Studia pedagogiczne

Studia pedagogiczne

Studia pedagogiczne

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Polsce

Odkryj ponad 70 kierunków pedagogicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia pedagogiczne - 2024

Studia pedagogiczne w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia pedagogiczne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, biologia, fizyka, geografia, historia, chemia, filozofia, historia sztuki,  matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia pedagogiczne to obszar kształcenia, który ewoluuje, zmienia się i wprowadza nowe zagadnienia, dostosowując się do charakteru współczesności. Oznacza to, że studenci nie pozyskują wiedzy odnoszącej się wyłącznie do wychowania najmłodszych, ale zwracają uwagę na problemy dotyczące ludzi w każdym wieku, o różnych potrzebach. Na wykształcenie pedagogiczne składają się zagadnienia związane z psychologią, komunikacją społeczną, socjologią, edukacją, prawem, czy sztuką.

Popularne kierunki pedagogiczne: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika nauczycielska, logopedia, praca socjalna, pedagogika specjalna, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.

Studenci studiów pedagogicznych pozyskują wiedzę pedagogiczną, historyczno- filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną. Takie połączenie otwiera wiele możliwości zawodowych. Absolwenci mogą pracować między innymi w instytucjach wychowawczych, szkolnictwie, instytucjach wsparcia społecznego, instytucjach szkoleniowych, ośrodkach kulturalnych, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych, czy mediach.

Ile kosztują studia pedagogiczne? Studia stacjononarne na kierunkach pedagogicznych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny na kierunkach pedagogicznych wahają się od 3240 zł do 11500 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach pedagogicznych

 

KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka i kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
Analiza danych społecznych II stopnia stacjonarne
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animaloterapia II stopnia stacjonarne
Arteterapia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomow podyplomowe zjazdy
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Family studies I stopnia, II stopnia stacjonarne
Graduate programme in teaching english to young learners II stopnia stacjonarne
Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Indywidualne studia nauczycielskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia i pedagogika szkolna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia ogólna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia z audiologią I stopnia stacjonarne
Logopedia z fonoaudiologią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego I stopnia stacjonarne
Logopedia z neurodydaktyką I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Pedagogika - studia online I stopnia, II stopnia online
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią II stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią I stopnia stacjonarne
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia online jednolite online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska) - studia online jednolite online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska) dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla licencjatów i magistrów jednolite niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną II stopnia stacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika szkolna z edukacją techniczną jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną II stopnia stacjonarne
Pedagogika zdolności i informatyki I stopnia, II stopnia stacjonarne
Pedagogy I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna - studia online I stopnia, II stopnia online
Projektowanie społeczne II stopnia stacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Resocjalizacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Resocjalizacja z kryminologią I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Studia nauczycielskie - fizyka i matematyka I stopnia stacjonarne
Teologia jednolite stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Terapia zajęciowa z rehabilitacją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Twórcza resocjalizacja z arteterapią II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne i zdrowotne I stopnia, II stopnia stacjonarne
Akademia innowatora edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia trenerów biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Alternatywne rozwiązania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Andragogika - studia podyplomowe podyplomowe online
Andragogika oraz coaching i tutoring w edukacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Arteterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Arteterapia w edukacji  - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Arteterapia w edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Arteterapia w edukacji i terapii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Asysta międzykulturowa – dzieci ukraińskojęzyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Asystent osoby starszej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Asystent osoby starszezj - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Asystent rodziny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Chemia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Choreoterapia (terapia tańcem i ruchem) - studia podyplomowe podyplomowe online
Choreoterapia w edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza i korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży według koncepcji neurorozwojowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza i terapia integracji sensorycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Diagnoza i terapia pedagogiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną - studia podyplomowe podyplomowe online
Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arterapią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe online
Dogoterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradca rodziny - doskonalące - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradca zawodowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo edukacyjne i zawodowe z elementami coachingu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo zawodowe dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i coaching kariery - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo zawodowe i personalne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Doradztwo zawodowe i rozwój kariery - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowo-edukacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doskonalące studia z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doskonalenie kompetencji wychowawczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doskonalenie kompetencji wychowawczych (dla nauczycieli) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
E-nauczyciel - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Education and career guidance - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja dla bezpieczeństwa - oferta edukacyjna dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja dziecka zdolnego - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z asd (autism spectrum disorder) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagigika) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika z elementami psychologii rewalidacyjnej) - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem aspergera dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – surdopedagogika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową dawniej surdopedagogika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową oraz wzrokową (surdopedagogika i tyflopedagogika) - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową dawniej tyflopedagogika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami z spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu | studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja integracyjna i włączająca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja integracyjna i włączająca dla nauczycieli wspomagających - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja medialna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja montessori w przedszkolu - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja montessori w przedszkolu i szkole - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja przez sztukę z arteterapią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja seksualna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja włączająca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukacja włączająca – studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja włączająca i integracyjna - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja włączająca z zastosowaniem metod diagnostyczno - terapeutycznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem aspergera - studia podyplomowe podyplomowe online
Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Edukacja, wspomaganie i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Edukator domowy - studia podyplomowe podyplomowe online
Emisja głosu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Etyka - kwalifikacyjne studia z etyki dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Etyka - nauczanie etyki w szkole studia kwalifikacyjne dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Etyka (dla nauczycieli) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Etyka dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Etyka i filozofia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Fizyka dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Geografia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w placówkach oświatowych - studia podyplomowe podyplomowe online
Gimnastyka korekcyjna w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym - studia podyplomowe podyplomowe online
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - studia podyplomowe podyplomowe online
Historia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Historia i teraźniejszość - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hortiterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hr biznes partner - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Hr business partner - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hr business partner z controllingiem personalnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Informatyka dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Informatyka w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Integracja sensoryczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Integracja sensoryczna - terapia i diagnoza si - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Integracja sensoryczna z terapią ręki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Interdyscyplinarna diagnoza, stymulacja i terapia dzieci od urodzenia do 3 roku życia - studia podyplomowe podyplomowe online
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki - edukacja osób dorosłych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Kompetencje wychowawcze - studia podyplomowe podyplomowe online
Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z adhd - studia podyplomowe podyplomowe online
Korekcja wad postawy - studia podyplomowe podyplomowe online
Kreatywny nauczyciel - podstawy twórczej edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Kwalifikacje nauczycielskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kwalifikacje pedagogiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Kwalifikacyjne studia z neurologopedii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kwalifikacyjne studia z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji włączającej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kynoterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia - studia kwalifikacyjne - dla nauczycieli nie posiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia - studia kwalifikacyjne - dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia - studia kwalifikacyjne - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Logopedia -studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia (dla nauczycieli) - studia podyplomowe podyplomowe online
Logopedia dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Logopedia i terapia logopedyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia kliniczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia medialna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia ogólna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia ogólna i kliniczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Logopedia z alternatywną i wspomagająca komunikacją - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją - studia podyplomowe podyplomowe online
Logopedia z emisją głosu - studia podyplomowe podyplomowe online
Logopedia z komunikacją alternatywną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Logopedia z neurologopedią - studia podyplomowe podyplomowe online
Logorytmika w pracy pedagogicznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomagania rozwoju i edukacja - studia podyplomowe podyplomowe online
Matematyka dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje - uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje szkolne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje w oświacie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metody aktywizujące w nowoczesnej szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Metodyka i metodologia pracy socjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Metodyka nauczania - studia podyplomowe podyplomowe online
Metodyka wspomagania komunikacji językowej uczniów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Muzyka dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Muzykoterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie biologii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i chemii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i geografii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie chemii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i etyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) i techniki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa (edb) oraz wiedzy o społeczeństwie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wychowania do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie etyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie etyki i filozofii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie etyki w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie fizyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie fizyki i chemii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie fizyki i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie fizyki w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie geografii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie geografii i chemii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie geografii i fizyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie geografii i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie geografii w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie historii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie historii i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie historii i fizyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie historii i języka polskiego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie historii i teraźniejszości - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie historii i wos-u - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie historii oraz geografii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie historii sztuki i wiedzy o kulturze (kulturoznawstwo) - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie historii w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie informatyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie informatyki i fizyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie informatyki w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego i edukacji dla bezpieczeństwa (edb) - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie języka polskiego jako obcego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego – glottodydatkyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie matematyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie matematyki i biologii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie matematyki i chemii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie matematyki i fizyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie matematyki i geografii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie matematyki i informatyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie matematyki w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie muzyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie muzyki i etyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie muzyki i historii muzyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie muzyki i techniki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie muzyki w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie plastyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie plastyki i historii sztuki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie plastyki i techniki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie plastyki w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie plastyki, muzyki i techniki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży audiowizualnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży budowlanej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ceramiczno-szklarskiej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży drzewno-meblarskiej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ekonomiczno-administracyjnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży elektroenergetycznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży elektroniczno-mechatronicznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży górniczo-wiertniczej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży handlowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży leśnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży mechanicznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży motoryzacyjnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży ogrodniczej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży poligraficznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży przemysłu mody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży rolno-hodowlane - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży spedycyjno-logistycznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży spożywczej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży teleinformatycznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży transportu drogowego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży transportu lotniczego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik elektryk i elektryk - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik logistyk i technik spedytor - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik mechanik oraz mechanik-monter maszyn i urządzeń - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik mechatronik i mechatronik - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik rolnik i rolnik - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodach - technik telekomunikacji oraz monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - florysta - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - mechatronik - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - podolog - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik administracji - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik analityk - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik architektury krajobrazu - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik bezpieczeństwa i higieny pracy - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik budownictwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik chłodnictwa i klimatyzacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik ekonomista - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik eksploatacji portów i terminali - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik geodeta - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik grafiki i poligrafii cyfrowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik handlowiec - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik hotelarstwa i pracownik obsługi hotelowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik informatyk - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik ochrony środowiska - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik organizacji turystyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik pojazdów samochodowych - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik programista - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik programista i technik informatyk - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik przemysłu mody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik rachunkowości - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik reklamy - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik robotyk - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik stylista - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik technologii żywności - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik teleinformatyk - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik usług fryzjerskich - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik usług kosmetycznych - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie - technik żywienia i usług gastronomicznych - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru administracyjno-usługowego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru budowlanego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru gastronomicznego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru mechanicznego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru medyczno - społecznego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach obszaru turystycznego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przyrody w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie techniki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie techniki w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie z integracją europejską - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i edukacja seksualna - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i etyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie wychowania fizycznego - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczycielskie przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Neurodydaktyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu - studia podyplomowe podyplomowe online
Neurologopedia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Neurologopedia (wczesna interwencja neurologopedyczna, neurologopedia dzieci i dorosłych) – master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Neuroprzywództwo - studia podyplomowe podyplomowe online
Neuropsychologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne metody nauczania matematyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Oligofrenopedagogika - studia uzupełniające - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedagogika z arteterapią - studia podyplomowe podyplomowe online
Oligofrenopedagogika z terapią dziecka ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedaogogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Opiekunka środowiskowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagog specjalny w edukacji włączającej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagog szkolny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogiczne-kwalifikacje nauczycielskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika dla nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika dla osób bez przygotowania pedagogicznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika korekcyjna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna (diagnoza i terapia pedagogiczna z rewalidacją) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika korekcyjna (diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika lecznicza - studia podyplomowe podyplomowe online
Pedagogika lecznicza i terapeutyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika leczniczo - terapeutyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z profilaktyką społeczną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną - studia podyplomowe podyplomowe online
Pedagogika pracy i polityka personalna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika resocjalizacyjna - dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika resocjalizacyjna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika resocjalizacyjna dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika resocjalizacyjna dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia - studia podyplomowe podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią - studia podyplomowe podyplomowe online
Pedagogika resocjalizacyjna z terapią uzależnień - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika sądowa z mediacją - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - dla nauczycieli nie posiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe online
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami / oligofrenopedagogika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową w tym ze spektrum autyzmu (surdopedagogika) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla nauczycieli nie posiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - edukacja włączająca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - logopedia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna - pedagogika korekcyjna - dla nauczycieli nie posiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna - pedagogika korekcyjna - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla nauczycieli nie posiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna: "edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- studia kwalifikacyjne" dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna: „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną -studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna: „edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna: „edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna: „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna: „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -studia kwalifikacyjne” (dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna. edukacja integracyjna i włączająca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika szkolna (studia kwalifikacyjne) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika szkolna z psychopedagogiką kreatywności - studia podyplomowe podyplomowe online
Pedagogika szkolna z socjoterapią i profilaktyką zachowań ryzykownych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika tańca - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika tańca z choreografią - studia podyplomowe podyplomowe online
Pedagogika teatru - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika terapeutyczna i terapia środowiskowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pedagogika trenera sportu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Plastyka dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Plastyka i technika dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Podejście integracyjno-systemowe w terapii rodzin i par - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podyplomowe studia pedagogiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych)/terapeuta rodzinny - studia podyplomowe podyplomowe online
Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży z uwzględnieniem terapii schematów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Praca socjalna na rzecz imigrantów/uchodźców - studia podyplomowe podyplomowe online
Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze - studia podyplomowe podyplomowe online
Procedury w podatkach i opłatach lokalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prowadzenie interwencji kryzysowej na terenie szkoły - studia podyplomowe podyplomowe online
Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole - studia podyplomowe podyplomowe online
Przeciwdziałanie przemocy domowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość – przygotowanie do nauczania przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przedsiębiorczość dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie do nauczania przedmiotu (studia kwalifikacyjne) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Przygotowanie pedagogiczne - dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Przygotowanie pedagogiczne - do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne – do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych - studia podyplomowe podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne – studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli i logopedów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu - studia podyplomowe podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole ponadpodstawowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego - studia podyplomowe podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: biznes i zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: etyka - studia podyplomowe podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: informatyka - studia podyplomowe podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania kolejnego przedmiotu: matematyka - studia podyplomowe podyplomowe online
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczno - metodyczne do nauczania języka angielskiego/niemieckiego/włoskiego/hiszpańskiego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychodietetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychogerontologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychogerontologia i aktywizacja seniorów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychologia sportu - studia podyplomowe podyplomowe online
Psychologia wychowania i pedagogika marii montessorii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychopedagogika - studia podyplomowe podyplomowe online
Rehabilitacja wzroku słabowidzących - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Resocjalizacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Resocjalizacja i pedagogika opiekuńczo - wychowawcza - pedagog szkolny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Resocjalizacja i socjoterapia - studia podyplomowe podyplomowe online
Resocjalizacja i socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Resocjalizacja z elementami socjoterapii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Resocjalizacja z kryminologią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rytmika w przedszkolu i w szkole podstawowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Socjoterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) - studia podyplomowe podyplomowe online
Socjoterapia i praca z grupą - studia podyplomowe podyplomowe online
Socjoterapia i profilaktyka społeczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Socjoterapia i resocjalizacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Socjoterapia z terapia uzależnień - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Specjalizacja organizacja pomocy społecznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Spectrum autyzmu. komunikacja. diagnoza i terapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Start for ph.d. in social sciences - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Stosowana analiza zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia dla nauczycieli i pracowników oświaty - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia edukacji samorządowej i sektora non-profit - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia kwalifikacyjne edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia logopedyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia neurologopedii z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia neurologopedyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia pedagogiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia personalizm i logoterapia w nauczaniu i wychowaniu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne podyplomowe zjazdy
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie terapii pedagogicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia surdologopedyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia uzupełniające terapii logopedycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia z etyki dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania w oświacie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium pedagogiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Surdologopedia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Surdopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Surdopedagogika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Surdopedagogika i tyflopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Surdopedagogika z terapią zaburzeń słuchu dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Techniki terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologie informacyjno - komunikacyjne z programowaniem w edukacji szkolnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapeuta ds. uzależnień - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapeuta środowiskowy - studia podyplomowe podyplomowe online
Terapia dzieci i młodzieży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia logopedyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) - studia podyplomowe podyplomowe online
Terapia pedagogiczna (pedagogika korekcyjna) dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna i rewalidacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna i socjoterapia - studia podyplomowe podyplomowe online
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia podyplomowe podyplomowe online
Terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, spektrum autyzmu, adhd) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia pedagogiczna z arteterapią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Terapia pedagogiczna z socjoterapią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia rodzin i par - studia podyplomowe podyplomowe online
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia zaburzeń więzi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Terapia zajęciowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Terapia zajęciowa z arteterapią - studia podyplomowe podyplomowe online
Terapie holistyczne w profilaktyce stresu i wspieraniu zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Trener umiejętności społecznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Tutoring i coaching w edukacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie - studia podyplomowe podyplomowe online
Tyflopedagogika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Tyflopedagogika z pismem punktowym braille'a - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku, orientacją przestrzenną i wsparciem technologicznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Uważność w edukacji. rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Uzależnienia behawioralne - studia podyplomowe podyplomowe online
Wczesna interwencja logopedyczna - studia podyplomowe podyplomowe online
Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i zespołem aspergera - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne nauczanie języka angielskiego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne nauczanie języka angielskiego z praktyczną nauką języka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne nauczanie języka niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne nauczanie języka niemieckiego z praktyczną nauką języka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe online
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - studia podyplomowe podyplomowe online
Wczesne wspomaganie rozwoju - dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wczesne wspomaganie rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z diagnozą i terapią integracji sensorycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem aspergera i zaburzeniami pokrewnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju w tym ze spectrum autyzmu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wczesne wspomaganie rozwoju ze wsparciem rodziny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wiedza o społeczeństwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wspomaganie rozwoju dzieci w żłobkach i przedszkolach - studia podyplomowe podyplomowe online
Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Współczesne metody kształtowania postawy eksperymentalnej w edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wychowanie do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wychowanie do życia w rodzinie- studia kwalifikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wychowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne studia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wychowanie fizyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wychowanie fizyczne dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną - studia podyplomowe podyplomowe online
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku - studia podyplomowe podyplomowe online
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wychowanie seksualne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wychowawca małego dziecka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wystąpienia publiczne i networking w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. diagnoza, profilaktyka i terapia - studia podyplomowe podyplomowe online
Zapobieganie agresji i przemocy w szkole + trener grupowy treningu zastępowania agresji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie w oświacie / menedżer oświaty - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×