Praca po studiach na kierunku budownictwo w Warszawie

Komentarze (0)

Praca po studiach na kierunku budownictwo w Warszawie

Komentarze (0)
Praca po studiach na kierunku budownictwo w Warszawie

Praca po studiach na kierunku budownictwo w Warszawie

Budownictwo to jeden z kierunków studiów w Warszawie, który najczęściej skojarzyć można ze studiami o charakterze inżynierskim. Trudno się temu dziwić – znalazło się one w wśród propozycji politechnik oraz uczelni o charakterze technicznym. Dotyczy to także uczelni w Warszawie.

Popularność studiów na kierunku budownictwo jest aktywną odpowiedzią na wyzwania nieustannie zmieniającego i rozwijającego się świata. Dziś nieustannie modernizujemy i usprawniamy przestrzeń naszego funkcjonowania – wznosimy nowe budowle, odnawiamy stare, usprawniamy drogi. To generuje z kolei zapotrzebowanie na specjalistów związanych z budownictwem.

W trakcie kształcenia na kierunku takim jak budownictwo studenci spotykać się będą z przedmiotami takimi jak chociażby konstrukcje budowalne, geometria wykreślania czy fizyka budowli. Po zakończeniu wszystkich etapów nauki absolwenci będą dysponować najczęściej tytułem zawodowym magistra inżyniera. To doskonały moment, by zadbać o świadomy rozwój kariery zawodowej!

 

Wiedza i umiejętności po studiach na kierunku budownictwo w Warszawie

Współczesne programy kształcenia zakładają, że studenci w trakcie kształcenia wyższego zdobywać będą nie tylko wiedzę teoretyczną. Dziś równie ważny jest wiadomy rozwój umiejętności i zawodowych kompetencji. Jakie zagadnienia poznają więc przyszli absolwenci budownictwa? Ich wiedza obejmuje przykładowo:

 • zasady grafiki inżynierskiej, a także narzędzia i metody komputerowego wspomagania stosowane w przygotowywaniu dokumentacji technicznej;
 • zasady geodezji;
 • mechanikę ogólną, wytrzymałość materiałów;
 • podstawy mechaniki konstrukcji prętowych;
 • znajomość najczęściej stosowanych materiałów budowlanych i wiele innych.

Warto przyjrzeć się również umiejętnościom, jakie zdobywają studenci budownictwa. Uczą się oni między innymi, jak:

 • klasyfikować obiekty budowlane;
 • definiować modele obliczeniowe służące do komputerowej analizy konstrukcji;
 • wykonywać analizę statystyczną konstrukcji;
 • projektować fundamenty po różnorodne obiekty budownictwa;
 • stosować przepisy prawa budowlanego itd.

 

Miejsca pracy po studiach na kierunku budownictwo w Warszawie

Wiedza, umiejętności, tytuł zawodowy – to przede wszystkim te elementy decydują, gdzie zatrudnienie znaleźć może każdy absolwent budownictwa. Już w trakcie kształcenia warto zadbać o gromadzenie doświadczenia – pomogą w tym praktyki i staże odbywane podczas studiów w Warszawie. Chęć poszerzania kwalifikacji robi na pracodawcach równie duże wrażenie, jak rozwój wiedzy i dostosowywanie jej do nieustannie zmieniających się realiów budownictwa.

Absolwenci po ukończeniu stołecznych ośrodków akademickich mogą ubiegać się o zatrudnienie między innymi w:

 • firmach budowlanych;
 • biurach projektowych;
 • przemyśle związanym z budownictwem;
 • jednostkach nadzorujących;
 • organach administracji rządowej i samorządowej;
 • instytucjach związanych z infrastrukturą miasta itd.

Osoby, które ukończyły studia techniczne na kierunku budownictwo mogą pomyśleć również o założeniu własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie firmy pozwoli bowiem na realizację indywidualnie wybranych projektów.

 

Stanowiska absolwentów kierunku budownictwo w Warszawie

To, jakie stanowiska obejmować będą absolwenci budownictwa w Warszawie, zależy także w dużej mierze od ukończonych specjalności oraz oczywiście od doświadczenia. Specjalność wybrana w takcie studiów pomoże nie tylko w usystematyzowaniu wiedzy, lecz sprawi również, że nabierze ona wąskiego, eksperckiego wręcz charakteru. Uczelnie w Warszawie oferują przykładowo specjalności takie jak:

 • drogi szynowe;
 • budownictwo ogólne;
 • czy architektura w budownictwie i wiele innych.

Po ukończeniu danej specjalności absolwenci mogą związać swoją zawodową przyszłość z różnymi odmianami budownictwa, a co za tym też idzie – obejmować różnorodne stanowiska: inżynierów budowy, asystentów projektantów, kierowników budowy, kierowników robót, kosztorysantów, kierowników robót żelbetowych, mostowych czy inspektorów nadzoru budowlanego.

Uczelnie w Warszawie dążą również do tego, by ich absolwenci otrzymali wykształcenie dostosowane do norm budownictwa międzynarodowego. Dzięki temu po zakończeniu studiów można ubiegać się o pracę w firmach działających nie tylko w Polsce, lecz również na arenie międzynarodowej.

WSZYSTKO O KIERUNKU BUDOWNICTWO - WARSZAWA

Komentarze (0)