Informatyka - Lublin

Informatyka - Lublin

Studia na kierunku informatyka w Lublinie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Uczelnie, gdzie informatyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Informatyka - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: online

Specjalności na kierunku informatyka - studia online

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Edukacja techniczno - informatyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja techniczno - informatyczna

Pokaż więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

10.01.2024

Informatyka studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Informatyka w Lublinie to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 22 różne specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na informatyce w Lublinie w 2024 r. zaczynają się od 4500 zł za pierwszy rok studiów.

Informatyka - Lublin
Studia na kierunku informatyka w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku informatyka w Lublinie rozpocznie się 15 grudnia 2023 r. i potrwa do 29 lutego 2024 r. | Informatyka Lublin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Podczas studiów na kierunku informatyka student zostanie wyposażony szeroki zakres wiedzy z różnych dziedzin związanych z przemysłem IT. Program nauczania obejmuje zajęcia z programowania, projektowania stron internetowych, tworzenia gier oraz zarządzania sieciami komputerowymi. Rozbudowany i interdyscyplinarny charakter studiów daje przyszłym absolwentom wybór dostosowanej do niego ścieżki zawodowej kariery, która odpowiada ich zainteresowaniom i umiejętnościom. Studia na kierunku informatyka przygotowują do pracy w zawodzie, a także do kontynuacji kariery i badań naukowych.
Branża IT nieustannie się rozwija, a na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z dziedziny informatyki, którzy są na bieżąco z najnowszymi narzędziami i platformami pracy w przemyśle informatycznym. Absolwenci, dzięki umiejętnościom programowania w różnych językach, mogą znaleźć zatrudnienie w firmach tworzących oprogramowanie i produkujących gry komputerowe. Studia na kierunku informatyka przygotowują także do pracy administratora baz danych lub analityka systemowego. Absolwenci mogą także rozwijać swoje kariery w międzynarodowych firmach za granicą.

 

Uczelnie
W Lublinie informatykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychKatolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Politechnice Lubelskiej, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lubelskiej Akademii WSEI.
 
Specjalności
Współczesne studia z informatyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku informatyka w Lublinie: projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych, inżynieria oprogramowania i technologie mobilnetechnologie mobilne, techniki informacyjne, przemysłowe systemy informatyczne... specjalności na informatyce w Lublinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku informatyka w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: informatyka, fizyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku informatyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4500 zł do 6400 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku informatyka w Lublinie >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: fizyka, matematyka, informatyka, język obcy.

Studia informatyczne w Lublinie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ informatyka od kilku ostatnich lat utrzymuje się na szczytach list najbardziej dochodowych kierunków studiów. Z tego powodu kandydatów jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a szczególnie punktowane są: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, język polski, informatyka, język obcy. Pamiętaj o tym, że studia informatyczne możesz realizować także w języku angielskim wykładowym. Z tego powodu znajomość języków obcych jest niezbędna i uwzględniana w rekrutacji, również dlatego, że wiele języków programistycznych bazuje na języku angielskim.

 

Informatyka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku informatyka w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2024/2025 muszą wykazać się wynikami z dwóch przedmiotów maturalnych spośród: matematyka, informatyka, język obcy nowożytny. dowiedz się więcej

Informatyka o Politechnika Lubelska - przedmioty maturalne

Politechnika Lubelska w rekrutacji 2024/2025 na kierunek informatyka uwzględnia wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: matematyki albo fizyki, albo informatyki oraz języka obcego nowożytnego i języka polskiego. dowiedz się więcej

Informatyka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Osoby, które chcą rozpocząć studia na informatyce na Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2024/2025, wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, informatyka. dowiedz się więcej

 

 

Rekrutacja na informatykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Lublinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Informatyka w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować informatykę w Lublinie

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na kierunku informatyka w Lublinie oferują trzy uczelnie publiczne:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Lubelska

Ponadto informatykę można studiować stacjonarnie, niestacjonarnie lub online na dwóch uczelniach niepublicznych w tym mieście – Lubelska Akademia WSEI oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Informatykę jako specjalność na innym kierunku oferują następujące lubelskie szkoły wyższe:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi)
 • Politechnika Lubelska (inżynieria biomedyczna; edukacja techniczno-informatyczna)

Gdzie studiować informatykę bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na informatyce można podjąć w ramach studiów stacjonarnych na trzech uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • Politechnice Lubelskiej

Gdzie studiować informatykę niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarne studia na kierunku informatyka oferują następujące lubelskie szkoły wyższe:

 • Politechnika Lubelska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Dowiedz się więcej informatyka w Lublinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na informatyce w Lublinie

Studia niestacjonarne na kierunku informatyka są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Lublinie, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4500 zł do 6400 zł. ceny - informatyka Lublin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Lublinie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku informatyka. Taką naukę można podjąć tylko w ramach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W ramach kształcenia na kierunku informatyka studenci rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk matematycznych i informatycznych. Ponadto nauczą się programowania, przetwarzania informacji oraz administrowania sieciami informatycznymi. Co więcej, poznają zasady projektowania stron internetowych oraz tworzenia aplikacji mobilnych, a także rozwiną zdolności z zakresu grafiki komputerowej. 
Informatyka należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 43 tys. kandydatów (o 2965 więcej niż rok wcześniej).
Wśród lubelskich uczelni publicznych informatyka znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Lubelskiej (ponad 800 zgłoszeń - 3 osoby na miejsce).

 

 

Praca po studiach

Absolwenci znają zatrudnienie w zawodzie programisty, analityka informatycznego, projektanta stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz grafika komputerowego. Co więcej, po ukończeniu odpowiedniej specjalizacji, mogą objąć stanowisko nauczyciela informatyki.

Studia w Lublinie na kierunku informatyka to bardzo prestiżowa i rozwojowa dziedzina nauki, a także idealna opcja stworzenia kariery, która będzie obfitowała w bardzo dobre zarobki. Pracy po studiach informatycznych jest bardzo wiele, a absolwenci odnajdują się w różnych dziedzinach, ponieważ posiadają niezbędne umiejętności programowania komputerów i posiadają wiedzę z zakresu oprogramowania, co ułatwia pracę w zespołach programistycznych. Wykształcenie, które zdobywają, odnosi się także do sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej czy komunikacji człowiek-komputer.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w administracji biurowej i publicznej, agencjach reklamowych, instytucjach państwowych, bankach. Pracują z grafiką komputerową, programują aplikacje webowe i mobilne, strony www oraz aplikacje multimedialne, a także projektują systemy informatyczne.

 
Program studiów i przedmioty
Program kształcenia bazuje na wiedzy z matematyki, fizyki i informatyki. Z tego powodu niezbędne będą podstawowe wiadomości z zakresu tych dziedzin nauki.
W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • architektura systemów komputerowych,
 • podstawy programowania strukturalnego w języku C/C++,
 • algorytmy i struktury danych,
 • metody probabilistyczne i statystyka,
 • bezpieczeństwo i kryptografia
 • i wiele innych.
Nie wszystkie przedmioty są obligatoryjne. Wiele z nich możesz wybierać na zasadzie fakultatywnej, realizowanie innych zależy od tego, w jakim kierunku będziesz chciał się specjalizować. Wśród oferty specjalizacji znajdziesz na przykład: eksploatację systemów informatycznych, aplikacje mobilne, grafikę komputerową i programowanie gier czy bazy danych i business intelligence. Każda uczelnia w Lublinie ma inną ofertę specjalnościową, a utworzenie się danej specjalizacji zależy od zainteresowania studentów. Warto śledzić poszczególne propozycje na stronach internetowych ośrodków akademickich w Lublinie.
Absolwenci studiów informatycznych mogą poszczycić się wiedzą z zakresu administrowania systemami informatycznymi, projektowania grafiki komputerowej, baz danych, technologii internetowych czy też budowy, wdrażania i praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Umiejętność wykorzystywania technologii i narzędzi informatycznych, a także zdolność do pracy w grupie to bardzo cenne cechy, które są poszukiwane przez przyszłych pracodawców w branży administracyjno-informatycznej.

 

Ile osób na miejsce na informatykę w Lublinie

Informatyka w Lublinie należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Lublinie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Politechnikę Lubelską aplikowało 806 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 3 kandydatów.

 

Ogólne cele kształcenia

Informatyka to kierunek interdyscyplinarny i skierowany do osób zainteresowanych np.: technologią Internetu, zasadami projektowania stron internetowych, analizą i projektowaniem systemów informatycznych czy sztuczną inteligencją. Studenci informatyki poznają m.in. zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, rodzaje systemów operacyjnych czy podstawy inżynierii oprogramowania.

Informatyka składa się w dużej mierze z przedmiotów o charakterze matematycznym i technicznym. Studenci tego kierunku muszą być przygotowani na ciężką pracę związaną z prowadzeniem analiz matematycznych czy badaniem specyfiki środowiska cyfrowego. Przyszli specjaliści rozwijają w trakcie studiów swoje zdolności obliczeniowe, a także zdobywają wiedzę z zakresu konstrukcji współczesnych systemów komputerowych.

Szczególnie docenianymi zdolnościami na obecnym rynku pracy są te informatyczne kompetencje, które umożliwiają specjalistom m.in. wytwarzanie i testowanie oprogramowania, projektowanie baz danych oraz administrowanie nimi czy tworzenie gier komputerowych i aplikacji mobilnych. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą aplikować na stanowisko np. dewelopera, projektanta, analityka, administratora baz danych czy testera oprogramowania.


Gdzie studiować na kierunku informatyka w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Lubelskiej, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Lubelskiej Akademii WSEI.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Lubelska oferuje 240 miejsc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 168 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na POLLUB oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4500 zł do 6400 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek informatyka - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Na kierunek studiów informatyka w Lublinie, podobnie jak na inne kierunki studiów przewidziano limity miejsc. Wahają się one od 168 do 240. 

Na jakiej podstawie wybierani są kandydaci? Rekrutacja opiera się na konkursie świadectw maturalnych. Po wprowadzeniu informacji do systemu układana jest lista rankingowa – warto mieć na uwadze, że dostać się mogą tylko najlepsi z kandydatów.

Niektóre z przedmiotów, które brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na informatykę, to: fizyka, informatyka, język obcy, język polski oraz matematyka.   

Limity miejsc na kierunku informatyka w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki): 168
 • Politechnika Lubelska (Wydział Elektrotechniki i Informatyki): 240

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku informatyka w Lublinie w uczelniach publicznych są bezpłatne. W przypadku trybu niestacjonarnego kwestie finansowe wyglądają nieco inaczej bowiem w uczelniach publicznych i prywatnych obowiązuje czesne. Każda ze szkół ustala własną stawkę, jednak istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty. 

Informatyka studia w Lublinie - ceny 2023: 

 • Politechnika Lubelska: 6400 zł
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: od 4500 zł
 • Lubelska Akademia WSEI: od 4175 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po złożeniu swojej aplikacji na informatykę w Lublinie muszą czekać około do kilku tygodni na ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia. Warto również mieć na uwadze, że każda z uczeni ustala swój własny termin.

Gdzie można znaleźć informację o dostaniu się na informatykę? Informację o przyjęciu na studia można znaleźć w indywidualnym profilu kandydata w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: lipiec 2024
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: lipiec 2024   
 • Politechnika Lubelska: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kiedy ogłoszone zostaną listy osób zakwalifikowanych na informatykę, kandydaci będą musieli z dostarczyć dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Uczelnie najczęściej decydują się, aby kandydaci składali komplety dokumentów osobiście. W szczególnych przypadkach można również wysłać dokumenty pocztą tradycyjną – ważna jest wtedy data pieczątki i nadania listu.

Kandydaci muszą pamiętać o tym, żeby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w terminie. W przypadku niedostarczenia dokumentów kandydaci zostaną wykreśleni z listy osób zakwalifikowanych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych mają zwykle kilka dni na dostarczenie kompletu dokumentów.

Przyszli studenci informatyki powinni pamiętać, aby sprawdzić czy na pewno dostarczają komplet dokumentów bowiem brak któregoś z nich może być równoznaczny z wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.  

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: lipiec 2024
 • Politechnika Lubelska (Wydział Elektrotechniki i Informatyki): lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek informatyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Lubelska Akademia WSEI (Wydział Transportu i Informatyki) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Politechnika Lubelska (Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku informatyka w Lublinie?

Informatyka w Lublinie to bardzo popularny i prestiżowy kierunek studiów, który zapewnia nie tylko dobrą pracę, ale i nieustanny rozwój studentów w dziedzinach informatyczno-technologicznych.

Kamila, studentka trzeciego roku studiów inżynierskich, wyznaje:

Informatyka zawsze była czymś, w czym czułam się po prostu dobra. Bardzo lubię grafikę komputerową i gry komputerowe i mam nadzieję, że w przyszłości będę mogła zająć się ich projektowaniem lub chociaż testowaniem. Mnie się bardzo podoba, studia informatyczne są naprawdę bardzo interesująca, a co również ważne — opłacalne zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Lublin studia i stopnia

Informatyka Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Informatyka Lublin studia stacjonarne

Informatyka Lublin studia niestacjonarne

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu