Zarządzanie - Lublin

Zarządzanie - Lublin

Zarządzanie - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Zarządzanie

Odkryj kierunek Zarządzanie w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie studia Lublin | woj. Lubelskie

Dla kogo ten kierunek?

Kiedy czytamy definicje zarządzania, zdania są naprawdę podzielone. Jedni mówią, że zarządzanie polega w dużej mierze na kierowaniu ludźmi. Inni, że chodzi o podejmowanie decyzji. Jeszcze kolejni uważają, że chodzi o zarządzanie zasobami finansowymi czy gospodarczymi. Pojawiają się także ogólne opinie na temat tego, że dobre zarządzanie potrafi przedłożyć to, co ważne nad to, co pilne. Ile osób, tyle opinii. Nie ulega jednak wątpliwości, że studia na kierunku zarządzanie to bardzo rozwojowa dziedzina nauki, która swoim przedstawicielom może zaoferować wiele możliwości.

Kandydaci na tego typu kierunek powinni wykazywać się odpowiedzialnością, zdolnościami kierowniczymi i dużą uwagą. Cechy te z pewnością ułatwią im pracę na stanowiskach menedżerskich. Jeśli jesteś także osobą kreatywną i interesuje Cię sprawne kierowanie poszczególnymi działami w największych firmach i korporacjach, kierunek zarządzanie w Lublinie może być idealny właśnie dla Ciebie.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku zarządzanie możesz studiować na wielu uczelniach, ponieważ jest to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów ostatnich lat. W swojej ofercie ma go Politechnika Lubelska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, a także Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Programy kształcenia w zależności od specyfiki uczelni mogą się nieco różnić. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdziesz na przykład: mikroekonomię, makroekonomię, trening interpersonalny, podstawy finansów i rachunkowości, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, marketing w przedsiębiorstwie i wiele innych. Warto zapoznać się z siatką zajęć poszczególnych uczelni, by zdecydować, która oferta najbardziej Ci odpowiada.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie w Lublinie zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu marketingu, zarządzania i zjawisk społeczno-gospodarczych. Z tego powodu z powodzeniem znajdują zatrudnienie w firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, jakości, marketingu, sprzedaży, public relations, a nawet agencjach marketingowych i reklamowych.

Studenci przygotowywani są do objęcia takich stanowisk jak specjalista organizacji i zarządzania, specjalista do spraw analiz i sprawozdawczości, kierownik lub dowódca zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, menedżer lub kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach. Możliwości jest bardzo wiele, dlatego tak wiele osób interesuje się tego typu studiami.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Lublinie?

     Kierunek zarządzanie w Lublinie zapewnia gruntowne wykształcenie, które w szerokim zakresie może być wykorzystywane w różnych firmach, korporacjach czy po prostu branżach. Z tego powodu bardzo wiele osób decyduje się na rozpoczęcie tego typu studiów. By zwiększyć swoje szanse na znalezienie się na listach zakwalifikowanych, postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów dojrzałości. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich znajdują się: język obcy nowożytny, matematyka, geografia czy historia. Zdecyduj, w czym czujesz się najlepiej i zadbaj o przygotowanie na najwyższym poziomie.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Lublinie?

     Uczelnie w Lublinie dążą do komfortu studiowania, dlatego kierunek zarządzanie proponują przyszłym kandydatom w dwóch wariantach – stacjonarnym i niestacjonarnym. Jest to bardzo dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które z jakichś powodów nie mogą pozwolić sobie na studiowanie dzienne i regularny tryb nauki. Pamiętaj jednak o tym, że tryb zaoczny wiąże się z dodatkową opłatą nawet na uczelniach publicznych i nie gwarantuje zrealizowania programu studiów w całości, dlatego musisz liczyć się z koniecznością samodzielnego dokształcania.

      

     Program studiów i przedmioty

     Program kształcenia może się nieco różnić w zależności od specyfiki uczelni. Przedmioty realizowane na studiach związanych z zarządzaniem opierają się na wiedzy nie tylko społecznej, ale i matematycznej. Wśród najważniejszych przedmiotów możesz znaleźć na przykład:

     • podstawy organizacji i zarządzania,
     • podstawy finansów i  rachunkowości,
     • trening interpersonalny,
     • zarządzanie kapitałem ludzkim,
     • nauka o organizacji
     • i wiele innych.

      

     Kierunki studiów w Lublinie takie jak zarządzanie oferują także wiele interesujących specjalizacji. Na zarządzaniu możesz realizować na przykład: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie rozwojem regionalnym, wycenę nieruchomości czy specjalność przygotowującą do funkcji menadżer produktu. Warto  przejrzeć poszczególne oferty na stronach internetowych uczelni w Lublinie, ponieważ utworzenie się danej specjalności zależy od zainteresowania studentów w danym roku.

     Studia zarządzanie pozwalają swoim abiturientom szczycić się wszechstronną wiedzą i nowoczesnym myśleniem w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi, zarządzania firmą. Rozwijają także praktyczne umiejętności, które wpływają na skuteczne zarządzanie projektami, budowanie relacji z klientami, opracowywanie i realizowanie strategii marketingowych, negocjowanie i rozwiązywanie konfliktów. Dodatkowym atutem będą zdolności kreatorskie, które w sposób praktyczny kierunek zarządzanie pozwoli wykorzystać abiturientom w pracy w firmach w Polsce lub za granicą.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     ZARZĄDZANIE LUBLIN STUDIA STACJONARNE

     ZARZĄDZANIE LUBLIN STUDIA ZAOCZNE

      

     zarządzanie studia Lublin lubelskie

      

     Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Lublinie?

     Studia na kierunku zarządzanie w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia on gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy już po uzyskaniu stopnia licencjata. Stopień drugi trwa cztery semestry i kończy się egzaminem magisterskim.

     Co ważne, by podjąć studia drugiego stopnia, możesz być absolwentem innego kierunku, który tematycznie obejmuje podstawową wiedzę z zakresu dziedziny nauki jaką jest zarządzanie. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich, a dodatkowo zapewniają rozwinięcie poszczególnych kompetencji również w zakresie dodatkowych specjalności, które studenci wybierają podczas każdego realizowanego poziomu edukacji. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     ZARZĄDZANIE LUBLIN STUDIA I STOPNIA

     ZARZĄDZANIE LUBLIN STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Lublinie?

     Studia związane z zarządzaniem od lat cieszą się niegasnącą popularnością, zwłaszcza wśród osób, które myślą o rozwijaniu zdolności menedżerskich lub założeniu własnej działalności gospodarczej. Idealny kandydat na tego typu studia powinien:

     • być pewny siebie i mieć zdolności przywódcze i kierownicze;
     • być osobą kreatywną, a także potrafić radzić sobie w kryzysowych sytuacjach;
     • mieć zdolności matematyczne lub wykazywać zainteresowanie przedmiotami ścisłymi.

      

     Proces rekrutacji i przedmioty

     Jeśli dostrzegasz w sobie podobne cechy, ten kierunek może być idealny dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce zawsze jest wielu chętnych. Jeśli poważnie myślisz o studiowaniu zarządzania, postaraj się o jak najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Wśród wybranych przedmiotów szczególnie punktowane będą te zdawane na poziomie rozszerzonym. Weź pod uwagę język obcy nowożytny, matematykę, geografię i historię. Warto rozważyć także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe wyniki, a tym samym najwyższe miejsca na listach przyjętych. Możesz przemyśleć udział na przykład w Olimpiadzie Matematycznej czy Olimpiadzie Geograficznej. Zdecyduj, w czym czujesz się najlepszy i rozpocznij przygotowania, by zapewnić sobie miejsce na listach zakwalifikowanych.

     Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, a także zaświadczeń odwołujących się do osiągnięć uzyskanych w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.

      

      

     zarządzanie studia Lublin lubelskie

      

     Jaka praca po kierunku zarządzanie w Lublinie?

     Absolwenci formułują i analizują problemy organizacji, przebieg procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, a wykorzystują przy tym metody ilościowe i jakościowe odnoszące się do prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych. Abiturienci przeprowadzają także ocenę proponowanych rozwiązań i uczestniczą w procesach podejmowania decyzji zarówno operacyjnych, jak i taktycznych.

     Absolwenci kierunku zarządzanie w Lublinie mogą spodziewać się wielu możliwości zatrudnienia. Przede wszystkim znajdują je w agencjach pośrednictwa pracy, agencjach konsultingowych, agencjach marketingowych i reklamowych, firmach szkoleniowych, bankach, instytucjach finansowych, organizacjach pozarządowych, Public Relations, ośrodkach pomocy społecznej, biurach karier, marketingu, usługach, przemyśle, sprzedaży, biznesie, doradztwie, Human Resources, działach HR, doradztwie konsultingowym, na produkcji czy jako Headhunter.

     Studenci specjalizują się w różnych dziedzinach, dążąc do doskonałości w zakresie najbardziej interesujących ich kwestii, które oferuje kierunek zarządzanie. Po ukończeniu studiów w Lublinie stają się menedżerami bądź kierownikami średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, specjalistami do spraw analiz i sprawozdawczości, specjalistami organizacji i zarządzania, kierownikami i dowódcami zespołów w strukturach bezpieczeństwa państwa.

     Perspektywy rozwoju zawodowego są bardzo duże, zwłaszcza że absolwenci studiów zarządzanie w Lublinie pracują w sektorze zarówno prywatnym, jak i publicznym, w małych lub większych firmach czy przedsiębiorstwach. Zdobywają wszechstronne wykształcenie w zakresie zarządzania, marketingu, reklamy, public relations czy negocjacji. Rozwijanie kompetencji językowych pozwala na późniejsze podjęcie pracy w kraju lub za granicą albo na współpracę z międzynarodowymi korporacjami.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Lublinie?

     Kierunek zarządzanie w Lublinie to bardzo rozwojowy kierunek studiów, który przyciąga do siebie rzeszę studentów.

     Michał, student drugiego roku studiów magisterskich, wyjaśnia:

     Specjalizuję się w marketingu. Naprawdę mi się to podoba. Studia na kierunku zarządzanie pozwoliło mi zrozumieć, jak działa firma, a ta wiedza na pewno przysłuży mi się, gdy postanowię zbudować własne imperium. Wszyscy chcemy przecież dynastii.

     KIERUNKI ZARZĄDZANIE I MARKETING W LUBLINIE

     POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE

     10 uczelni w Lublinie

     Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

      


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)