Studia na kierunku Architektura wnętrz w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?
Architektura wnętrz - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku Architektura wnętrz w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia stacjonarne nazywane są studia dziennymi i mogą przypominać tryb nauczania znany ze szkoły średniej. Dlaczego? Gdzie szukać tego podobieństwa? Otóż, studia stacjonarne polegają na tym, że uczęszczamy na uczelnię w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, a nasze zajęcia rozpoczynają się zwykle w godzinach porannych.

Kształcenie prowadzone od poniedziałku do piątku pozwala na harmonijne rozłożenie obowiązującego materiału. Co się z tym wiąże, studenci mają więcej czasu na zadawanie pytań, prowadzenie dyskusji, a nawet na powtórzenie jakiegoś zagadnienia sprawiającego trudności.

Mówiąc o studiach warto wspomnieć o aspekcie finansowym. Otóż, studia stacjonarne są bezpłatne. Ale uwaga – studia stacjonarne są bezpłatne wyłącznie w uczelniach publicznych. Za studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych należy ponieść opłatę.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne dzielą się na studia wieczorowe i studia zaoczne. Ta pierwsza forma występuje stosunkowo rzadko, a największą popularnością cieszyła się kilkanaście lat temu. Dlatego też, wygląda ona zupełnie inaczej. To, co nie zmieniło się w studiach wieczorowych to to, że zajęcia w ich ramach odbywają się od poniedziałku do piątku. Niestety, zdarza się, iż bywają one wieczorowymi wyłącznie z nazwy, a zajęcia w praktyce prowadzone są przez cały dzień.

Studia zaoczne to studia weekendowe. Polegają na uczęszczaniu na uczelnie w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia organizowane są w ramach tzw. zjazdów, które odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie.

Kształcenie prowadzone w weekendy, na dodatek raz na jakiś czas charakteryzuje się tym, iż kontakt studentów z wykładowcą jest nieco ograniczony. Dlatego od studentów wymagana jest większa samodzielność w nauce. Ale specyfika studiów zaocznych może wyjść studentom na dobre, ponieważ dzięki niej można rozwinąć sporo przydatnych umiejętności, na czele z zarządzaniem czasem, czy wyszukiwaniem, analizowaniem i selekcjonowaniem informacji.

Co jeszcze warto wiedzieć o studiach niestacjonarnych? Są to studia płatne. Wszędzie. W każdej uczelni.

 

Jak podjąć decyzję?

Należy zastanowić się nad tym, jak chcemy poprowadzić swoje studia? Jak chcemy spędzić najbliższe lata? Czy mają być poświęcone wyłącznie uczęszczaniu na zajęcia, czy może mają być początkiem naszej kariery zawodowej?

Warto mieć pomysł na studia. Warto zastanowić się nad tym, czy chcemy skupić się wyłącznie na nauce, czy też do obowiązków studenckich chcemy dołożyć sobie innych obowiązków, na przykład natury zawodowej? Prawdą jest, że jeśli będziemy chcieli znaleźć pracę, to będzie łatwiej nam pogodzić ją z nauką w trybie zaocznym. Oczywiście, nie oznacza to, że na studiach dziennych nie da się pracować. Naturalnie, da się, ale może wymagać to większej energii i lepszej organizacji.

Co jeszcze? Osoby zastanawiające się nad podjęciem studiów w uczelni publicznej na pewno zwrócą uwagę na aspekt finansowy. Kandydaci na uczelnie niepubliczne tego aspektu pod uwagę nie biorą, gdyż w nich każda forma kształcenia jest odpłatna.

WSZYSTKO O KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)