Dodaj do ulubionych

Studia prawnicze i administracja - 2021

Studia prawnicze w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia prawnicze obejmują wszystkie dyscypliny prawnicze, w ich wymiarze zarówno dogmatycznym, jak i teoretycznym. Ale studia te nie polegają wyłącznie na poznawaniu przepisów. Studenci nabywają umiejętności i kompetencje często poszukiwane na rynku, a są to umiejętności między innymi z zakresu obsługi prawnej, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania zespołami, czy prowadzenia prawidłowej komunikacji.

Popularne kierunki prawnicze: prawo, prawo w biznesie, prawo kanoniczne, prawo medyczne, prawo zatrudnienia.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

Studia prawnicze przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. Stanowią również podstawę pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagających gruntownej wiedzy prawniczej. Oznacza to, że absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jak również w firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, czy organach Unii Europejskiej.

W procesie rekrutacji na studia prawnicze najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach prawniczych

 

 

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Administracja europejska I stopnia niestacjonarne
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i cyfryzacja I stopnia stacjonarne
Administracja i polityka publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja publiczna i komunikowanie społeczne I stopnia stacjonarne
Administration I stopnia stacjonarne
Administration in international organizations II stopnia stacjonarne
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Aviation law and professional pilot licence I stopnia stacjonarne
Ba law in business management I stopnia stacjonarne
Ba law in international relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bachelor of business and administration I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i prawo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne
Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Criminal justice I stopnia stacjonarne
Criminology and criminial justice I stopnia stacjonarne
Doradztwo podatkowe II stopnia stacjonarne
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa II stopnia niestacjonarne
Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
Etyka - mediacje i negocjacje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European legal studies I stopnia stacjonarne
European union law II stopnia stacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Humanitarian action II stopnia stacjonarne
International business law and arbitration II stopnia stacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia niestacjonarne
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminalistyka z kryminologią I stopnia stacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia prawnicza II stopnia niestacjonarne
Kryminologia stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżer administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżersko - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obsługa biznesu I stopnia stacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - administracyjny I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - biznesowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - menadżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Prawo - studia online jednolite online
Prawo europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Prawo finansowe i skarbowość II stopnia niestacjonarne
Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
Prawo i podatki w biznesie I stopnia niestacjonarne
Prawo i zarządzanie w biznesie II stopnia niestacjonarne
Prawo internetu i ochrony informacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo medyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej II stopnia stacjonarne
Prawo ochrony danych osobowych II stopnia niestacjonarne
Prawo ochrony zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Prawo ochrony zdrowia II stopnia niestacjonarne
Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia niestacjonarne
Prawo służb mundurowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w samorządzie terytorialnym II stopnia niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów I stopnia stacjonarne
Prawo zamówień publicznych II stopnia niestacjonarne
Prawo zatrudnienia II stopnia niestacjonarne
Prawo zatrudnienia - kadry i płace II stopnia niestacjonarne
Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
Techniki kryminalistyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w biznesie i administracji II stopnia niestacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
I
K
M
N
O
P
S
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA PRAWNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Uniwersytet Łódzki

     Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

     Uniwersytet Warszawski

     Kierunki prawnicze i administracja:

     ADMINISTRACJA
     HUMANITARIAN ACTION
     KRYMINOLOGIA

     POKAŻ WIĘCEJ

     Uniwersytet Wrocławski

     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

     Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

     Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

     KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

     Kierunki prawnicze i administracja:

     ADMINISTRACJA
     PRAWO

     Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

     Kierunki prawnicze i administracja:

     ADMINISTRACJA

     Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

     POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

     Miasto
     SORTOWANIE:

     POKAŻ WSZYSTKIE

     STUDIA PRAWNICZE - PODYPLOMOWE

     Miasto
     SORTOWANIE:
     A
     B
     C
     D
     E
     F
     G
     I
     K
     L
     M
     N
     O
     P
     R
     S
     T
     U
     W
     Z
     Rozwiń
      

     Trzeba wiedzieć

     Jak wyglądają studia na kierunkach prawniczych

     Jak wyglądają studia na kierunkach prawniczych

     Prawo to kierunek, który niemal od początku istnienia tej dyscypliny uchodzi za elitarny, szlachetny, ale i bardzo wymagający. Wspomniane cechy nie odstraszają kandydatów na studia, a nawet działają jak magnes, gdyż każdego roku Prawo plasuje się w czołówce najpopularniejszych kierunków kształcenia na polskich uczelniach.

     Kierunki studiów prawniczych w Polsce cieszą się bardzo dużą popularnością. Kojarzą się wręcz z renomą oraz długą tradycją akademicką.

     Studia prawnicze nie posiadają jednorodnej struktury. Część kierunków kształcenia realizowana jest w systemie jednolitym magisterskim, a część prowadzona w podziale na pierwszy i drugi stopień.

      

     Studia prawnicze możemy podzielić na:

     1. Typ:

     • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
     • Studia II stopnia (magisterskie)
     • Studia podyplomowe

      

     2. Tryb:

     • studia stacjonarne
     • studia niestacjonarne
     • studia online

      

      

     Istotną cechą studiów prawniczych jest to, że aby poradzić sobie na początku niełatwej drogi należy wyróżniać się nie tylko wiedzą i dużym zasobem informacji, ale i konkretnymi umiejętnościami, które nierzadko bywają wrodzone.

      

     O jakie umiejętności chodzi?

     Skuteczną obserwację, wyciąganie wniosków, interpretację, analizowanie, jak również prezentację swoich poglądów i łatwość wypowiedzi.

     Studia prawnicze to wyraźny proces, który z biegiem semestrów konkretyzuje się i staje bardziej szczegółowym. Na pierwszym roku dominują przedmioty, będące wprowadzeniem do wnikliwszego rozdziału:

     • wstęp do prawoznawstwa,
     • logika dla prawników,
     • historia państwa i prawa polskiego,
     • powszechna historia państwa i prawa,
     • prawo rzymskie,
     • socjologia.

      

     Drugi rok nauki obfituje w takie zagadnienia jak:

     • prawo administracyjne,
     • prawo cywilne,
     • prawo karne,
     • wstęp do prawa europejskiego,
     • doktryny polityczne,
     • informatyka prawnicza.

      

      

     Na trzecim roku studenci poznają:

     • prawo cywilne,
     • prawo finansowe,
     • prawo pracy,
     • postępowanie karne,
     • postępowanie administracyjne.

      

     Po zaliczeniu trzeciego roku następuje podjęcie najważniejszego kroku w trakcie nauki, czyli wybór specjalizacji. Zazwyczaj, młodzi prawnicy wybierają spośród ścieżek gospodarczych, cywilnoprawnych, karnoprawnych, czy europejskich. Na niektórych uczelniach funkcjonują tzw. kliniki prawne, w których studenci, jeszcze pod okiem wykładowców, udzielają pierwszych porad prawnych.

      

     Uczelnie gdzie można studiować kierunki prawnicze w Polsce

      

     Największe uczelnie, które oferują studia prawnicze w Polsce

     1. Uniwersytet Warszawski – 45,3 tys. studentów
     2. Uniwersytet Jagielloński – 35,1 tys. studentów 
     3. Uniwersytet im Adama Mickiewicza – 33,7 tys. studentów
     4. Uniwersytet Łódzki – 24,6 tys. studentów
     5. Uniwersytet Wrocławski – 23,3 tys. studentów
     6. Uniwersytet Gdański – 21,8 tys. studentów
     7. Uniwersytet Śląski w Katowicach – 21,1 tys. studentów
     8. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 19,1 tys. studentów
     9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika – 18 tys. studentów 
     10. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – 17,7 tys. studentów
     
     

     *Liczba studentów na wszystkich typach studiów I, II, jednolite magisterskie wraz z cudzoziemcami w 2019 / 2020

     czytaj dalej wszystkie uczelnie

      

      

      

      

     Ile trwają studia na kierunkach prawniczych

     Ile trwają studia na kierunkach prawniczych

     Nauka na kierunku prawo trwa pięć lat, gdyż należy do grona realizowanych w formie jednolitej magisterskiej.  Jednak na innych kierunkach prawniczych takich jak np. administracja studiujemy w systemie 3 + 2, czyli na studiach I stopnia i potem II stopnia.

      

     Natomiast, choć niektórym może wydać się to niezrozumiałe, ukończenie studiów nie jest równe ukończeniu nauki. Aby wykonywać jeden z zawodów prawniczych, należy ukończyć tzw. aplikację, czyli praktykę, mającą przygotować absolwenta do wykonywania konkretnego zawodu. Aplikacje ogólne jak i specjalistyczne prowadzone są przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

     Nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów: testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, oraz pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

      

     Jak długo trwa aplikacja?

     Zależy, którą wybraliśmy. Na przykład: aplikacja radcowska trwa trzy lata, a aplikacja notarialna trwa trzy lata i sześć miesięcy. Zatem, nietrudno obliczyć, że jeśli zależy nam na wykonywaniu wybranego zawodu prawniczego, nauka w pięciu, studenckich latach się nie zamknie.

      

     Ile trwają aplikacje prawnicze

     Rodzaj aplikacji Zdobywany zawód Czas trwania
     adwokacka adwokat 3 lata
     radcowska radca prawny 3 lata
     ogólna referendarz sądowy 1 rok
     sędziowska sędzia 3 lata
     prokuratorska prokurator 3 lata
     komornicza komornik 2 lata
     notarialna notariusz 3 lata 6 miesięcy
     legislacyjna legislator 10 miesięcy
     rzecznikowska rzecznik patentowy 3 lata
     kuratorska kurator sądowy 1 rok
     dyplomatyczno-konsularna dyplomata 1 rok

      

     Zobacz jakie są: studia prawnicze I stopnia  |  studia prawnicze II stopnia  | studia prawnicze jednolite

      

      

      
     Jakie wymagania / co zdawać na maturze

     Jakie wymagania / co zdawać na maturze

     Wymagania na studia prawnicze są bardzo wysokie, lecz spektrum przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji- całkiem szerokie.

      

     Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na studia prawnicze na większości uczelni: 

     • historię,
     • geografię,
     • matematykę,
     • język polski, 
     • język obcy

     *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

      

     Czym może być podyktowany akurat taki zestaw przedmiotów? Zawody prawnicze, jak wspomnieliśmy na początku, to zawody, których podstawą są nie tylko liczne wiadomości, ale i umiejętności. A jedną z nich jest umiejętność zapamiętywania wielu danych, liczb, czy powiązań sytuacji.

     Chcąc dostać się na studia prawnicze, bardzo wcześnie należy trenować swoją pamięć, zmysł obserwacji, spostrzegawczość. Takim treningiem może być chociażby nauka dat znaczących bitew, czy koronacji władców. Myśląc o dostaniu się na studia, należy bardzo poważnie podejść do egzaminu maturalnego, choćby dlatego, aby przygotować nasz umysł na pozyskiwanie nowych wiadomości, których na tym kierunku nie brakuje.

     Kierunki prawnicze zobacz co zdawać na maturze
      
      
     Jaka praca po studiach na kierunkach prawniczych

     Jaka praca po studiach na kierunkach prawniczych

     Każdy kandydat na studia prawnicze, szukając swojego imienia i nazwiska na liście osób przyjętych na pierwszy rok, niezobowiązująco myśli o swojej zawodowej przyszłości. Ktoś chce zostać notariuszem, ktoś radcą prawnym, a jeszcze ktoś inny adwokatem.

      

     Według statystyk, przeszło 80% absolwentów wiodących polskich wydziałów prawa chce wykonywać profesjonalne zawody prawnicze. Natomiast, aby osiągnąć swoje zawodowe cele i zamierzenia, należy przejść długą drogę w postaci aplikacji prawniczych. Czy to oznacza, że osoba, która ukończyła studia prawnicze i nie dostała się na aplikację, bądź po prostu nie chciała kontynuować swojej przygody z prawem nie znajdzie zatrudnienia? Oczywiście, że nie.

     Absolwenci studiów prawniczych mają wiele możliwości i niemały wybór ścieżek zawodowych. Mogą podjąć pracę:

     • w administracji państwowej,
     • samorządowej i instytucjach administracji europejskiej;
     • mogą otrzymać zatrudnienie w działach prawnych,
     • analitycznych i usługowych w szeroko rozumianym biznesie.
     • Poradzą sobie w dyplomacji,
     • polityce i bankowości,

     jak również w roli komornika, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy, doradcy podatkowego, czy doradcy inwestycyjnego.

      

     Czy to wszystko?

     Otóż, nie. Ponadto, absolwenci Prawa bez problemu odnajdą się w służbach publicznych i jednostkach państwowych, takich jak:

     • wojsko,
     • policja,
     • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
     • Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
     • Agencja Wywiadu.

     Umiejętności rozwinięte podczas nauki bezustannie poszukiwane są na rynku pracy.

      

     Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

      

     Ścieżki kariery
     adwokat sędzia
     radca prawny prokurator
     notariusz komornik
     doradca podatkowy referendarz
     dyplomata syndyk
     dyrektor firmy rzecznik patentowy
     urzędnik biznesmen
     mediator ekspert

      

     Jak sam widzisz, po ukończeniu studiów prawniczych twoje możliwości wyboru przyszłego zawodu będą dosyć szerokie, w związku z czym z pewnością uda ci sie wkroczyć na wymarzoną ścieżkę zawodową, która doprowadzi cię do dostatniego i prestiżowego życia.

      

     Stanowiska prawnicze i przeciętne wynagrodzenia

      

     Stanowisko Przeciętne zarobki brutto
     Aplikant radcowski 4400 zł
     Aplikant adwokacki 4600 zł
     Młodszy prawnik 4400 zł
     Asystent prawny 3300 zl
     Radca prawny - adwokat 800 zł
     Radca prawny  8100 zł
     Radca prawny (biegły język obcy) 10500 zł
     Specjalista ds. prawnych 5500 zł
     Specjalista ds. windykacji 4800 zł
     Windykator terenowy 5300 zł

     źródło: zarobki.pracuj.pl

     Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

      

      

     Czy warto iść na studia na kierunkach prawniczych

     Czy warto iść na studia na kierunkach prawniczych

     Coraz więcej młodych ludzi zakłada, że warto iść na studia- i taki trend można uznać za pozytywny.

     Niestety, pewien procent tych osób nie zastanawia się zbyt długo nad swoją decyzją i po prostu, bez głębszego namysłu, bierze udział w rekrutacji.

      

     Dlaczego?

     Bo trzeba, bo wypada, bo inni tak robią, bo rodzina będzie zadowolona. A studia prawnicze należą do tego obszaru kształcenia, nad którym należy solidnie się zastanowić, chociażby z faktu, iż do najłatwiejszych nie należą. Pierwszym pytaniem, jakie powinno pojawić się w głowie kandydata jest: „Dlaczego chcę iść na studia prawnicze?” Czy tylko po to, aby pochwalić się, że studiuję tak wzniosły i ceniony kierunek? Czy też po to, aby po ukończeniu nauki otrzymać ładny dyplom?

     Pamiętajmy, że lata spędzone na uczelni powinny zaprocentować, czyli uczymy się po to, aby pozyskaną wiedzę wykorzystać potem w życiu zawodowym. Inaczej, może to nie mieć sensu.

      

     Studia prawnicze nie należą do takich, które można polubić w toku nauki. Dlatego decyzja o ich wyborze powinna być pewna, świadoma i podyktowana determinacją. Podczas tworzenia bilansu, swoistego „za i przeciw”, warto pomyśleć o wartościach, jakie płyną ze studiowania tego kierunku.

      

     W rzeczywistości, którą można określić mianem dynamicznej, znajomość prawa może wydać się praktyczną umiejętnością, także w życiu codziennym. Chyba każdy, choć raz, miał kłopot ze zrozumieniem umowy, bądź jakiegoś aneksu- w takich sytuacjach sposób myślenia zbudowany na fundamencie studiów prawniczych stanowi niemałą przewagę.

      

     Najpopularniejsze kierunki studiów prawniczych

      

     Czy pieniądze także mogą być wartością?

     Dla niektórych na pewno i to właśnie one potrafią przyciągnąć na studia, gdyż nie jest tajemnicą, że zarobki w zawodach prawniczych plasują się bardzo wysoko.

     Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

     Sprawdź czy warto iść na studia

      

      

     Co dadzą ci studia na kierunkach prawniczych

     Co dadzą ci studia na kierunkach prawniczych

     Studia prawnicze dają, przede wszystkim, wiedzę z zakresu prawa. I chociaż brzmi to niezwykle banalnie, ta praktyczna umiejętność niejednokrotnie może się przydać w codziennym życiu.

      

     Znajomość przepisów, choćby w najmniejszym zakresie, daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu, zwłaszcza, że wiele spraw załatwia się poprzez umowy, aneksy, wiążące zapisy.

     Posiadając wiedzę prawniczą żaden dokument nie będzie niejasny i zrozumienie wszelakich, obowiązujących nas zapisów nie będzie stanowiło problemu. Wiedza zdobyta na studiach prawniczych poprawia naszą świadomość społeczną, co w czasach chaosu i dominującego pośpiechu może ułatwić odnalezienie się w rzeczywistości.

      

     Kolejną umiejętnością, jaka wynika z nauki prawniczej jest zdolność research’u, czyli odsuwania od siebie informacji nieważnych, zastępując je tym, co naprawdę istotne. I ten aspekt także można przełożyć na życie codzienne, gdyż żyjemy w czasach natłoku wiadomości, z czego połowa z nich to niepotrzebne i przede wszystkim nieprawdziwe komunikaty.

     Studia prawnicze trenują pamięć, skupienie oraz cierpliwość. Przeglądanie niezliczonej ilości artykułów prowadzi do osiągnięcia analitycznego umysłu. Kształcenie na tym kierunku rozwija pożądane w wielu dziedzinach cechy i zdolności:

     • prezentowanie i jasne wygłaszanie poglądów i opinii,
     • trafne argumentowanie,
     • doprowadzanie spraw do końca,
     • przewidywanie konsekwencji swoich działań,
     • samodzielność,
     • weryfikowanie informacji,
     • poszukiwanie alternatywnych rozwiązań,
     • zarządzanie sobą w czasie.

      

     Trening wymienionych umiejętności daje bardzo dużo, z pewnością siebie na czele. A tę można wykorzystać w dowolnej sytuacji. Nawet najbardziej stresująca okoliczność nie wpłynie na ciebie demotywująco, ze wszystkim spokojnie sobie poradzisz.

     Wiedza nabyta podczas nauki może sprawić, że będziesz potrzebny – to bardzo miłe i dowartościowujące uczucie. Członkowie rodziny, przyjaciele, bądź znajomi będą przychodzić do ciebie z pytaniem albo prośbą w rozwiązaniu wątpliwości. Najbliższe środowisko uzna, że warto znać kogoś takiego, jak ty.

     Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

     Sprawdź czy warto iść na studia

      

     Czego nie dadzą ci studia na kierunkach prawniczych

     Czego nie dadzą ci studia na kierunkach prawniczych

     Studia prawnicze nie dadzą ci spokoju. W tym żartobliwym zdaniu jest sporo racji, choćby dlatego, że przez studia na tym kierunku nie da się przejść drogą na skróty.

      

     Naturalnie, studiując inne kierunki także trzeba się uczyć, ale Prawo wymaga dużej precyzji i dokładności, a czasem szczególnie wnikliwej pamięci. Zamiana słów w jednym zdaniu, pominięcie wyrazów zdających się nie mieć istotnej wagi, może mieć fatalne skutki.

     W czasach, w których bardzo często stawia się na pracę zespołową, Prawo ze swoim indywidualnym charakterem pozostaje samotnikiem. Choć dla niektórych jest to największą zaletą, nauka przyszłych zawodów posiada dość introwertyczne usposobienie. Tutaj sam o sobie stanowisz, nie przemkniesz dzięki większej aktywności kolegi. Co za tym idzie, realizacja planów zawodowych i dążenie do sukcesu może przypominać wyścig na bliżej nieokreślonym dystansie.

      

     Studia prawnicze nie dadzą poczucia, że coś jest skończone 

     Myślisz, że po zdaniu wszystkich egzaminów i zamknięciu drzwi, nie będziesz już musiał się uczyć? Nic bardziej mylnego. Prawo wymaga ciągłego dokształcania i aktualizacji informacji. Bez trzymania ręki na pulsie i bycia na bieżąco, możesz prędko wypaść z obiegu, a najlepszym miejscem na ulokowanie dyplomu będzie dno szuflady.

     Kolejnym aspektem – choć nie musi stanowić reguły – jest brak oryginalności. O jaką oryginalność chodzi? Ucząc się i bazując na zapisanych artykułach możesz podchodzić do świata w taki sposób, w jaki powyższe zostały napisane. Hermetyczność postrzegania rzeczywistości wydaje się niezwykle wygodną cechą, ale nie zawsze wartą aprobaty.

      
      
     Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach prawniczych

     Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach prawniczych

     Do jakichkolwiek studiów nie powinno podchodzić się jak do zakładów bukmacherskich – skoro na Prawo jest dobry kurs, to obstawiam i biorę udział w procesie rekrutacji.

      

     Warto jak najlepiej zaznajomić się z wybranym kierunkiem, dowiedzieć się o nim jak najwięcej, aby potem uniknąć niechcianych i niepokojących niespodzianek.

      

     Praca

     Na początku, należy sprawdzić co wiąże się z tym rodzajem wykształcenia. Jaka praca na ciebie czeka, zarówno po podjęciu decyzji rozpoczęcia aplikacji i ukończeniu jej z powodzeniem, jak i po pięciu latach nauki, bez podchodzenia do aplikacyjnego konkursu. Kontynuując, ile lat zajmie nam docelowe kształcenie i w jakim wieku będziemy wchodzili na rynek pracy.

      

     Program studiów

     Warto dowiedzieć się jak wyglądają programy i plany zajęć, aby oszacować sobie czy uda nam się znaleźć czas na jakąś dorywczą pracę, aby mieć dla siebie parę groszy. Sprawdzenie planów da nam również sygnał, czy będziemy w stanie podołać takiej ilości obowiązków i czy będziemy potrafili przyswoić tyle materiału dydaktycznego.

     Choć zabrzmi to niczym hasło z reklamy, przed podjęciem decyzji należy sprawdzić samego siebie i odpowiedzieć na szereg pytań. Fundamentalnym powinno być: „Czy interesuje mnie ten kierunek i rzeczywiście chcę poświęcić mu czas i wysiłek?”

      

     Zainteresowania

     Studiowanie bez najmniejszej iskry pasji i zainteresowania, prędzej czy później, zamieni się w udrękę, a w najlepszym wypadku nudę. Poza tym, należy pamiętać – Prawo to kierunek realizowany na studiach jednolitych magisterskich, toteż nie ma możliwości przyjęcia postawy mówiącej, że „zrobię najpierw licencjat, a potem zastanowię się, co dalej.” Studia prawnicze egzystują wedle zasady: „wszystko albo nic”.

     Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

      

      

     Studia prawnicze na kierunkach prawniczych – zaoczne

     Studia prawnicze na kierunkach prawniczych – zaoczne

     Niemal od zawsze trwa walka między studiami dziennymi i zaocznymi. Skonfliktowane obozy przekrzykują się argumentami o swojej wyższości.

      

     Oczywiście, studia prawnicze prowadzone w systemie zaocznym mają taki sam charakter i profil jak te, realizowane na studiach dziennych i również przygotowują do podjęcia aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. Podobnie do formy dziennej, po trzecim roku nauki studenci obierają obszar specjalizacji, z tym że na niektórych uczelniach wybór ten, w stosunku do studiów dziennych, bywa pomniejszony.

      

     Jakie cechy posiadają jeszcze studia zaoczne?

     Wszyscy studenci wiedzą, że rządzą się one swoimi regułami, a jedną z nich są zjazdy – odbywające się zazwyczaj co dwa tygodnie. To sprawia, że część materiału i istotnych wiadomości należy przyswoić samodzielnie, na bazie własnych poszukiwań, bez uczestniczenia w ciągu wykładów i ćwiczeń.

     Duży procent studentów zaocznych pracuje, co czasem wytrąca ze studenckiej równowagi, a wykonywane obowiązki zabierają energię i czas, który powinno poświęcić się na naukę. Ale nie oznacza to, że studiowanie Prawa w systemie zaocznym jest niemożliwe, bądź niebezpiecznie karkołomne. Należy tylko ustalić plan i realizować go z konsekwencją.

     Sprawdź jakie są studia prawnicze zaoczne
      
      
     Studia prawnicze na kierunkach prawniczych – opinie

     Studia prawnicze na kierunkach prawniczych – opinie

     Kierunki kształcenia to temat, który podlega licznym dyskusjom, a Prawo należy do grona tych, o których rozmawia się nader często.

      

     Nie trzeba prowadzić badań i ankiet, aby domyślić się, że niemała część społeczeństwa, na wieść o studiowaniu przez nas tego kierunku, komplementuje nasz życiowy wybór. Czym jest to spowodowane?

     Od zarania dziejów Prawo uchodzi za dyscyplinę elitarną, którą nie każdy może zgłębić. Mówiąc bardziej potocznie, przeciętny Kowalski wie, że są to szalenie trudne i wymagające studia, w trakcie których nie ma czasu nawet na zrobienie szybkich zakupów, nie mówiąc już o wyjściu z kolegami na miasto.

     Wspomniany Kowalski wyobraża sobie studia prawnicze jako proces, w którym posiądzie się magiczne moce. W pewnym sensie jest w tym odrobina prawdy, ale rzeczywiście studia prawnicze owiane są pewną mitologizacją. A jak jest naprawdę? Jak o tym kierunku wypowiadają się studenci Prawa? Zdania bywają podzielone, a opinie różnorodne, co daje nam jasną informację, że nie są to studia łatwe.

      

     Krzysiek, student II roku Prawa z Lublina mówi:

     „Studia prawnicze albo się kocha, albo nienawidzi. Nie ma innej opcji. Dlatego trzeba to lubić, pasjonować się tą dziedziną, z determinacją poszukiwać odpowiedzi na różne pytania. W przeciwnym razie te studia staną się syzyfową pracą.”

      

     Wiktoria, studiująca Prawo w Łodzi, na III roku dodaje:

     „Może zabrzmi to niepokojąco, ale od tego nie ma odwrotu. Prawo studiuje się na sto procent. Jeśli chcesz iść na studia, aby po prostu zdobyć papier i pochwalić się nim przed rodziną, zapomnij o Prawie.”

      

     Komentarze (3)

     Marta odpowiedz

     Też polecam Medyka, sama jestem tam na drugim roku studiów i bardzo sobie chwalę ;)

     Maciej odpowiedz

     Dal tych co szukają uczelni niepublicznej to polecam prawo na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

     KArolina odpowiedz

     Jak ja czegoś takiego szukałam