Studia na kierunku Informatyka w Lublinie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Informatyka w Lublinie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?
Informatyka - Lublin

Studia na kierunku Informatyka w Lublinie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne mogą przypominać tryb kształcenia, jaki znamy ze szkoły średniej. Uczęszczamy na uczelnię od poniedziałku do piątku, zajęcia rozpoczynamy zazwyczaj w godzinach porannych, a w weekendy odpoczywamy od nauki. Pomimo tego, że studia dzienne zakładają właśnie taki tryb, to zdarza się, że w planach zajęć widnieje jeden, bądź dwa dni wolne od zajęć, choć naturalnie nie jest to żadną regułą.

Studia stacjonarne mogą być wybierane z powodu podobieństwa do nauki w liceum, ale także z powodów finansowych. W uczelniach publicznych są one bowiem bezpłatne.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne dzielą się na dwa rodzaje: studia zaoczne i studia wieczorowe. Ta druga forma występuje zdecydowanie rzadziej, a ponadto posiada już inny charakter, zgoła odmienny od tego, jaki znali na przykład nasi rodzice. Studia wieczorowe – jak sama nazwa podpowiada – miały polegać na odbywaniu zajęć w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych i wieczornych. Obecnie zdarza się, iż są to studia wieczorowe wyłącznie z nazwy, a w praktyce zajęcia realizowane są przez cały dzień.

Studia zaoczne to zdecydowanie popularniejsza i znacznie częściej występująca forma. Charakteryzuje się ona tym, że studenci uczęszczają na uczelnie w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie, a zajęcia odbywają w ramach tzw. zjazdów. Nietrudno zauważyć, że studia zaoczne różnią się od studiów dziennych intensywnością. Różnica ta wymaga od studentów większej samodzielności w nauce i poznawania niektórych zagadnień we własnym zakresie.

Atutem studiów zaocznych jest to, że rozwijają przydatne umiejętności i kompetencje. Jakie? Przede wszystkim zarządzanie czasem, jak również wyszukiwanie, analizowanie i selekcjonowanie informacji.

Na koniec należy podkreślić, że studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Wszędzie. Każda uczelnia – publiczna i niepubliczna – pobiera opłaty za naukę w tej formie.

 

Jak podjąć decyzję?

Aby podjąć decyzję o wyborze formy kształcenia należy zastanowić się nad tym, jak chcemy zagospodarować kilka lat, jakie spędzimy na studiowaniu. Część studentów pragnie skupić się wyłącznie na nauce, a część planuje połączyć obowiązki studenckie z jakąś dodatkową działalnością, na przykład znajdując pracę. Która forma pozwala połączyć naukę z pracą? Jak wiemy, nie ma rzeczy niemożliwych i pogodzenie różnego rodzaju obowiązków realne jest przy każdym trybie kształcenia, natomiast zdecydowanie łatwiejsze wydaje się to wtedy, gdy uczymy się zaocznie, a więc w weekendy.

Osoby planujące naukę w uczelni publicznej na pewno zwrócą uwagę na aspekt finansowy. Kandydaci na uczelnie niepubliczne nie będą brać tego elementu pod uwagę, gdyż w nich każda forma kształcenia jest odpłatna.

Zastanawiając się nad wyborem trybu nauczania należy pamiętać o tym, iż nie ma formy lepszej i gorszej. Każda jest dobra. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych realizują ten sam program kształcenia, zdobywają identyczną wiedzę i rozwijają takie same umiejętności. Mówiąc wprost, Informatyka to Informatyka i nie ma znaczenia w które dni tygodnia zjawiamy się na zajęciach.

WSZYSTKO O KIERUNKU INFORMATYKA - LUBLIN

Komentarze (0)