Administracja - Warszawa

Administracja - Warszawa

Administracja - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

administracja

Odkryj kierunek administracja w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia Warszawa | woj. mazowieckie

Czy wiesz, że słowo „administracja” w wolnym tłumaczeniu oznacza „być pomocnym, obsługiwać, zarządzać”? Przekład ten jest bardzo trafny, gdyż doskonale oddaje funkcję, do jakiej zobowiązani są wszyscy absolwenci studiów na kierunku Administracja. Ciągły kontakt z klientem, zarządzanie zespołami ludzkimi, przestrzeganie norm prawnych – wszystko to jest ściśle związane z Administracją.

 

Czego nauczysz się podczas studiów

Prawo administracyjne, budżetowanie, zarządzanie, funkcjonowanie instytucji w Polsce i Unii Europejskiej – wszystkie wymienione zagadnienia stanowią fundament jednej dziedziny, Administracji. Kierunek ten należy do grona najchętniej wybieranych przez kandydatów, między innymi, z powodu szansy na nabycie wszechstronnych umiejętności, które można wykorzystać w różnych sferach zawodowych.

W związku z powyższym, liczba kandydatów na przeznaczone dla przyszłych studentów miejscach na kierunku Administracja na uczelniach w Warszawie była zbyt duża, aby móc przyjąć wszystkich. Rywalizacja skłania przyszłych studentów do intensyfikacji starań, wkładanych w naukę do zbliżającego się egzaminu dojrzałości.

Chętni do podjęcia studiów w Warszawie na kierunku Administracja będą mieli dosyć dużą możliwość wyboru, bowiem kierunek ten można podjąć aż na kilkunastu różnych warszawskich uczelniach publicznych i prywatnych. Stwarza to doskonałe szanse na dobranie programu studiów pod swoje indywidualne predyspozycje, oczekiwania i zainteresowania.

Studia administracyjne w Warszawie to przygotowanie do pracy urzędniczej w administracji publicznej- rządowej i samorządowej oraz przekazanie szerokiej wiedzy z obszaru struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych. Jak podejmować istotne decyzje, organizować i kierować zespołami pracowniczymi, jak opracowywać plany działania? Na te oraz inne pytania odpowiedź uzyskają studenci, podczas nauki podzielonej na pierwszy i drugi stopień.

 

Dla kogo te studia

Nie boisz się znużenia, spowodowanego monotonną pracą w biurze na początku swojej ścieżki zawodowej? Zależy ci na zgłębieniu szerokiej wiedzy, która zaprocentuje dobrym zawodem w przyszłości? Nie wyobrażasz sobie spędzić czasu studiów nigdzie indziej, jak tylko w Warszawie? Kierunki studiów w Warszawie wydają ci się najciekawsze? Twierdząca odpowiedź przynajmniej na jedno pytanie może być początkiem wspaniałej przygody ze studiami na kierunku Administracja i jednocześnie stanowić wstęp do fantastycznej kariery zawodowej!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Warszawie?

     Jak wygląda rekrutacja na kierunki studiów w Warszawie? Przepustką na studia jest konkurs świadectw, a w nim najważniejszymi przedmiotami są: język polski i matematyka. Aby zwiększyć swoje szanse w procesie kwalifikacyjnym należy przyłożyć się do języków obcych. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

     Wymagania na uczelnie w Warszawie wydają się dość szerokie, także ze względu na szeroki zakres wiedzy do przyswojenia w toku nauki. Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, na przykład: prawo konstytucyjne, ekonomia, nauka o administracji publicznej, teoria organizacji i kierowania w administracji publicznej, postępowanie sądowo- administracyjne, polityka społeczna i system zabezpieczenia społecznego, prawo karno- skarbowe.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Harmonogram rekrutacji +

     Z harmonogramem rekrutacji powinna zapoznać się każda osoba, która chciałaby rozpocząć studia wyższe. Rejestracja kandydatów odbywa się na ogół na platformach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich już w maju, nie liczy się jednak kolejność zgłoszeń, lecz wyniki, jakie kandydaci na studia otrzymali podczas egzaminów maturalnych. Od przyszłych studentów wymaga się zatem, by odpowiednio wcześnie sprecyzowali swoje plany odnośnie do kształcenia wyższego. Oczywiście możliwa jest rejestracja na kilka kierunków studiów.

     Pierwszy etap rekrutacji odbywa się w lipcu, zaraz po tym jak maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. To także czas składania dokumentów oraz spokojnego oczekiwania na październik. Studia na kierunku administracja w Warszawie są dość popularne, więc nie wszyscy chętni mają szansę zakwalifikować się podczas pierwszego, lipcowego etapu rekrutacji.

     Jeżeli nie znalazłeś się wśród osób, które na wymarzone studia nie dostały się w pierwszym terminie, nie musisz załamywać rąk. Uczelnie w Warszawie organizują na ogół dodatkowy termin rekrutacji, który umożliwia dostanie się na studia dodatkowej puli osób.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Kiedy już dostaniesz się na studia na kierunku administracja w Warszawie, będziesz musiał przygotować zestaw podstawowych dokumentów, które to dostarczysz do dziekanatu wybranej uczelni. To niezwykle ważny etap rekrutacji, ponieważ świadczy o twojej chęci, by stać się studentem danego ośrodka akademickiego. Wśród dokumentów, które powinieneś dostarczyć do dziekanatu, powinny znaleźć się przede wszystkim:

     • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • różnego rodzaju umowy;
     • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

     Pamiętaj, że wszystkie uczelnie w Warszawie dowolnie ustalają zestaw tych wstępnych dokumentów. Nie dostarczenie ich na czas jest jednoznaczne z tym, że rezygnujesz ze studiów i zostajesz skreślony z listy osób przyjętych.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Jeżeli chcesz wziąć udział w procesie rekrutacji na studia, to będziesz musiał uiścić odpowiednią opłatę rekrutacyjną. Zależy ona od wybranej uczelni i waha się na ogół w przedziale od 85 do 100 zł. Taka opłata rekrutacyjna może obejmować jeden kierunek lub ich pulę. Dokonasz jej za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu bankowego lub poprzez płatności elektroniczne. Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu, więc musisz dokonać go odpowiednio wcześnie. Nie zaniedbaj tego kroku, ponieważ brak zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej równoznaczny jest z tym, że nie przystąpisz do procedury rekrutacyjnej.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia w Warszawie na kierunku administracja mają profil prawno-społeczny. Od kandydatów wymaga się zatem, by już podczas rekrutacji zaprezentowali rozległą wiedzę z tych dziedzin. Pamiętaj, że liczba miejsc jest zawsze mniejsza od liczby osób chętnych, więc swoje przygotowania do matury powinieneś zacząć odpowiednio wcześnie. Wśród przedmiotów, które zdawać będziesz na maturze, powinny się znaleźć przykładowo: WOS, historia, geografia, język obcy nowożytni, język polski, czy nawet filozofia. Rozważ zdawanie części przedmiotów na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie zwiększy twoje szanse na dostanie się na studia.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Wyniki maturalne, które zostaną poznane przez kandydatów, to dopiero początek na drodze rekrutacyjnej. Otóż każda z uczelni ustala swój indywidualny przelicznik punktów maturalnych. Uwzględnia on przedmioty, które zdawane były przez kandydatów oraz ich poziom. Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony zawsze punktowany jest dużo wyżej. Przykładowo do każdej grupy przedmiotów i do poziomu przypisane są punkty, przez które mnożone są wyniki maturalne. Ich zsumowanie daje łączną liczbę punktów i to na ich podstawie odbywają się kwalifikacje na studia.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Osoby, które myślą o rozpoczęciu prestiżowych studiów administracyjnych w Warszawie, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To ambitna propozycja, jest jednak o co walczyć. Laureaci oraz finaliści olimpiad na szczeblu centralnym mają możliwość znaleźć się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Trzeba jednak pamiętać, że wiedza osób, które decydują się wziąć udział w takim konkursie, musi być na prawdziwie imponującym poziomie, wykraczającym znacznie poza mury szkoły średniej. W przypadku studiów administracyjnych rozważ olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
     • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
     • Olimpiada Historyczna;
     • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej itd.

     Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Warszawie?

     Program studiów na kierunku Administracja w Warszawie będzie się nieco różnił w zależności od wybranej uczelni. Jednak każdy z przyszłych absolwentów wykaże się taką samą wiedzą, umiejętnościami oraz uprawnieniami zawodowymi.

     W związku z tym, że Administracja bazuje na dokonaniach nauk politycznych, ekonomicznych, społecznych oraz z dziedziny zarządzania, kluczowym dla zrozumienia wszystkich specjalistycznych zagadnień będzie zgłębienie podstaw każdej z wymienionych wcześniej nauk.

     W trakcie studiów na kierunku Administracja przyda ci się dobra pamięć i umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy, gdyż będziesz musiał być przygotowany do nauki wielu zapisków ze wszystkich istniejących w kraju kodeksów. Nie warto bagatelizować tego wymogu, gdyż znajomość podstaw prawnych pozwoli ci na zachowanie kompetencji w przyszłej pracy.

      

     Program studiów

     Nie bez znaczenia pozostaje nauka odpowiednich kompetencji interpersonalnych – Administracja to przecież w głównej mierze nieustanny kontakt z klientem, często bardzo wymagającym. Zajęcia praktyczne bazujące na pracy w grupach, dzięki zastosowanym w ich trakcie ćwiczeniom, nie tylko pozwoli ci lepiej zrozumieć potrzeby współczesnych klientów, ale również nauczy odpowiednich reakcji w odpowiedzi na najbardziej stresujące zdarzenia.

     W ramach teoretycznej nauki wykładowej będziesz miał okazję poznać historię Administracji, zmiany sukcesywnie oddziałujące na wygląd krajowej gospodarki, mające wpływ na jej ostateczny wygląd, podstawy ekonomii i jednocześnie obsługi koniecznych do jej zgłębienia, skomplikowanych programów statystycznych.

     Jak sam widzisz, studenci Administracji w Warszawie nie próżnują. Dodatkowej powagi temu kierunkowi dodaje miejsce ich podjęcia – stolica Polski cieszy się dużym prestiżem, a absolwenci uczelni w Warszawie są chętniej przyjmowani na większość stanowisk. Statystyki pokazują, że tamtejsze zarobki wypadają ponadprzeciętnie względem innych polskich miast.

      
     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     ADMINISTRACJA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

     ADMINISTRACJA WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

      

     administracja studia warszawa

      

     Ile trwają studia na kierunku Administracja w Warszawie?

     Studia w Warszawie na kierunku Administracja można podjąć w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Jeśli jesteś świeżo upieczonym maturzystą, chcącym zgłębić najpoważniejsze tajniki Administracji, będziesz musiał rozpocząć swoją nauką od studiów pierwszego stopnia, trwających sześć semestrów, a więc trzy lata. Każdy absolwent będzie mógł pochwalić się tytułem licencjata tuż po ich ukończeniu.

     Dla chętnych zgłębiania dalszej nauki istnieje możliwość podjęcia magisterskich studiów drugiego stopnia, na których ukończenie należy poświęcić jedynie dwa lata.

     Już tylko tyle dzieli cię od zawodowych uprawnień, dzięki którym osiągniesz wymarzony status społeczny!

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     ADMINISTRACJA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

     ADMINISTRACJA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Warszawie?

     Przed aplikacją na jakikolwiek kierunek na jednej z uczelni w Warszawie, warto szczegółowo poznać procedury rekrutacyjne obowiązujące dla wybranego procesu kształcenia, gdyż mogą się one różnić w zależności od wybranej warszawskiej uczelni.

     Aplikacja na wszystkie kierunki studiów w Warszawie wygląda podobnie. W przypadku Administracji, przedmiotami wiodącymi są najczęściej język polski, język obcy nowożytny oraz matematyka, dlatego właśnie do nauki tych przedmiotów należy podejść szczególnie poważnie – konkurencja z pewnością będzie duża.

     Bilet wstępu na studia ekonomiczne w Warszawie na kierunku Administracja odgórnie dostaną finaliści i laureaci ogólnopolskich konkursów przedmiotowych. Wynik maturalny z właśnie tych przedmiotów będzie wynosił sto procent bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

     Jeśli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia i chciałbyś podjąć studia magisterskie na Administracji, będziesz potrzebował dobrych ocen, uzyskanych na świadectwie ukończenia poprzedniego etapu edukacji.

     W przypadku aplikacji na jedną z niepublicznych warszawskich uczelni, rekrutacja będzie wyglądała nieco inaczej. Władze większości uczelni prywatnych często rezygnują z konkursu świadectw na rzecz aplikacji w myśl zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Należy pamiętać, że studia na prywatnych uczelniach będą wiązały się z koniecznością uiszczania cosemestralnych opłat.

      

     Proces rekrutacji

     Po otrzymaniu wyników egzaminu maturalnego lub pewności co do uzyskanych ocen i stwierdzeniu, że z pewnością umożliwią nam dobry start na kierunkach studiów w Warszawie, a także Administracji, w październiku, należy przystąpić do elektronicznej rejestracji kandydatów. Po wypełnieniu odpowiednich rubryk umieszczonej na stronie internetowej instytutu tabeli, pozostanie nam już tylko oczekiwanie na ostateczny werdykt.

     Kiedy na ostatecznej liście osób przyjętych zobaczymy swoje nazwisko, powinniśmy skierować swoje kroki do fotografa, celem wykonania zdjęcia o wymiarach 35X45mm. Przyda nam się również kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, które należy dostarczyć razem z fotografią oraz formularzem aplikacyjnym na biurko wyznaczonej komisji rekrutacyjnej.

     zasady rekrutacji na studia

      

     administracja warszawa studia

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Warszawie?

     Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów ekonomicznych na kierunku Administracja w Warszawie? Stanowiącą odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy, a więc taką, która da pewność szybkiego i stabilnego zatrudnienia, za które wynagrodzenie powinno zapewnić pracownikom dostatnie życie.

     Absolwenci znajdą zatrudnienie w strukturach samorządowych, administracji rządowej oraz instytucjach pozarządowych, gdzie staną przed bardzo odpowiedzialnym zadaniem polegającym na sprawowaniu pieczy nad prawidłowością działania wszelkich jednostek samorządowych oraz administracyjnych.

     Po ukończeniu Administracji w Warszawie otworzy się przed tobą możliwość podjęcia pracy w placówkach kulturalnych oraz oświatowych, w których będziesz mógł kontrolować procesy rządowe względem tych placówek.

     Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w:

     • międzynarodowych korporacjach
     • jednostkach administracyjnych

      

     Jeśli marzy ci się kariera ściśle związana z polityką, spróbujesz swojego szczęścia zasilając grono pracowników organach partii politycznych oraz przedsiębiorstw współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

     Praca po Administracji niewątpliwie będzie wiązała się z ogromną odpowiedzialnością, regularnym kontaktem z przedstawicielami najważniejszych instytucji oraz zajęciem się prawnymi aspektami swojej pracy. Prawdziwi miłośnicy odnajdą w tym niełatwym i wymagającym fachu wiele przyjemności.

      

     Studia na kierunku administracja Warszawa – zaoczne

     Wybór odpowiedniego trybu kształcenia powinien być podstawową kwestią, nad jaką zastanowisz się podczas brania udziału w procedurze rekrutacyjnej. Dziś uczelnie w Warszawie przygotowują bowiem nie tylko atrakcyjne oferty pod kątem edukacyjnym, lecz także kładą nacisk na to, jak powinna wyglądać kwestia organizacji zajęć. A jak wiadomo młodym ludziom zależy dziś na wszechstronnym rozwoju intelektualnym. Chcemy nie tylko poszerzać swoją wiedzę, lecz także ważne stają się dla nas kwestie zawodowe. To przede wszystkim możliwość pracy, uczestniczenia w stażach i praktykach pozwalają na zdobycie tak cennego doświadczenia, które doceniane jest przez pracodawców.

     Jeżeli tobie również zależy na równoległym zawodowym rozwoju, możesz z powodzeniem wybrać studia zaoczne, czyli niestacjonarne. Podczas ich trwania również musi zostać zrealizowana cała podstawa programowa, ale zajęcia odbywają się na ogół podczas weekendowych zjazdów naukowych. W praktyce oznacza to, że część materiału teoretycznego musi być zdobywana przez studentów we własnym zakresie. Ich wiedza i tak zostanie zweryfikowana podczas egzaminów. Studia zaoczne wiążą się także z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne, więc musisz to uwzględnić podczas określania swoich intelektualnych planów na przyszłość.

     dowiedz się więcej na temat kierunku administracja studia zaoczne w Warszawie

      

     Jakie są ceny studiów na kierunku Administracja w Warszawie

     Studia na kierunku Administracja w Warszawie, odbywane w trybie niestacjonarnym zarówno na uczelniach prywatnych, jak i publicznych, generują koszty, wynikające z obowiązku opłacania edukacji. Student przed zgłoszeniem swojej kandydatury powinien przygotować odpowiednie zaplecze finansowe, które pozwoli mu na uiszczenie opłat ratalnych lub wniesienie jednej opłaty za wszystkie lata nauki na wybranym stopniu. Różnice w cenach, wyznaczanych przez konkretne uczelnie, są znaczne, dlatego przyszli studenci są proszeni o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami w tym temacie.

     dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku administracja - ceny w Warszawie

      

     administracja studia Warszawa mazowieckie

      

     Czy warto iść na studia na kierunku administracja w Warszawie?

     Wielu przyszłych studentów swoje decyzje podejmuje pochopnie, w oparciu o opinie innych ludzi. Czy ktoś z nas chce bowiem zawieść swoją najbliższą rodzinę? Przy wyborze studiów trzeba przede wszystkim zadbać o swoje własne potrzeby i wziąć pod uwagę, że to, co wydaje się dobre dla mamy lub babci, niekoniecznie takie będzie dla nas. Dlatego zanim podejmiesz ostateczną decyzję odnośnie do dalszej ścieżki kształcenia wyższego, pomyśl, czy studia, które rozważasz, są w istocie stworzone dla ciebie. Konsekwencje związane ze złym wyborem studiów mogą być naprawdę przykre – w najlepszym razie zrezygnujesz z nauki po roku, a w najgorszym nigdy nie będziesz czuć satysfakcji z wykonywanego przez siebie zawodu.

      

     Studia na kierunku administracja zaliczane są do renomowanego grona i cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Co roku większość uczelni otwiera ten kierunek dla pierwszorocznych studentów. Ten trend już pokazuje, że część z osób, które wybiera studia administracje w Warszawie, uważa, że warto kształcić się na tym kierunku. Warto zastanowić się jedynie, na ile jest to świadoma decyzja.

      

      

     Można pokusić się o stwierdzenie, że na studia generalnie zawsze warto iść, jeżeli tylko się wie, jak spożytkować ten czas. Kształcenie wyższe powinno być czasem wzmożonej aktywności intelektualnej i rozwoju. Oprócz tego studia to także pielęgnowania swoich zainteresowań i dbania o relacje interpersonalne. Studia, na które pójdziesz, musisz wybrać jedynie w oparciu o swoje zainteresowania i indywidualne plany na przyszłość.

     Na studia na kierunku administracja warto pójść, jeżeli lubisz usystematyzowaną pracę i uważasz się za osobę skrupulatną i dokładną. Podczas swojej przyszłej pracy zajmować się będziesz szeroko rozumianą działalnością organizatorską i administrowaniem, więc te cechy będą bardzo przydatne. Studia administracyjne będą godne rozważenia dla osób, które w swojej pracy lubią wykorzystywać także zdobycze zarządzania. Administratorów powinna cechować również doskonała znajomość różnego rodzaju dyrektyw i przepisów prawnych, więc na studiach o tym profilu odnajdą się osoby, którym nie sprawia problemu nauka obszernych partii zagadnień teoretycznych.

      

     Co dadzą studia na kierunku administracja w Warszawie?

     Każdy, kto musi podjąć decyzję, o wyborze studiów, zastanawia się, z jakim bagażem wiedzy i umiejętności opuści mury wybranej przez siebie uczelni. Na współczesnym rynku pracy znaczenie mają przede wszystkim kompetencje i doświadczenie. Dziś pracodawców najbardziej interesuje to, co zatrudniona osoba potrafi w oparciu o pozyskaną wiedzę.

     Uczelnie w Warszawie są bardzo wyczulone na trendy, jakie panują na aktualnym rynku zatrudnienia i starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która będzie gwarantować swoich absolwentom dobry start zawodowy. Dzieje się tak również w przypadku studiów na kierunku administracja. Na studentów tego kierunku czeka oczywiście całkiem sporo wykładów teoretycznych, największe znaczenie mają jednak umiejętności, jakie wykształcą sobie studenci tego kierunku.

      

     ►►

     Studia administracyjne zagwarantują ci na pewno szereg kompetencji praktycznych, które będziesz mógł wykorzystywać podczas szeroko rozumianej działalności organizatorskiej. Można do nich zaliczyć biegłe poruszanie się w systemie prawnym, bardzo dobrą umiejętność analizy oraz interpretacji różnego rodzaju dyrektyw oraz przepisów.

      

     One mają bardzo duże znaczenie podczas zajmowania się działalnością administracyjną oraz organizatorską. Oprócz tego będziesz wiedział, jak wykorzystywać w swojej pracy zdobycze z zakresu ekonomii, czy zarządzania.

     Musisz pamiętać, że studia na kierunku administracja znajdują się najczęściej w ofercie wydziałów prawniczych, mają one jednak charakter wysoce interdyscyplinarny. To także dość duży plus tych studiów, jeżeli masz tylko plan, jak powinna wyglądać twoja kariera zawodowa. W praktyce oznacza to, że studia na kierunku administracja dadzą ci wiele różnorodnych możliwości zawodowego rozwoju. Ważne, abyś do podejmowanych przez siebie decyzji podszedł w sposób racjonalny, a nie impulsywny.

      

     administracja studia Warszawa mazowieckie

      

     Czego nie dadzą ci studia na kierunku administracja?

     Studia na kierunku administracja powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby, które lubią systematyczną i stałą pracę. Jeżeli czujesz, że chciałbyś wykonywać dużo bardziej kreatywny zawód, to ten profil kształcenia może być dla ciebie po prostu męczący. Studia administracyjne przygotowują przede wszystkim do pracy biurowej, niejednokrotnie w urzędach.

     Spoczywać będzie na tobie szereg odpowiedzialnych zadań związanych z administrowaniem, czy działalnością organizatorską, ale musisz mieć świadomość, że twoja kreatywność będzie musiała mieć bardzo uporządkowany wymiar. Podczas trwania twojej kariery będziesz odwoływać się do dyrektyw i przepisów oraz czuwać nad prawnym bezpieczeństwem, które powinno towarzyszyć wszelkim ruchom organizatorskim. Musisz mieć zatem świadomość, że studia na kierunku administracja nie dadzą ci poczucia, że twoja kariera zawodowa może przebiegać w sposób bardzo innowacyjny i nowatorski.

     Dodatkowo kierunki studiów takie jak administracja mają interdyscyplinarny charakter. Oznacza to, że twoja wiedza i umiejętności obejmować będą wiele wszechstronnych zakresów, które wykorzystywać można podczas pracy zawodowej. Jeżeli chciałbyś mieć pewność, że po ukończeniu studiów praca czeka na ciebie wyłącznie w jednym sektorze gospodarczym, to studia administracyjne również ci tego nie zagwarantują. Możesz rozwijać się zawodowo w wielu różnych sektorach gospodarczych, firmach i przedsiębiorstwach (zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym), gdzie potrzebni są specjaliści do spraw administracji.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Warszawie?

     Studia to nie tylko zgłębianie wiedzy, ale proces o znacznie szerszych ramach, dlatego miasto, w którym się uczymy odgrywa znaczącą rolę w kształceniu. Jakie ma kierunek Administracja w Warszawie opinie?

      

     Oliwia, studentka administracji mówi:

     Wiedziałam, że jak studiować Administrację, to tylko w Warszawie. To przecież tutaj są wszystkie najważniejsze instytucje i ludzie, którzy mogą przekazać swoje doświadczenie. Studia nie są łatwe, to prawda, ale bardzo satysfakcjonujące."

     KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W WARSZAWIE

     economics
     Rozwiń

     POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

     59 Uczelni w Warszawie

     Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

     Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

     Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie     # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

     Jakie studia administracyjne wybrać

     Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

     Studia administracyjne w Warszawie

     Jakie są kierunki administracyjne w Warszawie

     Co zdawać na maturze

      

     Komentarze (0)