Finanse i rachunkowość - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Finanse i rachunkowość - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Finanse i rachunkowość stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Finanse i rachunkowość +

Filia w Chojnicach  stopień: (II) , czas trwania: 2 lata ,
forma: niestacjonarne

Finanse i Rachunkowość  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

12.01.2024

Finanse i rachunkowość studia 2024 – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Finanse i rachunkowość w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 22 różne specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na finansach i rachunkowości w Trójmieście w 2023 r. zaczynają się od 5800 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UG wyniósł 98,6 punktu.

Finanse i rachunkowość - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku finanse i rachunkowość pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy na temat instrumentów i rynków finansowych. W trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych, studenci uczą się analizowania zjawisk ekonomicznych oraz przeprowadzania sprawozdań finansowych. Jednym z celów kształcenia na finansach i rachunkowości jest zdobycie umiejętności efektywnej współpracy i poszerzania sieci kontaktów biznesowych.

Poza uniwersalnymi umiejętnościami z zakresu finansów i ekonomii, studenci uczą się też unijnych regulacji prawnych, co otwiera furtkę w postaci przyszłej pracy w międzynarodowych firmach. Absolwenci finansów i rachunkowości mogą pracować jako analitycy finansowi m.in. w bankach czy firmach doradztwa podatkowego lub jako specjaliści ds. ubezpieczeń w podmiotach gospodarczych.

 

Uczelnie

W Trójmieście finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytecie WSB  Merito w Gdyni, Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych.
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, matematyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5800 zł do 6600 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Trójmieście >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Trójmieście? 

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Finanse i rachunkowość w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Aby wyczytać swoje nazwisko na liście przyjętych na studia, należy najpierw wziąć udział w konkursie świadectw. W nim liczą się: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Warto jednak dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni. Szczegółowe informacje pozyskasz na stronie internetowej wybranej uczelni w Trójmieście.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku finanse i rachunkowość w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, informatyka, matematyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja na finanse i rachunkowość w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Trójmieście przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Finanse i rachunkowość w Trójmieście to interdyscyplinarnie tworzony kierunek studiów, który odpowiada na potrzeby rynku gospodarczego i rynku pracy. Zajęcia prowadzone są przez teoretyków i praktyków zajmujących się finansami i rachunkowością. Studenci mają okazję wybrać specjalizację, która pozwoli zdobyć potrzebne do pracy kompetencje. Nabywają lub rozwijają predyspozycje językowe, zwłaszcza w zakresie języka obcego branżowego (najczęściej angielskiego), który ułatwia zatrudnienie w międzynarodowych firmach.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,2 tys. kandydatów (o 187 mniej niż rok wcześniej).

Praca po studiach

Absolwenci zatrudniani są w charakterze doradców finansowych, analityków finansowych, pracowników służby cywilnej, administracji samorządowej, specjalistów ds. podatków, brokerów ubezpieczeniowych, specjalistów ds. ubezpieczeń w podmiotach gospodarczych i jednostkach sektora finansów publicznych.

Program studiów i przedmioty

Niezależnie od wyboru trybu studiów, nauka na nich będzie wyglądała bardzo podobnie, a sylwetka absolwentów każdego z nich nie powinna się znacząco różnić między sobą. Szczegółowa siatka studiów zależy w głównej mierze od regulamiu danej uczelni, dlatego wybór miejsca podjęcia edukacji jest istotny w dalszej perspektywie.

Wymagania na kierunek Finanse i rachunkowość w Gdańsku są niemałe, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

 • matematyka,
 • statystyka,
 • ekonometria,
 • prawo,
 • rachunkowość,
 • finanse,
 • finanse publiczne,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • bankowość,
 • ubezpieczenia,
 • matematyka finansowa,
 • finanse międzynarodowe,
 • rynki finansowe

Finanse i rachunkowość to codzienne wykonywanie skomplikowanych obliczeń na liczbach, analizowanie rynków finansowych, zgłębianie trudnej sztuki statystyki, ekonometrii i wielu innych pokrewnych dziedzin nauki. Dlatego jako przyszły student tego kierunku powinieneś być gotów na ogrom wyzwań z nim związanych.

 

Ile punktów na finanse i rachunkowość w Trójmieście

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 98,6 punktu.

czytaj dalej progi na finanse i rachunkowość w Trójmieście

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku finanse i rachunkowość są kierunkiem studiów ekonomicznych, których głównym celem jest przygotowanie studentów do pracy w sektorze finansowym. Program studiów na tym kierunku obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne, jak i praktyczne, które umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie rachunkowości, podatków, bankowości, inwestycji oraz zarządzania finansami.

W trakcie studiów na kierunku finanse i rachunkowość, studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii finansów, rachunkowości finansowej i zarządczej, kontroli i audytu finansowego, analizy finansowej oraz rynków finansowych. Oprócz tego, studenci uczą się również stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu finansami oraz poznają różne modele biznesowe i strategie inwestycyjne.

Absolwenci kierunku finanse i rachunkowość posiadają bardzo dobre perspektywy zawodowe. Mogą pracować w różnego rodzaju firmach, bankach, instytucjach finansowych oraz w sektorze publicznym jako analitycy finansowi, księgowi, audytorzy, doradcy podatkowi, kierownicy finansowi oraz specjaliści ds. inwestycji i finansów.

 

 

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych, Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku oraz Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Gdański oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5800 zł do 6600 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek finanse i rachunkowość - uczelnie w Trójmieście

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Uczelnie w Trójmieście, które oferują finanse i rachunkowość, podobnie jak na innych kierunkach studiów, ustalają limit miejsc. W przypadku Uniwersytetu Gdańskiego jest ich to 150.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci finanse i rachunkowość w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie w Trójmieście opiera się na konkursie świadectw.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na finanse i rachunkowość w Trójmieście, to m.in.: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Limity miejsc na kierunku finanse i rachunkowość w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański: 150

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Finanse i rachunkowość w Trójmieście w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei w formie niestacjonarnej niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest także za studia stacjonarne. 

Ceny czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak każda z nich oferuje możliwość rozłożenia go na raty. 

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na administrację w Trójmieście.

Finanse i rachunkowość studia w Trójmieście - ceny 2023:   

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni: 6600 zł 
 • Sopocka Akademii Nauk Stosowanych: od 6200 zł 
 • Uniwersytet Gdański: 6600 zł 
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: od 5800 zł 
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdyni: od 5800 zł 

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na finanse i rachunkowość w Trójmieście kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Trójmieście?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na finanse i rachunkowość w Trójmieście, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na finanse i rachunkowość w Trójmieście będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na finanse i rachunkowość w Trójmieście, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Trójmieście?

Kandydaci na finanse i rachunkowość muszą złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Istnieje również opcja wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na finanse i rachunkowość w Trójmieście powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne.

Jakie dokumenty należy zabrać? Są to m.in. m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji na temat dokumentów i rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na finanse i rachunkowość w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

W jakim terminie należy złożyć dokumenty na kierunek finanse i rachunkowość w Trójmieście? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Uniwersytet Gdański: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Finansach i rachunkowości?

Finanse i rachunkowość to kierunek, który uchodzi za perspektywiczny, przede wszystkim ze względu na praktyczny charakter kształcenia. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że pozyskane wykształcenie można wykorzystać na liczne sposoby, między innymi na takich stanowiskach jak: doradca finansowy, specjalista do spraw podatków, specjalista do spraw pozyskiwania funduszy, czy samodzielny księgowy. A ile zarabiają absolwenci Finansów i rachunkowości?

Średnie zarobki absolwentów Finansów i rachunkowości w 2023 roku:

 • analityk bankowy – 6000 złotych
 • doradca finansowy – 4200 złotych
 • główny księgowy – 7500 złotych
 • doradca klienta biznesowego – 5750 złotych
 • specjalista do spraw finansowych – 5100 złotych

 

Czy warto iść na Finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość to kierunek otwierający szerokie możliwości, a wszystko to dzięki praktycznemu wymiarowi kształcenia. Studenci tego kierunku dowiadują się jak prowadzić analizę ekonomiczno- finansową podmiotów gospodarczych, księgować operacje gospodarcze, czy też wyznaczać obciążenia podatkowe i dokonywać ich optymalizacji. Ponadto, bardzo często kierunek ten oferuje studentom ścieżki specjalizacyjne, dzięki którym mogą nie tylko rozwijać zainteresowania, ale również solidnie przygotowywać się do wykonywania konkretnych obowiązków zawodowych.

 

Gdzie warto studiować Finanse i rachunkowość?

Kandydaci na studia w Trójmieście, którzy pragną kształcić się w obszarze finansów i rachunkowości otrzymują szeroką paletę wyboru. Wśród uczelni, które oferują studia figuruje między innymi uczelnia publiczna, za wyborem której przemawia fakt, że stacjonarna forma nauczania jest formą bezpłatną.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Trójmieście:

 • Uniwersytet Gdański

W Trójmieście, czyli w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, funkcjonują także uczelnie niepubliczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów, ponieważ oferują wysoką jakość praktycznego kształcenia. O czym należy pamiętać decydując się na jedną z nich? O tym, że w uczelni niepublicznej każda forma kształcenia jest odpłatna.

Finanse i rachunkowość studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Trójmieście:

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych (Filia w Chojnicach) niestacjonarne II stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania UG) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Gdynia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Trójmieście?

Wybraliśmy Finanse i rachunkowość jako kierunek studiów. Co dalej? Należy jeszcze wiedzieć, gdzie chcemy się uczyć. W którym mieście? Rozwiewając wątpliwości zapytajmy: Jakie ma kierunek Finanse i rachunkowość w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Magdalena, studentka pierwszego roku Finansów i rachunkowości w Trójmieście, mówi:

„Studiuję w Gdańsku, bo to oznacza prestiż. Świetne uczelnie, świetni wykładowcy, wiele możliwości rozwoju. Podchodzę do tematu studiów bardzo poważnie, bo one mogą być trampoliną do kariery zawodowej, więc uczę się najlepiej jak potrafię, by nie zmarnować swojej szansy.”

Poziom i tryb studiów


Popularne kierunki ekonomiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie