Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Lublinie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Lublinie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?
Finanse i Rachunkowość - Lublin

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Lublinie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne to studia dzienne. To forma kształcenia, w ramach której zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku, najczęściej od godzin porannych.

Studia stacjonarne przypominają nieco formę nauki, jaką znamy ze szkoły średniej i właśnie to podobieństwo jest częstym argumentem przemawiającym za ich podjęciem. Ponadto, są to studia bezpłatne, ale należy pamiętać o tym, że wyłącznie w uczelniach publicznych. Za naukę w tym trybie w niepublicznych szkołach wyższych należy zapłacić.

Nauka w ramach studiów dziennych daje studentom możliwość głębszego analizowania zagadnień w trakcie zajęć. Na fundamencie harmonogramów mają oni po prostu więcej czasu na zadawanie pytań, analizowanie wątpliwości, czy nawet powtarzanie trudniejszego materiału.

 

Studia niestacjonarne.

Najpopularniejszą i najczęściej występującą formą studiów niestacjonarnych jest tryb zaoczny. Polega on na odbywaniu zajęć w weekendy, czyli w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia te organizowane są w ramach tzw. zjazdów, na których studenci spotykają się zazwyczaj co dwa tygodnie.

Z racji swojego charakteru, studia zaoczne wymagają od studentów większej samodzielności w nauce. Skoro zajęcia przeprowadzane w ramach zjazdów organizowane są zwykle co dwa tygodnie, to nie ma czasu na rozległe powtarzania materiału, czy dłuższe dyskusje. Część zapisanych w harmonogramie zagadnień należy poznać we własnym zakresie.

Dlatego zaznaczyliśmy, że studia zaoczne są najpopularniejszą formą studiów niestacjonarnych, ponieważ w ich przestrzeni funkcjonują jeszcze studia wieczorowe. Studia wieczorowe występują dość rzadko w ofertach dydaktycznych, a ponadto na przestrzeni lat zmieniły swój charakter. Niegdyś polegały one na odbywaniu zajęć w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku i jak sama nazwa podpowiada- w godzinach popołudniowych i wieczornych. Dzisiaj również realizowane są one w tygodniu, natomiast zdarza się, że zajęcia odbywają się przez cały dzień. Oznacza to, że studia te są wieczorowymi wyłącznie z nazwy.

Mówiąc o studiach niestacjonarnych trudno nie zaznaczyć aspektu finansowego. Otóż, są to studia płatne. Wszędzie, niezależnie od tego, czy oferuje je uczelnia publiczna, czy niepubliczna.

 

Jak podjąć decyzję?

Nasze rozmyślania na temat wyboru formy kształcenia należy rozpocząć od obalenia pewnych teorii, które mówią, że istnieją formy lepsze i gorsze. To nieprawda. Każdy tryb jest dobry, ponieważ realizuje taki sam program nauczania. Niezależnie od tego czy uczymy się stacjonarnie czy niestacjonarnie pozyskujemy identyczne wykształcenie, a otrzymany dyplom ma taką samą wartość i otwiera tyle samo możliwości zawodowych.

Należy zastanowić się nad tym, czy okres naszych studiów ma być czasem poświęconym wyłącznie nauce, czy może czasem okraszonym o dodatkowe obowiązki, na przykład zawodowe. Otóż, większość studentów zaocznych pracuje. Od poniedziałku do piątku wypełniają oni jakieś obowiązki zawodowe, a w weekendy zjawiają się na uczelni, aby zdobywać wiedzę. Naturalnie, można pracować będąc studentem studiów stacjonarnych, ale w zaocznym trybie nauczania jest to po prostu łatwiejsze i prostsze do pogodzenia.

Osoby planujące studiować w uczelni publicznej muszą wziąć pod uwagę aspekt finansowy. Muszą odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcą płacić za naukę. Osoby wybierające studia w uczelni niepublicznej nie mają tego problemu, gdyż każda forma nauki jest płatna.

WSZYSTKO O KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - LUBLIN

Komentarze (0)