Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Pedagogika studia 2023 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku pedagogika w Trójmieście to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Trójmieście pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychAkademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW), Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Nauk Społecznych UG) oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Pedagogika to nauka czerpiąca z różnorodnych nauk społecznych i humanistycznych. Studenci tego kierunku szkolą się w zakresie pracy z osobami znajdującymi się na dowolnym etapie rozwojowym i zmagającym się z różnorodnymi problemami natury wychowawczej lub socjalizacyjnej. Pedagodzy wyróżniają się szerokimi kompetencjami z zakresu m.in.: pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, technologii komunikacyjnych czy sztuki. Studenci przygotowywani są kompleksowo np. do prowadzenia zajęć dydaktycznych lub działań na rzecz społeczeństwa i rozwoju kultury.
 
Specjalności
Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku pedagogika w Trójmieście: pedagogika kulturalno-oświatowa, pedagogika małego dziecka, pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne, pedagogika opiekuńcza z gerontologią społeczną ... specjalności na pedagogice w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku pedagogika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3600 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku pedagogika w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci pedagogiki w Trójmieście mogą m.in. prowadzić działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych – zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponadto mogą oni aplikować na stanowiska np. w: urzędach pracy, instytucjach kulturalnych, fundacjach społecznych, stowarzyszeniach edukacyjnych, administracji oświatowej, przedsiębiorstwach lub działach szkoleń.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Studenci pedagogiki powinni rozumieć podstawowe mechanizmy społeczne i psychologiczne, które kierują człowiekiem w jego życiu codziennym. Kandydaci na ten kierunek muszą więc wykazać się znajomością różnorodnych zagadnień np. z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Ponadto w rekrutacji na studia na kierunku pedagogika brana jest pod uwagę znajomość języków obcych.

W procesie rekrutacji na studia 2022/2023 na kierunku pedagogika w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski,
 • język obcy,
 • wiedza o społeczeństwie

Uczelnie niepubliczne w Trójmieście przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę w Trójmieście

Pedagogikę w Trójmieście można studiować na dwóch uczelniach publicznej: Uniwersytecie Gdańskim oraz Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, a także na siedmiu niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Ateneum- Szkole Wyższej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku oraz Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.
Pedagogika w Trójmieście na każdej z uczelni umożliwia studentom zdobycie rozległej wiedzy, świetne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, a także na zdobycie niezbędnych uprawnień np. do pracy z dziećmi.  
 

Gdzie studiować pedagogikę bezpłatnie w Trójmieście

Kierunek studiów Pedagogika w Trójmieście oferowany jest bezpłatnie tyko na studiach stacjonarnych na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim oraz Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie w Trójmieście

Pedagogikę w Trójmieście niestacjonarnie można studiować na: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Ateneum- Szkole Wyższej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku oraz Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Warto pamiętać, że studia niestacjonarne są płatne niezależnie od typu uczelni.

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku pedagogika w Trójmieście

Pedagogika w Trójmieście w trybie niestacjonarnym niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna – jest płatna. Ceny na kierunku Pedagogika w Trójmieście wahają się od 2800 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Pedagogika w Trójmieście w trybie niestacjonarnym jest płatna niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy niepubliczna. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście

Studia na kierunku pedagogika wyposażają studentów w wiedzę m.in. pedagogiczną, psychologiczną i metodyczną. Absolwenci pedagogiki w Trójmieście, w zależności od wybranej specjalizacji, przygotowani są np. do pracy w zawodzie nauczyciela, animatora kultury, wychowawcy lub specjalisty.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pedagogika w Trójmieście realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studenci stacjonarni mogą zdobywać cenne doświadczenie praktyczne w profesjonalnych warunkach i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nauka na terenie uczelni pozwala studentom zapoznać się bliżej z branżą, która ich interesuje, jednak może im utrudnić pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studenci niestacjonarni mogą bez problemu pogodzić pracę na pełnym etacie z możliwością zdobycia wykształcenia wyższego. Ograniczony kontakt z prowadzącymi zajęcia oraz innymi studentami wymaga od nich systematyczności i determinacji.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Pedagogika szkoli przyszłych specjalistów w określonych aspektach społecznej rzeczywistości. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci tego kierunku zyskują gruntowną wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki resocjalizacyjnej, przedszkolnej czy wczesnoszkolnej.

Przykładowe przedmioty na kierunku pedagogika w Trójmieście

 • historia wychowania w rodzinie,
 • etyka zawodu pedagoga,
 • patologie społeczne,
 • socjologia wychowania,
 • komunikacja w edukacji,
 • współpraca ze środowiskiem,
 • interwencja kryzysowa.

Ponadto uczestnicy zajęć analizują dogłębnie najważniejsze problemy dotyczące znaczenia kultury w życiu człowieka, przyglądają się kompleksowemu rozwojowi człowieka i uczą się praktycznej pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi lub osobami dorosłymi, które potrzebują wsparcia wychowawczego. Studenci pedagogiki poznają podstawy różnorodnych dziedzin społecznych - m.in. zarządzania, psychologii czy kulturoznawstwa.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Pedagodzy muszą wyróżniać się empatią, wyrozumiałością i cierpliwością wobec swoich podopiecznych. Studenci tego kierunku są otwarci i komunikatywni, cechują ich determinacja i chęć pracy z ludźmi. Kandydaci na te studia powinni być odpowiedzialni i potrafić pracować w różnorodnych warunkach - w tym w sytuacjach stresowych. Ważne jest to, żeby przyszli specjaliści interesowali ludzką psychiką oraz rozwojem człowieka.

Dobrze, żeby studenci mieli jakieś ciekawe zainteresowania – w zawodzie pedagoga szczególnie przydatne mogą być artystyczne uzdolnienia, które ułatwią opiekunom prowadzenie zajęć dydaktycznych. Studenci powinni być oryginalni i kreatywni, a przy tym bardzo dojrzali. Mile widziane jest wcześniejsze doświadczenie w pracy z dziećmi lub osobami starszymi.

Predyspozycje kandydatów na kierunek pedagogika:

 • empatia, wyrozumiałość, cierpliwość
 • otwartość, komunikatywność
 • odporność na stres
 • dojrzałość, stabilność emocjonalna
 • zainteresowanie ludzką psychiką i rozwojem człowieka
 • zdolności artystyczne, ciekawe hobby
 • wcześniejsze doświadczenie w pracy z dziećmi lub osobami starszymi

 

Wiedza i umiejętności

Studenci pedagogiki uczą się technik stosowanych w profesjonalnej pracy pedagoga – w trakcie zajęć poznają najważniejsze narzędzia oraz metody wykorzystywane m.in. do: planowania i organizowania zajęć dydaktycznych, projektowania i ewaluacji działań wychowawczych lub resocjalizacyjnych, a także do kreatywnego tworzenia warsztatu pracy.

 

Wiedza

Studenci pedagogiki nabywają pogłębioną i uporządkowaną wiedzę teoretyczną – w trakcie zajęć poznają oni m.in.: zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem i socjalizacją, a także nowoczesne i tradycyjne nurty pedagogiki. Przyszli specjaliści zapoznają się z instytucjonalnymi i pozainstytucjonalnymi środowiskami wychowawczymi.

Absolwenci tego kierunku mają kompleksową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie psychologicznym, społecznym i biologicznym. W działaniach wychowawczych i dydaktycznych uwzględniają m.in. problemy okresu dzieciństwa podopiecznego, prawa dziecka, a także współczesną sytuację dzieci i rodzin w Polsce oraz na świecie. Specjaliści tej dziedziny znają strukturalne i funkcjonalne aspekty systemu edukacji, a także jego prawne uwarunkowania.

Wiedza, którą mają absolwenci pedagogiki:

 • rozumieją przebieg zjawisk związanych z wychowaniem, kształceniem i socjalizacją
 • znają nowoczesne i tradycyjne nurty pedagogiki
 • znają strukturę i sposób funkcjonowania instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych środowisk wychowawczych
 • rozumieją poszczególne etapy rozwoju człowieka w aspekcie społecznym, psychologicznym i biologicznym
 • rozumieją prawne, etyczne, filozoficzne i kulturowe aspekty pedagogiki
 • rozumieją sytuację dzieci oraz rodzin w Polsce oraz na świecie
 • znają strukturalne i funkcjonalne aspekty systemu edukacji

 

Umiejętności

Studenci pedagogiki nabywają uniwersalne zdolności związane m.in. z: dokonywaniem oceny jakości działań edukacyjno-wychowawczych podejmowanych na rzecz osób znajdujących się na dowolnym etapie rozwojowym, planowaniem i realizowaniem zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pedagogicznych czy prowadzeniem profesjonalnej diagnozy ewaluacji środowiska wychowawczo-edukacyjnego.

Absolwenci pedagogiki mają umiejętności komunikacji społecznej – skutecznie posługują się warsztatem diagnostycznym i samodzielnie wzbogacają oraz doskonalą swoją wiedzę oraz kompetencje w zakresie praktycznego działania czy tworzenia własnego warsztatu merytorycznego. Specjaliści tej dziedziny wiedzą, w jaki sposób interweniować oraz zapobiegać patologiom społecznym.

Umiejętności, które mają absolwenci informatyki:

 • dokonują oceny jakości działań edukacyjno-wychowawczych
 • pracują z osobami znajdującymi się na dowolnym etapie rozwojowym
 • planują i realizują zajęcia terapeutyczne
 • wykorzystują różnorodne metody i techniki pedagogiczne
 • dokonują diagnozy ewaluacji środowiska wychowawczo-edukacyjnego
 • posługują się warsztatem diagnostycznym
 • samodzielnie wzbogacają i doskonalą swoją wiedzę oraz kompetencje pedagogiczne
 • tworzą własny warsztat merytoryczny
 • interweniują i zapobiegają patologiom społecznym
Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście

Program studiów na kierunku pedagogika w Trójmieście organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci pedagogiki na studiach I stopnia przez 6 semestrów poznają m.in. społeczne, psychologiczne i kulturowe czynniki wpływające na poprawny rozwój człowieka. Początkowe semestry poświęcone są najważniejszym zagadnieniom teoretycznym, które pozwalają studentom zapoznać się z teoretycznymi założeniami współczesnej pedagogiki. W trakcie nauki przyszli specjaliści wykorzystują nowoczesne narzędzia i technologie.

Studenci II stopnia przez 4 semestry mogą udoskonalać nabyte w trakcie nauki zdolności oraz wiedzę pedagogiczną, uczestnicząc w praktycznych warsztatach i ćwiczeniach. Studia magisterskie to także doskonała okazja do zdobycia wczesnego doświadczenia zawodowego.

 

Pedagogika w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Trójmieście?

Specjaliści pedagogiki mogą prowadzić różnorodne działania, wśród których wyróżnić można usługi takie jak np.: mediacja, coaching, doradztwo zawodowe czy mentoring. Studenci pedagogiki przygotowani są m.in. do podjęcia pracy w placówkach i instytutach oświaty zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Ponadto przedsiębiorczy absolwenci mogą zdecydować się na otworzenie własnej działalności szkoleniowej (freelance).

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w:

 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach poradnictwa rodzinnego,
 • kuratorskich zespołach służby sądowej,
 • placówkach opiekuńczych,
 • placówkach penitencjarnych,
 • placówkach świadczących usługi z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Pedagogika?

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika absolwenci najczęściej decydują się na podjęcie pracy w przedszkolach lub żłobkach. Niektórzy z nich szukają pracy w firmach szkoleniowych, domach kultury jako animatorzy, ośrodkach resocjalizacyjnych lub domach opieki. Część absolwentów decyduje się także na otworzenie własnej działalności gospodarczej jak np. prywatne przedszkole lub żłobek, gdzie w obecnych czasach ciężko o w nich o miejsce dla najmłodszych. Jednak do najczęściej obejmowanych stanowisk przez absolwentów Pedagogiki możemy zaliczyć m.in. przedszkolankę, pedagoga lub specjalistę do spraw resocjalizacji. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki na tych stanowiskach?

 

Przedszkolanka

Przedszkolanka jest niezwykle odpowiedzialnym zawodem, ponieważ rodzice powierzają im swoje dzieci. Czym zajmuje się przedszkolanka? Odpowiada ona za opiekę nad grupą dzieci, w tym za organizowanie im zabaw. Przedszkolanka pilnuje również, aby dzieci zjadły posiłek oraz pór na drzemki, które są niezwykle istotne u małych dzieci. Mediana zarobków przedszkolanki wynosi 3190 zł brutto miesięcznie.

 

Pedagog

Pedagodzy mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub w domach dziecka. Odpowiadają oni za pracę z młodzieżą oraz przeprowadzanie z nimi rozmów, które mają na celu ustalenie powstałego problemu. Pedagodzy pomagają również w rozwiązywaniu tych problemów, a także konfliktów np. pomiędzy uczniami lub na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel. Mediana zarobków pedagoga wynosi około 3760 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw resocjalizacji

Specjalista do spraw resocjalizacji może podjąć zatrudnienie m.in. w ośrodkach wychowawczych lub resocjalizacyjnych. Czym się on zajmuje? Odpowiada on za kuratelę nad młodzieżą i ich zachowaniem, najczęściej sprawdza, czy nie są popełniane kolejne wykroczenia lub, czy pojawia się postęp w zachowaniu nastolatka, lub dziecka. Mediana zarobków specjalisty do spraw resocjalizacji wynosi około 6500 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Ateneum- Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku, Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdansku oraz Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Gdański oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Dodatkowo bezpłatne studia stacjonarne oferuje Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG, AMW oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 3600 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Trójmieście:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Uczelnie oferujące pedagogikę w Trójmieście odgórnie ustalają limity miejsc. W przypadku Uniwersytetu Gdańskiego jest to 100 miejsc.       

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci pedagogiki w Trójmieście? Przyszli studenci wybierani są na podstawie konkursu świadectw, który stanowi podstawę do ułożenia listy rankingowej osób zakwalifikowanych.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na pedagogikę w Trójmieście to: biologia, chemia, drugi język obcy, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. 

Limity miejsc na kierunku pedagogika w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych): 40
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych): 100  

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w Trójmieście w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni – państwowej czy prywatnej są zawsze płatne.

Stawki za czesne mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni przez kandydata. Jednak spokojnie bowiem nie trzeba płacić pełnej kwoty od razu – istnieje opcja rozłożenia czesnego na raty.

Więcej informacji na temat czesnego można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Ceny studiów na kierunku pedagogika w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych):
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku: od 5000 zł 
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych):
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: od 3700 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni: od 3700 zł
 • Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni: 3600 zł 
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku: od 4500 zł
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku: 
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna:

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się w systemie na kierunek pedagogika w Trójmieście, kandydaci zwykle muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników rekrutacji. Kiedy można spodziewać się ogłoszenia wyników?   

Terminy opublikowania listy osób zakwalifikowanych jest ustalany indywidualnie na poszczególnych uczelniach. Kandydaci informację o wynikach będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych): do 31.08.2022 
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych): do 22.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Uczelnie w Trójmieście rozplanowują rekrutację na dwa etapy. Pierwszym etapem jest rejestrowanie się przez kandydatów na wybrany kierunek studiów w systemie. Drugim etapem jest złożenie kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne na pedagogikę? Kandydaci muszą osobiście dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Jakie dokumenty zabrać? Najczęściej jest to świadectwo maturalne, podanie i oświadczenia. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w systemie IRK lub na stronach poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie w Trójmieście rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zaraz po opublikowaniu listy zakwalifikowanych na poszczególne kierunki studiów.

Kandydaci na pedagogikę w Trójmieście na złożenie kompletu dokumentów mają około kilku dni. Co w przypadku, jeśli się spóźnią lub nie mają możliwości osobistego pojawienia się na uczelni? Istnieje wtedy ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych): do 31.08.2022 
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych):

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Nauk Społecznych UG) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Trójmieście

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikacje na studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Pedagogika i zrobisz to z pewną dozą niepewności i wynikającej z niej nieuważności, powinieneś sprawdzić kilka informacji, ściśle związanych z procedurami rekrutacyjnymi.

Przedmioty, które są wiodące dla studiów na kierunku Pedagogika już znasz. Powinieneś wiedzieć również, że niemal każdego roku uczelnie oferujące możliwość podjęcia studiów na opisywanym kierunku przechodzą oblężenie – kandydatów na studia pedagogiczne jest niejednokrotnie niemal dwa razy więcej niż zagwarantowanych przez wydział miejsc.

Dlatego podejście do nauki na poważnie i rozpoczęcie jej odpowiednio wcześnie z pewnością zwiększy twoje szanse na zasilenie grona tego interdyscyplinarnego kierunku i pozwoli na rozwój zainteresowań w wybranym przez siebie zakresie.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, aby zapewnić sobie szansę na wkroczenie na ścieżkę odpowiedzialnego i wymagającego zawodu pedagoga, będzie zgłoszenie swojej kandydatury na wybraną przez siebie uczelnię w Trójmieście za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej formularza.

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zwykle stawiają na prostotę przekazu, dlatego przejście przez powyższy proces nie powinno przysporzyć najmniejszych problemów. W skrócie – staniesz przed zadaniem wpisania uzyskanych na maturze wyników procentowych lub ocen z poprzedniego etapu edukacji, system automatycznie przeliczy twoje osiągnięcia na punkty i na ich podstawie wyłonieni zostaną najlepsi kandydaci.

 

Potrzebne dokumenty

Jeśli udało ci się zostać szczęśliwcem, którego nazwisko dumnie widnieje na liście przyjętych na studia pedagogiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, to aby utrzymać swoją pozycję i móc rozpocząć wybrany dział edukacji już w październiku, będziesz musiał skompletować kilka niezbędnych dokumentów.

Fotografia o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – w zależności od stopnia studiów, na które się ubiegasz, oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny to dokumenty, których będziesz potrzebował do finalizacji całej procedury rekrutacyjnej.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Trójmieście?

Miasto, w którym chcemy studiować należy wybrać dokładnie. To kluczowa, zaraz po decyzji odnośnie kierunku studiów, decyzja. By pomóc kandydatom w podjęciu tego ważnego wyboru, warto postawić pytanie: Jakie ma kierunek Pedagogika w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Michalina, studentka drugiego roku Pedagogiki w Trójmieście, mówi:

„Pedagog to brzmi dumnie. Chcę wykonywać szlachetną pracę, pomagać ludziom, wspierać ich działania, motywować. Ale żeby to robić, trzeba wiedzieć jak. Dlatego studiuję Pedagogikę w Trójmieście. Tutaj poznam swój przyszły zawód od każdej strony, dzięki czemu będę mogła wykonywać go z pełną świadomością i należytym oddaniem.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Pedagogika Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Pedagogika Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki pedagogiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu