przedsiębiorstw II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European studies I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance I stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance, international investments and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial management I stopnia stacjonarne
Finanse i biznes międzynarodowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i ekonomia biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i inwestycje I stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia, II stopnia online
Finanse i rachunkowość acca II stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse, audyt, inwestycje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, bankowość, ubezpieczenia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Global business services I stopnia stacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i ekonomia w dziejach I stopnia stacjonarne
Gospodarka i zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka turystyczna I stopnia stacjonarne
Grupa kierunków finanse i rachunkowość I stopnia niestacjonarne
Handel międzynarodowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacje w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business I stopnia, II stopnia stacjonarne
International business economics II stopnia stacjonarne
International economic relations II stopnia stacjonarne
International economics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International marketing I stopnia stacjonarne
International master double degree program in business economics II stopnia stacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inwestycje i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek administracyjno-ekonomiczny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia niestacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in applied global economics II stopnia stacjonarne
Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka i ekonomia I stopnia stacjonarne
Matematyka w finansach I stopnia, II stopnia stacjonarne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nadzór i kontrola II stopnia stacjonarne
Nowoczesny handel I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
Prawo w biznesie II stopnia niestacjonarne
Przedsiębiorczość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quantitative finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość I stopnia stacjonarne
Rachunkowość i analityka ekonomiczna II stopnia stacjonarne
Rachunkowość i controlling I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i finanse biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i podatki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne II stopnia stacjonarne
Rynek nieruchomości II stopnia stacjonarne
Rynki finansowe II stopnia stacjonarne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sociology I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Socjologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia online
Studia miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna I stopnia stacjonarne
Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie - studia prowadzone metodą projektową II stopnia stacjonarne
Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie jakością i produkcją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie kreatywne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie państwem I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie ryzykiem finansowym II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ziemi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
3
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Uniwersytet Łódzki

     Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

     Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

     Kierunki ekonomiczne:

     FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

     Uniwersytet Warszawski

     Uniwersytet Wrocławski

     Politechnika Łódzka

     Kierunki ekonomiczne:

     BUSINESS STUDIES

     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

     Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

     Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

     KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

     POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

     Miasto
     SORTOWANIE: