Dlaczego warto iść na studia na kierunku Logistyka w Lublinie?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Logistyka w Lublinie?
Logistyka - Lublin

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Logistyka w Lublinie?

Logistyka jest kierunkiem zakładającym kształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa oraz gospodarki, która stawia rosnące wymagania w zakresie mobilności towarów i osób. W Lublinie kierunek ten można studiować w uczelniach publicznych i niepublicznych, a każda z nich proponuje interesujące programy kształcenia, dzięki którym można pozyskać dogłębną wiedzę, liczne umiejętności, a także kompetencje społeczne.

Gdybyśmy zapytali kandydatów, dlaczego wybierają właśnie Logistykę, to możemy być pewni tego, że przynajmniej połowa z nich odpowiedziałaby, że z powodu rynku zatrudnienia, który poszukuje dobrze wykształconych specjalistów.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Zdobywane na studiach logistycznych wykształcenie składa się przede wszystkim z wiedzy i umiejętności niezbędnych do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Nacisk kładziony jest na poznanie specyfiki firm związanych z produkcją i dystrybucją towarów, jak również nauczenie się jak wykorzystywać nowoczesne technologie do zarządzania logistyką i transportem.

Na studentów czekają interesujące programy kształcenia, w których odnaleźć można między innymi takie zagadnienia jak: statystyka w logistyce, informatyka i systemy informacyjne zarządzania, metody badań rynku TSL, logistyka materiałowa, logistyka marketingowa, systemy transportowe i techniczne aspekty transportu, zarządzanie jakością w logistyce, zarządzanie łańcuchem dostaw, bezpieczeństwo transportu.

Lubelscy studenci Logistyki otrzymują szeroki wachlarz specjalności. W ich ofercie znajdują się między innymi: Inżynieria systemów logistycznych, Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie, Logistyka międzynarodowa, Koordynator procesów logistycznych.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Lista nabywanych umiejętności jest długa. Na tej liście najwyższe pozycje zajmują umiejętności:

  • interpretowania zjawisk społeczno- gospodarczych zachodzących w branży TSL,
  • projektowania systemów logistycznych i procesów logistycznych,
  • wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych w prognozowaniu zjawisk społeczno- gospodarczych,
  • przeprowadzania audytu wybranych obszarów przedsiębiorstwa.

 

Ponadto, studenci Logistyki uczą się jak przewidywać zachowania członków organizacji, analizować motywy ich działania oraz wpływać na nie w określonym zakresie, posługiwać się normami i standardami w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli, przeprowadzać ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na poziomie operacyjnym i taktycznym.

Co ważne, studenci Logistyki pozyskują także kompetencje społeczne. Należą do nich przede wszystkim:

  • umiejętność współdziałania w zespołach,
  • określania priorytetów służących do realizacji zadań,
  • działania w sposób przedsiębiorczy.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Kończąc studia logistyczne otwierają się przed nami różne możliwości zawodowe. Można szukać zatrudnienia w firmach transportowych i spedycyjnych, jak również w firmach produkcyjnych i handlowych, dla których niezbędnym czynnikiem działalności jest sprawny obieg materiałów, produktów i towarów przy minimalizacji kosztów z tym związanych.

Logistyka jest dziedziną rozwijającą się, która niemal nieustannie poszukuje nowych, zdolnych i wykształconych specjalistów. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na studiach mogą dawać stabilność, jak również możliwości rozwoju oraz możliwości wspinania się po drabinie kariery.

WSZYSTKO O KIERUNKU LOGISTYKA - LUBLIN

Komentarze (0)