Architektura wnętrz - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

13.03.2022

Architektura wnętrz studia 2022 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku architektura wnętrz w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura wnętrz w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | Architektura wnętrz Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Trójmieście architekturę wnętrz możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Architektury i Wzornictwa ASP) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Kierunek architektura wnętrz w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu sztuk pięknych. Nauczysz się tworzyć projekty wnętrz, grafiki i wzornictwa o wysokiej jakości artystycznej, funkcjonalno-programowej, ergonomicznej, technicznej i ekologicznej. Zajęcia odbywają się w dostosowanych do tego pracowniach malarstwa i rysunku, rzeźby, prototypownia, pracowniach nowych mediów.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku architektura wnętrz w roku akademickim 2022/2023 najczęściej brany pod uwagę jest wynik egzaminu praktycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku architektura wnętrz w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 8200 złWykaz opłat za studia na kierunku architektura wnętrz w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci architektury wnętrz mają możliwość podjęcia pracy w instytucjach projektowych, jednostkach administracji samorządowej, jednostkach kultury, w doradztwie i konsultacjach w projektach architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego.

czytaj dalej wszystko o Architektura wnętrz - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek architektura wnętrz

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Architektura wnętrz stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura wnętrz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Rekrutacja na studia architektoniczne to skomplikowany proces, różniący się od procedur przeznaczonych dla większości kierunków studiów. Żeby mieć szansę na dołączenie do grona studentów tego prestiżowego kierunku, należy przejść przez dwustopniową rekrutację. Jej pierwszą składową jest przystąpienie do egzaminu maturalnego i uzyskanie jak najlepszych rezultatów.

Drugim etapem jest praktyczny sprawdzian wstępny, badający artystyczne, niezbędne do praktykowania opisywanej dziedziny wiedzy, umiejętności plastyczne. Jedynie ci kandydaci, których prace wyróżnią się na tle innych, będą mieli szansę na rozpoczęcie opisywanego kierunku studiów.

Procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianom na przestrzeni czasu, a także różnić się w zależności od wybranej uczelni w Trójmieście. Dlatego niezwykle ważne jest, abyś był na bieżąco z aktualnymi ustaleniami, które możesz śledzić za pośrednictwem strony internetowej wybranego ośrodka akademickiego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura wnętrz w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura wnętrz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Kierunek architektura wnętrz w Trójmieście przeznaczony jest dla osób, które wyobrażają sobie różne formuły otaczającego świata i dążą do jego upiększania. Na tych studiach nie można się nudzić, zwłaszcza że łączą fakty techniczne z kreatywnym podejściem. Studenci mają okazję rozwijać twórcze myślenie na zajęciach z projektowania architektury.

Proponowane przedmioty umożliwią Ci zdobycie umiejętności rysunkowych dzięki podstawom projektowania architektury, jak również wiedzy i zdolności z zakresu makietowania, wspomagania komputerowego, tworzenia prezentacji projektów. Możesz szczególnie realizować się w tworzeniu mebli, wnętrz miejskich oraz scenografii. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w pracowniach architektonicznych, agencjach reklamowych, biurach projektowych, agencjach designerskich, firmach budowlano-architektonicznych.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku architektura wnętrz możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku architektura wnętrz w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci architektury wnętrz zdobywają wiedzę związaną z procesem twórczym, percepcją wzrokową, a także rozwijają warsztat rysowniczy. Zapoznają się z najważniejszymi koncepcjami odnoszącymi się do ontologii obrazu, a także nabywają wiedzę o rysunku jako medium komunikacyjnym.

Będziesz miał/a okazję zapoznać się z konwencjami malarskimi i postawami artystycznymi, metodami twórczymi, a także umiejętnie odniesiesz się do zagadnień sztuki najnowszej. Nabędziesz wiedzę w zakresie analizy, rozumienia struktury przekazów audiowizualnych oraz wybranych technik wizualizacyjnych. Studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę o technologiach, konstrukcjach i materiałach oraz rozwiązaniach i systemach stosowanych w wyposażeniu wnętrz, a także z zakresu tworzenia autorskich kompozycji przestrzennych oraz funkcjonalnego rozwiązywania przestrzeni publicznych. Zgłębiają treści z zakresu programowania i organizacji struktur funkcjonalno-przestrzennych o wyższym stopniu skomplikowania.

 

Umiejętności

Studia architektoniczne w Trójmieście umożliwiają nabycie potrzebnych umiejętności w zakresie posługiwania się wybranymi technikami malarskimi adekwatnymi do zamierzeń oraz krystalizowania własnej wypowiedzi artystycznej z obszaru historii sztuki i teorii kultury. Studenci uczą się, w jaki sposób prezentuje się spójną wypowiedź artystyczną na podstawie autorskiego kodu wizualnego, a także potrafią wypracować i zaprezentować autorską technikę pracy i oryginalną koncepcję artystyczną.

Nauczysz się samodzielnie konstruować złożone przekazy audiowizualne na poziomie technologicznym w zakresie treści i jej związków z formą przekazu. Nauczysz się gromadzić informacje i je pożytkować, a także nabędziesz predyspozycje do metodycznego postępowania, prowadzenia procesu projektowania na bazie analizy założeń i uwarunkowań wyjściowych oraz podejmowania decyzji w zakresie realizacji wnętrz i mebli dla indywidualnej sytuacji stylistycznej i przestrzennej.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci architektury wnętrz w Trójmieście rozumieją istotę komunikacyjnego charakteru sztuki, podejmują dialog w języku wizualnym i werbalnym, argumentują własne tezy przy zachowaniu wielopoziomowości semantycznej i otwartości interpretacyjnej. Dokonują również analizy dzieła, formułują pogłębione opinie i krytyczne sądy odnoszące się do tematów związanych ze sztuką i poszukiwaniami artystycznymi.

Będziesz rozumiał/a zasady prawa autorskiego oraz nauczysz się zarządzać zasobami własności intelektualnej. Absolwenci są w stanie wypracować własne metody projektowania, jak również potrafią krytycznie interpretować i inicjować działania w zakresie samodzielnych organizacji. Są przygotowani do podjęcia indywidualnej lub zespołowej pracy projektanta architektury wnętrz.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć oraz założenia programowe ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Trójmieście. Studenci uczęszczają na zajęcia z rysunku, projektowania architektury, makietowania, wspomagania komputerowego, technik prezentacji projektów. Mogą wybrać kierunek wiodący, to znaczy tworzenie mebli, wnętrz miejskich, scenografii.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych, pracowniach komputerowych i artystycznych. Studenci poznają nowoczesne technologie w sztukach projektowych oraz ich powiązania z tradycjami rzemiosł artystycznych, które są związane z projektowaniem przestrzeni kulturowych. Uczą się projektować nowoczesne przestrzenie i formy użytkowe, również w zakresie obiektów pływających (jachty, statki, okręty) i krajobrazu kulturowego regionu Pomorza.

 

W programie studiów na kierunku Architektura wnętrz znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • projektowanie architektury wnętrz
 • projektowanie przestrzeni wystawienniczych
 • podstawy projektowania mebla
 • struktury rzeźbiarskie, malarstwo
 • fotografika
 • kolor w kreacji wnętrza
 • historia architektury
 • historia sztuki
 • projektowanie komputerowe 2D i 3D

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia architektoniczne w zakresie architektury wnętrz powinni uważnie obserwować rzeczywistość, szukać w niej inspiracji, śmiało mówić i przekonywać do swoich pomysłów. Odnajdą się tutaj osoby, które chcą zajmować się współczesnym wzornictwem lub zajmować się aranżacją przestrzeni we wnętrzach.

Od kandydatów oczekuje się zainteresowania sztuką, rozwiniętego zmysłu artystycznego, wykształcenia wrażliwości na piękno. Ważne są predyspozycje manualne i rysunkowe, a także rozwijanie się w zakresie najnowszych technologii. Jeśli decydujesz się na studia drugiego stopnia, powinieneś mieć wykształcenie architektoniczne, budowlane, artystyczne.

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Architektura wnętrz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku architektura wnętrz w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Ukończenie Architektury wnętrz to nie lada wyzwanie, na ukończenie którego każdy student pierwszego stopnia będzie potrzebował najprawdopodobniej sześciu lub siedmiu semestrów. Zwieńczeniem edukacji będzie uzyskanie przez absolwentów dyplom licencjata.

Magisterskie studia drugiego stopnia będą trwały dwa lata, które warto zagospodarować z tego względu, że znacznie poszerzą posiadane przez ciebie kompetencje i sprawią, że staniesz się o wiele bardziej atrakcyjny w oczach przyszłego pracodawcy.

Architektura wnętrz w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura wnętrz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Absolwenci architektury wnętrz są przygotowani do prowadzenia studia, biura projektowego, studia wystawienniczego. Zatrudniani są również w studiach realizacyjnych, prototypowania, firmach wytwórczych (detal, mebel, kolekcja). Zajmują stanowiska kierownicze w instytucjach projektowych, jednostkach administracji samorządowej, jednostkach kultury, doradztwo i konsultacje w projektach architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoli Ci przewidywać i stosować efekty estetyczne, społeczne i prawne w projektowaniu architektury wnętrz i obiektów sztuki użytkowej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i materiałów. Możesz zajmować się projektowaniem parametrycznym i generatywnym, metodologią procesu projektowego i badawczo-wdrożeniowego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Architektura wnętrz:

 • pracownie projektowe
 • firmy produkujące wyposażenia wnętrz
 • firmy deweloperskie
 • pracownie scenograficzne, wystawiennicze
 • pracownie graficzne
 • agencje reklamowe
 • administracja samorządowa w zakresie kultury
 • muzea, galerie sztuki
 • własna działalność

Ukończenie specjalności i zdobycie konkretnych kwalifikacji warunkuje zajmowanie konkretnych stanowisk pracy w zawodzie.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Architektura wnętrz:

 • samodzielny projektant
 • asystent projektanta
 • asystent architekta
 • wizualizator 3D
 • grafik 2D (grafik kreatywny)
 • projektant przestrzeni wystawienniczych, targowych, muzealnych
 • projektant ekspozycji reklamowych

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Architektura wnętrz?

Po ukończeniu studiów i odebraniu dyplomu absolwenci mają przed sobą szeroki wybór miejsc pracy. Mogą oni podjąć zatrudnienie m.in. w biurach projektowych i architektonicznych, muzeach, agencjach reklamowych, firmach deweloperskich, a także w firmach zajmujących się wyposażeniem wnętrz. Niektórzy z nich decydują się na otworzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu aranżacji wnętrz. Najczęściej wybieranymi zawodami są m.in. architekt wnętrz, asystent architekta, projektant ekspozycji reklamowych oraz agent nieruchomości. Ile średnio zarabiają miesięcznie i jakie obowiązki do nich należą?

 

Architekt wnętrz

Architekt wnętrz może pracować m.in. w biurach projektowych lub prowadzić własną działalność. Zajmuje się on na co dzień projektowaniem i aranżacją wnętrz w mieszkaniach, domach lub np. muzeach. Odpowiada za dostosowanie kolorystyki, oświetlenia, a także umeblowania do typu pomieszkania, funkcji, jaką ma pełnić, a także do wymagań klienta. Po stworzeniu projektu i uzgodnieniu szczegółów może dopatrywać prac remontowych i czy idą one zgodnie z planem. Mediana zarobków architekta wnętrz wynosi około 4840 zł brutto miesięcznie.

 

Asystent architekta

Asystent architekta może podjąć pracę m.in. w biurach architektonicznych i projektowych u boku architekta wnętrz. Co należy do jego codziennych obowiązków? Odpowiada on za przygotowywanie dokumentów, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zajmuje się tworzeniem wizualizacji na podstawie projektów przygotowanych przez architekta wnętrz. Odpowiada również za wszelkie inne powierzone mu zadania przez architekta. Mediana zarobków asystenta architekta wynosi około 4280 zł brutto miesięcznie.

 

Projektant ekspozycji reklamowych

Może on podjąć pracę np. w agencjach reklamowych, domach kultury lub w działach odpowiadających za reklamę. Projektant ekspozycji reklamowych zajmuje się opracowaniem projektu reklamy, jego budżetu, a także innych niezbędnych elementów. Odpowiada również za realizację projektu i nadzoruje prace wykonawcze. Mediana zarobków projektanta ekspozycji reklamowych wynosi około 4520 zł brutto miesięcznie.

 

Agent nieruchomości

Agent nieruchomości może podjąć pracę np. w firmach deweloperskich. Jednak czym się zajmuje? Odpowiada on za opiekę nad powierzonymi mu ofertami sprzedaży lub najmu, co oznacza, że promuje on takie oferty np. w social mediach lub stronach poświęconych sprzedaży mieszkań, a następnie prezentuje on mieszkania lub domy zainteresowanym klientom. Agent nieruchomości zajmuje się także utrzymywaniem kontaktu z dotychczasowymi klientami. Może on również proponować oferty dostosowane do wymagań zgłaszających się do niego klientów. Mediana zarobków agenta nieruchomości wynosi około 5100 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku architektura wnętrz w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Sopockiej Szkole Wyższej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura wnętrz, w roku akademickim 2021/2022, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 8200 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura wnętrz w Trójmieście:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek architektura wnętrz:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Architektury i Wzornictwa) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura wnętrz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Architektura wnętrz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować architekturę wnętrz, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Proces kwalifikacyjny przewiduje także egzaminy wstępne z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź na stronie wybranej uczelni, czy musisz przygotować portfolio z autorskimi pracami.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ - ważne informacje

architektura wnętrz studia

studia architektoniczne w Trójmieście

studia architektoniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura wnętrz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Coraz poważniej rozważasz podjęcie studiów na kierunku Architektura wnętrz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, ale wciąż nie wiesz, czy warto? Opinie twoich starszych kolegów, którzy w przeszłości zdecydowali się na ten kierunek, z pewnością wiele ci rozjaśnią.

Aleksandra, studentka pierwszego roku Architektury wnętrz w Trójmieście, mówi:


„Pracowałam ciężko, aby dostać się na Architekturę wnętrz. Równie ciężko pracuję każdego dnia na zajęciach oraz w domu, kiedy trzeba wykonać projekty na zaliczenie. Jednak wiem, że to wszystko się opłaci, bo jest to jeden z najlepszych kierunków studiów. A jeśli połączymy Architekturę wnętrz i Trójmiasto, otrzymamy coś doskonałego. Polecam każdemu zainteresowanemu!”

Poziom i tryb studiów


Kierunki architektura i budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia