Administracja - Warszawa

Administracja - Warszawa

Administracja - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

administracja

Odkryj kierunek administracja w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia Warszawa | woj. mazowieckie

Czy wiesz, że słowo „administracja” w wolnym tłumaczeniu oznacza „być pomocnym, obsługiwać, zarządzać”? Przekład ten jest bardzo trafny, gdyż doskonale oddaje funkcję, do jakiej zobowiązani są wszyscy absolwenci studiów na kierunku Administracja. Ciągły kontakt z klientem, zarządzanie zespołami ludzkimi, przestrzeganie norm prawnych – wszystko to jest ściśle związane z Administracją.

 

Czego nauczysz się podczas studiów

Prawo administracyjne, budżetowanie, zarządzanie, funkcjonowanie instytucji w Polsce i Unii Europejskiej – wszystkie wymienione zagadnienia stanowią fundament jednej dziedziny, Administracji. Kierunek ten należy do grona najchętniej wybieranych przez kandydatów, między innymi, z powodu szansy na nabycie wszechstronnych umiejętności, które można wykorzystać w różnych sferach zawodowych.

W związku z powyższym, liczba kandydatów na przeznaczone dla przyszłych studentów miejscach na kierunku Administracja na uczelniach w Warszawie była zbyt duża, aby móc przyjąć wszystkich. Rywalizacja skłania przyszłych studentów do intensyfikacji starań, wkładanych w naukę do zbliżającego się egzaminu dojrzałości.

Chętni do podjęcia studiów w Warszawie na kierunku Administracja będą mieli dosyć dużą możliwość wyboru, bowiem kierunek ten można podjąć aż na kilkunastu różnych warszawskich uczelniach publicznych i prywatnych. Stwarza to doskonałe szanse na dobranie programu studiów pod swoje indywidualne predyspozycje, oczekiwania i zainteresowania.

Studia administracyjne w Warszawie to przygotowanie do pracy urzędniczej w administracji publicznej- rządowej i samorządowej oraz przekazanie szerokiej wiedzy z obszaru struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych. Jak podejmować istotne decyzje, organizować i kierować zespołami pracowniczymi, jak opracowywać plany działania? Na te oraz inne pytania odpowiedź uzyskają studenci, podczas nauki podzielonej na pierwszy i drugi stopień.

 

Dla kogo te studia

Nie boisz się znużenia, spowodowanego monotonną pracą w biurze na początku swojej ścieżki zawodowej? Zależy ci na zgłębieniu szerokiej wiedzy, która zaprocentuje dobrym zawodem w przyszłości? Nie wyobrażasz sobie spędzić czasu studiów nigdzie indziej, jak tylko w Warszawie? Kierunki studiów w Warszawie wydają ci się najciekawsze? Twierdząca odpowiedź przynajmniej na jedno pytanie może być początkiem wspaniałej przygody ze studiami na kierunku Administracja i jednocześnie stanowić wstęp do fantastycznej kariery zawodowej!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunki studiów w Warszawie? Przepustką na studia jest konkurs świadectw, a w nim najważniejszymi przedmiotami są: język polski i matematyka. Aby zwiększyć swoje szanse w procesie kwalifikacyjnym należy przyłożyć się do języków obcych. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

Wymagania na uczelnie w Warszawie wydają się dość szerokie, także ze względu na szeroki zakres wiedzy do przyswojenia w toku nauki. Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, na przykład: prawo konstytucyjne, ekonomia, nauka o administracji publicznej, teoria organizacji i kierowania w administracji publicznej, postępowanie sądowo- administracyjne, polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego, prawo karno- skarbowe.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji

Z harmonogramem rekrutacji powinna zapoznać się każda osoba, która chciałaby rozpocząć studia wyższe. Rejestracja kandydatów odbywa się na ogół na platformach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich już w maju, nie liczy się jednak kolejność zgłoszeń, lecz wyniki, jakie kandydaci na studia otrzymali podczas egzaminów maturalnych. Od przyszłych studentów wymaga się zatem, by odpowiednio wcześnie sprecyzowali swoje plany odnośnie do kształcenia wyższego. Oczywiście możliwa jest rejestracja na kilka kierunków studiów.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się w lipcu, zaraz po tym jak maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. To także czas składania dokumentów oraz spokojnego oczekiwania na październik. Studia na kierunku administracja w Warszawie są dość popularne, więc nie wszyscy chętni mają szansę zakwalifikować się podczas pierwszego, lipcowego etapu rekrutacji.

Jeżeli nie znalazłeś się wśród osób, które na wymarzone studia nie dostały się w pierwszym terminie, nie musisz załamywać rąk. Uczelnie w Warszawie organizują na ogół dodatkowy termin rekrutacji, który umożliwia dostanie się na studia dodatkowej puli osób.

Dokumenty rekrutacyjne

Kiedy już dostaniesz się na studia na kierunku administracja w Warszawie, będziesz musiał przygotować zestaw podstawowych dokumentów, które to dostarczysz do dziekanatu wybranej uczelni. To niezwykle ważny etap rekrutacji, ponieważ świadczy o twojej chęci, by stać się studentem danego ośrodka akademickiego. Wśród dokumentów, które powinieneś dostarczyć do dziekanatu, powinny znaleźć się przede wszystkim:

 • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • różnego rodzaju umowy;
 • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Pamiętaj, że wszystkie uczelnie w Warszawie dowolnie ustalają zestaw tych wstępnych dokumentów. Nie dostarczenie ich na czas jest jednoznaczne z tym, że rezygnujesz ze studiów i zostajesz skreślony z listy osób przyjętych.

Opłaty rekrutacyjne

Jeżeli chcesz wziąć udział w procesie rekrutacji na studia, to będziesz musiał uiścić odpowiednią opłatę rekrutacyjną. Zależy ona od wybranej uczelni i waha się na ogół w przedziale od 85 do 100 zł. Taka opłata rekrutacyjna może obejmować jeden kierunek lub ich pulę. Dokonasz jej za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu bankowego lub poprzez płatności elektroniczne. Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu, więc musisz dokonać go odpowiednio wcześnie. Nie zaniedbaj tego kroku, ponieważ brak zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej równoznaczny jest z tym, że nie przystąpisz do procedury rekrutacyjnej.

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia w Warszawie na kierunku administracja mają profil prawno-społeczny. Od kandydatów wymaga się zatem, by już podczas rekrutacji zaprezentowali rozległą wiedzę z tych dziedzin. Pamiętaj, że liczba miejsc jest zawsze mniejsza od liczby osób chętnych, więc swoje przygotowania do matury powinieneś zacząć odpowiednio wcześnie. Wśród przedmiotów, które zdawać będziesz na maturze, powinny się znaleźć przykładowo: WOS, historia, geografia, język obcy nowożytni, język polski, czy nawet filozofia. Rozważ zdawanie części przedmiotów na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie zwiększy twoje szanse na dostanie się na studia.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Wyniki maturalne, które zostaną poznane przez kandydatów, to dopiero początek na drodze rekrutacyjnej. Otóż każda z uczelni ustala swój indywidualny przelicznik punktów maturalnych. Uwzględnia on przedmioty, które zdawane były przez kandydatów oraz ich poziom. Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony zawsze punktowany jest dużo wyżej. Przykładowo do każdej grupy przedmiotów i do poziomu przypisane są punkty, przez które mnożone są wyniki maturalne. Ich zsumowanie daje łączną liczbę punktów i to na ich podstawie odbywają się kwalifikacje na studia.

Olimpiady oraz konkursy

Osoby, które myślą o rozpoczęciu prestiżowych studiów administracyjnych w Warszawie, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To ambitna propozycja, jest jednak o co walczyć. Laureaci oraz finaliści olimpiad na szczeblu centralnym mają możliwość znaleźć się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Trzeba jednak pamiętać, że wiedza osób, które decydują się wziąć udział w takim konkursie, musi być na prawdziwie imponującym poziomie, wykraczającym znacznie poza mury szkoły średniej. W przypadku studiów administracyjnych rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Olimpiada Historyczna;
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej itd.

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Warszawie?

Program studiów na kierunku Administracja w Warszawie będzie się nieco różnił w zależności od wybranej uczelni. Jednak każdy z przyszłych absolwentów wykaże się taką samą wiedzą, umiejętnościami oraz uprawnieniami zawodowymi.

W związku z tym, że Administracja bazuje na dokonaniach nauk politycznych, ekonomicznych, społecznych oraz z dziedziny zarządzania, kluczowym dla zrozumienia wszystkich specjalistycznych zagadnień będzie zgłębienie podstaw każdej z wymienionych wcześniej nauk.

W trakcie studiów na kierunku Administracja przyda ci się dobra pamięć i umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy, gdyż będziesz musiał być przygotowany do nauki wielu zapisków ze wszystkich istniejących w kraju kodeksów. Nie warto bagatelizować tego wymogu, gdyż znajomość podstaw prawnych pozwoli ci na zachowanie kompetencji w przyszłej pracy.

 

Program studiów

Nie bez znaczenia pozostaje nauka odpowiednich kompetencji interpersonalnych – Administracja to przecież w głównej mierze nieustanny kontakt z klientem, często bardzo wymagającym. Zajęcia praktyczne bazujące na pracy w grupach, dzięki zastosowanym w ich trakcie ćwiczeniom, nie tylko pozwoli ci lepiej zrozumieć potrzeby współczesnych klientów, ale również nauczy odpowiednich reakcji w odpowiedzi na najbardziej stresujące zdarzenia.

W ramach teoretycznej nauki wykładowej będziesz miał okazję poznać historię Administracji, zmiany sukcesywnie oddziałujące na wygląd krajowej gospodarki, mające wpływ na jej ostateczny wygląd, podstawy ekonomii i jednocześnie obsługi koniecznych do jej zgłębienia, skomplikowanych programów statystycznych.

Jak sam widzisz, studenci Administracji w Warszawie nie próżnują. Dodatkowej powagi temu kierunkowi dodaje miejsce ich podjęcia – stolica Polski cieszy się dużym prestiżem, a absolwenci uczelni w Warszawie są chętniej przyjmowani na większość stanowisk. Statystyki pokazują, że tamtejsze zarobki wypadają ponadprzeciętnie względem innych polskich miast.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

 

administracja studia warszawa

 

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Warszawie?

Studia w Warszawie na kierunku Administracja można podjąć w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Jeśli jesteś świeżo upieczonym maturzystą, chcącym zgłębić najpoważniejsze tajniki Administracji, będziesz musiał rozpocząć swoją nauką od studiów pierwszego stopnia, trwających sześć semestrów, a więc trzy lata. Każdy absolwent będzie mógł pochwalić się tytułem licencjata tuż po ich ukończeniu.

Dla chętnych zgłębiania dalszej nauki istnieje możliwość podjęcia magisterskich studiów drugiego stopnia, na których ukończenie należy poświęcić jedynie dwa lata.

Już tylko tyle dzieli cię od zawodowych uprawnień, dzięki którym osiągniesz wymarzony status społeczny!

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Warszawie?

Przed aplikacją na jakikolwiek kierunek na jednej z uczelni w Warszawie, warto szczegółowo poznać procedury rekrutacyjne obowiązujące dla wybranego procesu kształcenia, gdyż mogą się one różnić w zależności od wybranej warszawskiej uczelni.

Aplikacja na wszystkie kierunki studiów w Warszawie wygląda podobnie. W przypadku Administracji, przedmiotami wiodącymi są najczęściej język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka, dlatego właśnie do nauki tych przedmiotów należy podejść szczególnie poważnie – konkurencja z pewnością będzie duża.

Bilet wstępu na studia ekonomiczne w Warszawie na kierunku Administracja odgórnie dostaną finaliści i laureaci ogólnopolskich konkursów przedmiotowych. Wynik maturalny z właśnie tych przedmiotów będzie wynosił sto procent bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

Jeśli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia i chciałbyś podjąć studia magisterskie na Administracji, będziesz potrzebował dobrych ocen, uzyskanych na świadectwie ukończenia poprzedniego etapu edukacji.

W przypadku aplikacji na jedną z niepublicznych warszawskich uczelni, rekrutacja będzie wyglądała nieco inaczej. Władze większości uczelni prywatnych często rezygnują z konkursu świadectw na rzecz aplikacji w myśl zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Należy pamiętać, że studia na prywatnych uczelniach będą wiązały się z koniecznością uiszczania cosemestralnych opłat.

 

Proces rekrutacji

Po otrzymaniu wyników egzaminu maturalnego lub pewności co do uzyskanych ocen i stwierdzeniu, że z pewnością umożliwią nam dobry start na kierunkach studiów w Warszawie, a także Administracji, w październiku, należy przystąpić do elektronicznej rejestracji kandydatów. Po wypełnieniu odpowiednich rubryk umieszczonej na stronie internetowej instytutu tabeli, pozostanie nam już tylko oczekiwanie na ostateczny werdykt.

Kiedy na ostatecznej liście osób przyjętych zobaczymy swoje nazwisko, powinniśmy skierować swoje kroki do fotografa, celem wykonania zdjęcia o wymiarach 35X45mm. Przyda nam się również kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, które należy dostarczyć razem z fotografią oraz formularzem aplikacyjnym na biurko wyznaczonej komisji rekrutacyjnej.

zasady rekrutacji na studia

 

administracja warszawa studia

 

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Warszawie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów ekonomicznych na kierunku Administracja w Warszawie? Stanowiącą odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy, a więc taką, która da pewność szybkiego i stabilnego zatrudnienia, za które wynagrodzenie powinno zapewnić pracownikom dostatnie życie.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w strukturach samorządowych, administracji rządowej oraz instytucjach pozarządowych, gdzie staną przed bardzo odpowiedzialnym zadaniem polegającym na sprawowaniu pieczy nad prawidłowością działania wszelkich jednostek samorządowych oraz administracyjnych.

Po ukończeniu Administracji w Warszawie otworzy się przed tobą możliwość podjęcia pracy w placówkach kulturalnych oraz oświatowych, w których będziesz mógł kontrolować procesy rządowe względem tych placówek.

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w:

 • międzynarodowych korporacjach
 • jednostkach administracyjnych

Jeśli marzy ci się kariera ściśle związana z polityką, spróbujesz swojego szczęścia zasilając grono pracowników organach partii politycznych oraz przedsiębiorstw współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Praca po Administracji niewątpliwie będzie wiązała się z ogromną odpowiedzialnością, regularnym kontaktem z przedstawicielami najważniejszych instytucji oraz zajęciem się prawnymi aspektami swojej pracy. Prawdziwi miłośnicy odnajdą w tym niełatwym i wymagającym fachu wiele przyjemności.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Warszawie?

Studia to nie tylko zgłębianie wiedzy, ale proces o znacznie szerszych ramach, dlatego miasto, w którym się uczymy odgrywa znaczącą rolę w kształceniu. Jakie ma kierunek Administracja w Warszawie opinie?

 

Oliwia, studentka Administracji mówi:

Wiedziałam, że jak studiować Administrację, to tylko w Warszawie. To przecież tutaj są wszystkie najważniejsze instytucje i ludzie, którzy mogą przekazać swoje doświadczenie. Studia nie są łatwe, to prawda, ale bardzo satysfakcjonujące."

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W WARSZAWIE

economics
Rozwiń

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracyjne w Warszawie

Jakie są kierunki administracyjne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)