Studia zarządzanie Lublin

Studia zarządzanie Lublin

Studia zarządzanie Lublin

Największy wybór studiów

z grupy zarządzanie w Lublinie

Odkryj kierunki z grupy zarządzanie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

16.03.2022

Studia zarządzanie Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia z grupy zarządzanie w Lublinie możesz podjąć w 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL), Politechnice Lubelskiej (Wydział Zarządzania POLLUB), Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP, Wydziale Inżynierii Produkcji UP) oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia zarządzanie Lublin
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia z grupy zarządzanie w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. | terminy rekrutacji >

Jak wyglądają studia z grupy zarządzanie w Lublinie

Studia zarządzanie w Lublinie to kierunki studiów, które wyjaśniają jak powinna funkcjonować sprawna organizacja, niezależnie od tego czy jest to firma prywatna, czy instytucja publiczna. To kierunki, które przygotowują do formułowania i analizowania problemów organizacji oraz analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społeczno- gospodarczych.

 

Najpopularniejsze kierunki zarządzania w Lublinie: Zarządzanie, Zarządzanie w politykach publicznych, Management.

 

Praca po studiach z grupy zarządzanie

Absolwenci studiów zarządzania odnajdują się w pracy między innymi w firmach konsultingowych, agencjach marketingowych, działach zarządzania zasobami ludzkimi, administracji publicznej.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Lublinie na popularnych stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności menedżerskich wahają się od 5500 zł do 7500 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest stanowiska, doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, miejscowości).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia zarządzanie w Lublinie w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie, informatyka, geografia, fizyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

STUDIA Z GRUPY ZARZĄDZANIE W LUBLINIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Data science stacjonarne II stopnia
Ekobiznes stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Management stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Marketing i komunikacja rynkowa stacjonarne I stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze stacjonarne I stopnia
Public relations i zarządzanie informacją stacjonarne I stopnia
Zarządzanie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Zarządzanie - studia online online I stopnia, II stopnia
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Zarządzanie i inżynieria produkcji stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie w politykach publicznych stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są studia zarządzanie i marketing

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki z grupy zarządzanie:

ZARZĄDZANIE

Politechnika Lubelska

Kierunki z grupy zarządzanie:

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA
ZARZĄDZANIE

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Kierunki z grupy zarządzanie:

MANAGEMENT
ZARZĄDZANIE

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki z grupy zarządzanie:

MANAGEMENT
ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE

Aktualności rekrutacyjne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE W LUBLINIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia z zarządzania w Lublinie

Chcesz dostać się na studia zarządzanie w Lublinie? Postaraj się o dobre wyniki z matury z matematyki, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie lub geografii. To te przedmioty są cenione w ramach konkursu świadectw. Złóż odpowiednie dokumenty do komisji rekrutacyjnej i czekaj na wyniki. Im lepiej zdasz maturę, tym będziesz mieć większe szanse na wpisanie Twojego imienia i nazwiska na listę studentów!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia zarządzanie niestacjonarne w Lublinie

Zarządzanie jest zagadnieniem, które się zmienia. W obszarze kształcenia przybywa kierunków, dyscyplin i specjalności. Łatwo zauważyć tę tendencję wybierając studia zarządzanie w Lublinie. Do dyspozycji kandydatów jest nie tylko sztandarowy kierunek, jakim jest Zarządzanie, ale także Zarządzanie transportem, spedycją i logistyką, czy Zarządzanie w politykach publicznych.

Ale zanim podejmie się ostateczną decyzję na temat tego, w jakim kierunku się kształcić, należy zwrócić uwagę na to, czy poszukiwana przez nas forma niestacjonarna jest możliwa do wybrania. I tutaj bywa różnie. Niestety, nie wszystkie kierunki z obszaru zarządzania dostępne są w formie niestacjonarnej. Dodać musimy także, że w ramach niestacjonarnego kształcenia najczęściej występują studia zaoczne, a studia wieczorowe stanowią tylko niewielki procent.

Jeśli już uda się zdecydować na kierunek w trybie niestacjonarnym, to czego możemy się spodziewać? Po pierwsze, należy zdać sobie sprawę z tego, że studia niestacjonarne są płatne. Ich cena uzależniona jest od uczelni. Po drugie, sam charakter i intensywność nauki wygląda inaczej. Studia zaoczne, bo na nich się skupimy, oznaczają, że studenci biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach tzw. zjazdów, organizowanych w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie.

Na tej podstawie wymagana jest od nich niemała samodzielność, ponieważ przez skondensowanie programu nauczania może zabraknąć czasu, aby w trakcie wykładu dogłębniej zająć się wybranym problemem. Ale taka forma studiów ma wiele zalet, zwłaszcza odnosząc się do zarządzania. Studenci rozwijają umiejętności poszukiwania i analizowania informacji, skrupulatności, a także zarządzania czasem.

czytaj studia zarządzanie niestacjonarne (zaoczne) w Lublinie

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W LUBLINIE POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE W LUBLINIE

STUDIA ZARZĄDZANIE I MARKETING W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

A
C
I
M
N
P
S
T
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia zarządzanie w Lublinie?

Masz w sobie konika do bycia zarządzającym, przewodzącym, organizującym członkiem grupy? Funkcja przewodniczącego szkoły albo chociaż klasy nie jest Ci obca? Masz smykałkę do organizowania grupy i realizowania projektów? Przyjrzyj się ofercie studiów zarządzania i marketingu w Lublinie. To grupa kreatywnych, ciekawych kierunków, na których to poznasz tajniki skutecznego współpracowania z ludźmi. Współcześnie zarządzanie stało się pewnego rodzaju ideologią wspomagającą biznes.

Dzięki nauce, badaniom, dowodom, przedsiębiorcy zdobyli cenną broń i cenne techniki do wspierania swoich działań i rozwijania firm. Na studiach zarządzania i marketingu przede wszystkim zdobędziesz wiedzę na temat procesów organizacji, planowania i realizacji działań, a także jak osiągać wypracowane cele! W zależności od specjalizacji kierunku, poznasz różne dziedziny, wymagające wykształconego zarządcy - archiwistykę, politykę, administrację czy tak zwane zasoby ludzkie.

Studia z zarządzania w Lublinie to dość obszerna oferta dla kandydatów chcących pracować w biznesie - czy to prowadząc własną działalność, czy pod okiem pracodawcy. Sprawdźcie ofertę lubelskich uczelni, nie przegapcie spisu studiów podyplomowych - ciekawa opcja dla osób, które ukończą pierwszy stopień studiów!

 

Studia zarządzanie w Lublinie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia zarządzanie w Lublinie możesz realizować przede wszystkim w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. W zależności od wybranego kierunku studia pierwszego stopnia trwają od sześciu (licencjat) do siedmiu semestrów (inżynierka), studia drugiego stopnia zaś od półtora roku (studia magisterskie inżynierskie) do dwóch lat (studia magisterskie).

Uczelnie w Lublinie przedstawiają bogatą ofertę kierunków podyplomowych, pozwalających na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Studia podyplomowe możesz realizować niestacjonarnie w trakcie dwóch bądź trzech semestrów. W ten sposób możesz studiować na przykład profesjonalny coaching, zamówienia publiczne, innowacyjne zarządzanie produkcją.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które mają już wykształcenie wyższe. Poszczególne kierunki studiów możesz realizować stacjonarnie bądź niestacjonarnie. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku, natomiast na studiach zaocznych w weekendy. To Ty wybierasz tryb edukacji, który odpowiada Ci najbardziej.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów zarządzanie w Lublinie

Do kategorii studiów z zakresu zarządzania możemy zaliczyć w Lublinie zwłaszcza zarządzanie, zarządzanie w politykach publicznych, zarządzanie zasobami ziemi, zarządzanie i inżynierię produkcji. Interdyscyplinarne propozycje kształcenia umożliwiają łączenie umiejętności kierowniczych z wiedzą z innych dziedzin, chociażby inżynierskich, politycznych czy przyrodniczych.

Lubelskie placówki akademickie pozwalają także na studiowanie public relations i zarządzania informacją oraz marketingu i komunikacji rynkowej. Poszczególne kierunki realizowane są zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim (business analytics, management) Anglojęzyczne podejście ułatwia wkroczenie na międzynarodowy rynek pracy.

Studia w różnych dziedzinach urozmaicane są obieralnymi ścieżkami kształcenia, które poszerzają kompetencje. W Lublinie znajdziesz także studia podyplomowe, do których możemy zaliczyć na przykład public relations and media marketing lub organizację zamówień publicznych.

 

Kierunki z grupy zarządzanie w Lublinie - rekrutacja 2022/2023:

 • DATA SCIENCE, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • MANAGEMENT, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • MANAGEMENT, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA, Politechnika Lubelska
 • PUBLIC RELATIONS I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ZARZĄDZANIE - STUDIA ONLINE, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZIEMI, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • ZARZĄDZANIE, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • ZARZĄDZANIE, Politechnika Lubelska
 • ZARZĄDZANIE, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ZARZĄDZANIE, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • ZARZĄDZANIE, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki zarządzanie w Lublinie?

Szeroką ofertę studiów z zakresu zarządzania w Lublinie przygotował Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Prężnie działające Wydział Ekonomii i Wydział Politologii umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności w ramach różnego typu kierunków obejmujących nauki zarządzania i marketingu.

Kierunek zarządzanie znajdziesz niemal na każdej lubelskiej uczelni, to jest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Politechnice Lubelskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym, w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższej Szkole Nauk Społecznych.

Pamiętaj jednak, że kształcenie w poszczególnych ośrodkach akademickich będzie wyglądało inaczej w zależności od programu studiów czy kadry akademickiej. Studia zarządzanie w Lublinie oferują zarówno placówki prywatne, jak i publiczne. Zapoznaj się szczegółowo z ofertą każdej z nich i wybierz idealny dla siebie kierunek.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki zarządzanie w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia zarządzanie w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Studia zarządzanie uchodzą za jedne z najpowszechniejszych. Studenci chętnie wybierają tego typu kształcenie, ponieważ jest ono na tyle uniwersalne i kompleksowo realizowane, że pozwala na znalezienie pracy w różnych branżach. Pracodawcy często poszukują specjalistów w tym zakresie, a oferty pracy wręcz się mnożą. Wybierając kierunek studiów, warto zwrócić uwagę na to, jakie zawody są w danym czasie najpopularniejsze i kogo potrzeba w danej dziedzinie.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • konsultant ds. wdrożeń systemu zarządzania jakością
 • pracownik działu marketingu
 • specjalista ds. szkoleń
 • menedżer wyższego i średniego szczebla w różnorodnych przedsiębiorstwach
 • kierownik działu sprzedaży i marketingu
 • audytor wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • rzecznik prasowy
 • menedżer produktu, marki, sprzedaży,
 • pracownik działu HR w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 

Kierunek studiów powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Nie każdy odnajdzie się na studiach z zakresu zarządzania i marketingu. Właśnie dlatego masz szansę osiągnąć sukces w dziedzinie, która dla innych może być wręcz nieuchwytna.

Absolwenci wybranych kierunków i specjalizacji zatrudniani są w różnych miejscach, chociażby w urzędach gminy i miasta, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich, urzędach i izbach skarbowych, urzędach i izbach celnych, urzędach administracji rządowej, w firmach konsultingowych, które zajmują się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi, w instytucjach kultury oraz organizacjach pozarządowych, a także w przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania na zlecenie jednostek publicznych.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Nim wybierzesz uczelnię wyższą, pamiętaj, że każda z nich odznacza się unikatowym charakterem kształcenia, dlatego warto wybrać taki sposób przekazywania wiedzy, który najbardziej nam odpowiada. Poszczególne propozycje edukacyjne i oryginalne programy studiów sprawiają, że nie na każdej uczelni można znaleźć taki sam kierunek studiów, a realizacja zajęć w różnych ośrodkach akademickich może wyglądać w inny sposób.

Wybierając ośrodek akademicki, warto zwrócić uwagę na jego przygotowanie merytoryczne i techniczne. Dobre wyposażenie pracowni oraz wysoko wykwalifikowana kadra akademicka są istotnymi elementami każdej uczelni. Zwrócić także uwagę na możliwości rozwoju jak programy stażowe, programy stypendialne, propozycje wymian krajowych i zagranicznych, opcje zajęć pozauczelnianych i dodatkowych. Zapoznaj się z ofertą kształcenie uczelni publicznych i prywatnych w Lublinie i zdecyduj, jaki kierunek z zakresu zarządzania chcesz studiować.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia zarządzanie w Lublinie?

Na studentów lubelskich uczelni czekają wydarzenia kulturowe i sportowe, festiwale naukowe, targi pracy, imprezy masowe innego typu. Lata nauki wypełnione są jednak nie tylko zabawą, ale także pozwalają zawierać cenne dla życia osobistego i zawodowego znajomości i zbierać doświadczenia egzystencjalne i zawodowe.

Władze miasta chętnie pomagają studentom, którzy dążą do wiedzy. W porozumieniu z uczelniami i największymi firmami opracowują programy stażowe, oferty praktyk, a także programy stypendialne i socjalne. Wszystko po to, by ułatwić studencki byt i zagwarantować łatwe i pewne wkroczenie na rynek pracy.

Władze lubelskich uczelni organizują różnego rodzaju konferencje naukowe i zachęcają do udziału w nich studentów. Młodzi ludzie mogą uczestniczyć w grantach badawczych, a także zakładają koła naukowe, gdzie szczegółowo skupiają się na zarządzaniu i marketingu. Studenci mają także szansę studiować na innych wydziałach i uczelniach dzięki wymianom krajowym i międzynarodowym.

Wydziały lubelskich uczelni są przystosowane technologicznie i merytorycznie do realizowania kształcenia w zakresie nauk z zakresu zarządzania. Poszczególne ośrodki akademickie dają wiele możliwości rozwoju, a także wspierają pierwsze kroki zawodowe. Wybierz studia w Lublinie i zdobądź pożądaną przez wszystkich pracodawców wiedzę i umiejętności.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach z zarządzania

Gdzie znajdziesz pracę po studiach zarządzanie? Przede wszystkim w większych firmach, korporacjach, agencjach ds. rozwoju i badań czy w agencjach reklamowych. Jeśli zwiążesz swoje studia z marketingiem, to z pewnością zainteresuje Cię praca w agencjach interaktywnych - będziesz projektować i budować strategie marketingowe, widoczność i pozycje marek, czy zajmiesz się analizą i badaniem konkurencji. Ciekawe zajęcia - każde z nich znacząco różni się od siebie. Każdy Klient przynosi nową historię, nowy przypadek do rozpatrzenia.

Podobno praca w agencjach interaktywnych jest jedną z najlepiej ocenianych. Ludzie pracujący w takich agencjach najmniej się stresują i są zadowoleni ze swojego życia. To dość kusząca wizja, czyż nie? Po studiach zarządzania możecie zarządzać swoim teamem kreatywnym, realizować duże projekty sprzedażowe w różnego rodzaju firmach. Jeśli uda Wam się zdobyć nieco doświadczenia na studiach zarządzania to po studiach nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem pracy.

Praktycznie w każdej firmie potrzebna jest osoba zarządzająca procesami produkcji, sprzedaży, reklamy a nawet i wizerunku. Studia zarządzania i marketingu szczerze polecamy. Są to jedne z najbardziej perspektywicznych dziś kierunków. Warto jednak się wyspecjalizować w danej dziedzinie - im węższą dziedzinę wybierzecie tym bardziej bezkonkurencyjne będzie Wasze CV!

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA Z GRUPY ZARZĄDZANIE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA ZARZĄDZANIE

Studia zarządzania i marketingu prowadzone są przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, możecie tu wybrać kierunki studiów takie jak:

 • zarządzanie - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • zarządzanie dokumentacją i archiwistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • retoryka stosowana - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • zarządzanie i finanse w administracji publicznej - studia podyplomowe
 • zarządzanie i monitoring badań klinicznych - studia podyplomowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi - studia podyplomowe
 • wspomaganie przedsiębiorczości, cz. 1 inicjowanie działalności gospodarczej - studia podyplomowe
 • wspomaganie przedsiębiorczości cz. 2 start-upy i biznesowe wykorzystanie Internetu - studia podyplomowe
 • zarządzanie w administracji - standardy Unii Europejskiej - studia podyplomowe
 • zarządzanie w organizacjach pozarządowych - studia podyplomowe

Dowiedz się więcej>

 


UNIWERSYTET MARIE CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA ZARZĄDZANIE I MARKETING

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej zaprasza na studia:

 • zarządzanie - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, spec. reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi
 • kierunek prawno-biznesowy - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • zarządzanie turystyką - studia podyplomowe
 • zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie wewnętrznym Polski - studia podyplomowe
 • zarządzanie procesami logistycznymi - studia podyplomowe
 • business management - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • zarządzanie w politykach publicznych (kierunek praktyczny na Wydziale Filozofii i Socjologii)

Dowiedz się więcej>

Wydział Politologii UMCS zaprasza na kierunki:

 • marketing internetowy i brokering informacji - studia podyplomowe
 • nauki o mediach - studia doktoranckie
 • strateg budowania marki pracodawcy - employer branding strategist - studia podyplomowe
 • społeczeństwo informacyjne - studia I stopnia

Dowiedz się więcej>

 


POLITECHNIKA LUBELSKA STUDIA ZARZĄDZANIE

Politechnika Lubelska również prowadzi studia zarządzania i marketingu na Wydziale ku temu stworzonym, czyli Wydziale Zarządzania, prowadzone kierunki to:

 • zarządzanie - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (kierunek prowadzony razem z Wydziałem Mechanicznym) - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Marketing i komunikacja rynkowa - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • zarządzanie inwestycjami finansowymi - studia podyplomowe
 • studia menedżerskie: zarządzanie i marketing lub zarządzanie zasobami ludzkimi lub zarządzanie produkcją
 • master of Business Administration - studia podyplomowe
 • organizacja zamówień publicznych - studia podyplomowe
 • zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe

Dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)