Studia prawnicze Warszawa

Studia prawnicze Warszawa

Dodaj do ulubionych

06.09.2023

Studia prawnicze Warszawa | woj. mazowieckie

Studia prawnicze w Warszawie możesz podjąć w 7 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz 17 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia prawnicze Warszawa
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia prawnicze i administracja w Warszawie rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia prawnicze w Warszawie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, język obcy, chemia, filozofia, język łaciński i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia prawnicze i administracja w Warszawie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Administracja - studia online online I stopnia, II stopnia
Administracja europejska niestacjonarne I stopnia
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Administration stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Aviation law and professional pilot licence stacjonarne I stopnia
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej stacjonarne II stopnia
Criminology and forensic science stacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Criminology and forensic science - studia online online I stopnia, II stopnia
Ekonomiczna analiza prawa stacjonarne II stopnia
Kryminologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Kryminologia - studia online online I stopnia, II stopnia
Kryminologia i kryminalistyka stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Kryminologia i kryminalistyka - studia online online I stopnia, II stopnia
Law in international relations and business stacjonarne I stopnia
Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne II stopnia
Prawo stacjonarne, niestacjonarne, online jednolite
Prawo - studia online online jednolite
Prawo dla licencjatów i magistrów stacjonarne jednolite
Prawo dla licencjatów i magistrów - studia online online jednolite
Prawo dla magistrów i licencjatów niestacjonarne jednolite
Prawo finansowe i skarbowość niestacjonarne II stopnia
Prawo i finanse stacjonarne I stopnia, jednolite
Prawo i zarządzanie w biznesie niestacjonarne II stopnia
Prawo kanoniczne stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Prawo w biznesie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Prawo w it niestacjonarne II stopnia
Prawo w zarządzaniu biznesem stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Prawo zatrudnienia niestacjonarne II stopnia
Resocjalizacja - studia online online I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie są studia prawnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
KRYMINOLOGIA
PRAWO

Pokaż więcej

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
PRAWO W BIZNESIE

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
PRAWO

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARCE CYFROWEJ
PRAWO

Pokaż więcej

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA EUROPEJSKA
PRAWO
PRAWO - STUDIA ONLINE

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki prawnicze i administracja w Warszawie

SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
I
K
N
O
P
R
S
W
Z
Rozwiń

Studia prawnicze w Warszawie - podyplomowe

A
B
D
E
I
K
L
M
N
O
P
R
S
W
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze w Warszawie

Rekrutacja na prawo w Warszawie przebiega identycznie, jak na pozostałych kierunkach. Warto jednak pamiętać o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych przez tysiące osób, czyli średnio przez kilka, a czasami nawet kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na studia prawnicze w Warszawie wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.
Uczelnie w Warszawie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone.
Dlatego każdy, kto chce dostać się na prawo, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Limity miejsc na studia prawnicze

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów prawniczych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach prawniczych w Warszawie:

 

Administracja:

 • Uniwersytet Warszawski: 300
 • Politechnika Warszawska: 200
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 120

 

Prawo:

 • Uniwersytet Warszawski: 500
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 290

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

 

Ile kosztują studia prawnicze w Warszawie

Kierunki z obszaru studiów prawniczych oferowane są w Warszawie przez różne uczelnie- publiczne i niepubliczne. Oznacza to, że w zależności od wyboru uczelni oraz formy kształcenia nauka może być bezpłatna albo płatna. Na bezpłatne studia mogą liczyć ci, którzy zdecydują się na studia stacjonarne w uczelniach publicznych. Natomiast ci, którzy podejmą naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będą musieli już za nią zapłacić. A jak to wygląda w uczelniach niepublicznych? W uczelniach niepublicznych każda forma nauki jest płatna.

 

Administracja:

 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna: od 4600 zł
 • Politechnika Warszawska: 5600 zł
 • Społeczna Akademia Nauk: od 4720 zł
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska: 4200 zł
 • Uniwersytet Warszawski: od 5000 zł
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 4500 zł
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych: od 4600 zł
 • Uczelnia WSB Merito: od 4800 zł
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych: od 5000 zł

 

Prawo:

 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna: od 6500 zł
 • Akademia Leona Koźmińskiego: od 12800 zł
 • Collegium Humanum- Szkoła Główna Menedżerska: 4900 zł
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji: od 5760 zł
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: od 6500 zł
 • Uniwersytet Warszawski: od 8500 zł
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych: od 6000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia samodzielnie ustala termin publikowania wyników. Informację o liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia otrzymamy w indywidualnym profilu kandydata w systemie IRK bądź ERK.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 20.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski: 20.07.2023
 • Politechnika Warszawska: 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia indywidualnie ustala zarówno zestaw dokumentów, jak i formę ich dostarczenia. Niektóre preferują, aby złożyć je osobiście, w siedzibie uczelni, natomiast inne dopuszczają wysyłanie dokumentów pocztą tradycyjną, bądź pocztą elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokładny termin składania dokumentów rekrutacyjnych poznamy zaglądając do naszego indywidualnego profilu kandydata. Niezależnie od tego, którego dnia będziemy musieli dostarczyć wymagany zestaw należy dopilnować, aby został dostarczony w komplecie.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: lipiec 2023
 • Politechnika Warszawska: od 19.07.2023 do 24.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski: od 21.07.2023 do 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia prawnicze niestacjonarne w Warszawie

Mówiąc o studiach prawniczych wielu kandydatom niemal od razu przychodzi do głowy nauka w Warszawie, ponieważ ta przestrzeń kształcenia stoi w stolicy na bardzo wysokim poziomie. Niektórzy mogą obawiać się sporej konkurencji w wyścigu o indeks, ale wszyscy którym uda się osiągnąć cel dostania się na studia mogą liczyć nie tylko na różnorodne kierunki, lecz także na swobodę wyboru pomiędzy kształceniem stacjonarnym i niestacjonarnym.

Czym charakteryzują się prawnicze niestacjonarne (zaoczne) studia w Warszawie? Przede wszystkim tym, że prowadzone są w ramach tzw. zjazdów, czyli zajęć realizowanych w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie.

Oznacza to, że nauka bywa intensywna, ponieważ szeroki zakres obowiązującego materiału należy zgłębić w stosunkowo krótszym wymiarze czasowym, w przeciwieństwie do studiów dziennych.

Ale jest to możliwe, pod warunkiem dużego skupienia, dokładności, a także samodyscypliny i poszerzania wiadomości we własnym zakresie. Warto podkreślić, że studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

Studia niestacjonarne charakteryzują się również tym, że dają studentom możliwość podjęcia pracy, bądź realizowania dowolnej działalności od poniedziałku do piątku. W tygodniu można dorobić, dbając o swoje utrzymanie, a także skrupulatnie i stopniowo przygotowywać się do kolejnych zajęć.

To nic trudnego. Ponadto, nauka w trybie niestacjonarnym świetnie trenuje niezbędne dzisiaj umiejętności, takie jak zarządzanie czasem, organizacja pracy własnej, czy wyszukiwanie informacji.

czytaj dalej studia prawnicze niestacjonarne (zaoczne) w Warszawie

Popularne kierunki niestacjonarne w Warszawie polecane dla ciebie

Jak wyglądają studia prawnicze w Warszawie

Studia prawnicze w Warszawie to kierunki studiów, które pozwalają poznać wszystkie dyscypliny związane z poszczególnymi dziedzinami prawa, a także pozyskać umiejętności wykorzystywania tej w różnych sytuacjach, problemach, zawodach.

Fundamentalnym przedstawicielem studiów prawniczych w Warszawie jest kierunek Prawo, którego głównym założeniem jest przygotowanie do podjęcia aplikacji, ale inne kierunki również otwierają możliwość pozyskania dobrego i potrzebnego na rynku wykształcenia.

Najpopularniejsze kierunki prawnicze w Warszawie: Prawo, Prawo w biznesie, Prawo finansowe i skarbowość, Prawo w samorządzie terytorialnym.

Współczesne studia prawnicze charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach prawniczych

Absolwenci studiów prawniczych odnajdują się w pracy między innymi w kancelariach, administracji państwowej i samorządowej, dyplomacji, bankowości, przedstawicielstwach biznesu.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Warszawie na popularnych stanowiskach wymagających wiedzy prawniczej wahają się od 5000 zł do 25000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stażu pracy, konkretnego stanowiska, miejsca pracy, miejscowości).

 

Typ studiów

Marzysz o dostaniu się na prawo w Warszawie? Jeśli tak, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że wybierasz kierunek jednolitych (pięcioletnich) i to bardzo wymagających studiów magisterskich. Studiowanie prawa to nie tylko wymóg nauczenia się setek norm prawnych, ale także potrzeba stałego trzymania ręki na pulsie, jeśli chodzi o wydarzenia w kraju i na świecie. Ponieważ jeśli chodzi o prawo, każde nowe rozporządzenie, każda kolejna ustawa może zniwelować kilka miesięcy nauki.

Dlatego właśnie warto zdawać sobie sprawę, że warszawskie studia prawnicze stworzone zostały dla ludzi nie tylko ze świetną pamięcią, ale także wielkimi ambicjami, zdolnością koncentracji i szybkiego przyswajania nowych informacji. Wykonując zawód związany z prawem należy również posiadać ogładę w mowie i piśmie, pewność siebie oraz rozwagę w działaniu.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji. Administracja, jak większość kierunków, podzielona jest już na studia licencjackie (trzyletnie) i magisterskie (dwuletnie). Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż przyszli prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko okres pięcioletnich studiów na prawie, ale i późniejsze aplikacje.
 

Studia prawnicze w Warszawie możemy podzielić na:

 

Jeśli wybierasz studia prawnicze, to twoja nauka odbywać się będzie na studiach jednolitych lub dwustopniowych. Wszystko zależy od tego, jaki kierunek wybierzesz. Najbardziej popularne studia prawnicze trwają bowiem nieprzerwanie przez pięć lat, co oznacza w praktyce, że kierunek prawo ma charakter jednolity.

Znaczna część kierunków na studiach prawniczych ma dwustopniowy charakter. Oznacza to, że studenci swoją przygodę z kształceniem wyższym rozpoczynają od trzyletnich studiów licencjackich. Bronią pierwszą pracę dyplomową i jeśli wszystko powiedzie się pomyślnie, mogą rozpocząć studia drugiego stopnia, które trwają z kolei dwa lata.

Studia podyplomowe na kierunkach prawniczych zostały stworzone z myślą o osobach, które mają już obronione prace dyplomowe i chciałyby dalej poszerzać swoje umiejętności oraz wiedzę.

 

 

Tryb studiów

Jeśli wybierasz studia prawnicze w Warszawie, musisz również wybrać tryb kształcenia

 

Studia stacjonarne wciąż cieszą się największą popularnością – zajęcia odbywają się wtedy na ogół od poniedziałku do piątku, a studenci otrzymują na bieżąco najważniejsze kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo jeśli studia prawnicze w trybie stacjonarnym (dziennym) wybierzesz na publicznej uczelni, nie będziesz musiał uiszczać opłat za czesne.

Dziś rośnie także grupa zwolenników kształcenia w trybie niestacjonarnym, czyli zaocznym. Wtedy zajęcia mają na ogół charakter weekendowych zjazdów naukowych. Studenci muszą jednak część materiału teoretycznego opanowywać we własnym zakresie. Tego typu studia są odpłatne, ale pozwalają na równoległy rozwój na innych płaszczyznach.

Tryb kształcenia, który niewątpliwie idzie z duchem czasu, to studia online. Kształcenie odbywa się wtedy na zdalnych platformach, a studenci uczestniczą na ogół w kilku zjazdach. Nim podejmiesz ostateczną decyzję, jak powinno wyglądać twoje kształcenie na studiach prawniczych w Warszawie, przeanalizuj plusy i minusy każdego z tych trybów i wybierz formę, która najpełniej będzie odzwierciedlać twoje intelektualne oczekiwania.

czytaj dalej studia w Warszawie

 

Kierunki studiów prawniczych w Warszawie

Studia prawnicze mają bardzo długą tradycję akademicką i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach pozycja tych najbardziej prestiżowych nauk została utracona. Jeśli myślisz jednak, że studia prawnicze obejmują tylko kierunki takie jak prawo, to jesteś w błędzie. Dziś bowiem doskonała znajomość prawa jest konieczna w wielu innych zawodach.

Uczelnie w Warszawie wychodzą naprzeciw tym problemom i przygotowują taką ofertę kształcenia, która zapewniać będzie doskonałe wykształcenie prawnicze.

W skład studiów prawniczych wchodzą bowiem kierunki administracyjne. Specjaliści z tego zakresu muszą bowiem doskonale posługiwać się wszelkimi normami i dyrektywami. Tylko wtedy ich działalność organizatorska będzie na jak najwyższym poziomie. Studia prawnicze obejmują również takie interdyscyplinarne nauki jak kryminologia. Szczegółowa znajomość prawa pozwala bowiem na trafną interpretację przestępstw czy wykroczeń.

 

Kierunki prawnicze w Warszawie - rekrutacja 2023/2024

czytaj dalej kierunki studiów w Warszawie

 

Gdzie studiować studia prawnicze w Warszawie?

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: funkcjonowania systemu prawnego, a także ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa. Absolwenci studiów prawniczych odnajdują się w pracy w kancelariach adwokackich i notarialnych, administracji państwowej, sądach, działach prawnych przedsiębiorstw, urzędach skarbowych. 

Studia w Warszawie stanowią jeden z najpopularniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Możesz mieć zatem pewność, że w gąszczu wielu świetnych uczelni uda ci się wybrać tę, która spełniać będzie twoje wszystkie intelektualne oczekiwania.

Studia prawnicze w Warszawie rozpoczniesz zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Sprawdź ofertę każdego takiego ośrodka i zobacz, czy posiada on kierunek, który najbardziej cię interesuje. Stołeczne uczelnie bacznie przyglądają się tendencjom na aktualnym rynku zatrudnienia i tworzą taką ofertę kształcenia, która nauczać będzie przyszłych specjalistów o pogłębionej wiedzy prawniczej.

Bogata oferta uczelni w Warszawie nie powinna cię przytłoczyć – to pokazuje jedynie, że zapotrzebowanie na prawników po prostu nieustannie rośnie.

 

Gdzie studiować kierunki prawnicze w Warszawie

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
 • Europejska Uczelnia w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Szkoła Główna Krajowa 
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości 
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna 
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS 
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warszawski
 • Warszawska Uczelnia Medyczna Im. Tadeusza Koźluka 
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej
 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

czytaj dalej uczelnie w Warszawie
 

Kierunki prawnicze - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie

 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna 
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej

czytaj dalej uczelnie publiczne w Warszawie

 

 

Kierunki prawnicze - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
 • Europejska Uczelnia w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Szkoła Główna Krajowa 
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości 
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna 
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego
 • Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS 
 • Warszawska Uczelnia Medyczna Im. Tadeusza Koźluka 
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych 

czytaj dalej uczelnie prywatne w Warszawie

 

 

Jak wybrać studia prawnicze w Warszawie, aby mieć dobrą pracę?

Studia prawnicze to na ogół bardzo dobra inwestycja na przyszłość. Osoby, które wykonują zawody związane z prawem, nie muszą narzekać bowiem na brak pracy. Warto uświadomić sobie jednak odpowiednio wcześnie, że tego typu ścieżki kształcenia nie są stworzone dla każdego abiturienta szkoły średniej.

Jeśli wybierasz studia prawnicze, musisz być fanem historii oraz oczywiście nauk społecznych. Musisz również przygotować się do tego, że podczas studiów będziesz opanowywać obszerne partie materiału. Na listach osób przyjętych również znajdują się wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich!

Jeśli wybierasz studia prawnicze w Warszawie, powinieneś zastanowić się, który kierunek będzie dla ciebie najlepszy? Prawo? Administracja? Kryminologia? Czy może szczególnie interesuje cię jakaś wąska dziedzina prawa i chciałbyś poświęcić się tej konkretnej nauce? Odpowiednio wcześnie poszukaj odpowiedzi na te pytania – wtedy podejmiesz najlepszą decyzję. Każdy z tych kierunków przekaże ci bowiem inną dziedzinę związaną z prawem.

Jeśli wybierzesz kierunek taki jak prawo, musisz liczyć się z tym, że po obronie pracy dyplomowej, czeka cię najprawdopodobniej (nieobowiązkowa) aplikacja. Administracja z kolei wyposaży cię w taką wiedzę prawniczą, która uczyni z ciebie przede wszystkim doskonale wykształconego administratora czy urzędnika. Kryminologia i związana z nią wiedza prawnicza sprawi, że będziesz mógł zająć się skuteczną analizą przestępstw.

Przeanalizuj zatem swoje zainteresowania i predyspozycje. To dzięki temu uda ci się określić, który z kierunków najbardziej będzie ci odpowiadał. Najważniejsze jest to, byś ostateczną decyzję podjął w oparciu o swoje chłodne spostrzeżenia.

Kierunek studiów, który wybierasz, musi spełniać przede wszystkim twoje oczekiwania. Nie możesz poświęcić pięciu lat nauki tylko dlatego, że wydawało ci się, że wybierasz modny albo dochodowy kierunek. Możesz być natomiast pewny, że oferta uczelni w Warszawie jest na tyle bogata, że uda ci się znaleźć coś, co sprawi ci szczerą satysfakcję.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej to między innymi:

 • sędzia;
 • prokurator;
 • adwokat;
 • radca prawny;
 • administrator;
 • komornik;
 • notariusz;
 • legislator;
 • kurator itd.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Czy warto iść na studia prawnicze w Warszawie?

Każdy przyszły student przed rozpoczęciem kształcenia wyższego zadaje sobie fundamentalne pytanie: czy warto iść na studia? Dziś znajdą się zwolennicy, jak i przeciwnicy studiowania. Jedno jest pewne – we własny rozwój intelektualny zawsze warto inwestować. I jeśli czujesz, że chcesz ukończyć studia prawnicze, to zrób krok, który przybliży Cię do rozwoju kariery zawodowej.

Kolejna z bolączek dotyczy miasta, w którym studenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności. Studia prawnicze w Warszawie od wielu lat cieszą się ogromną popularnością. Studenci mogą uczyć się na najlepszych uczelniach – zarówno prywatnych, jak i publicznych. Studia w Warszawie gwarantują również dostęp do wielu praktyk i staży, dzięki którym można szybko zadbać o rozwój zawodowych kompetencji. Kolejny argument, który sprawia, że warto wybrać studia w Warszawie, to oczywiście możliwość szybkiego znalezienia pracy w zawodzie po zakończeniu kształcenia.

Dodatkowo studia prawnicze są dość interdyscyplinarną grupą kierunków. A dziś specjaliści z doskonałą znajomością prawa potrzebni są w niemal każdym obszarze. Sektor korporacyjny, administracyjny, urzędniczy – wszędzie tam odnajdą się absolwenci studiów prawniczych. A Warszawa to miasto, w którym te sektory rozwijają się niezwykle dynamicznie i prężnie.

Jeśli wybierzesz studia prawnicze w Warszawie możesz mieć pewność, że kształcić się będziesz na najlepszych uczelniach. Twoja wiedza i umiejętności dostosowywane będą do aktualnych potrzeb panujących na rynku pracy. Możesz mieć pewność, że kadra, która będzie cię kształcić, będzie doskonale przygotowana do pełnienia swojej funkcji mentorów i wykładowców.

Studia w Warszawie cechuje duża dynamiczność. To miasto, które tętni życiem, ale to sprawia, że młodzi ludzie dość szybko dostaną odpowiednie przygotowanie – także to mentalne, które pozwoli na szybkie odnalezienie się na rynku pracy. Jeśli nie wiesz, czy warto rozpocząć studia w Warszawie, sprawdź co na ten temat sądzą inni studenci. Nie bój się podejmować odważnych decyzji, dzięki którym odnajdziesz się w przyszłości w jednym z wybranych zawodów prawniczych!

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach prawniczych

Wszyscy studenci w pewnym momencie muszą wejść na rynek pracy i nie inaczej jest po studiach prawniczych. Jak jest więc ze znalezieniem pracy, kiedy ukończy się prawo? Wbrew pozorom całkiem nieźle. Absolwenci prawa i administracji mogą szukać pracy w jednym z bardzo wielu zawodów.
 
 
Można zdobyć zatrudnienie na przykład jako:
 • urzędnik sądowy,
 • sędzia,
 • prokurator,
 • notariusz,
 • adwokat,
 • radca prawny,
 • doradca podatkowy,
 • urzędnik podatkowo-prawny w przedsiębiorstwie,
 • księgowy rachunkowy,
 • sprawozdawca finansowy,
 • urzędnik skarbowy,
 • doradca prawny,
 • pracownik więziennictwa,
 • pracownik kancelarii prawnej albo firmy konsultingowej,
 • urzędnik administracji państwowej, doradca inwestycyjny,
 • audytor, urzędnik służby cywilnej,
 • i wiele innych
 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI STUDIA PRAWNICZE

Wydział Prawa i Administracji

 • Prawo (magisterskie pięcioletnie studia stacjonarne i niestacjonarne). 
 • Prawo finansowe i skarbowość (interdyscyplinarne studia łączące prawo, naukę finansów, administratywistykę, rachunkowości oraz wiedzę ekonomiczną). 
 • Administracja (studia niestacjonarne I stopnia - licencjackie oraz II stopnia - magisterskie uzupełniające). 

dowiedz się więcej

 

Na Uniwersytecie Warszawskim można uczęszczać również na studia prawnicze podyplomowe. Wybór jest bardzo szeroki, dlatego każdy powinien znaleźć dział, który interesuje go najbardziej. Przykładowe podyplomowe studia prawnicze na UW to: Negocjacje, mediacje oraz inne alternatywne metody rozwiązywania sporów, Odpowiedzialność odszkodowawcza, Pomoc humanitarna, Podatki i prawo podatkowe, Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny, Prawo sportowe i organizacja imprez masowych, Prawo międzynarodowe i służba graniczna, Prawo Unii Europejskiej, Prawo własności intelektualnej, Prawo własności przemysłowej, Problematyka zorganizowanej przestępczości i terroryzmu, Rzeczoznawstwo majątkowe, Pośrednictwo obrotu nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami, Sztuka komunikacji w zawodzie prawnika, Zarządzanie projektami finansowymi ze środków Unii Europejskiej albo Europejskie i polskie prawo rolne oraz systemy bezpieczeństwo żywności.

 
 • Administracji (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, ze specjalnościami: Administracja publiczna oraz E-Administracja).
 • Prawa (studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne).
 • Business Law (studia podyplomowe).
 • Prawno-gospodarczych aspektów zarządzania parafią (studia podyplomowe).
 • Prawa dowodowego (studia podyplomowe).

dowiedz się więcej

 


 

 • Studia magisterskie II stopnia na kierunku: Administracja.
 • Studia II stopnia na kierunku: Ekonomiczna analiza prawa.
 • Studia podyplomowe na kierunku: Administracja. 
 • Studia podyplomowe na kierunku: Prawo.

dowiedz się więcej

 
 

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W WARSZAWIE STUDIA PRAWNICZE

- Prawo: jednolite tudia magisterskie.

dowiedz się więcej 


UCZELNIA TECHNICZNO HANDLOWA I, H. CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE STUDIA PRAWNICZE

 • Prawo w biznesie (studia I i II stopnia).
 • Administracja rządowa i samorządowa (studia I i II stopnia).
 • Prawo dla pedagogów i nauczycieli (studia podyplomowe).
 • Prawo administracyjne (studia podyplomowe).
 • Prawo inwestycyjno-budowlane dla inżynierów (studia podyplomowe).
 • Elektroniczny obrót prawny (studia podyplomowe).​

 


UCZELNIA ŁAZARSKIEGO W WARSZAWIE STUDIA PRAWNICZE

 • Prawo (ze specjalizacjami: Prawo medyczne, Prawo europejskie, Prawo energetyczne, Prawo farmaceutyczne, Prawo fuzji i przejęć, Prawo korporacyjne, Kryminalistyka, Prawo sądowe, Prawo lotnicze, Prawo mediów, Prawo nowych technologii, Prawo telekomunikacyjne, Prawo ochrony środowiska, Prawo podatkowe, Prawo zamówień publicznych, Prawo sportowe, Prawo nieruchomości).
 • Administracja (ze specjalizacjami: Administrowanie organizacjami, Administrowanie jednostkami samorządu terytorialnego, Administrowanie państwem, Administrowanie Unią Europejską, Administrowanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Administrowanie służbami porządku publicznego).​

 


EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA PRAWNICZE

Organizuje zajęcia na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Prawo.

 


WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA STUDIA PRAWNICZE 

 • Prawo (studia jednolite magisterskie pięcioletnie).
 • Administracja (studia niestacjonarne licencjackie trzyletnie).


UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO SPOŁECZNY SWPS STUDIA PRAWNICZE

 • Prawo (ze specjalnościami: Prawo gospodarcze, Prawo urzędnicze oraz Prawo karne).
 • Prawo w biznesie. 
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne.


WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA STUDIA PRAWNICZE

 • Prawo (studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne).
 • Administracja (studia I stopnia oraz studia II stopnia).

 


AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO STUDIA PRAWNICZE

 • Administracja ze specjalnością prawno-biznesową (studia I stopnia). 
 • Administracja ze specjalnością: zarządzanie publiczne, e-administracja (studia II stopnia). 
 • Prawo ze specjalnością: zarządzanie (studia jednolite magisterskie).
 • Prawo ekonomiczne ze specjalnością: finanse i rachunkowość.

 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)