Studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?
Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Studia pedagogiczne w Trójmieście to różnorodność, możliwość wyboru spośród wielu ofert kształcenia i propozycji specjalności, a także formy kształcenia.

Studia stacjonarne są najpowszechniejszym trybem kształceniem, który występuje niemal w każdym katalogu dydaktycznym. Forma ta może przypominać nieco tryb kształcenia znany ze szkoły średniej i w związku z tym nazywana jest często studiami dziennymi.

Studia stacjonarne polegają na uczęszczaniu na uczelnię w tygodniu, czyli od poniedziałku do piątku, i odbywaniu zajęć, które rozpoczynają się zazwyczaj w godzinach porannych. Rozłożenie procesu nauczania na pięć dni tygodnia (choć może się zdarzyć wolny dzień w harmonogramie) posiada wiele atutów, a największym z nich jest to, że studenci otrzymują szansę nawiązania lepszego kontaktu z wykładowcą w trakcie zajęć. W pewnym sensie mają więcej czasu i możliwości na zadawanie pytań, bliższe i dokładniejsze zaznajomienie się z danym problemem, czy też powtórzenie bardziej skomplikowanego i złożonego materiału.

Czy studia stacjonarne są bezpłatne? Tak. Studia stacjonarne są bezpłatne, ale wyłącznie w uczelniach publicznych, na przykład na uniwersytecie. Za naukę w tej formie w uczelniach niepublicznych należy ponosić opłatę.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne to forma kształcenia, która dzieli się na dwa odłamy: studia wieczorowe oraz studia zaoczne. Pierwsza forma nie cieszy się tak dużym powodzeniem jak kiedyś, występuje stosunkowo rzadko w ofertach edukacyjnych, a na dodatek dość często zmienia swój charakter. Studia wieczorowe polegają na uczęszczaniu na uczelnię od poniedziałku do piątku i zazwyczaj odbywaniu zajęć w godzinach popołudniowych i wieczornych. Słowo „zazwyczaj” jest tutaj kluczowe, ponieważ zdarza się, że w niektórych uczelniach studia wieczorowe bywają wieczorowymi tylko z nazwy, a studenci realizują zajęcia przez cały dzień.

Studia zaoczne to zdecydowanie popularniejsza i częściej oferowana forma kształcenia. Możemy określić ją mianem studiów weekendowych, ponieważ studenci uczęszczają na uczelnię w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele. Zajęcia realizują w ramach tzw. zjazdów, które organizowane są zazwyczaj co dwa tygodnie.

Łatwo zauważyć, że studia niestacjonarne w porównaniu ze studiami dziennymi charakteryzują się inną intensywnością. Z tego powodu od studentów wymagana jest większa samodzielność w nauce, a nawet przyswojenie części obowiązującego materiału we własnym zakresie. Ale nie można traktować tego jako wadę, ponieważ dzięki powyższym wymaganiom, studenci nabywają przydatnych kompetencji, w postaci zarządzania czasem, czy analizowania i selekcjonowania informacji.

Czy studia niestacjonarne są płatne? Tak. Studia niestacjonarne są płatne, na dodatek w każdej uczelni. Niezależnie od tego, czy wybierzemy uczelnię publiczną czy niepubliczną, za naukę będziemy musieli zapłacić.

 

Jak podjąć decyzję?

Zanim zaczniemy zastanawiać się nad wyborem formy kształcenia należy powiedzieć o tym, że studia stacjonarne i studia niestacjonarne posiadają wiele różnic, ale i łączy je jedna, najistotniejsza cecha wspólna. Jest nią program kształcenia. Studenci obu trybów realizują ten sam materiał, realizują te same przedmioty i zdobywają identyczną wiedzę. Nie ma zatem trybu lepszego i gorszego. Wszystko zależy od naszego pomysłu na edukację.

Warto pomyśleć nad tym, jak ma wyglądać nasza edukacja. Niektórzy studenci zamierzają skupić się wyłącznie na nauce, a niektórzy pragną połączyć naukę z jakimiś innymi obowiązkami, najczęściej natury zawodowej, aby zdobyć trochę doświadczenia i podreperować budżet. Który tryb kształcenia jest lepszy do znalezienia pracy? Naturalnie, żadna forma nie przekreśla znalezienia zatrudnienia, choć prawdą jest, że wydaje się to łatwiejsze, gdy studiujemy zaocznie. Od poniedziałku do piątku chodzimy do pracy, a w weekendy uczęszczamy na uczelnię.

Czy aspekt finansowy jest istotny? Owszem, jest istotny, ale wyłącznie dla kandydatów na uczelnię publiczną, ponieważ w niej rzeczywiście funkcjonuje podział na studia płatne i bezpłatne. Kandydaci na uczelnię niepubliczną nie mają podobnego dylematu, ponieważ każdy tryb nauczania jest odpłatny.

WSZYSTKO O KIERUNKU PEDAGOGIKA - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)