Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne

Studia ekonomiczne

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Polsce

Odkryj ponad 200 kierunków ekonomicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia ekonomiczne - 2024

Studia ekonomiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia ekonomiczne to ponad 210 kierunków studiów, które zajmują się analizą zmian w skali makro czyli w całości gospodarki w tym tendencjom cen, produkcji, czy bezrobocia, ale również w skali mikro czyli badają jej poszczególne elementy takie jak przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe czy gałęzie i sektory gospodarki.

W procesie rekrutacji na studia ekonomiczne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, matematyka, język obcy, język polski oraz wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Najpopularniejsze kierunki ekonomiczne: ekonomia,  informatyka i ekonometria, rynki finansowe, finanse i rachunkowość, finanse i inwestycje, zarządzanie oraz analityka biznesu.

Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy np. w biurach doradztwa finansowego, biurach analiz ekonomicznych, działach finansowych, księgowości i controllingu czy w bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych. Średnie zarobki na popularnych stanowiskach związanych z finansami, ekonomią i zarządzaniem wahają się od 4200 zł do 20000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia zależy od m.in.: roli w firmie, doświadczenia czy miejscowości).

Ile kosztują studia ekonomiczne? Studia stacjononarne na kierunkach ekonomicznych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny na kierunkach ekonomicznych wahają się od 3190 zł do 17400 zł za pierwszy rok studiów.
 

 

 

 

 

KIERUNKI EKONOMICZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia online
Administracja i biznes II stopnia niestacjonarne
Advanced analytics – big data II stopnia stacjonarne
Analityk finansowy 2.0 I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka danych ekonomicznych II stopnia stacjonarne
Analityka danych w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka gospodarcza i analiza danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analiza biznesowa i data science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analiza danych – big data II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Audyt finansowy II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bachelor in business administration I stopnia stacjonarne
Bankowość i finanse cyfrowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bankowość i zarządzanie ryzykiem II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne
Biegły rewident i audyt finansowy II stopnia niestacjonarne
Big data w analityce ekonomicznej i społecznej I stopnia stacjonarne
Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biznes i technologia ekologiczna II stopnia stacjonarne
Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Business management and leadership I stopnia stacjonarne
Business studies I stopnia stacjonarne
Bussiness analytics and data science I stopnia, II stopnia stacjonarne
Cloud computing I stopnia stacjonarne
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie I stopnia stacjonarne
Data science and business analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Data science in economics I stopnia stacjonarne
Design i komercjalizacja produktu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze I stopnia stacjonarne
Doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne
E-administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-biznes II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-commerce II stopnia stacjonarne
Economic and data analysis I stopnia stacjonarne
Economic diplomacy and statecraft II stopnia stacjonarne
Economics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Economics - studia online I stopnia, II stopnia online
Economics and it applications I stopnia stacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonometria i analityka danych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Ekonomia - studia online I stopnia, II stopnia online
Ekonomia biznesu i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia menedżerska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia studia w języku angielskim I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
Ekonomika i finanse przedsiębiorstw II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Esg in finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European banking and insurance in digital environment II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European studies I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finance and accounting - studia online I stopnia, II stopnia online
Finance and accounting acca II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting for business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting with acca qualification II stopnia stacjonarne
Finance and accouting I stopnia stacjonarne
Finance, international investments and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial accounting accredited by acca II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Financial management I stopnia stacjonarne
Financial management and accounting I stopnia stacjonarne
Finanse biznesu i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i biznes międzynarodowy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i controlling II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i ekonomia biznesu II stopnia niestacjonarne
Finanse i ekonomia w biznesie I stopnia stacjonarne
Finanse i inwestycje I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia, II stopnia online
Finanse i rachunkowość w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse menedżerskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, audyt, inwestycje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse, bankowość, ubezpieczenia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Global business services I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Global business, finance and governance I stopnia, II stopnia stacjonarne
Global finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie – governance II stopnia stacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka cyfrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka i ekonomia w dziejach I stopnia stacjonarne
Gospodarka miejska i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka turystyczna I stopnia stacjonarne
Handel międzynarodowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hr biznes partner II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacje w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International economics I stopnia, II stopnia stacjonarne
International financial management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International marketing I stopnia stacjonarne
International relations I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International studies II stopnia stacjonarne
Inwestycje i nieruchomości I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Język biznesu I stopnia stacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia niestacjonarne
Logistics and mobility II stopnia stacjonarne
Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in international business II stopnia stacjonarne
Master of economics and finance II stopnia stacjonarne
Matematyka i ekonomia I stopnia stacjonarne
Matematyka w finansach I stopnia, II stopnia stacjonarne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Migracje i mobliność II stopnia stacjonarne
Nadzór i kontrola II stopnia stacjonarne
Nauki społeczne stosowane I stopnia stacjonarne
Nowoczesny handel I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Planowanie i organizacja przestrzeni II stopnia stacjonarne
Podatki II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
Prawo w biznesie II stopnia niestacjonarne
Przedsiębiorczość I stopnia, II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i finanse I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Przemysł 4.0 II stopnia stacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quantitative finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quantitative methods in economics and information systems I stopnia stacjonarne
Rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i controlling I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i finanse biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i podatki I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rewizja finansowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne II stopnia stacjonarne
Rynek nieruchomości II stopnia stacjonarne
Rynki finansowe II stopnia stacjonarne
Samorząd terytorialny i polityka regionalna I stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Socjologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia online
Strategiczne doradztwo organizacyjne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Strategie rozwoju biznesu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie finansowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tourism and hospitality II stopnia stacjonarne
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - kierunek dla absolwentów studiów inżynierskich II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie instytucjami artystycznymi I stopnia stacjonarne
Zarządzanie instytucjami służby zdrowia I stopnia stacjonarne
Zarządzanie kreatywne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie miastem I stopnia stacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie państwem I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie projektami społecznymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w administracji publicznej II stopnia stacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
2 w 1 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Acca po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym - studia podyplomowe podyplomowe online
Acca-uek: rachunkowość finansowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Accounting and financial management - advanced level - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Accounting and financial management - basic level - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Accounting and financial management - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja - zarządzanie i organizacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja bezpieczeństwa informacyjnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Administracja finansowa i kontrola skarbowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i finanse publiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie publiczne - studia podyplomowe podyplomowe online
Administracja publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja publiczna z elementami e-administracji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja rządowa i samorządowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja samorządowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Administracja służb mundurowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administrowanie funduszami europejskimi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administrowanie sieciami komputerowymi - studia podyplomowe podyplomowe online
Akademia podatkowa w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe online
Akademia wiedzy praktycznej – akademia kadr i płac - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityk biznesowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analityk biznesowy systemów informatycznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analityk finansowy - studia podyplomowe` podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy cfa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analityk finansowy ryzyka kredytowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analityk kredytowy - studia podyplomowe podyplomowe online
Analityka biznesowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityka biznesowa dla menedżerów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityka danych z wykorzystaniem języka sql (ms access i oracle) oraz narzędzi business intelligence (power bi i tableau) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analiza danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analiza danych na rynkach finansowych z pakietem r - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analiza danych w python 3 - studia podyplomowe podyplomowe online
Analiza ekonomiczna i controlling - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Analiza finansowa i rachunkowość - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analiza finansowa i zarządzanie wynikami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analiza i prognozowanie trendów w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe online
Analiza i sprawozdawczość finansowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analizy rynkowe i strategiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt podatkowy z elementami rachunkowości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt śledczy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny, controlling i zarządzanie strategiczne w administracji i biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bankowość - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bankowość cyfrowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Bankowość i doradztwo finansowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Bankowość i finanse cyfrowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bankowość usługowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bankowość: europejski certyfikat bankowca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biznes międzynarodowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Business english - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Business intelligence w dużych zbiorach danych (big data) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Cła i podatki w procedurach celnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Coaching biznesowy - studia podyplomowe podyplomowe online
Coaching menedżerski. nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego zespołu i organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Compliance w instytucjach finansowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Compliance w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Controlling finansowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Controlling i rachunkowość zarządcza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Data science - analiza danych z wykorzystaniem ai - studia podyplomowe podyplomowe online
Data science w zastosowaniach biznesowych. warsztaty z wykorzystaniem programu r. - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Data science: zaawansowana analiza danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradca inwestycyjny - studia podyplomowe podyplomowe online
Doradca podatkowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo podatkowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami - studia podyplomowe podyplomowe online
Doradztwo w obszarze nieruchomości komercyjnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Dyrektor finansowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
E-administracja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
E-commerce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
E-commerce dla praktyków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Egzekucja administracyjna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekonomia - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekonomia – rachunkowość budżetowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekonomia i zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekonomia społeczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekonomiczna analiza danych w programie microsoft excel i języku programowania vba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekonomiczne i prawne aspekty przestępczości gospodarczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekspert usług księgowych - studia podyplomowe podyplomowe online
Emba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
English for business, law and administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Esg dla audytorów, biegłych rewidentów i finansistów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finance and accounting for acca strategic professional level exams - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finance for non-financial leaders - studia podyplomowe podyplomowe online
Finanse i bankowość - studia podyplomowe podyplomowe online
Finanse i prawo w doradztwie podatkowym - studia podyplomowe podyplomowe online
Finanse i rachunkowość - z akredytacją acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse i rachunkowość (dla niefinansistów) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Finanse i rachunkowość (z akredytacją acca) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse i rachunkowość acca dla zaawansowanych w j. angielskim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse i rachunkowość budżetowa - studia podyplomowe podyplomowe online
Finanse i rachunkowość budżetowa samorządu terytorialnego oraz narzędzia zarządzania finansami publicznymi - studia podyplomowe podyplomowe online
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Finanse i rachunkowość w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse i zarządzanie w samorządzie terytorialnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse korporacyjne - studia podyplomowe podyplomowe online
Finanse menedżerskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Finanse osobiste - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse publiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse publiczne w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finansowanie projektów - studia podyplomowe podyplomowe online
Fintech - innowacje technologiczne na rynku finansowym - studia podyplomowe podyplomowe online
Fintech - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Fintech a nowe trendy w sektorze finansowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Główny księgowy - studia podyplomowe podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami - specjalność: doradztwo i obsługa rynku nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami - specjalność: wycena nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami. wycena i utrzymanie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami. zarządzanie i utrzymanie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami. zarządzanie, wycena i utrzymanie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe online
Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Handel zagraniczny - studia podyplomowe podyplomowe online
Handel zagraniczny i negocjacje - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hr biznes partner - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Informatyzacja administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Innowacyjne zarządzanie biznesem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne - studia podyplomowe podyplomowe online
Inwestycje kapitałowe i zarządzanie finansami osobistymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace - specjalista do spraw kadr i płac - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Kadry i płace w firmie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Kadry i płace w prawie i praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w prawie i w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w zarządzaniu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace z elementami hr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace. praktyka i teoria - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace. prawo pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kierownik biura rachunkowego - studia podyplomowe podyplomowe online
Kontrola i audyt w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kontroler finansowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Koordynator dostępności - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba finanse - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Krajowe standardy rachunkowości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Krajowe standardy rachunkowości z wykorzystaniem systemów informatycznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Księgowość i płace w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe online
Księgowość i podatki w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Księgowość praktyczna i rozliczenia kadrowo-płacowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Księgowość praktyczna i rozliczenia kadrowo-płacowe z programem płatnik - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Księgowość, rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Księgowość, rachunkowość i podatki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - prawne i podatkowe zabezpieczenie płynności finansowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - zarządzanie finansami - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration in accounting and finance - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of public administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba finanse - studia podyplomowe podyplomowe online
Mediacje i negocjacje z elementami psychologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer ekonomii społecznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe standardy rachunkowości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Międzynarodowy obrót towarowy - specjalność agent celny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Migracja jako element polityki społeczno-ekonomicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Msp- finanse, podatki, rachunkowość - studia podyplomowe podyplomowe online
Narzędzia analityka finansowego (wycena, analiza finansowa, opłacalność) - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Ochrona danych osobowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Optymalizacja podatkowa dla małych i średnich przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Oświatowa administracja publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna z arteterapią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podatki i doradztwo podatkowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podatki, finanse, kadry i płace - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pośrednictwo w obrocie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo podatkowe - kadry i płace - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość – przygotowanie do nauczania przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia ekonomiczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość - akredytacja acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość - ścieżka acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość (dla nieksięgowych) - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość acca - poziom profesjonalny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa i finansowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa i kontrola zarządcza w jsfp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa i nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość dla nieksięgowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość finansowa i podatki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość finansowa i podatkowa - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość finansowa, budżetowa i podatkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i controlling finansowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i controlling w sektorze publicznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i doradztwo podatkowe w biurze rachunkowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość i finanse dla kandydatów księgowych i liderów finansowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse dla nieekonomistów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse małych i średnich przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i finanse własnego biznesu - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość i podatki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki jednostek gospodarczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki od podstaw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki w rolnictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe online
Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i zarządzanie finansami acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i zarządzanie finansami w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i zarządzanie finansowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość jednostek gospodarczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość od podstaw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość od podstaw do certyfikatu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość podmiotów leczniczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość zarządcza - operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość zarządcza i controlling - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość, finanse i system podatkowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rozliczenia kadrowo-płacowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Rzeczoznawca majątkowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rzeczoznawstwo pojazdów, maszyn i urządzeń - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Samodzielny księgowy - studia podyplomowe podyplomowe online
Specjalista do spraw kadr i płac - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Specjalista ds. kadr i płac - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Specjalista ds. rachunkowości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Sprawozdawczość finansowa wg mssf/msr - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Strategia podatkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia audytu wewnętrznego i rachunkowości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia bankowości i finansów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia bankowości spółdzielczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia rachunkowości bankowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia rachunkowości i rewizji finansowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia rachunkowość finansowa uek-acca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia uek przygotowujące do egzaminów acca strategic professional - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie controllingu "business controlling" - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia wyceny i gospodarki nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Szacowanie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologie finansowe (fintech) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami - studia podyplomowe podyplomowe online
Wycena nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zaawansowana analiza danych w środowisku r - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zaawansowana rachunkowość finansowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zakładanie i prowadzenie własnej firmy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bankiem spółdzielczym mba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami dla menedżerów i przedsiębiorców - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw w warunkach zmiany - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i ekonomika w administracji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i finanse w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie opłacalnością inwestycji - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie projektami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami it - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem finansowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku spółdzielczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w administracji z elementami prawa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi – kadry i płace - studia podyplomowe podyplomowe online
Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zintegrowane systemy zarządzania sap erp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zrównoważone finanse i esg - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zrównoważony rozwój (esg) dla sektora finansowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI EKONOMICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki ekonomiczne:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Uniwersytet Łódzki

Politechnika Łódzka

Kierunki ekonomiczne:

BUSINESS STUDIES

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski