Kierunek Lekarski - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Kierunek Lekarski - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Gdański Uniwersytet Medyczny

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

23.11.2023

Kierunek lekarski studia 2023 - Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Kierunek lekarski w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) to 6-letnie studia (jednolite magisterskie). Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na kierunku lekarskim w Trójmieście w 2023 r. zaczynają się od 43000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek Lekarski - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia na kierunku lekarskim mają charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci otrzymują wykształcenie z zakresu nauk medycznych, biologicznych i ścisłych. W programie studiów znajdują się przedmioty związane m.in. z epidemiologią, medycyną sądową, anestezjologią czy chirurgią ogólną. W trakcie nauki studenci kierunku lekarskiego odbywają praktyki w klinikach czy szpitalach, co daje im cenne doświadczenie zawodowe.

Studenci kierunku lekarskiego mają wiele perspektyw w związku z przyszłą pracą w zawodzie. Po ukończeniu studiów i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego, przyszli lekarze wybierają wśród specjalizacji takich jak: interna, psychiatria, radiologia czy ginekologia. Absolwenci kierunku lekarskiego mogą znaleźć pracę nie tylko w szpitalach i klinikach, ale też w instytucjach badawczych i na uczelniach medycznych.

 

Uczelnie

W Trójmieście kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 43000 złWykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Trójmieście >
 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Trójmieście?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Gdańsku? Procesem kwalifikacyjnym jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z biologii, fizykii, matematykii i chemii.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Szczegóły poznasz poprzez zgłębienie informacji zamieszczonych na stronie internetowej wybranej placówki edukacyjnej.

Kierunek lekarski Gdański Uniwersytet Medyczny - przedmioty maturalne

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek lekarski bierze pod uwagę wyniki z dwóch przedmiotów biologii oraz jednego przedmiotu spośród: chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka dowiedz się więcej

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Trójmieście

Kierunek lekarski w Trójmieście można studiować jedyne na jednej uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Trójmieście

Kierunek lekarski w Trójmieście można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Trójmieście

Kierunek lekarski w Trójmieście niestacjonarnie (zaocznie) można podjąć na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Trójmieście

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku lekarskim w Trójmieście są płatne. Cena studiów niestacjonarnych na kierunku lekarskim wynosi około 43000 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku lekarskim w Trójmieście są płatne. Medycynę bezpłatnie można studiować jedynie w formie stacjonarnej na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Podstawa kształcenia na kierunku lekarskim w Trójmieście trwa sześć lat. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę, która obejmuje nauki morfologiczne, naukowe podstawy medycyny, nauki przedkliniczne, nauki behawioralne i społeczne, nauki kliniczne niezabiegowe, nauki zabiegowe. Odbywają także obowiązkowe praktyki w klinikach i oddziałach szpitalnych z zakresu interny, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, psychiatrii, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, wybranej specjalności.
Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).
Wśród trójmiejskich uczelni publicznych kierunek lekarski znalazł się wśród najpopularniejszych kierunków na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (ponad 3,6 tys. zgłoszeń - 11 osób na miejsce).

Praca po studiach

Absolwenci zatrudniani są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych i szkolnictwie. Mogą podjąć dalsze kształcenie, które umożliwia sprecyzowanie zawodu lekarskiego.

Program studiów i przedmioty

Kierunek lekarski w Trójmieście opracowywany jest w kompleksowy sposób. Program kształcenia i siatka zajęć uzależnione są od wybranej uczelni, a następnie specjalności. Studenci zgłębiają nauki morfologiczne, naukowe podstawy medycyny, nauki behawioralne i społeczne, przedkliniczne, zabiegowe i wiele innych. Zajęcia odbywają się w odpowiednio wyposażonych salach wykładowych, pracowniach laboratoryjnych, pracowniach komputerowych, a także w szpitalach i klinikach.

Masz możliwość uczęszczania na zajęcia fakultatywne z zakresu antropologii, neurobiologii, cytobiologii medycznej, epidemiologii molekularnej, psychoanalizy oraz dyscyplin klinicznych i w tym podobne. Studenci muszą odbyć praktyki programowe z zakresu opieki nad chorym, pomocy doraźnej i ambulatoryjnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii i intensywnej terapii.

W programie studiów na kierunku Lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biofizyka
 • socjologia medycyny
 • psychologia lekarska
 • pediatria
 • psychiatria
 • chirurgia ogólna
 • anestezjologia
 • epidemiologia
 • zdrowie publiczne
 • medycyna sądowa
 • anatomia z embriologią
 • genetyka z biologią molekularną
 • patologia
 • choroby wewnętrzne
 • socjologia medycyny

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci kierunku lekarskiego zdobywają szeroki zakres umiejętności zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Nabywają wiedzę z różnych dziedzin medycyny, takich jak np. anatomia, fizjologia, biochemia, patologia, farmakologia, pediatria, ginekologia, chirurgia i wiele innych. Uczą się również diagnozy i leczenia różnych chorób, prowadzenia wywiadu medycznego, badania pacjenta, interpretacji wyników badań laboratoryjnych i obrazowych.

Studenci uczą się także umiejętności komunikacyjnych, pracy w zespole, podejmowania decyzji i zarządzania czasem. W trakcie studiów medycznych studenci mają również możliwość odbycia praktyk w szpitalach, przychodniach czy laboratoriach, gdzie rozwijają swoje umiejętności kliniczne i zdobywają doświadczenie w pracy z pacjentami.

Absolwenci kierunku lekarskiego są przygotowani do pracy jako lekarze, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Mogą pracować w różnych specjalizacjach medycznych, takich jak interna, pediatria, chirurgia, ginekologia, anestezjologia, psychiatria, radiologia i wiele innych. Mogą pracować w szpitalach, przychodniach, ośrodkach opieki zdrowotnej czy w ramach własnej praktyki. Absolwenci kierunku lekarskiego mają również możliwość kontynuowania swojego wykształcenia i specjalizacji w wybranej dziedzinie medycyny, aby stać się specjalistami w swoim obszarze.

 

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2023/2024, Gdański Uniwersytet Medyczny oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na GUMEDCena za pierwszy rok studiów wynosi około 43000 zł.

Kierunek lekarski - uczelnie w Trójmieście

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Kierunek lekarski, każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, wśród kandydatów. Medycyna podobnie, jak inne kierunki studiów, ma ustalony limit miejsc osób, które uczelnia może przyjąć.  

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci kierunku lekarskiego w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie w Trójmieście opiera się na konkursie świadectw – warto mieć na uwadze, że na kierunek lekarski dostaną się tylko najlepsi z kandydatów.     

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na kierunek lekarski w Trójmieście, to m.in.: biologia, chemia, fizyka oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 326   

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Kierunek lekarski w Trójmieście w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatny.

W przypadku studiów niestacjonarnych kwestia finansowa wygląda nieco inaczej, bowiem kierunek lekarski w trybie niestacjonarnym jest płatny. Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Warto zastanowić się nad wybieranym trybem bowiem w każdej z tych form zajęcia odbywają się tak samo – od poniedziałku do piątku. Jedyną różnicą jest wysoka cena za studia niestacjonarne, bowiem wynosi ona prawie 40000 zł.

Kierunek lekarski studia w Trójmieście - ceny 2023:   

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 43000 zł 

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po tym, jak kandydaci zarejestrują się na swój wymarzony kierunek studiów – w tym przypadku medycynę w Trójmieście muszą oni czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można się ich spodziewać?  

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie – w przypadku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego listy mogą zostać udostępnione do 17 lipca.   

Kandydaci na kierunek lekarski mogą dowiedzieć się o zakwalifikowaniu na studia poprzez zalogowanie się do swojego indywidualnego profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK zawarte są również takie informacje jak, uzyskana ilość punktów oraz zajęte miejsce kandydata.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: 25.07.2023 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na kierunek lekarski w Trójmieście, nadchodzi czas składania przez dokumentów rekrutacyjnych. Gdzie można złożyć dokumenty?

Kandydaci na kierunek lekarski powinni dostarczyć je osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Można również wybrać opcję wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na kierunek lekarski w Trójmieście powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne.

Niektóre z niezbędnych dokumentów, jakie przyszli studenci kierunek lekarski muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości oraz zdjęcie do legitymacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Etap składania dokumentów rekrutacyjnych jest bardzo ważny bowiem niezłożenie dokumentów w terminie może grozić wykreśleniem z listy zakwalifikowanych.

Dokumenty należy złożyć osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w przypadku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego kandydaci mają na to czas do 25 lipca. 

Kandydaci na kierunek lekarski muszą być uważni przy składaniu dokumentów – warto dopilnować, aby złożyć wszystkie dokumenty w odpowiedniej formie.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny: do 25.07.2023    

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Kierunku lekarskim?

W omawianiu kwestii dotyczącej zarobków absolwentów Kierunku lekarskiego należy podkreślić, że wpływ na ich wysokość mają różne elementy, a ponadto droga do najwyższego pułapu jest długa i wymagająca. Wynagrodzenie lekarzy uwarunkowane jest między innymi doświadczeniem i stażem pracy, jak również na wysokość pensji wpływa to, czy lekarz pracuje w sektorze publicznym czy prywatnym.

Średnie zarobki absolwentów Kierunku lekarskiego w 2023 roku:

 • lekarz rezydent – 5450 – 5800 złotych (w zależności od specjalizacji)

 

Czy warto iść na Kierunek lekarski?

Kierunek lekarski to propozycja kształcenia dla osób, które nie boją się wyzwań oraz intensywnej nauki, bowiem kierunek ten należy do najbardziej wymagających. Wydaje się to oczywiste, że kształcenie przygotowujące do ratowania życia i zdrowia musi być wypełnione po brzegi i nastawione na aktywne poszerzanie zakresu wiadomości, ale warto wspomnieć również o tym, że już proces rekrutacji pokazuje skalę wymagań od kandydatów, którzy muszą wykazywać się jak najlepszymi wynikami.

 

Gdzie warto studiować Kierunek lekarski?

Kandydaci na studia w Trójmieście nie muszą obawiać się bólu głowy spowodowanego podejmowaniem decyzji o wyborze odpowiedniej uczelni. W stolicy województwa pomorskiego tylko jedna uczelnia oferuje kształcenie na Kierunku lekarskim.

Kierunek lekarski studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Trójmieście:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Lekarski) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Trójmieście?

Dokąd udać się na studia? To, sprawiające wrażenie łatwego, pytanie nierzadko sprawia kandydatom niemałe problemy. By rozwiać wszelakie wątpliwości, warto zapytać: Jakie ma Kierunek Lekarskie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Katarzyna, studentka czwartego roku Kierunku Lekarskiego w Trójmieście, mówi:

„Kierunek Lekarski jest wymagający. Kierunek Lekarski jest trudny. Kierunek Lekarski jest fascynujący. Studia są dla mnie niesamowitą przygodą, a także sprawdzianem własnych możliwości. Od dziecka chciałam być lekarzem i uczyć się tego zawodu tam, gdzie kształcą najlepiej. Dlatego studiuję w Gdańsku."

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Gdańsk | Gdynia | Sopot studia jednolite magisterskie


19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia