Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Trójmieście?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Trójmieście?
Kierunek Lekarski - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Trójmieście?

Kierunek lekarski należy do grona tych kierunków, których nie da się wybrać przez przypadek, czy też z braku innych pomysłów. Nie tylko dlatego, iż nie jest to kierunek łatwy, przez który można przejść minimalnym nakładem wysiłku, ale również dlatego, że proces rekrutacji stawia przed kandydatem wysokie wymagania.

Kierunek lekarski to kierunek przygotowujący do wykonywania poważnego zawodu. Zawodu zaufania społecznego. Co się z tym wiąże, kładzie nacisk na pozyskanie obszernej wiedzy, licznych umiejętności oraz kompetencji nakierowanych na kontakt z pacjentem. Nauki jest dużo. Ale musi być dużo. Trudno wyobrazić sobie, abyśmy zgłaszali się z problemami zdrowotnymi do osoby bez wysokich kwalifikacji, z minimalnym zakresem wiadomości.

A czy warto studiować w Trójmieście? Gdańsk, Sopot i Gdynia tworzą razem jeden z największych i najprężniej funkcjonujących ośrodków akademickich, w którym kształcą doświadczeni praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach. Od nas zależy jak mocno przyłożymy się do tego, aby czerpać od nich wiedzę.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Nikogo nie powinien zdziwić fakt, iż wykształcenie zdobywane na kierunku lekarskim to pojęcie szerokie, złożone z wielu elementów. Studenci kształcą się w zakresie nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, nauk przedklinicznych, nauk behawioralnych i społecznych, nauk klinicznych niezabiegowych i zabiegowych, jak również w zakresie prawnych i organizacyjnych aspektów medycyny.

Oznacza to, że realizowane programy kształcenia są bardzo bogate i nauka wymaga niemałego wysiłku i determinacji. A jakie zagadnienia można odnaleźć w tych programach? Między innymi: anatomię, fizjologię, patomorfologię, immunologię, diagnostykę laboratoryjną, zdrowie publiczne, farmakologię i toksykologię. Te zagadnienia możemy przypisać do grupy treści podstawowych. Do grupy treści kierunkowych natomiast należą między innymi: choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, onkologia, okulistyka, neurologia i neurochirurgia, czy choroby zakaźne.

W toku studiów bywają realizowane także programy kursów fakultatywnych, na przykład z zakresu antropologii, neurobiologii, cytobiologii medycznej, epidemiologii molekularnej, psychoanalizy oraz dyscyplin klinicznych, poszerzających obowiązujący, określony standardami kształcenia zakres wiedzy.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Patrząc na programy kształcenia realizowane na kierunku lekarskim łatwo domyślić się, że umiejętności do zdobycia jest bardzo wiele, i również możemy podzielić je na podstawowe i kierunkowe. Studenci uczą się między innymi:

 • opisu i interpretacji budowy człowieka,
 • interpretacji budowy mikroskopowej komórek, tkanek i narządów oraz ich funkcji,
 • rozpoznawania zmian morfologicznych występujących w procesie patologicznym,
 • pobierania i zabezpieczania materiału do badań,
 • przeprowadzania dezynfekcji i sterylizacji w oparciu o znajomość podstaw epidemiologii chorób zakaźnych,
 • doboru właściwego leku oraz odpowiedniej jego dawki.

 

Co zrozumiałe, na tym nie koniec. Studenci kierunku lekarskiego nabywają jeszcze umiejętności w zakresie:

 • przygotowywania pacjenta do badań laboratoryjnych,
 • przeprowadzania wywiadu lekarskiego,
 • chirurgicznego badania chorego,
 • diagnostyki schorzeń chirurgicznych,
 • prowadzenia ciąży fizjologicznej i powikłanej,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • kwalifikowania chorych neurologicznie do leczenia operacyjnego,
 • oceny zmian skórnych w oparciu o symptomatologię najczęstszych schorzeń dermatologicznych,
 • rozpoznawania chorób zakaźnych.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Należy zacząć od tego, że same studia nie wystarczą do tego, aby pełnić obowiązki lekarza. Owszem, absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują tytuł zawodowy lekarza, ale dopiero po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego mogą ubiegać się o prawo wykonywania zawodu lekarza i podjąć pracę. A gdzie mogą podjąć pracę? W publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

WSZYSTKO O KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKI - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)