Studia prawnicze

Studia prawnicze

Dodaj do ulubionych

Studia prawnicze i administracja - 2022

Studia prawnicze w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

 

Studia prawnicze obejmują wszystkie dyscypliny prawnicze, w ich wymiarze zarówno dogmatycznym, jak i teoretycznym. Ale studia te nie polegają wyłącznie na poznawaniu przepisów. Studenci nabywają umiejętności i kompetencje często poszukiwane na rynku, a są to umiejętności między innymi z zakresu obsługi prawnej, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania zespołami, czy prowadzenia prawidłowej komunikacji.

Studia prawnicze przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. Stanowią również podstawę pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagających gruntownej wiedzy prawniczej. Oznacza to, że absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jak również w firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, czy organach Unii Europejskiej.

 

W procesie rekrutacji na studia prawnicze w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Część uczelni bierze pod uwagę także takie przedmioty jak: filozofia, biologia, chemia czy fizyka. Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Popularne kierunki prawnicze: prawo, prawo w biznesie, prawo kanoniczne, prawo medyczne, prawo zatrudnienia.

 

Studia stacjononarne na kierunkach prawniczych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 4000 zł do 10800 zł za pierwszy rok studiów.

 

czytaj dalej wszystko o studiach prawniczych

 

 

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

Miasto
Uczelnia
Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Administracja europejska I stopnia niestacjonarne
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i polityka publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja publiczna i komunikowanie społeczne I stopnia stacjonarne
Administration I stopnia stacjonarne
Administration in international organizations II stopnia stacjonarne
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Aviation law and professional pilot licence I stopnia stacjonarne
Ba law in international relations II stopnia stacjonarne
Bachelor of business and administration I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i prawo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne
Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Criminal justice I stopnia stacjonarne
Criminology and criminal justice I stopnia stacjonarne
Doradztwo podatkowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa II stopnia niestacjonarne
Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
Etyka - mediacje i negocjacje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
European legal studies I stopnia stacjonarne
European union law II stopnia stacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International business law and arbitration II stopnia stacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia niestacjonarne
Kryminalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminalistyka z kryminologią I stopnia stacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kryminologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Kryminologia prawnicza II stopnia niestacjonarne
Kryminologia stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Law in international relations and business I stopnia stacjonarne
Ll.m. international and european law II stopnia stacjonarne
Menedżer administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżersko - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obsługa biznesu I stopnia stacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - administracyjny I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - biznesowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - menadżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Prawo - studia online jednolite online
Prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie jednolite niestacjonarne, online
Prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie - studia online jednolite online
Prawo europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Prawo finansowe i skarbowość II stopnia niestacjonarne
Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
Prawo i podatki w biznesie I stopnia niestacjonarne
Prawo i zarządzanie w biznesie II stopnia niestacjonarne
Prawo internetu i ochrony informacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo medyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej II stopnia stacjonarne
Prawo ochrony danych osobowych II stopnia niestacjonarne
Prawo ochrony zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Prawo ochrony zdrowia II stopnia niestacjonarne
Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia niestacjonarne
Prawo służb mundurowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów I stopnia stacjonarne
Prawo zatrudnienia II stopnia niestacjonarne
Prawo zatrudnienia - kadry i płace II stopnia niestacjonarne
Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
Techniki kryminalistyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
I
K
M
N
O
P
S
T
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA PRAWNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Uniwersytet Warszawski

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
KRYMINOLOGIA
PRAWO

Pokaż więcej

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
PRAWO

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
PRAWO

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA PRAWNICZE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń
 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach prawniczych

Jak wyglądają studia na kierunkach prawniczych

Studia prawnicze w Polsce to kierunki studiów z obszaru nauk społecznych, które realizowane są w systemie jednolitym magisterskim lub w podziale na studia licencjackie i magisterskie.

Program kształcenia zazwyczaj trwa pięć lat (studia jednolite magisterskie) lub 3 lata (studia pierwszego stopnia) bądź 2 lata (studia drugiego stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Studia prawnicze w Polsce stanowią przestrzeń, która niemal z każdym rokiem akademickim powiększa się i modyfikuje. Niegdyś, pod pojęciem studiów prawniczych rozumiano wyłącznie kierunek Prawo, realizowany w trybie jednolitych studiów magisterskich, natomiast dzisiaj propozycji kształcenia jest znacznie więcej, a kandydaci otrzymują możliwość zdobywania wykształcenia w węższej, jasno określonej problematyce; na przykład prawa ochrony zdrowia, czy prawa ochrony danych osobowych.

Kierunki prawnicze od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, z czego największym zainteresowaniem kandydatów cieszy się główny przedstawiciel tego obszaru kształcenia, czyli kierunek Prawo. Popularność ta wynika przede wszystkim z faktu, iż zawody prawnicze należą do prestiżowych, jak również dobrze opłacanych, co sprawia, że każdego roku wiele osób pragnie podjąć naukę, pomimo funkcjonującej opinii, iż są to studia, które należą do najtrudniejszych i najbardziej wymagających.

Studia prawnicze dają wiedzę, umiejętności i kompetencje otwierające wiele możliwości zawodowych. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku kierunku Prawo ukończenie studiów nie oznacza od razu rozpoczęcia działalności zawodowej. Studia te przede wszystkim przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych.

 

Kandydaci na studia prawnicze najczęściej wybierają takie kierunki jak:

 • Prawo,
 • Prawo w biznesie,
 • Prawo ochrony danych osobowych,
 • Prawo zatrudnienia,
 • Prawo podatkowe i rachunkowość.

 

Zawodów związanych z wiedzą prawnicza przybywa, bowiem coraz większą wagę przywiązuje się do zagadnień prawnych. Oznacza to, że absolwent kierunku z obszaru studiów prawniczych nie musi pracować wyłącznie w sądzie, czy kancelarii adwokackiej. Może też wykonywać obowiązki w służbie zdrowia, organach administracji rządowej i samorządowej, czy szeroko rozumianej działalności biznesowej.

 

Absolwenci studiów prawniczych przygotowani są do pracy między innymi w takich miejscach jak:

 • wymiar sprawiedliwości
 • instytucje administracji europejskiej,
 • przedsiębiorstwa państwowe i prywatne,
 • organizacje pozarządowe,
 • dyplomacja,
 • biznes,
 • bankowość.

 

Studia prawnicze możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie, jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

Typ studiów zależny jest od wybranego kierunku prawniczego, choć najczęściej oferowany jest przede wszystkim kierunek Prawo, realizowany w trybie jednolitych studiów magisterskich. Jak już wspomnieliśmy, obszar studiów prawniczych zmienia się, ale nie wszystkie uczelnie oferują inne kierunki, pokroju Prawa ochrony zdrowia, czy Prawa ochrony danych osobowych.

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

Polskie uczelnie oferują różne formy kształcenia: stacjonarną, niestacjonarną- do której należy tryb wieczorowy oraz zaoczny, jak również formę online, czyli studiów przez Internet. W jakiej formie można podjąć naukę na studiach prawniczych? Fundamentalny dla tego obszaru kształcenia kierunek Prawo najłatwiej odnaleźć jest w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym- zaocznym.

 

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne nazywane są również studiami dziennymi, bowiem zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku, zazwyczaj od godzin porannych. Ta forma kształcenia wyróżnia się między innymi tym, że pozwala na dogłębniejsze zapoznanie się z danym tematem w trakcie zajęć, prowadzenie dyskusji, czy ewentualne powtórzenie materiału. Jest to także forma, która w uczelniach publicznych oferowana jest bezpłatnie.

 

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne, choć ta pierwsza forma albo zanika albo nie odpowiada swojej nazwie. Studia zaoczne natomiast nazywane są również studiami weekendowymi, bowiem zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele, zazwyczaj co dwa tygodnie. W przeciwieństwie do studiów dziennych, studenci zaoczni nie mają tak wiele czasu na dyskusje z wykładowcą, czy powtórki materiału. Jest to forma, która znacznie opiera się na samodzielności studentów, którzy część obowiązującego materiału muszą przyswoić we własnym zakresie. Studia niestacjonarne zarówno w uczelniach publicznych jak i niepublicznych są zazwyczaj płatne.

 

Studia online

Studia online to forma, która rzadko oferowana jest w przypadku studiów prawniczych. Owszem, jest ona owocem współczesności, ale jednak nie pasuje do wszystkich kierunków. Dlaczego? Między innymi dlatego, że niektóre uczelnie w ramach programów nauczania realizują zajęcia praktyczne, polegające na przykład na przeprowadzaniu urządzonych rozpraw sądowych, co w formie online byłoby niezwykle trudne do zrealizowania, a także nie mogłoby odwzorować warunków takich wydarzeń.

Co najważniejsze, kandydaci na studia otrzymują wybór. Każdy może wybrać odpowiednią dla siebie formę zdobywania wykształcenia.

 

Kierunki studiów prawniczych w Polsce

Najbardziej znanym przedstawicielem studiów prawniczych jest kierunek Prawo. Jego niesłabnąca popularność sprawia, że oferowany jest przez liczne uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Jego podstawowym założeniem jest przygotowanie do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, lecz umożliwia również rozpoczęcie pracy po ukończeniu nauki w takich miejscach jak: administracja publiczna, przedsiębiorstwa, czy firmy doradcze.

Programy kształcenia zawierają zazwyczaj: dyscypliny ogólne, takie jak: logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, czy socjologia prawa , dyscypliny historyczne, w postaci prawa rzymskiego, czy ewolucji ustrojów państwowych, a także dyscypliny związane z poszczególnymi dziedzinami prawa, czyli między innymi prawo karne, prawo handlowe, czy prawo cywilne.

W przestrzeni studiów prawniczych pojawiają się nowe kierunki, które nie są prowadzone w ramach jednolitych studiów magisterskich, tylko w podziale na pierwszy i drugi stopień. W tej przestrzeni funkcjonują między innymi: Prawo w biznesie, Prawo ochrony zdrowia, Prawo finansowe i skarbowość, czy Prawo zamówień publicznych.

Niektóre kierunki prowadzone są wyłącznie na studiach magisterskich, czyli studiach drugiego stopnia a do przystąpienia do procesu rekrutacji bardzo często nie jest wymagany dyplom ukończenia innego kierunku prawniczego. Na czym skupiają się te kierunki? Programy nauczania poruszają się po jasno określonych obszarach. Na przykład kierunek Prawo ochrony zdrowia nastawiony jest na pozyskanie wiedzy z zakresu tworzenia, obowiązywania i stosowania uregulowań prawnych dotyczących struktury i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, z naciskiem położonym na administrowanie tym systemem oraz zagadnienia związane z prowadzeniem działalności leczniczej.

 

Najpopularniejsze kierunki prawnicze w Polsce:

 • Prawo,
 • Prawo w biznesie,
 • Prawo ochrony danych osobowych,
 • Prawo finansowe i skarbowość,
 • Prawo zatrudnienia.

 

Liczba kandydatów na kierunek prawo (studia jednolite magisterskie - stacjonarne) na popularnych uczelniach w roku akademickim 2021/2022

prawo:

 • Uniwersytet w Białymstoku: 502
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydogoszczy: 159 
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: 611
 • Uniwersytet Jagieglloński w Krakowie: 1820
 • Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie: 1079
 • Uniwersytet Łódzki: 1010
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie: 702
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 1522
 • Uniwersytet Szczeciński: 412
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 1295
 • Uniwersytet Wrocławski: 1978

 

Gdzie studiować kierunki prawnicze w Polsce?

Odnalezienie kierunków prawniczych na edukacyjnej mapie kraju nie jest trudnym zadaniem. Kandydatów na studia przybywa, a zatem miejsc do zdobywania wykształcenia również jest coraz więcej. Można śmiało założyć, że wybierając ośrodek akademicki z zamkniętymi oczyma wybierzemy ten, w którym przynajmniej fundamentalny kierunek Prawo jest realizowany. Czy dotyczy to tylko największych miast? Niekoniecznie. Chętnych do nauki jest tak wielu, że nawet ośrodki, które nie uchodzą za największe również proponują prawniczą edukację.

Kierunki prawnicze należą do dziedziny nauk społecznych. Oznacza to, że odnajdziemy je w katalogach dydaktycznych uczelni o różnorodnym i mieszanym profilu nauczania, na przykład na uniwersytetach.

 

Uczelnie gdzie można studiować kierunki prawnicze w Polsce

 

Największe uczelnie, które oferują studia prawnicze w Polsce

 1. Uniwersytet Warszawski – 45,3 tys. studentów
 2. Uniwersytet Jagielloński – 35,1 tys. studentów 
 3. Uniwersytet im Adama Mickiewicza – 33,7 tys. studentów
 4. Uniwersytet Łódzki – 24,6 tys. studentów
 5. Uniwersytet Wrocławski – 23,3 tys. studentów
 6. Uniwersytet Gdański – 21,8 tys. studentów
 7. Uniwersytet Śląski w Katowicach – 21,1 tys. studentów
 8. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – 19,1 tys. studentów
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika – 18 tys. studentów 
 10. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – 17,7 tys. studentów

*Liczba studentów na wszystkich typach studiów I, II, jednolite magisterskie wraz z cudzoziemcami w 2019 / 2020

czytaj dalej wszystkie uczelnie

 

Jak wybrać uczelnię?

Wybór uczelni to zagadnienie, do którego każdy może podejść inaczej. Część kandydatów wybiera daną uczelnię ze względu na jej historię i prestiż, niektórzy kierują się rankingami, a jeszcze inni stawiają na uczelnię, która po prostu funkcjonuje w ich mieście. Przed wyborem miejsca kształcenia warto pamiętać o tym, że każde z nich musi oferować identyczne programy nauczania, przygotowujące do podjęcia aplikacji. Studia prawnicze, a w szczególności kierunek Prawo to obszar kształcenia, który może być poszerzany o dodatkowe pojęcia i tematy, nie może jednak być pomniejszany, skracany, czy okrajany. Ramy kształcenia są niezwykle sztywne i student Prawa uczelni „X” powinien zgłębiać podobną wiedzę do studenta Prawa uczelni „Y”.

Trudno jest jednoznacznie wypowiedzieć się na temat tego, czy wybór uczelni jest łatwy, czy nie. Niektórzy bowiem przywiązują większą wagę do tego, co studiują, a nie gdzie studiują. Czy to słuszne podejście? Po prostu indywidualne. W Internecie nietrudno odnaleźć różnego rodzaju badania i ankiety pokazujące funkcjonowanie absolwentów studiów na współczesnym rynku pracy. Warto zaglądać do takich badań, aby przekonać się, która uczelnia może pochwalić się radzącymi sobie na rynku absolwentami. A czy należy wyniki takich badań brać za pewnik? Na pewno warto traktować je jako podpowiedź.

Niemal od zawsze mawia się, że studia prawnicze należą do trudnych i wymagających. W pewnym sensie muszą to być studia wymagające, ponieważ zawody prawnicze nie należą do najlżejszych i aby sprawie i z sukcesami funkcjonować na rynku trzeba wykazać się sporym wysiłkiem, determinacją, cierpliwością. Ponadto, studiów prawniczych nie powinno wybierać się po to, aby po prostu iść na studia i prześlizgnąć się przez nie przy użyciu najmniejszej siły.

Aby wybrać uczelnię warto zapoznać się z każdą braną pod uwagę propozycją. Warto poczytać zarówno o samej uczelni, jak i jej ofercie edukacyjnej. Im więcej uczelnia ma do zaoferowania, tym więcej informacji znajdziemy: poznamy program kształcenia, realizowane na studiach przedmioty, dowiemy się kto prowadzi zajęcia i jaki mają one charakter. Jeśli natrafimy na uczelnię, na temat której nie jest dane uzyskanie głębszych informacji oznacza to, że lepiej wykreślić ją z listy potencjalnych miejsc zdobywania wykształcenia. Rynek edukacyjny powiększa się i można go porównać do sklepu wielkopowierzchniowego. Niestety, nie każdy wystawiony w nim produkt może pochwalić się wysoką jakością. I ze studiami jest podobnie.

 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach prawniczych

Ile trwają studia na kierunkach prawniczych

Nauka na kierunku prawo trwa pięć lat, gdyż należy do grona realizowanych w formie jednolitej magisterskiej.  Jednak na innych kierunkach prawniczych takich jak np. administracja studiujemy w systemie 3 + 2, czyli na studiach I stopnia i potem II stopnia.

 

Natomiast, choć niektórym może wydać się to niezrozumiałe, ukończenie studiów nie jest równe ukończeniu nauki. Aby wykonywać jeden z zawodów prawniczych, należy ukończyć tzw. aplikację, czyli praktykę, mającą przygotować absolwenta do wykonywania konkretnego zawodu. Aplikacje ogólne jak i specjalistyczne prowadzone są przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów: testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa, oraz pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

 

Jak długo trwa aplikacja?

Zależy, którą wybraliśmy. Na przykład: aplikacja radcowska trwa trzy lata, a aplikacja notarialna trwa trzy lata i sześć miesięcy. Zatem, nietrudno obliczyć, że jeśli zależy nam na wykonywaniu wybranego zawodu prawniczego, nauka w pięciu, studenckich latach się nie zamknie.

 

Ile trwają aplikacje prawnicze

Rodzaj aplikacji Zdobywany zawód Czas trwania
adwokacka adwokat 3 lata
radcowska radca prawny 3 lata
ogólna referendarz sądowy 1 rok
sędziowska sędzia 3 lata
prokuratorska prokurator 3 lata
komornicza komornik 2 lata
notarialna notariusz 3 lata 6 miesięcy
legislacyjna legislator 10 miesięcy
rzecznikowska rzecznik patentowy 3 lata
kuratorska kurator sądowy 1 rok
dyplomatyczno-konsularna dyplomata 1 rok

 

Zobacz jakie są: studia prawnicze I stopnia  |  studia prawnicze II stopnia  | studia prawnicze jednolite

 

 

 
Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Kandydaci na studia prawnicze powinni poważnie podejść do egzaminów maturalnych, ponieważ konkurencja w wyścigu o miejsce na liście przyjętych na studia jest bardzo duża. W procesie kwalifikacyjnym na kierunki prawnicze najczęściej branymi pod uwagę przedmiotami są: język polski, historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

* Wymagania rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od wybranego kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Zasady rekrutacji na studia prawnicze uzależnione są od wybranego kierunku. Co zrozumiałe, w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek Prawo, który prowadzony jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, liczą się wyniki uzyskane na maturze. W przypadku kierunków, które prowadzone są na studiach drugiego stopnia przepustkę stanowi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia bądź dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia.

Zastanawiając się nad podjęciem studiów prawniczych należy pamiętać jednak o tym, że dobrze bądź bardzo dobrze zaliczone egzaminy maturalne to tylko część wymagań, jakie stawiane są przyszłym studentom. Mawia się, że studia te należą do wymagających i warto podkreślić, iż nie są to tylko plotki. Studia prawnicze to studia, których nie powinno wybierać się bez namysłu, bez jasno określonych planów, czy też z racji braku innych pomysłów. W studia te należy włożyć sporo energii i wysiłku, jak również w życie studenckie należy wprowadzić odrobinę dyscypliny.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w rekrutacji na kierunki prawnicze:

 • język polski,
 • historia,
 • geografia,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

* Przed udziałem w rekrutacji na określony kierunek studiów prawniczych należy upewnić się, jakie przedmioty maturalne brane są pod uwagę w danym trybie nauczania. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów rekrutacyjnych znaleźć można na oficjalnej stronie wybranej przez kandydata uczelni.

 
Kierunki prawnicze zobacz co zdawać na maturze
 
 
Jaka praca po studiach na kierunkach prawniczych

Jaka praca po studiach na kierunkach prawniczych

Pomimo tego, że przestrzeń studiów prawniczych rozwija się i modyfikuje nie oznacza, że każda uczelnia umożliwia wybór. Jak już wspomnieliśmy, najpopularniejszym i najczęściej oferowanym kierunkiem jest kierunek Prawo. Kierunek ten występuje bardzo licznie w katalogach dydaktycznych, zarówno większych jak i mniejszych uczelni.

Studia prawnicze, nawet jeśli złożone są z kilku kierunków, nie stanowią szerokiej przestrzeni kształcenia, tak jak studia medyczne, czy techniczne. Pozytywnym tego aspektem jest to, że kandydaci na studia nie muszą zastanawiać się nad tym, który z nich będzie dla nich najlepszy i który odpowiadać będzie ich zainteresowaniom, czy potrzebom edukacyjnym.

Mówiąc wprost, Prawo to Prawo i każdy kierunek o tej nazwie, niezależnie w której uczelni realizowany, prowadzić ma do tego samego celu, jakim jest przede wszystkim podjęcie aplikacji.

Ukończenie kształcenia na kierunku Prawo daje możliwość zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura, adwokatura), w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (radcowie prawni), w notariacie, w administracji państwowej i samorządowej, czy w Policji.

Niektóre uczelnie wprowadzają do programów nauczania ścieżki specjalizacyjne, dając tym samym wybór drogi, którą można podążać w przyszłości. Przykładowo, Uniwersytet Warszawski daje możliwość realizowania bloków specjalizacyjnych z zakresu prawa bankowego, prawa mediów, prawa karnego gospodarczego, czy prawa sportowego, a Uniwersytet Łódzki prowadzi specjalizacje: karnoprawną, cywilnoprawną, publicznoprawną oraz gospodarczą i europejską.

 

Praca po studiach prawniczych

Omawiając przestrzeń studiów prawniczych trudno nie podkreślać faktu, iż wybierane są głównie dlatego, że prowadzą do podjęcia aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. W gronie dostępnych aplikacji widnieją: aplikacja adwokacka, aplikacja notarialna, aplikacja radcowska, aplikacja komornicza, aplikacja kuratorska, aplikacja legislacyjna, aplikacja sędziowska i prokuratorska. Nazwy ich podpowiadają jakie zawody można wykonywać po ich ukończeniu. Tymi zawodami mogą być między innymi: adwokat, radca prawny, notariusz, prokurator, sędzia.

A co, jeśli idziemy na studia prawnicze i pragniemy zakończyć je wraz z uzyskaniem dyplomu magistra? Przed absolwentami również otwierają się możliwości zawodowe. Z dyplomem ukończenia studiów prawniczych można pracować między innymi w administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach międzynarodowych, czy organach Unii Europejskiej.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej

 

Ścieżki kariery
adwokat sędzia
radca prawny prokurator
notariusz komornik
doradca podatkowy referendarz
dyplomata syndyk
dyrektor firmy rzecznik patentowy
urzędnik biznesmen
mediator ekspert

 

Jak sam widzisz, po ukończeniu studiów prawniczych twoje możliwości wyboru przyszłego zawodu będą dosyć szerokie, w związku z czym z pewnością uda ci sie wkroczyć na wymarzoną ścieżkę zawodową, która doprowadzi cię do dostatniego i prestiżowego życia.

 

Stanowiska prawnicze i przeciętne wynagrodzenia

 

Stanowisko Przeciętne zarobki brutto
Aplikant radcowski 4400 zł
Aplikant adwokacki 4600 zł
Młodszy prawnik 4400 zł
Asystent prawny 3300 zl
Radca prawny - adwokat 800 zł
Radca prawny  8100 zł
Radca prawny (biegły język obcy) 10500 zł
Specjalista ds. prawnych 5500 zł
Specjalista ds. windykacji 4800 zł
Windykator terenowy 5300 zł

źródło: zarobki.pracuj.pl

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

 

Czy warto iść na studia na kierunkach prawniczych

Czy warto iść na studia na kierunkach prawniczych

Jeśli na postawione przez nas pytanie uzyskujemy odpowiedź: „tak”, to bardzo często czekamy na kontynuację w postaci spójnika przeciwstawnego: „ale”. W przypadku omawiania studiów prawniczych zasada ta obowiązuje.

Warto iść na studia prawnicze, jednak należy co nieco o nich wiedzieć, zanim postanowimy wystartować w procesie rekrutacyjnym. Zdecydowanie warto dowiedzieć się co nas czeka, a przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy prawo to dziedzina, która naprawdę nas interesuje i chcemy z nią związać swoje życie? Dlaczego takie pytanie jest istotne? Ponieważ pięcioletnia podróż po przestrzeniach prawa wymaga sporej dawki cierpliwości i wysiłku, a poza tym podróż ta nie musi być wcale pozbawiona przeszkód, objazdów, czy pokonywania tych samych odcinków drogi więcej niż jeden raz.

Z pewnego względu studia prawnicze nie są wyjątkiem. Otóż, nie są to studia dla każdego. Nie tylko dlatego, że nie każdy musi chcieć poznawać zagadnienia prawne. Nie są to studia dla każdego przede wszystkim dlatego, że ich ukończenie może, ale nie musi oznaczać końca batalii o interesującą przyszłość zawodową. Mówiąc wprost, nie każdy musi być na to gotowy.

Najważniejszym założeniem studiów na kierunku Prawo jest przygotowanie do podjęcia aplikacji. Co oznacza podjęcie aplikacji? Mówiąc najprościej- dalszą naukę. Jak długo może ona trwać? Wszystko zależy od tego, jaka aplikacja nas interesuje.

Jeśli prawo i wszystko co z nim związane nie interesuje nas, bądź interesuje nas tylko w jakimś ułamku, trudno przyznać, aby studia te były trafnym wyborem. Nie są to studia, do których można podejść bez zaangażowania, licząc na szczęście, czy przypadek. Jeśli nie pragniemy wykonywać zawodów prawniczych albo zawodów, w których znajomość prawa ma istotne znaczenie, to lepiej nie zabiegać o przyjęcie do grona studentów. Studia realizowane bez przekonania, bez planów i pomysłów na życie mogą okazać się katorżnicze, a już studia prawnicze same w sobie nie należą do najlżejszych.

 

Co dadzą ci studia na kierunkach prawniczych

Co dadzą ci studia na kierunkach prawniczych

Studia prawnicze dają, przede wszystkim, wiedzę z zakresu prawa. I chociaż brzmi to niezwykle banalnie, ta praktyczna umiejętność niejednokrotnie może się przydać w codziennym życiu.

 

Znajomość przepisów, choćby w najmniejszym zakresie, daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu, zwłaszcza, że wiele spraw załatwia się poprzez umowy, aneksy, wiążące zapisy.

Posiadając wiedzę prawniczą żaden dokument nie będzie niejasny i zrozumienie wszelakich, obowiązujących nas zapisów nie będzie stanowiło problemu. Wiedza zdobyta na studiach prawniczych poprawia naszą świadomość społeczną, co w czasach chaosu i dominującego pośpiechu może ułatwić odnalezienie się w rzeczywistości.

 

Kolejną umiejętnością, jaka wynika z nauki prawniczej jest zdolność research’u, czyli odsuwania od siebie informacji nieważnych, zastępując je tym, co naprawdę istotne. I ten aspekt także można przełożyć na życie codzienne, gdyż żyjemy w czasach natłoku wiadomości, z czego połowa z nich to niepotrzebne i przede wszystkim nieprawdziwe komunikaty.

Studia prawnicze trenują pamięć, skupienie oraz cierpliwość. Przeglądanie niezliczonej ilości artykułów prowadzi do osiągnięcia analitycznego umysłu. Kształcenie na tym kierunku rozwija pożądane w wielu dziedzinach cechy i zdolności:

 • prezentowanie i jasne wygłaszanie poglądów i opinii,
 • trafne argumentowanie,
 • doprowadzanie spraw do końca,
 • przewidywanie konsekwencji swoich działań,
 • samodzielność,
 • weryfikowanie informacji,
 • poszukiwanie alternatywnych rozwiązań,
 • zarządzanie sobą w czasie.

 

Trening wymienionych umiejętności daje bardzo dużo, z pewnością siebie na czele. A tę można wykorzystać w dowolnej sytuacji. Nawet najbardziej stresująca okoliczność nie wpłynie na ciebie demotywująco, ze wszystkim spokojnie sobie poradzisz.

Wiedza nabyta podczas nauki może sprawić, że będziesz potrzebny – to bardzo miłe i dowartościowujące uczucie. Członkowie rodziny, przyjaciele, bądź znajomi będą przychodzić do ciebie z pytaniem albo prośbą w rozwiązaniu wątpliwości. Najbliższe środowisko uzna, że warto znać kogoś takiego, jak ty.

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach prawniczych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach prawniczych

Studia prawnicze nie dadzą ci spokoju. W tym żartobliwym zdaniu jest sporo racji, choćby dlatego, że przez studia na tym kierunku nie da się przejść drogą na skróty.

 

Naturalnie, studiując inne kierunki także trzeba się uczyć, ale Prawo wymaga dużej precyzji i dokładności, a czasem szczególnie wnikliwej pamięci. Zamiana słów w jednym zdaniu, pominięcie wyrazów zdających się nie mieć istotnej wagi, może mieć fatalne skutki.

W czasach, w których bardzo często stawia się na pracę zespołową, Prawo ze swoim indywidualnym charakterem pozostaje samotnikiem. Choć dla niektórych jest to największą zaletą, nauka przyszłych zawodów posiada dość introwertyczne usposobienie. Tutaj sam o sobie stanowisz, nie przemkniesz dzięki większej aktywności kolegi. Co za tym idzie, realizacja planów zawodowych i dążenie do sukcesu może przypominać wyścig na bliżej nieokreślonym dystansie.

 

Studia prawnicze nie dadzą poczucia, że coś jest skończone 

Myślisz, że po zdaniu wszystkich egzaminów i zamknięciu drzwi, nie będziesz już musiał się uczyć? Nic bardziej mylnego. Prawo wymaga ciągłego dokształcania i aktualizacji informacji. Bez trzymania ręki na pulsie i bycia na bieżąco, możesz prędko wypaść z obiegu, a najlepszym miejscem na ulokowanie dyplomu będzie dno szuflady.

Kolejnym aspektem – choć nie musi stanowić reguły – jest brak oryginalności. O jaką oryginalność chodzi? Ucząc się i bazując na zapisanych artykułach możesz podchodzić do świata w taki sposób, w jaki powyższe zostały napisane. Hermetyczność postrzegania rzeczywistości wydaje się niezwykle wygodną cechą, ale nie zawsze wartą aprobaty.

 
 
Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach prawniczych

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach prawniczych

Do jakichkolwiek studiów nie powinno podchodzić się jak do zakładów bukmacherskich – skoro na Prawo jest dobry kurs, to obstawiam i biorę udział w procesie rekrutacji.

 

Warto jak najlepiej zaznajomić się z wybranym kierunkiem, dowiedzieć się o nim jak najwięcej, aby potem uniknąć niechcianych i niepokojących niespodzianek.

 

Praca

Na początku, należy sprawdzić co wiąże się z tym rodzajem wykształcenia. Jaka praca na ciebie czeka, zarówno po podjęciu decyzji rozpoczęcia aplikacji i ukończeniu jej z powodzeniem, jak i po pięciu latach nauki, bez podchodzenia do aplikacyjnego konkursu. Kontynuując, ile lat zajmie nam docelowe kształcenie i w jakim wieku będziemy wchodzili na rynek pracy.

 

Program studiów

Warto dowiedzieć się jak wyglądają programy i plany zajęć, aby oszacować sobie czy uda nam się znaleźć czas na jakąś dorywczą pracę, aby mieć dla siebie parę groszy. Sprawdzenie planów da nam również sygnał, czy będziemy w stanie podołać takiej ilości obowiązków i czy będziemy potrafili przyswoić tyle materiału dydaktycznego.

Choć zabrzmi to niczym hasło z reklamy, przed podjęciem decyzji należy sprawdzić samego siebie i odpowiedzieć na szereg pytań. Fundamentalnym powinno być: „Czy interesuje mnie ten kierunek i rzeczywiście chcę poświęcić mu czas i wysiłek?”

 

Zainteresowania

Studiowanie bez najmniejszej iskry pasji i zainteresowania, prędzej czy później, zamieni się w udrękę, a w najlepszym wypadku nudę. Poza tym, należy pamiętać – Prawo to kierunek realizowany na studiach jednolitych magisterskich, toteż nie ma możliwości przyjęcia postawy mówiącej, że „zrobię najpierw licencjat, a potem zastanowię się, co dalej.” Studia prawnicze egzystują wedle zasady: „wszystko albo nic”.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

 

Studia prawnicze na kierunkach prawniczych niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne, online)

Studia prawnicze na kierunkach prawniczych niestacjonarne (wieczorowe, zaoczne, online)

Większość uczelni oferujących studia prawnicze realizuje naukę w dwóch formach, czyli stacjonarnej i niestacjonarnej.

Należy jednak dokładnie sprawdzić, co kryje się pod określeniem studiów niestacjonarnych, ponieważ coraz częściej odchodzi się od wieczorowej formy kształcenia, pozostawiając jedynie formę zaoczną. A co ze studiami online? Skupiając się na kierunku fundamentalnym, jakim jest kierunek Prawo, łatwo zauważyć, że ofert kształcenia przez Internet jest niewiele i stanowią one na edukacyjnej mapie kraju nieliczne punkty.

Studia online to efekt naszych czasów, chociaż zdecydowanie większą sympatią cieszą się w środowisku studentów, niż władz uczelni. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że to, co przemawia na ich korzyść może być zarazem tym, co sprawia, iż są bardziej niedoskonałe od tradycyjnych trybów odbywania zajęć.

Studia powinny nie tylko przekazywać wiedzę teoretyczną i rozwijać umiejętności. Powinny też uczyć nawiązywania relacji z drugim człowiekiem, prowadzenia merytorycznej dyskusji, sztuki argumentowania, prowadzenia wystąpień publicznych, czy kierowania grupą ludzi, czyli czynników niezbędnych w pracy absolwentów studiów prawniczych.

Ponadto, pomimo rosnącej popularności, a także ofert przybywających w innych obszarach kształcenia, studia online bywają traktowane jako ciekawostka, co oznacza, że wiele uczelni nie przywiązuje zbyt dużej wagi do takiego trybu nauczania.

Powracając do tematu studiów niestacjonarnych warto powiedzieć czym charakteryzuje się ten tryb zdobywania wiedzy. Jak już wspomnieliśmy, studia te dzielą się na wieczorowe i zaoczne, choć znacznie łatwiej odnaleźć oferty edukacyjne w ramach tego drugiego formatu. Studia zaoczne nazywane są studiami weekendowymi, ponieważ zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele, najczęściej co dwa tygodnie.

Zaoczną formę odbywania zajęć zazwyczaj wybierają osoby, które pragną połączyć naukę z mniej lub bardziej angażującą pracą. Co jeszcze warto wiedzieć o zaocznej formie nauki? Są to studia płatne. Są to studia płatne niezależnie od tego, czy prowadzone są przez uczelnię publiczną czy niepubliczną.

Bardzo często prowadzone są dyskusje na temat tego, która forma – stacjonarna czy niestacjonarna – jest lepsza? Otóż, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: każda. Studia prawnicze w formie stacjonarnej oraz studia prawnicze w formie niestacjonarnej realizują ten sam program kształcenia, a zatem studenci jednego i drugiego trybu otrzymują identyczne wykształcenie.

Sprawdź jakie są studia prawnicze zaoczne
 
 
Studia prawnicze na kierunkach prawniczych – opinie

Studia prawnicze na kierunkach prawniczych – opinie

Kierunki kształcenia to temat, który podlega licznym dyskusjom, a Prawo należy do grona tych, o których rozmawia się nader często.

 

Nie trzeba prowadzić badań i ankiet, aby domyślić się, że niemała część społeczeństwa, na wieść o studiowaniu przez nas tego kierunku, komplementuje nasz życiowy wybór. Czym jest to spowodowane?

Od zarania dziejów Prawo uchodzi za dyscyplinę elitarną, którą nie każdy może zgłębić. Mówiąc bardziej potocznie, przeciętny Kowalski wie, że są to szalenie trudne i wymagające studia, w trakcie których nie ma czasu nawet na zrobienie szybkich zakupów, nie mówiąc już o wyjściu z kolegami na miasto.

Wspomniany Kowalski wyobraża sobie studia prawnicze jako proces, w którym posiądzie się magiczne moce. W pewnym sensie jest w tym odrobina prawdy, ale rzeczywiście studia prawnicze owiane są pewną mitologizacją. A jak jest naprawdę? Jak o tym kierunku wypowiadają się studenci Prawa? Zdania bywają podzielone, a opinie różnorodne, co daje nam jasną informację, że nie są to studia łatwe.

 

Krzysiek, student II roku Prawa z Lublina mówi:

„Studia prawnicze albo się kocha, albo nienawidzi. Nie ma innej opcji. Dlatego trzeba to lubić, pasjonować się tą dziedziną, z determinacją poszukiwać odpowiedzi na różne pytania. W przeciwnym razie te studia staną się syzyfową pracą.”

 

Wiktoria, studiująca Prawo w Łodzi, na III roku dodaje:

„Może zabrzmi to niepokojąco, ale od tego nie ma odwrotu. Prawo studiuje się na sto procent. Jeśli chcesz iść na studia, aby po prostu zdobyć papier i pochwalić się nim przed rodziną, zapomnij o Prawie.”

 

Komentarze (3)

Marta odpowiedz

Też polecam Medyka, sama jestem tam na drugim roku studiów i bardzo sobie chwalę ;)

Maciej odpowiedz

Dal tych co szukają uczelni niepublicznej to polecam prawo na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

KArolina odpowiedz

Jak ja czegoś takiego szukałam