Administracja - Warszawa
Dodaj do ulubionych

30.05.2023

Administracja studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Administracja w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 37 różnych specjalności. Studia można podjąć na 17 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na administracji w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 4320 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku administracja w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Administracja Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Administracja to interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala na rozwój na wielu płaszczyznach zawodowych. W trakcie studiów studenci uczą się tego jak funkcjonuje system administracji publicznej i rynkowej, a także zdobywają wiedzę z zakresu prawa. Poza wiedzą nabywają także kompetencje miękkie, które w przyszłości wykorzystywane będą do porozumiewania się z klientami.

Studia na kierunku administracja, przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak: administrator danych, specjalista do spraw HR czy urzędnik. Absolwenci kierunku odnajdują się w firmach doradczych i konsultingowych, czy organizacjach rządowych lub pozarządowych. Ukończenie studiów na kierunku administracja daje także kompetencje w zawodach związanych z marketingiem i zarządzaniem.

 

Uczelnie
W Warszawie administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności w 6 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji UW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji UKSW), Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (ASZWOJ), Politechnice Warszawskiej (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania i Logistyki WAT) oraz 13 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Cztery warszawskie uczelnie publiczne przygotowały ponad 600 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunku administracja. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4320 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku administracja w Warszawie >
 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Zarządzanie +

Wydział Zamiejscowy w Płońsku stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Prawo w biznesie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Warszawie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się dobrymi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na kierunek administracja powinni bardzo dobrze poradzić sobie z podstawowymi przedmiotami maturalnymi. Ponadto, aby dostać się an wymarzone studia, muszą oni osiągnąć wysoki wynik z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Kandydatom na administrację przyda się także znajomość języka obcego.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język, łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Administracja Uniwersytet Warszawski (UW) - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunku administracja w Uniwersytecie Warszawskim muszą wykazać się następującymi przedmiotami, które wymagane podczas rekrutacji: język obcy, matematyka oraz jeden przedmiot wybrany spośród: inny język obcy, język łaciński i kultura antyczna, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie dowiedz się więcej

 

Administracja Uniwersytet Kardynała Stefna Wyszyńskiego (UKSW) - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2023/2024 na administrację w UKSW wymagane są 2 przedmioty: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, geografia, matematyka dowiedz się więcej

 

Administracja Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunek administracja w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić 4 przedmioty wymagane: język polski, matematyką oraz język obcy nowożytny, a także jeden dowolny przedmiot niż te, które zostały wcześniej wskazane. dowiedz się więcej

 

Administracja Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek administracja na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 przedmioty obowiązkowe: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: język polski, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka lub wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Administracja Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - przedmioty maturalne

Na przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunek Administracja w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie składają się 3 przedmioty obowiązkowe: język obcy nowożytny i dwa przedmioty spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka. dowiedz się więcej

Rekrutacja na administrację w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Warszawie

Studia na kierunku administracja w Warszawie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych lub online. Administrację jako kierunek lub specjalność znaleźć można w czterech uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim; Politechnice Warszawskiej; Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Administrację oferuje także kilka warszawskich szkół niepublicznych:

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku administracja w Warszawie oferują cztery uczelnie publiczne: Uniwersytet Warszawski; Politechnika Warszawska; Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studenci studiów stacjonarnych w państwowych szkołach wyższych przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw. Administracja należy do popularnych kierunków, dlatego przyszli studenci powinni wykazać się odpowiednio wysokimi wynikami z egzaminów maturalnych.

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarną naukę na kierunku administracja w Warszawie oferują cztery warszawskie uczelnie publiczne, a także 8 uczelni prywatnych. O przyjęciu na studia niestacjonarne zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń, jednak niektóre uczelnie przeprowadzają rekrutację w oparciu o wyniki maturalne kandydatów.

Dowiedz się więcej administracja w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Warszawie

Studia niestacjonarne na kierunku administracja w Warszawie są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Ceny za jeden rok akademicki na tych studiach wahają się od 4320 zł do 6000 zł. ceny - administracja Warszawa > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Darmowa nauka niestety dotyczy jedynie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych. Studia niestacjonarne we wszystkich szkołach wyższych w Warszawie wymagają od studentów wniesienia odpowiednich opłat.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Administracja daje możliwość studentom zyskać kompetencje niezbędne do wykonywania zawodów urzędniczych lub menedżerskich. Studia administracyjne zapoznają uczestników zajęć m.in. z zagadnieniami prawniczymi, ekonomicznymi czy marketingowymi. Kompleksowa wiedza umożliwia studentom rozpoczęcie własnej działalności lub prowadzenie działań doradczych.
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
Wśród warszawskich uczelni publicznych administracja znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Warszawskiej (ponad 1,2 tys. zgłoszeń) oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ponad 400 zgłoszeń).

 

 

Praca po studiach

Administracja to kierunek, który przygotowuje studentów do pracy w organach władzy publicznej. Absolwenci administracji mogą zawodowo pełnić funkcje w np.: strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach oraz instytucjach europejskich i międzynarodowych.


Program studiów i przedmioty

W trakcie zajęć studenci tego kierunku zapoznawani są szczegółowo z prawniczym oraz ekonomicznym charakterem współczesnej administracji. W programie przewidywane są liczne zajęcia teoretyczne poświęcone zagadnieniom prawnym i finansowym.

 

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Studenci administracji rozwijają także swoje kompetencje miękkie, które niezbędne im będą do pracy z klientami. W trakcie studiów uczą się oni podstawowych zasad poprawnej komunikacji, poznają najważniejsze zagadnienia psychologiczno-społeczne, a także rozwijają swoje zdolności językowe.


Ogólne cele kształcenia

Studia na administracji pozwalają studentom poznać m.in. nowoczesne narzędzia oraz metody stosowane w rozwiązywaniu realnych problemów firm i instytucji samorządowych. Kierunek ten poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym np.: sposobom pozyskiwania funduszy europejskich; dziedzinom prawa procesowego i zasadom postępowania administracyjnego; procedurom i technikom zarządzania w jednostkach terytorialnych.

Studenci administracji szkolą się w zakresie m.in.: prowadzenia ksiąg podatkowych; przeprowadzania analizy finansowej; obsługi podmiotów gospodarczych; przeprowadzania procedur postępowania upadłościowego i naprawczego; opracowywania wniosków o współfinansowanie projektów; organizowania zaplecza prawnego i instytucjonalnego na rzecz przedsiębiorców.

Absolwenci administracji są przygotowani również np. do wdrażania innowacji w administracji publicznej oraz prowadzenia elektronicznego systemu zarządzania. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą liczyć na podjęcie pracy m.in. w kancelariach prawniczych, sądach, urzędach skarbowych, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, urzędach pracy, firmach marketingowych, punktach poradnictwa prawnego czy w nowoczesnych przedsiębiorstwach.


Gdzie studiować na kierunku administracja w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Warszawska oferuje 200 miejsc, a Uniwersytet Warszawski 300 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.
Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PW, UW, UKSW, AszWOJ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4320 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek administracja - uczelnie w Warszawie

 

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona, a o przyjęciu kandydata decydują jego wyniki. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku administracja w Warszawie 2023:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: 30
 • Politechnika Warszawska: 200
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 120
 • Uniwersytet Warszawski: 300

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku administracja w Warszawie

Studia stacjonarne w publicznych szkołach wyższych są bezpłatne. Za naukę w prywatnej szkole wyższej oraz za studia niestacjonarne w uczelni publicznej należy najczęściej zapłacić.

 

Administracja studia w Warszawie - ceny 2022

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 4600 zł
 • Politechnika Warszawska – 4800 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 4320 zł
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – 6000 zł
 • Uniwersytet Warszawski – 4600 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie od 4750 zł
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie – od 5000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunki kandydaci mogą poznać dzięki informacjom publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych oraz liczby punktów uzyskanych przez kandydatów publikowane są w prywatnych profilach w określonym przez uczelnię terminie.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – 19.07.2023
 • Politechnika Warszawska – 18.07.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 20.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski – 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie zazwyczaj przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które zostały dostarczone przez kandydata osobiście do siedziby szkoły wyższej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Termin doręczenia kompletu dokumentów może różnić się w poszczególnych uczelniach – jest on ustalany indywidualnie przez każdą placówkę.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacyjny, mogą składać dokumenty zazwyczaj tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Uczelnie najczęściej przyjmują kompletne zestawy przez kilka wyznaczonych dni, w trakcie których kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. Spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – od 20.07.2023 do 04.08.2023
 • Politechnika Warszawska – od 19.07.2023 do 24.07.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Warszawski – od 21.07.2023 do 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Administracji?

Absolwenci studiów na kierunku Administracja posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które razem stanowią solidne przygotowanie do pracy urzędniczej w administracji rządowej i samorządowej, zarówno na niższych jak i na wyższych stanowiskach. Oczywiście, osoby kończące naukę i otrzymujące dyplom mają więcej zawodowych możliwości, a absolwentów tego kierunku spotkać można jeszcze między innymi w: jednostkach gospodarczych, jednostkach państwowych takich jak: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale – co równie istotne – przygotowani są także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. A ile zarabiają osoby, które ukończyły Administrację?

Średnie zarobki absolwentów Administracji w 2023 roku:

 • pracownik administracyjny – 3500 złotych
 • dyrektor departamentu – 11500 złotych
 • pracownik kancelaryjny – 3300 złotych
 • wyższy urzędnik samorządowy – 6300 złotych

 

Czy warto iść na Administrację?

Administracja jest kierunkiem, który może zainteresować tych, którzy chcieliby sprawnie poruszać się po zagadnieniach prawa, zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, czy też zarządzania sprawami publicznymi. Kierunek ten oferuje pozyskanie wszechstronnej wiedzy oraz jasno określonych umiejętności, które można wykorzystać w wielu miejscach, branżach i sektorach, niekoniecznie tylko w jednostkach administracji publicznej.

 

Gdzie warto studiować Administrację?

Kandydaci na studia w Warszawie mają bardzo duży wybór uczelni, w których Administracja widnieje jako realizowany kierunek. Co ważne, kierunek ten można studiować w uczelniach publicznych i niepublicznych, jak również zazwyczaj w różnych trybach nauczania.

Administracja studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Politechnika Warszawska

Uczelni niepublicznych w Warszawie, w których studiować można Administrację również jest całkiem sporo. Zastanawiając się nad wyborem niepublicznej szkoły wyższej należy pamiętać o tym, że studia, niezależnie od formy kształcenia, są odpłatne. Ile kosztują? Koszt nauki indywidualnie ustala każda uczelnia.

Administracja studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia WSB Merito
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
 • Uczelnia Techniczno - Handlowa

 

Program studiów i przedmioty

Administracja jest kierunkiem należącym do obszaru nauk społecznych, którego treści koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach z dziedziny nauk prawno- administracyjnych i ekonomicznych. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo administracyjne
 • ustrój samorządu terytorialnego
 • prawo zamówień publicznych
 • administracyjne prawo gospodarcze
 • postępowanie egzekucyjne w administracji

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne studia I stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Warszawska (Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Warszawie?

Studia to nie tylko zgłębianie wiedzy, ale proces o znacznie szerszych ramach, dlatego miasto, w którym się uczymy odgrywa znaczącą rolę w kształceniu. Jakie ma kierunek Administracja w Warszawie opinie?

 

Oliwia, studentka administracji mówi:

Wiedziałam, że jak studiować Administrację, to tylko w Warszawie. To przecież tutaj są wszystkie najważniejsze instytucje i ludzie, którzy mogą przekazać swoje doświadczenie. Studia nie są łatwe, to prawda, ale bardzo satysfakcjonujące."

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Warszawa studia i stopnia

Administracja Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Warszawa studia stacjonarne

Administracja Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki prawnicze i administracja w Warszawie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracyjne w Warszawie

Jakie są kierunki administracyjne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (1)

Suwałkowa odpowiedz

Ja podjęłam studia licencjackie na kierunku z administracji, organizowane przez WSKZ. Studia są online więc jest to dla mnie duże udogodnienie. Mieszkam w małej miejscowości z chłopakiem, który ma tam dobrą pracę. Nie chcieliśmy się wyprowadzać, a takie studia to dla mnie super alternatywa. Teraz studiuje wygodnie z domu bez konieczności dojazdów lub wyprowadzki.

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia