Praca po studiach na kierunku administracja w Warszawie

Komentarze (0)

Praca po studiach na kierunku administracja w Warszawie

Komentarze (0)
Praca po studiach na kierunku administracja w Warszawie

Praca po studiach na kierunku administracja w Warszawie

Administracja jest jednym z kierunków, który zaliczyć można do grupy studiów prawniczych. Charakteryzuje ją długa tradycja akademicka i każdego roku wybierana jest przez osoby, które chciałyby otrzymać interdyscyplinarne kwalifikacje z pogranicza prawa, zarządzania, ekonomii i wielu innych nauk.

Administracja sama w sobie odnosi się do szeroko rozumianej działalności organizacyjnej w sektorze instytucji publicznych. Jej zdobycze można wykorzystywać także w innych obszarach związanych chociażby z zarządzaniem. Uczelnie w Warszawie przygotowały bogatą ofertę studiów administracyjnych, dzięki czemu każdy student dostanie szansę zdobycia unikalnego wykształcenia.

Studia w Warszawie na kierunku administracja obfitować więc będą w różnorodne przedmioty przykładowo takie jak kontrola administracji, administracyjne prawo gospodarcze, źródła prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej. Każdy student będzie mógł wybrać również specjalności, dzięki którym jego kwalifikacje nabiorą wąskiego charakteru.

 

Wiedza i umiejętności po studiach na kierunku administracja w Warszawie

Wiedza i umiejętności to dwa najważniejsze filary kształcenia, które pozwalają na rzetelne przygotowanie do rzetelnego pełnienia zawodowych obowiązków w przyszłości. Studenci administracji na warszawskich uczelniach poznają między innymi:

 • nauki administracyjne oraz ich miejsce w innych naukach;
 • prawo administracyjne, ustrój oraz zadania organów administracji w Polsce;
 • najważniejsze instytucje administracyjne Unii Europejskiej i wiele innych.

Sama wiedza to jednak za mało, by odnosić w przyszłości sukcesy w sektorze administracyjnym. Stołeczne ośrodki akademickie kładą więc szczególny nacisk na rozwój umiejętności swoich studentów. Uczą się oni między innymi, jak:

 • ustalać problemy w zakresie funkcjonowania organizacji;
 • wykorzystywać najnowsze metody badawcze z zakresu nauk administracyjnych;
 • analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk społecznych;
 • wykorzystywać wiedzę teoretyczną w codziennej pracy administracyjnej itd.

 

Miejsca pracy po studiach na kierunku administracja w Warszawie

Studia są czasem intelektualnego rozwoju, wzbogacania wiedzy oraz umiejętności, które przyczynią się przede wszystkim do znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia po zakończeniu swojej akademickiej przygody. Dobrą pracę chcą zdobyć także absolwenci kierunków takich jak administracja w Warszawie. Co można zrobić, by ją zdobyć?

Już w trakcie studiów warto zadbać o doświadczenie zawodowe – to ono będzie bowiem robić na pracodawcach największe wrażenie, zwłaszcza jeżeli towarzyszyć mu będzie zaangażowanie oraz wszechstronnie rozwinięte umiejętności. Obecnie większość uczelni daje swoim studentom możliwość odbycia inspirujących praktyk i staży pokazujących, jak wygląda na co dzień praca w sektorze związanym z administracją.

Po zakończeniu nauki absolwenci mogą rozwijać się zawodowo przede wszystkim w administracji samorządowej i państwowej. Czekać na nich będą między innymi:

 • różnorodne urzędy;
 • agencje, fundusze;
 • fundacje i organizacje pozarządowe;
 • organizacje pożytku publicznego itd.

Studia prawnicze w Warszawie zadbają także o przygotowanie do pracy w szeroko rozumianym sektorze finansowym czy w wymiarze sprawiedliwości. Kompetencje zdobyte w trakcie studiów mogą okazać się również przydatne po znalezieniu zatrudnienia w korporacjach niepublicznych o różnorodnych profilach działalności.

 

Stanowiska absolwentów kierunku administracja w Warszawie

Miejsca pracy to jedno. Jakie stanowiska mogą obejmować jednak absolwenci po zakończeniu kształcenia wyższego? Ich zawód w dużej mierze będzie zależeć od ukończonej specjalności lub ścieżki kształcenia. W ofercie uczelni w Warszawie znalazły się przykładowo:

 • ochrona danych osobowych;
 • administracja i finanse samorządowe;
 • nowe technologie w administracji;
 • prawo pracy i polityka zatrudnienia;
 • zarządzanie ochroną zdrowia;
 • czy business administration.

Absolwenci administracji mogą pracować w różnorodnych strukturach organizacyjnych urzędów oraz instytucji publicznych. W zależności od otrzymanych kompetencji oraz doświadczenia pełnić będą funkcje związane z zarządzaniem czy też organizowaniem pracy. Wraz z zawodowym rozwojem mogą oni ubiegać się także o zajmowanie stanowisk kierowniczych.

Sprawdź

Kierunki studiów w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU ADMINISTRACJA - WARSZAWA

Komentarze (0)