Studia architektoniczne

Studia architektoniczne

Studia architektoniczne

Największy wybór studiów

architektonicznych w Polsce

Odkryj ponad 30 kierunków architektonicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025 

Dodaj do ulubionych

Studia architektoniczne - 2024

Studia architektoniczne w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) lub 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia architektoniczne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, język polski, język obcy, fizyka, historia sztuki, geografia czy informatyka. Ponadto przeprowadzany jest egzamin z rysunku. 
*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia architektoniczne cechuje szczególna interdyscyplinarność i dość duża różnorodność. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli nie czujesz się zbyt pewnie w sztukach plastycznych, ale posiadasz rozwinięty zmysł przestrzenny, to na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Popularne kierunki architektoniczne: architektura, architektura krajobrazu, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia, gospodarka przestrzenna, architektura wnętrz, projektowanie mebli, wzornictwo.

Absolwenci studiów architektonicznych przygotowani są do pracy m.in jako:  architekci, projektanci wnętrz, architekci krajobrazu, planiści, urbaniści, czy inspektorzy nadzoru budowlanego.

Ile kosztują studia architektoniczne? Studia stacjononarne na kierunkach architektonicznych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny na kierunkach architektonicznych wahają się od 5200 zł do 18000 zł za pierwszy rok studiów.
 
 

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Architecture I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz - studia podpylomowe podyplomowe zjazdy
Architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Budownictwo inżynier europejski I stopnia stacjonarne
Budownictwo z wykorzystaniem automatyki i robotyki I stopnia stacjonarne
Budownictwo z wykorzystaniem technologii bim I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo zrównoważone I stopnia stacjonarne
Chemia budowlana II stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria akustyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
Planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie mebli I stopnia, II stopnia stacjonarne
Projektowanie wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
Akademia architekta wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Aranżacja wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Aranżacja wnętrz i home staging - studia podyplomowe podyplomowe online
Archi:kultura - edukator architektoniczny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Architekt rozwiązań it w chmurze obliczeniowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Architektura i budownictwo proekologiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Architektura krajobrazu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Architektura multimedialna. bim + wizualność + mobilność - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Architektura wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Architektura wnętrz i design - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Architektura wnętrz i wzornictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Badania i analiza architektury historycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bim - building information modeling - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bim - technologie cyfrowe w projektowaniu architektoniczno-budowlanym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bim - współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bim manager - nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo - przygotowanie do nauczania przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Budownictwo drewniane - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo infrastrukturalne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo ogólne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Certyfikacja i audyt energetyczny budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Dekorator wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe online
Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dyscypliny plastyczne w architekturze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Esg w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Florystyka - sztuka układania kwiatów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Home staging i organizacja przestrzeni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Home staging z elementami aranżacji wnętrz - przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Infrastruktura drogowa w lasach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria ruchu drogowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kosztorysowanie i zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Planowanie przestrzenne - skala miasta i regionu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podejście do projektowania i realizowania obiektów z wykorzystaniem zrównoważonych rozwiązań - studia podyplomowe podyplomowe online
Podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Proces inwestycyjny - budowlany - zagadnienia proceduralne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie geotechniczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie i aranżacja wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe online
Projektowanie i architektura zieleni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3d - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodów przydomowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie terenów zieleni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie, utrzymanie i budowa dróg - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia zarządzania projektami w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Solution architecture academy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ślad węglowy i certyfikacja w architekturze i budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Techniki wizualne w budownictwie i architekturze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia budowy dróg - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Urbanistyka i planowanie przestrzeni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Urbanistyka i planowanie przestrzenne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wyroby lakierowe. technologia i zastosowanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zaawansowane zagadnienia bim w architekturze i budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zagospodarowanie przestrzenne i prawo budowlane w procesach inwestycyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami budowlanymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
G
H
I
K
M
N
O
P
R
S
T
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
BUDOWNICTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Kierunki architektura i budownictwo:

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Politechnika Rzeszowska

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO
CIVIL ENGINEERING

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Kierunki architektura i budownictwo:

ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Pokaż więcej

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA ARCHITEKTONICZNE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
H
I
K
O
P
S
Ś
T
U
W
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach architektonicznych

Jak wyglądają studia na kierunkach architektonicznych

Czy można zaprojektować studia? Oczywiście, że tak. Należy rozpocząć od właściwego pomysłu i oprzeć na nim solidne fundamenty. Następnie, z każdym krokiem wzbogacać i rozwijać swoją koncepcję, aby wreszcie wznieść idealną dla siebie konstrukcję. Studia to proces budowy, łączenia różnych elementów, z których, w finalnej postaci, powstanie założone wykształcenie.

Studia architektoniczne możemy porównać do kolorowego budynku, który wyróżnia się w przestrzeni szarego kompleksu. Najważniejszą ich cechą jest to, że łączy w sobie różne, niemal odmienne aspekty. Jakie? Architektura to połączenie wolnej wyobraźni i twardych zasad, sprzeciwu wobec schematów i podporządkowania procedurom, szaleństwa i rozwagi.

Można przyznać, iż jest to dyscyplina, której założeniem jest silny entuzjazm oparty na solidnych podstawach racjonalizmu. No, bo jak inaczej określić dziedzinę, która bazuje na ludzkiej fantazji, która potem, przy pomocy liczb staje się rzeczywistością? Ale jej omawianie powinno rozpocząć się od zejścia na ziemię i mocnego po niej stąpania.

 

Studia architektoniczne możemy podzielić na:

1.Typ

 • studia I stopnia i jednolite (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).
 • studia II stopnia (magisterskie);
 • studia podyplomowe.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

 

Studia architektoniczne to pewien proces, w którym pierwszymi zagadnieniami do poznania są podstawy. Następnie, na ich podłożu przechodzi się dalej, do kolejnego etapu zgłębiania dyscypliny i rozdzielania jej na bardziej szczegółowe elementy. 

 

Jak to wygląda?

Zazwyczaj, na pierwszym semestrze kierunku o nazwie Architektura studenci realizują takie przedmioty jak: historia architektury, matematyka, budownictwo ogólne, wprowadzenie do teorii projektowania architektoniczno- urbanistycznego, rysunek odręczny. Następnym krokiem jest zapoznanie się z: geometrią wykreślną, mechaniką, podstawami projektowania architektonicznego, komputerowym wspomaganiem projektowania.

Naturalnie, szczegółowe programy kształcenia mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni, ale pewna konfiguracja pozyskiwania wiedzy bywa zazwyczaj identyczna. Należy pamiętać, że studia architektoniczne to większy obszar, gdyż zawiera w sobie także takie dyscypliny jak:

 

Dziedziny te czasami bywają jedną ze specjalności oferowanych przez uczelnię, a czasami są odrębnym kierunkiem, który można podjąć od pierwszego roku. Czym one się charakteryzują? Architektura krajobrazu to dyscyplina związana z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka przy pomocy szaty roślinnej, elementów architektonicznych i wodnych, a Architektura wnętrz zajmuje się kształtowaniem pomieszczeń.

 

 

Gdzie studiować studia architektoniczne?

 

Popularne uczelnie na których można studiować kierunki architektoniczne:

 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach architektonicznych

Ile trwają studia na kierunkach architektonicznych

Studia architektoniczne na kierunku architektura trwają łącznie sześć lat. Studia I stopnia trwają 4 lata (6 semestów) i kończą się tytułem iżyniera architekta. Z kolei studia II stopnia trwają 2 lata (cztery semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

 

Warte zaznaczenia jest, że osoby, które ukończyły pierwszy stopień kształcenia mogą ubiegać się, po odbyciu stażu zawodowego, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej, a osoby po zaliczeniu drugiego stopnia, na podobnych zasadach, mogą ubiegać się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nieograniczonym.

 

Inaczej wygląda kształcenie w obszarze Architektury krajobrazu i Architektury wnętrz.

Zazwyczaj, przebiega ono wedle podziału na trzyletni pierwszy i dwuletni drugi stopień, bądź trzy i pół roczne kształcenie na pierwszym stopniu i półtoraroczne kształcenie na stopniu drugim.

Podyktowane jest to, między innymi, nabywaniem innych umiejętności i kompetencji, a także zakresem wykonywanych później obowiązków zawodowych.

 

Zobacz jakie są: studia architektorniczne I stopnia  |  studia architektoniczne II stopnia

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Od razu należy podkreślić, że wymagania na studia architektoniczne są wysokie, gdyż są zbiorem różnych umiejętności i aspektów wiedzy, którymi musi wyróżniać się kandydat.

 

Ponadto, studia architektoniczne należą do tego obszaru kształcenia, w którym, w procesie rekrutacji, wiedza zaprezentowana na maturze nie wystarczy.

Aby dostać się na wymarzony kierunek, należy przejść egzamin praktyczny, będący zazwyczaj sprawdzianem plastycznych uzdolnień. Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że osoba projektująca domy mieszkalne, czy gmachy biurowe musi potrafić przenosić swoje pomysły na papier, przy pomocy ołówka.

Dlatego, od kandydatów wymaga się niemałych umiejętności rysunkowych oraz bardzo dobrego postrzegania przestrzeni, rozwiniętej wyobraźni i kreatywności. Chociaż, egzaminy praktyczne mają na celu weryfikację uzdolnień, które wymagane są na wszystkich uczelniach, tak ich przebieg może już się różnić w zależności od wybranej szkoły wyższej.

 

Na czym te różnice mogą polegać?

Niektóre uczelnie wymagają, aby prace praktyczne wykonywane były wyłącznie przy użyciu ołówka, a niektóre dają dowolność przy wyborze narzędzia. Różnice mają miejsce także w przypadku czasu poświęconego na egzamin. Może on trwać półtorej godziny, a nawet cztery godziny- wszystko to uzależnione jest od zasad konkretnej uczelni. A jakie przedmioty widnieją w rekrutacyjnych regulaminach? Naturalnie, dominuje „królowa nauk”, czyli matematyka oraz język obcy.

 

Nie trzeba chyba podkreślać, iż większe szanse na otrzymanie indeksu mają kandydaci, którzy podejdą do tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Czy istnieje jeszcze jakaś różnica? W procesie rekrutacji na kierunek Architektura krajobrazu, przedmiotem wiodącym bywa także biologia. Przeglądać wymagania na studia architektoniczne wniosek jest taki, iż myśląc poważnie o tym rodzaju kształcenia należy zabrać się do pracy. Rozwijać w sobie zdolności matematyczne i ćwiczyć posługiwanie się technikami rysunkowymi. Tylko takie połączenie może dać nam szansę powodzenia.

Kierunki architektoniczne zobacz co zdawać na maturze

 

 

Jaka praca po studiach architektonicznych

Jaka praca po studiach architektonicznych

Trudno wykluczyć przypuszczenie, że większość osób, które starają o przyjęcie na studia architektoniczne, a potem je rozpoczynają snują plany o zapisaniu swojego nazwiska złotymi zgłoskami.

 

Niejeden student chciałby podążać śladami Franka Lloyda Wrighta, a ktoś chciałby odnieść sukces niczym Le Corbusier. Wszystko jest możliwe, a wielkie plany są niemal wpisane w tę branżę.

Ale rzeczywistość nie zawsze bywa sprawiedliwa, bądź przynajmniej różowa i założenia dotyczące dorównania sławie Normanowi Fosterowi czasami trzeba odsunąć na dalszy plan. Absolwenci studiów architektonicznych przygotowani są do  podjęcia pracy w branży budowlanej i architektonicznej, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych,
 • wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych.

 

Czekają na nich także agencje i biura nieruchomości, agencje designerskie, czy też firmy zajmujące się rzeczoznawstwem budowlanym.

Dzięki szerokiemu zakresowi nabytej wiedzy technicznej, humanistycznej i umiejętnościom plastycznym mogą pracować także przy organizacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie i grafice użytkowej, i wielu innych dziedzinach, często pozornie dalekich od architektury.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 • architekt
 • dekarz i blacharz budowlany
 • cieśla i stolarz budowlany
 • doradca w firmach budowlanych
 • projektant wnętrz
 • operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych
 • konstruktor
 • kreślarz
 • inspektor w zakresie konstrukcji i robót ogólnobudowlanych
 • inspektor w zakresie instalacji elektrycznych

 

A co z absolwentami Architektury krajobrazu?

Oni także mają kilka możliwości wyboru. Mogą podjąć pracę w jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne, w zarządach parków narodowych i krajobrazowych, instytucjach naukowo-badawczych, czy też ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

 

Czy warto iść na studia na kierunkach architektonicznych

Czy warto iść na studia na kierunkach architektonicznych

Kłania się przed nami odwieczne pytanie: „czy warto?”. Choćby w przypadku realizacji największego marzenia, pojawia się pewna, czasem większa, czasem mniejsza- wątpliwość. Ich podłoże bywa zazwyczaj podobne. Kandydaci na studia, a nawet studenci na początku drogi nierzadko powtarzają w głowach pytania:

 • „czy sobie poradzę?”,
 • „co będę robił po ukończeniu nauki?”,
 • „a może mogłem wybrać lepiej?”,
 • „a jak mi się nie uda?”.

 

Zestawienie znaków zapytania nie dość, że niszczy przyjemność z nauki, to jeszcze przeszkadza w skupieniu się na niej. No, dobrze- ale czy warto? Niejedna osoba odpowie, że na studia zawsze warto iść i poda ku temu przynajmniej kilka argumentów. A jakie argumenty mogą stać za studiami architektonicznymi? Przede wszystkim, to studia ciekawe i rozwijające różne umiejętności. Dzięki nauce możemy pozyskać wiedzę, będącą konglomeratem ekonomii, sztuki, matematyki, fizyki, socjologii.

 

Popularne kierunki studiów architektoniczne

 

Dzięki wszechstronności, w razie nagłej zmiany życiowych planów nie będziemy mieli większych problemów z odnalezieniem się i obraniem innej drogi. Ale warto podkreślić, że tak ważna decyzja jak podjęcie studiów architektonicznych powinna nieść za sobą mocną konsekwencję.

 

To studia, o których się marzy.

To studia, dzięki którym można spełnić najskrytsze marzenia o tym, aby w jakimś zakątku świata patrzeć na swoje dzieło.

Brzmi wspaniale? Na pewno tak i właśnie dlatego należy pielęgnować w sobie marzenia i nie zatracać się w wątpliwościach. Studia architektoniczne to także droga do tego, aby zapisać się w historii.

Chociaż uda się to nielicznym, albo nawet jednostkach, to i tak czymś pasjonującym jest podążanie taką właśnie drogą.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

 

Co dadzą ci studia na kierunkach architektonicznych

Co dadzą ci studia na kierunkach architektonicznych

Studia architektoniczne mogą dać dużo przestrzeni, którą można wypełnić różnorodną wiedzą i wieloma umiejętnościami.

 

Jeśli nauka przypomina układanie puzzli, to można mieć pewność, że wszystkie elementy współgrają ze sobą i ryzyko, że coś nie będzie do siebie pasować, praktycznie nie istnieje. Wyobraźnia przestrzenna, zdolności manualne, wrażliwość, kreatywność – wszystko to rozwijane jest z olbrzymią siłą i prawdopodobnie jest to jedyny obszar kształcenia, który może zaktywizować ludzki umysł do takiego stopnia.

Studia architektoniczne dają umiejętności z zakresu nauk ścisłych, takich jak:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • mechanika;

z zakresu nauk humanistycznych, wśród których wymienić można historię, czy socjologię; do tego dokłada wiedzę ekonomiczną i, co chyba oczywiste, artystyczną.

Tak szeroka wiedza daje pewność, że w sytuacji, w której musielibyśmy zrezygnować ze swoich zawodowych planów, to bagaż wiadomości pozwali nam bez przeszkód zająć się czymś innym. Studia architektoniczne dają poczucie wykonywania misji, gdyż prowadzą do tego, aby tworzyć dla innych. Architekci nie pracują wyłącznie dla siebie i nakarmienia swoich ambicji.

Projektując chociażby budynki mieszkalne, robią coś dla innych ludzi, z myślą o tym, aby ich użytkowanie było jak najbardziej komfortowe i przyjemne. Idąc tym tropem, na studiach architektonicznych zdobywamy wiedzę, która będzie potrzebna zawsze. Miasta – warto w to wierzyć – będą się rozrastać, a nie kurczyć, zatem zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie budynków, ulic, mostów, parków nigdy nie zmaleje, a na pewno nie zmniejszy się do rozmiaru mikro.

Studia architektoniczne to swego rodzaju wolność – możemy tworzyć, tą twórczością się bawić, wyrażać siebie poprzez pomysły.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach architektonicznych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach architektonicznych

Studia architektoniczne mogą nie dać ci spać. I nie ma w tych słowach grama przesady.

Omawiany przez nas obszar kształcenia należy do wymagających, lista przedmiotów do zaliczenia jest długa i poczucie, że doba jest zbyt krótka może dotknąć niejednego studenta. Co za tym idzie, jeśli sami nie zadbamy o stworzenie dla siebie harmonogramu działania i nie spróbujemy usystematyzować swoich poczynań, to prędzej czy później okaże się, że studia architektoniczne nie dają nam również chwili wytchnienia i odpoczynku.

 

"Być może zabrzmi to niejasno, ale studia architektoniczne mogą nam nie dać spokoju od własnych pomysłów."

 

Studia oparte na wrażliwości i kreatywności napędzają nasze umysły do działania i nierzadko nasza wyobraźnia działa bez przerwy. Jeśli stworzymy na zajęcia projekt i uznamy, że jest dobry… po kilku, bądź kilkunastu chwilach wrócimy do niego uważając, że można w nim coś jeszcze poprawić.

Wymieniając mankamenty, mniej lub bardziej uporczywe, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, iż nie są one tak straszne, jak mogłoby się wydawać. Brak czasu, wytchnienia, odpoczynku od własnych pomysłów może być uciążliwe, ale to i tak nierozerwalna część studiowania, która i tak może nam wyjść na dobre.

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na architektonicznych

Co warto sprawdzić idąc na studia na architektonicznych

Chociaż nie będzie niczym oryginalnym stwierdzenie, że na studia nie powinno iść się „na ślepo”, to i tak prawie każdy zna kogoś takiego, kto wybrał kierunek kształcenia bez większego namysłu i przygotowania.

 

W przypadku studiów architektonicznych taka taktyka jest niemożliwa, a przystąpienie do procesu rekrutacji wiąże się z wieloma elementami.

Idąc na studia architektoniczne, przede wszystkim, należy sprawdzić jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie rekrutacji. Dlaczego? Wymagania mogą się różnić w zależności od tego, czy wybieramy Architekturę, Architekturę wnętrz, Architekturę i Urbanistykę, czy Architekturę krajobrazu.

 

Co jeszcze warto sprawdzić

Drugim punktem obowiązkowym jest dokładne zapoznanie się z zasadami przebiegu egzaminu praktycznego. Jak wygląda, jak długo trwa, czego dotyczy. Warto sprawdzić to wcześniej, nie tylko dlatego, aby jak najlepiej się przygotować, ale także dlatego, aby po wejściu na egzamin i zamknięciu drzwi nie zaznać nieprzyjemnej niespodzianki i nie doznać ataku paniki.

Dobrze jest także dowiedzieć się, czy w procesie rekrutacji nie przyda nam się jeszcze jakaś wiedza teoretyczna, na przykład o twórczości najznamienitszych architektów, których przecież i tak musimy znać. Na studia architektoniczne nie da się iść z przypadku, tudzież z powodu braku innych pomysłów. Pamiętać trzeba, że konkurencja jest duża i każdy kandydat potwierdza swoją klasą podczas egzaminu. Przystępowanie do procesu rekrutacji bez solidnych podstaw, jest tylko stratą czasu.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

 

Studia na kierunkach architektonicznych – zaoczne

Studia na kierunkach architektonicznych – zaoczne

Studia dzienne i studia zaoczne, czyli niekończąca się batalia. Dyskusje na temat wyższości jednych nad drugimi można porównać do przerzucania piłki z jednego końca boiska na drugi.

 

Ale czy warto w takich zawodach brać udział? Studia mają być ciekawe, satysfakcjonujące i dawać wykształcenie, a to, w jakim trybie są one prowadzone powinno stanowić sprawę drugorzędną.

Nie trzeba chyba wyjaśniać, że omawiane systemy różnią się tym, iż studia dzienne realizowane są w formie od poniedziałku do piątku, a studia zaoczne w ramach tzw. zjazdów, które odbywają się zazwyczaj w weekendy.

 

Czy można kształcić się w zakresie studiów architektonicznych w formie zaocznej?

I tak, i nie. Co to znaczy? Niektóre uczelnie oferują naukę na kierunku Architektura wyłącznie w systemie dziennym, dlatego należy dokładnie zaznajomić się z zasadami studiowania, jeśli interesuje nas tylko zaoczne kształcenie.

Czy podobnie wygląda sytuacja w przypadku takich kierunków jak Architektura krajobrazu i Architektura wnętrz? Nierzadko zdarza się tak, że kierunki prowadzone są w trybie zaocznym, ale tylko na jednym stopniu, pierwszym bądź drugim – na to także należy zwrócić uwagę, przy przeglądaniu ofert dydaktycznych. Warto również dowiedzieć się czy w przypadku studiów zaocznych nie zachodzą różnice w aspekcie proponowanych specjalności, gdyż takowe niuanse także mogą mieć miejsce.

Sprawdź jakie są studia architektoniczne zaoczne

 

 

Studia na kierunkach architektonicznych – opinie

Studia na kierunkach architektonicznych – opinie

Architektura to brzmi dumnie.

Prawdą jest, że pochwalenie się kształceniem na tym kierunku, wśród rozmówców może budzić zachwyt, zadziwienie, a nawet konsternację. Nie wynika to wyłącznie z faktu, że zawód architekta rzeczywiście kojarzony jest z elitarnością, ale także z faktu, iż niewiele osób wie, jak one dokładnie wyglądają i jak wiele elementów zawierają.

Gdy w gronie rodzinnym opowiemy o swoich studiach, to na pewno, przynajmniej jedna osoba, podsumuje, że już niedługo efekty naszej kreatywności będzie można podziwiać na ulicach Paryża i Londynu. Ale jak jest naprawdę? Czy studia architektoniczne nie są postrzegane zbyt mgliście, albo patrzy się na nie po założeniu różowych okularów?

 

Sylwia, studentka III roku Architektury z Krakowa mówi:

Studia architektoniczne to nie tylko marzenia o cudownych budynkach, nagrodach i turystach podziwiających nasze dzieła. To ciężka praca, której nie wszyscy są w stanie podołać. Oczywiście, to studia szalenie ciekawe i nie zamieniłabym ich na żadne inne, ale dobrze wiem, że jakikolwiek sukces jest efektem długiego, a może nawet bardzo długiego wysiłku.”

 

Igor, student II roku Architektury wnętrz z Warszawy dodaje:

„Niektórym się wydaje, że architekt całe dnie spędza w kawiarni i tam powstają jego najwybitniejsze projekty. Aby siedzieć w tej kawiarni trzeba najpierw spędzić dużo czasu na uczelni, a znaczą część swoich pomysłów wyrzucić do kosza. To studia dla wytrwałych. To studia dla tych, którzy w siebie wierzą i nie chcą być jednym z wielu. A na to trzeba zapracować."

 

Sprawdź opinie o uczelniach

 

Komentarze (10)

Studentka odpowiedz

Polecam architekture na Politechnice Świętokrzyskiej, mam porównanie z Politechnika Krakowska i ta mimo mniemanego „prestiżu” nie ma z nim nic związanego, nikt tam nie uczy programów ani praktycznie zadnych rzeczy związanych z konstrukcją, co innego na PŚK, jest dużo niepotrzebnych rzeczy ale mimo wszystko jest i tak o wiele wyższy poziom, wiem z własnego doświadczenia

Karolina odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Ludzie jeśli szanujecie się choć trochę i chcielibyście zarabiać więcej niż ekspedientka to zmienić plany i ważnym wypadku nie studiować architektury!!!!

Magda W odpowiedzi do: Karolina odpowiedz

Popieram, 10 lat po ukończeniu studiów. Mąż się już przebranżowił.

Studentka III roku odpowiedz

Nie wiem jak inne uczelnie, ale na Politechnice Gdańskiej bardziej stawiają na historię, egzaminy są na tak wysokim poziomie, że przez nie wielu studentów rezygnuje. Trzeba też zaznaczyć, że posiadanie warunku, na tej uczelni, to normalne. Oczywiście znajdą się osoby, które nigdy nie brały warunku ale są one mniejszością. Przed wyborem uczelni polecam skontaktować się, porozmawiać z jakimś studentem/absolwentem danej uczelni i dowiedzieć się na co nacisk nakładają, czy na historię, czy jednak na projektowanie oraz czy traktują studenta jako człowieka a nie robota.

Maciej odpowiedz

Cześć! Radzę przed podjęciem studiów sprawdzić średnią zarobków na stanowisku Architekt czy Asystent Architekta. Jest nawet taki żart branżowy: czym różni się architekt od balkonu? Tym że balkon potrafi utrzymać rodzinę. Po wysypie prywatnych uczelni w całej Polsce sprawa wygląda jeszcze gorzej.

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/

Ania odpowiedz

Polecam ten kanał na YT, który mówi między innymi o studiach architektonicznych :) http://youtube.com/c/pzarchitecture

Armin odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Architektura na WSEiZ jest godna zainteresowania. Raz niskie czesne, dobra kadra, stawiają na praktyczny aspekt studiów. Obecnie trwa rekrutacja, jakby ktoś myślał nad uczelnią w stolicy. ;)

xx W odpowiedzi do: Armin odpowiedz

Ha! 660 zł czesnego miesięcznie nazywasz niskim czesnym? Dobre. Na dodatek każą sobie płacić w miesiące wakacyjne, kiedy nie ma ani zajęć ani sesji.

Paulin W odpowiedzi do: Armin odpowiedz

architektura wnętrz na WSEiZ - polecam ! Ukończyłam tę uczelnie. Jest bardzo dobrą uczelnią niepubliczną z naciskiem na praktykę. Trwa teraz rekrutacja na II stopnia studia. Jakby ktoś się zastanawiał..