Studia na kierunku Logistyka w Lublinie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Logistyka w Lublinie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?
Logistyka - Lublin

Studia na kierunku Logistyka w Lublinie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne to studia dzienne. Polegają one na uczęszczaniu na uczelnie w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, i odbywaniu zajęć rozpoczynających się zwykle w godzinach porannych. Ta forma kształcenia wybierana jest z co najmniej kilku powodów, a jednym z nich jest podobieństwo do trybu nauki znanego ze szkoły średniej. W pewnym sensie studia dzienne stanowią kontynuację, ponieważ nie trzeba zmieniać zakorzenionych przyzwyczajeń.

Drugim powodem, dla którego stacjonarna forma kształcenia jest tak chętnie wybierana to fakt, iż jest ona bezpłatna. Ale uwaga – studia stacjonarne są bezpłatne wyłącznie w uczelniach publicznych. Za naukę w tym trybie w niepublicznych szkołach wyższych należy ponieść opłatę.

Jak już wspomnieliśmy, zajęcia w ramach studiów stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Pozwala to na znacznie łagodniejsze rozłożenie zagadnień, podzielenie obowiązującego materiału na części. Daje także więcej czasu na zadawanie pytań, prowadzenie dłuższych dyskusji, czy też powtarzanie trudniejszego tematu.

 

Studia niestacjonarne.

W przestrzeni studiów niestacjonarnych funkcjonują studia wieczorowe oraz studia zaoczne. Pomimo tego, że pierwsza forma występuje dość rzadko, to i tak należy poświęcić jej kilka słów, chociażby z tego powodu, iż na przestrzeni lat zmieniła swój charakter. Studia wieczorowe polegają na uczęszczaniu na uczelnie od poniedziałku do piątku. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych, ale wcale nie musi to być obowiązującą regułą. Otóż, zdarza się, że studia wieczorowe są wieczorowymi tylko z nazwy, a w praktyce zajęcia w ich ramach odbywają się przez cały dzień.

Baczniejszą uwagę należy zwrócić na studia zaoczne. Studia, które możemy nazwać studiami weekendowymi. Ta forma kształcenia polega na odbywaniu zajęć w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia organizowane są w ramach tzw. zjazdów, które przeprowadzane są zazwyczaj co dwa tygodnie.

Nietrudno zgadnąć, że studia zaoczne różnią się od studiów dziennych intensywnością. W pewnym sensie studenci mają mniej czasu na opanowanie tego samego materiału. Co się z tym wiąże, muszą wyróżniać się oni dużą samodzielnością i umiejętnością zgłębiania niektórych tematów we własnym zakresie. Czy to utrudnia naukę? Nie. A na dodatek rozwija przydatne umiejętności w postaci zarządzania czasem, czy analizowania i selekcjonowania informacji.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat studiów niestacjonarnych? Są to studia płatne. W każdej uczelni.

 

Jak podjąć decyzję?

Warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób chcemy się uczyć. Czy nie chcemy zmieniać swoich przyzwyczajeń i dalej iść trybem odbywania zajęć w tygodniu, aby mieć wolne weekendy? Czy może chcemy to zmienić i mocno zaakcentować wejście w nowy etap?

Niektórzy studenci zamierzają skupić się wyłącznie na nauce, a niektórzy planują dołożyć sobie nieco obowiązków i zacząć bardziej bądź mniej aktywne życie zawodowe. Prawdą jest, że podjęcie pracy łatwiejsze jest na studiach zaocznych, gdyż można wtedy wszystko sobie ułożyć i zaplanować, aczkolwiek nie ma rzeczy niemożliwych i także studiując dziennie można robić coś poza nauką.

Kandydaci na uczelnie publiczne na pewno zwrócą uwagę na aspekt finansowy. Wybór niestacjonarnego trybu kształcenia wiąże się z opłatami. Kandydatom na uczelnie niepubliczne ten problem odchodzi, ponieważ w nich każda forma nauki jest odpłatna.

WSZYSTKO O KIERUNKU LOGISTYKA - LUBLIN

Komentarze (0)