Dlaczego warto iść na studia na kierunku Zarządzanie w Lublinie?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Zarządzanie w Lublinie?
Zarządzanie - Lublin

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Zarządzanie w Lublinie?

Zarządzanie jest kierunkiem, który od lat zajmuje wysokie pozycje w różnego rodzaju rankingach popularności. Trudno się temu dziwić, wszak umiejętności menedżerskie coraz częściej poszukiwane są na rynku zatrudnienia, a szeroka wiedza może znaleźć zastosowanie w każdej branży; od logistyki po marketing.

Zarządzanie można studiować w Lublinie w różnych uczelniach, publicznych i niepublicznych. Każda z nich oferuje interesujący program kształcenia, możliwość pozyskania licznych umiejętności, a także dodatkowych kwalifikacji za sprawą prowadzonych specjalności. Ponadto, lubelscy studenci mogą rozwijać się poprzez uczestnictwo w konferencjach, kołach naukowych, warsztatach, szkoleniach przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej, szkoleniach z zakresu inwestycji giełdowych, czy w treningach umiejętności interpersonalnych.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Zdobywane na studiach wykształcenie to swego rodzaju układanka, na którą składają się nauki ekonomiczne, nauki społeczne oraz nauki o zarządzaniu. Głównym celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji- przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.

Zarządzanie jest kierunkiem rozwijającym się i poszerzającym obszar zagadnień. Z tego powodu realizowane programy kształcenia są bogate i zawierają między innymi takie przedmioty jak: mikroekonomia, makroekonomia, zarządzanie kapitałem ludzkim, badania marketingowe, zarządzanie procesami, zarządzanie jakością, rachunkowość, koncepcje zarządzania.

Lubelscy studenci Zarządzania otrzymują niemały wybór specjalności. W tym obszarze funkcjonują między innymi: Zarządzanie kapitałem społecznym, Zarządzanie firmą, E- przedsiębiorczość, czy Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy. Dzięki specjalnościom studenci zdobywają wiedzę na temat projektowania nowego biznesu, tworzenia modelu biznesowego, metod zarządzania strategicznego, czy wykorzystywania potencjału pracowników.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Zarządzanie to przede wszystkim umiejętności. Dlatego lista nabywanych w toku studiów jest długa. Studenci uczą się między innymi:

  • analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno- gospodarczych,
  • wykorzystywać metody ilościowe i jakościowe w prognozowaniu złożonych procesów społeczno- gospodarczych,
  • stosować metody zarządzania strategicznego i audytu do doskonalenia organizacji,
  • zarządzać produkcją i finansami,
  • budować zespół i rozbudzać w pracownikach inicjatywę.

 

Na tym jednak nie koniec. Studenci Zarządzania poznają zasady zakładania własnej działalności, uczą się jak stosować narzędzia informatyczne w zarządzaniu, zaznajamiają się z technikami sprzedaży, uczą się kultury organizacji.

Ponadto, studenci nabywają istotnych kompetencji komunikacyjnych. Mówiąc dokładniej są to kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Uczą się jak wykorzystywać w różnych obszarach zarządzania media społecznościowe, a także przedstawiać i argumentować własne opinie na temat problemów zarządzania.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Współczesny menedżer, czy też specjalista w zakresie zarządzania nie powinien narzekać na nudę. Pozyskane wykształcenie otwiera wiele drzwi i stwarza mnóstwo możliwości zawodowych. Dlaczego? Ponieważ wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte na studiach potrzebne są niemal wszędzie.

Absolwenci Zarządzania mogą pracować między innymi w firmach konsultingowych, agencjach marketingowych i reklamowych, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży, public relations.

A w jakiej roli mogą pracować? Między innymi jako specjaliści organizacji i zarządzania, specjaliści do spraw analiz i sprawozdawczości, doradcy, konsultanci.

WSZYSTKO O KIERUNKU ZARZĄDZANIE - LUBLIN

Komentarze (0)