Dlaczego warto iść na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Trójmieście?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Trójmieście?
Finanse i rachunkowość - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Trójmieście?

Finanse i rachunkowość to kierunek, dzięki któremu można pozyskać wiedzę i umiejętności, na które zawsze będzie zapotrzebowanie. Co łatwo zauważyć, kierunek ten rozwija się, poszerza obszar swoich zainteresowań, otwiera się na nowe zagadnienia. Finanse i rachunkowość to nie tylko zagadnienia występujące w nazwie kierunku. To także zarządzanie, ubezpieczenia, obrót nieruchomościami, kadry i płace, prawo, a nawet marketing.

Kandydaci na studia w Trójmieście mają z czego wybierać, ponieważ Finanse i rachunkowość to kierunek prowadzony przez różne uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, które oferują szeroką gamę zagadnień, w których można się specjalizować.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Studenci Finansów i rachunkowości pozyskują obszerną wiedzę dotyczącą finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków, analiz zjawisk gospodarczych, sytuacji ekonomiczno- finansowych jednostek gospodarczych, a także przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makroekonomicznym i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

Wybierając naukę w Trójmieście należy być przygotowanym na intensywną naukę, ponieważ realizowane programy kształcenia są niezwykle bogate. Jakie zagadnienia można w nich odnaleźć? Między innymi: matematykę finansową, makroekonomię i mikroekonomię, statystykę opisową, finanse publiczne, prawo gospodarcze i administracyjne, rachunkowość finansową, ewidencję i rozliczanie kosztów, bankowość, ubezpieczenia społeczne i emerytalne.

Studenci omawianego przez nas kierunku otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań i pozyskiwania wiedzy w konkretnych obszarach, a służą temu liczne specjalności. Jest z czego wybierać. W szerokiej palecie znajdują się między innymi: Analityka gospodarcza, Bankowość i doradztwo finansowe, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, Podatki i doradztwo podatkowe, czy Gospodarowanie nieruchomościami.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Finanse i rachunkowość jest kierunkiem, który kładzie duży nacisk na pozyskanie umiejętności praktycznych. Na długiej liście umiejętności do zdobycia w toku studiów znajdują się między innymi umiejętności:

 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • oceny zjawisk finansowych zachodzących w gospodarce i podmiotach gospodarczych,
 • wyznaczania wartości obecnej i przyszłej strumieni rat płatności,
 • analizowania kredytów,
 • wykonywania analiz finansowych,
 • sporządzania ocen rankingowych i ratingowych.

 

Jak już wspomnieliśmy, studenci Finansów i rachunkowości w Trójmieście otrzymują możliwość rozwijania się w licznych specjalnościach. Dzięki czemu lista nabywanych przez nich umiejętności jest znacznie dłuższa. Oprócz wymienionych powyżej, studenci nabywają również umiejętności:

 • analizowania rynków kapitałowych,
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • naliczania wynagrodzenia,
 • prowadzenia ewidencji księgowej,
 • wyceny nieruchomości.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Z wykształceniem z zakresu Finansów i rachunkowości nie można się nudzić. Zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności z tego obszaru jest bardzo duże i trudno wyobrazić sobie, aby kiedykolwiek drastycznie spadło. Jakie zawody można wykonywać posiadając dyplom ukończenia studiów? Możliwości jest niezwykle dużo. Można pracować jako doradca finansowy, analityk finansowy, broker ubezpieczeniowy, specjalista do spraw pozyskiwania funduszy, księgowy, menedżer do spraw kadrowo- płacowych, doradca inwestycyjny, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Jak widać, wybór jest naprawdę szeroki.

WSZYSTKO O KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)