Studia prawnicze

Studia prawnicze

Studia prawnicze

Największy wybór studiów

prawnicznych w Polsce

Odkryj ponad 80 kierunków prawnicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia prawnicze i administracja - 2024

Studia prawnicze w Polsce to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

W procesie rekrutacji na studia prawnicze w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, geografia, język polski, język obcy, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Część uczelni bierze pod uwagę także takie przedmioty jak: filozofia, biologia, chemia czy fizyka. Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia prawnicze obejmują wszystkie dyscypliny prawnicze, w ich wymiarze zarówno dogmatycznym, jak i teoretycznym. Ale studia te nie polegają wyłącznie na poznawaniu przepisów. Studenci nabywają umiejętności i kompetencje często poszukiwane na rynku, a są to umiejętności między innymi z zakresu obsługi prawnej, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, kierowania zespołami, czy prowadzenia prawidłowej komunikacji.

Najpopularniejsze kierunki prawnicze to: prawo, prawo medyczne, prawo zatrudnienia, prawo w biznesie, prawo kanoniczne, prawo i obronność, prawo w IT, prawo w zarządzaniu.

Studia prawnicze przygotowują do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. Stanowią również podstawę pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagających gruntownej wiedzy prawniczej. Oznacza to, że absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jak również w firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, czy organach Unii Europejskiej.

Ile kosztują studia prawnicze? Studia stacjononarne na kierunkach prawniczych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny na kierunkach prawniczych wahają się od 3200 zł do 12800 zł za pierwszy rok studiów.

 

czytaj dalej wszystko o studiach prawniczych

 

 

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Administracja europejska - studia online I stopnia online
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i biznes II stopnia niestacjonarne
Administracja i polityka publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja publiczna i komunikowanie społeczne I stopnia stacjonarne
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja zarządcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administration I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administration in international organizations II stopnia stacjonarne
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Aviation law and professional pilot licence I stopnia stacjonarne
Bachelor of business and administration I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i prawo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne
Biznes i administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Criminal justice I stopnia stacjonarne
Criminology and criminal justice I stopnia stacjonarne
Criminology and forensic science I stopnia, II stopnia stacjonarne, online
Criminology and forensic science - studia online I stopnia, II stopnia online
Doradztwo i administracja rolnicza I stopnia stacjonarne
Doradztwo podatkowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa II stopnia niestacjonarne
Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
Etyka - mediacje i negocjacje I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Eu energy and climate law II stopnia stacjonarne
European legal studies I stopnia stacjonarne
European union law II stopnia stacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International and european business law II stopnia stacjonarne
International business law and arbitration II stopnia stacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek prawno-ekonomiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Konsulting prawny i gospodarczy II stopnia niestacjonarne
Kryminalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminalistyka z kryminologią I stopnia stacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kryminologia - studia online I stopnia, II stopnia online
Kryminologia i kryminalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Kryminologia i kryminalistyka - studia online I stopnia, II stopnia online
Kryminologia prawnicza II stopnia niestacjonarne
Kryminologia stosowana I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Law in international relations and business I stopnia stacjonarne
Ll.b. international and european environmental law I stopnia stacjonarne
Ll.m. international and european law II stopnia stacjonarne
Master of business administration II stopnia niestacjonarne
Menedżer administracji publicznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżersko - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obsługa biznesu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polityka publiczna II stopnia stacjonarne
Prawno - administracyjny I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - biznesowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - menadżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne, online
Prawo - studia online jednolite online
Prawo dla licencjatów i magistrów jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo dla licencjatów i magistrów - studia online jednolite online
Prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie jednolite niestacjonarne
Prawo e-biznesu I stopnia niestacjonarne
Prawo europejskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Prawo finansowe i skarbowość II stopnia niestacjonarne
Prawo gospodarcze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo i doradztwo w biznesie I stopnia stacjonarne
Prawo i finanse I stopnia, jednolite stacjonarne
Prawo i podatki w biznesie I stopnia niestacjonarne
Prawo i zarządzanie w biznesie II stopnia niestacjonarne
Prawo kanoniczne jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej II stopnia stacjonarne
Prawo podatkowe i rachunkowość II stopnia niestacjonarne
Prawo służb mundurowych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo sztucznej inteligencji II stopnia niestacjonarne
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w biznesie - studia online I stopnia online
Prawo w it II stopnia niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w zarządzaniu biznesem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo własności intelektualnej i nowych mediów I stopnia stacjonarne
Prawo zatrudnienia - kadry i płace II stopnia niestacjonarne
Resocjalizacja - studia online I stopnia, II stopnia online
Studia menedżersko - psychologiczne - studia online II stopnia online
Zamówienia publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zamówienia publiczne - studia online I stopnia online
Zamówienia publiczne w praktyce gospodarczej podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i prawo w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w biznesie i administracji II stopnia niestacjonarne
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja z elementami ai - studia podyplomowe podyplomowe online
Administracja - rejestracja stanu cywilnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja cyfrowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja finansowa i kontrola skarbowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie publiczne - studia podyplomowe podyplomowe online
Administracja i zarządzanie w służbach mundurowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja i zarządzanie w wymiarze sprawiedliwości i instytucjach pomocniczych - studia podyplomowe podyplomowe online
Administracja publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Administracja publiczna – prawo, zarządzanie, organizacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja publiczna i e-administracja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Administracja publicznej i zarządzania zasobami publicznymi - studia podyplomowe podyplomowe online
Administracja rządowa i samorządowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Administracja samorządowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja sektora publicznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja w systemie bezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administracja w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administrowanie funduszami europejskimi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Administrowanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Administrowanie w systemie ochrony zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Advanced mediator - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Agent celny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia biegłych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia podatkowa w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia profesjonalnego mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Akademia trenera biznesu - rozwój umiejętności profesjonalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityk aml - przeciwdziałanie praniu pieniędzy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Analityk compliance i aml - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Angielskie prawo handlowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Archeologia sądowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt i kontrola wewnętrzna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt podatkowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt śledczy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Audyt wewnętrzny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny sektora finansów publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym - studia podyplomowe podyplomowe online
Badanie zdarzeń kolejowych. prawo. technika. metody. organizacja pracy komisji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bankowość i prawo bankowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo narodowe w systemie prawnym rzeczypospolitej polskiej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biznesowe i prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe online
Compliance w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe online
Compliance w praktyce kadry zarządzającej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Controlling i audit w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe online
Controlling i audyt - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Controlling w podmiotach powiązanych i spółkach skarbu państwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Cyber science. tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doctor of laws - prawo w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of laws (ll.d.) - prawo w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of laws (ll.d.) – prawo w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of public administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of public administration (dpa) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradca podatkowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo podatkowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo podatkowe i podatki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Doradztwo sądowo – administracyjne w kościele katolickim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo sukcesyjne - studia podyplomowe podyplomowe online
Dystrybucja ubezpieczeń w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
E-administracja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Egzekucja administracyjna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Ekonomiczne i prawne aspekty przestępczości gospodarczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekspertyza dokumentów - studia podyplomowe podyplomowe online
English for business, law and administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Executive master of business administration (emba) compliance i audyt wewnętrzny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration (emba) koder medyczny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration (mba) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Executive master of business administration mba - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Executive mba prawo oświatowe i zarządzanie oświatą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Finanse i prawo w doradztwie podatkowym - studia podyplomowe podyplomowe online
Funkcjonowanie lasów państwowych w świetle prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geologia w praktyce i administracji - studia podyplomowe podyplomowe online
Gospodarka nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Handel międzynarodowy - aspekty celne i podatkowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Human resources z elementami prawa pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Informatyka śledcza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Inspektor ochrony danych osobowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Inspektor ochrony danych osobowych (iod) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych w sektorze zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
International business law l l.m. - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Iod – inspektor ochrony danych osobowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w prawie i praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i płace. prawo pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kadry i prawo pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Kompetentny urzędnik - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Komunikacja strategiczna w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kontrola w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Kontroler wewnętrzny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kryminalistyczne badania dokumentów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka daktyloskopijna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka i toksykologia sądowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka z detektywistyką - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kryminologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kryminologia i kryminalistyka - studia podyplomowe podyplomowe online
Kryminologia, kryminalistyka i zwalczanie przestępczości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Księgowość, rachunkowość i podatki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Legislacja - studia podyplomowe podyplomowe online
Legislacja w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Legislacja w samorządzie terytorialnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Llm in international commercial law - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - mba - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - prawne i podatkowe zabezpieczenie płynności finansowe - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - prawne i podatkowe zabezpieczenie płynności finansowej - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Master of business administration (mba) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration dla organizacji pozarządowych (ngo) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration executive (mba executive) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration in corporate governance - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration in english - mba in english - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of laws - prawo w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of laws - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of laws (ll.m.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Master of laws (ll.m.) master of public administration (mpa) – administracja publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of laws (ll.m.) prawo w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of public administration - administracja publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of public administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of public administration (mpa) - administracja publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of public administration (mpa) – administracja publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba - master of business administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba dla inżynierów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba dla prawników - studia podyplomowe podyplomowe online
Mba w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Mediacja sądowa i pozasądowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje i negocjacje - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje rodzinne i sądowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje sądowe i pozasądowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediacje szkolne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mediator sądowy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Metodologia badań w naukach prawnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie podstaw prawa - studia podyplomowe podyplomowe online
Negocjacje i mediacje - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesna administracja publiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesny audyt wewnętrzny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesny menedżer administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesny samorząd terytorialny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ocena technologii medycznych, marketing i prawo farmaceutyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych - inspektor ochrony danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Ochrona danych osobowych i podstawy cyberbezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji - inspektor ochrony danych - studia podyplomowe podyplomowe online
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - inspektor ochrony danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Ochrona danych osobowych w biznesie oraz administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Ochrona danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (rodo) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona konkurencji, własności przemysłowej i praw autorskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona małoletnich i osób prawnie z nimi zrównanych w prawie kanonicznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona wolności i praw jednostki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - dla służb mundurowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Organizacyjno - prawne i finansowe funkcjonowanie jednostek wojskowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Partnerstwo publiczno-prywatne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podatki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Podatki i doradztwo podatkowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Podatki i prawo podatkowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Polityka compliance w organizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Postępowanie administracyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich - studia podyplomowe podyplomowe online
Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (bsp) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawna obsługa przedsiębiorców - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawne aspekty funkcjonowania jednostek oświatowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania cudzoziemców w polsce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawnik korporacyjny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawno - organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawno-menedżerskie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo administracyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo administracyjne i samorządowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo administracyjne z elementami zarządzania administracją publiczną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo cywilne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo cywilne i gospodarcze - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo deweloperskie i lokalowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo dla hr - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo dla nieprawników - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo dla urzędników "niebędących" prawnikami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo dla urzędników niebędących prawnikami - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo dowodowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo działalności gospodarczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo egzekucji sądowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo egzekucji sądowej i windykacja należności - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo egzekucyjne i windykacja należności - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo farmaceutyczne dla biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo geologiczne i górnicze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo gospodarcze i handlowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo gospodarki nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo gospodarki odpadami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo i administracja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo i organizacja ochrony zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo i praktyka konsularna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo i systemy teleinformatyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo i zarządzanie w sektorze mody - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo i zarządzanie w sporcie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo inwestycyjne - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo inwestycyjno - budowlane - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo inwestytycjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo kanoniczne dla prawników - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo karne gospodarcze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo karne gospodarcze i skarbowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo karne materialne i procesowe - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo karne materialne i procesowe. wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo karne skarbowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo karne skarbowe i gospodarcze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo karne wykonawcze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo konkurencji i ochrony konsumentów - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo lotnicze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne i bioetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo medyczne i bioetyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne i farmaceutyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne i ochrona zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne z elementami prawa kosmetycznego i farmaceutycznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo międzynarodowe i służba zagraniczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo nowoczesnych technologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo nowych technologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo nowych technologii w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo ochrony środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo ochrony środowiska i klimatu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo oświatowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo podatkowe - kadry i płace - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo podatkowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo podatkowe dla przedsiębiorców - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo pracy i zarządzanie sprawami pracowniczymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo restrukturyzacyjnego i upadłościowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo rodzinne z elementami psychologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo służb mundurowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo spółek - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo turystyki i rekreacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo ubezpieczeń społecznych - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo w biznesie nowych technologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo w działalności architekta - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo w gospodarce przestrzennej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo w nowoczesnych technologiach informatycznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo w siłach zbrojnych rzeczypospolitej polskiej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo w turystyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo w zarządzaniu - studia podyplomowe podyplomowe online
Prawo własności intelektualnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo własności intelektualnej (ip) dla prawników - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo własności intelektualnej i prawo nowych technologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo zamówień publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Prawo zatrudnienia i psychologia pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo, organizacja i zarządzanie w administracji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo, zarządzanie i mediacja w ochronie zdrowia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Proces inwestycyjno - budowlany dla prawników - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Profesjonalny specjalista ds. zamówień publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Program executive master of business administration - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Psychotraumatologia - master of science (msc.) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rachunkowość i podatki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rodo, ochrona danych osobowych, audyt wewnętrzny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rola i zadania inspektora danych osobowych w ujęciu praktycznym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rozwój kompetencji zawodowych kuratorów sądowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Samorząd terytorialny - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Sekretarz jednostki samorządu terytorialnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Spółdzielczość i prawo spółdzielcze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Stosowanie prawa przez organy administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia administracji i finansów publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia administracji publicznej i zarządzania zasobami publicznymi - studia podyplomowe podyplomowe online
Studia negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych (tłumaczenia specjalistyczne: tłumaczenie poświadczone, sądowe i prawnicze) - studia podyplomowe podyplomowe online
Studia prawa pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie podatków bezpośrednich w prawie unii europejskiej i prawie międzynarodowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia wyceny i gospodarki nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zamówień publicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium legislacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium prawa podatkowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studium zagadnień legislacyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Szkoła prawa francuskiego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia blockchain - zastosowanie w biznesie i administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Telemedycyna i teleopieka - prawne aspekty - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
The legal technologist - specjalista nowoczesnych technologii w środowisku prawnym - studia podyplomowe podyplomowe online
Transformacja energetyczno-klimatyczna. prawo odnawialnych źródeł energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem - studia podyplomowe podyplomowe online
Ubezpieczenia społeczne - aspekty prawne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ubezpieczenia społeczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ubezpieczenia społeczne z elementami prawa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wieloaspektowe zarządzanie wierzytelnościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Własność intelektualna w prawie i praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie administracją publiczną - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu lotniczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. opieka prawna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i finanse w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie procesem legalizacji i zatrudniania cudzoziemców w polsce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem podatkowym - kontrola biznesowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w administracji - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Zatrudnianie cudzoziemców - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zatrudnianie cudzoziemców oraz pośrednictwo pracy - studia podyplomowe podyplomowe online
Zawód mediatora - studia podyplomowe podyplomowe online
Zrównoważone finanse - podyplomowe studium prawno-finansowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zwalczanie przestępczości gospodarczej/ekonomicznej i podatkowej - studia podyplomowe podyplomowe online
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Z
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA PRAWNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
ETYKA - MEDIACJE I NEGOCJACJE
KRYMINALISTYKA

Pokaż więcej

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA
PRAWO

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE: