Budownictwo - Warszawa

Budownictwo - Warszawa

Budownictwo - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

budownictwo

Odkryj kierunek budownictwo w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Budownictwo studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Budownictwo w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Warszawska oferuje 270 miejsc, a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oferuje 160 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PW, SGGW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5200 zł do 7560 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci budownictwa nauczą się projektowania różnego rodzaju konstrukcji metalowych, żelbetowych i sprężonych. Ponadto poznają specjalistyczne narzędzia i programy komputerowe, które usprawnią proces projektowania. W czasie studiów dowiedzą się także, w jaki sposób rozwiązywać złożone problemy inżynierskie, projektowe i technologiczne. Studenci zyskają również zdolności zarządzania i nadzorowania prac budowlanych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach konstrukcyjnych i projektowych, administracji, placówkach naukowo-badawczych oraz placówkach zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami budowlanymi, deweloperskimi oraz wykonawczymi oraz objąć stanowisko kierownika inwestycji budowlanej. 

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Budownictwo +

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Inżynierii Lądowej PW stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 4 lata • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na uczelnie w Warszawie na kierunku Budownictwo? Kierunek ten bazuje na obliczeniach i tworzeniu dokładnych projektów, zatem najważniejszym przedmiotem w procesie kwalifikacyjnym jest matematyka, bez której nauka i wykonywanie przyszłego zawodu byłoby niemożliwe. Oprócz „królowej nauk” warto zadbać o kondycję języka obcego, gdyż może się przydać na ścieżce kariery zawodowej oraz fizykę, chemię, informatykę, biologię, geografię.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Wymagania na Budownictwo w Warszawie to wysoko postawiona poprzeczka, podobnie jak same studia. Program nauczania można określić mianem bogaty, a znajdują się w nim, między innymi, takie przedmioty jak: geometria wykreślna, chemia budowlana, mechanika konstrukcji, inżynieria komunikacyjna, geotechnika, wytrzymałość materiałów, prawo budowlane.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Warszawie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

BUDOWNICTWO WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

BUDOWNICTWO WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Warszawie?

Rozwój współczesnej cywilizacji implikujący rosnący przyrost naturalny w większości miejsc świata, wywołuje konieczność gospodarowania nowej przestrzeni mieszkaniowej dla obywateli. Istniejące już budynki, które powoli trawione są przez nieuchronnie upływający czas i związane z nim procesy destrukcyjne, wymagają ciągłej renowacji, a te, które z powodu skrajnego wyniszczenia nie nadają się dłużej do użytku, muszą zostać w odpowiedni sposób wyburzone.

Modernizacja dróg i autostrad oraz metalowych elementów konstrukcji szyn nie pozostaje bez znaczenia w obliczu dzisiejszego pędu życia i konieczności sprawnego przemieszczania się z punktu A do B. Wszystkie opisane wcześniej procesy nie byłyby możliwe do zrealizowania bez wykwalifikowanego sztabu absolwentów studiów na kierunku budownictwo, czuwających nad ich prawidłowym przebiegiem.

 

1. Na początek

Studia w Warszawie na kierunku Budownictwo, podobnie jak w przypadku innych inżynierskich kierunków studiów w Warszawie, to nauka stosowania modeli obliczeniowych, organizowania i nadzorowania produkcji elementów budowlanych, doboru i stosowania materiałów budowlanych, tworzenia i odczytywania rysunków technicznych, czy też wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych. Wszystkie zagadnienia stanowią proces kształcenia specjalistów.

Jednak zanim nabędziesz wszystkie specjalistyczne dla tego kierunku umiejętności, zmierzysz się z powtórką wiadomości wyniesionych z poprzednich etapów edukacji. Ponieważ Budownictwo bazuje na naukach ścisłych, matematyka będzie podstawową dziedziną, która będzie ci towarzyszyć przez cały proces kształcenia.

Nie bez znaczenia pozostaną wiadomości z pogranicza fizyki i chemii, formujące dokładny kształt materiałoznawstwa z dziedziny budownictwa, dzięki któremu poznasz dokładne zastosowanie poszczególnych materiałów stosowanych podczas wszystkich procesów konstrukcyjnych oraz ich odporność na poszczególne warunki.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku budownictwo w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku, przez 4 lata do 4,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.  Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Program studiów i przedmioty

Nauczysz się pisma technicznego, które jest niezbędne przy wykonywaniu projektów i makiet w sposób czytelny i zrozumiały dla innych pracowników z branży budowlanej oraz inżynierów, zlecających realizację planów przez swoich podwładnych.

Pomimo tego, że Budownictwo jest nauką interdyscyplinarną, łączącą w sobie kilka nauk ścisłych, to zgłębienie nauk ze spektrum zarządzania również jest niezbędne. Podstawy nauk społecznych udoskonalą twoje umiejętności interpersonalne, a praca w grupach poszerzy horyzonty każdego studenta o rozumienie i szanowanie odmiennych poglądów i wizji projektowych kolegów z grupy.

Po przeczytaniu tego akapitu już pewnie wiesz, że studia inżynierskie na kierunku Budownictwo rozwijają nie tylko wiedzę i umiejętności kierunkowe, ale poprzez teoretyczne wykłady z pogranicza nauk społecznych, ekonomicznych, a nawet prawnych, czynią z każdego absolwenta świadomego pracownika współczesnego rynku pracy.

 

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

 

4. Nabywane umiejętności

Poznanie zagadnień związanych z budownictwem mieszkaniowym, komunalnym, przemysłowym i komunikacyjnym stanowi podstawę kształcenia na tym kierunku studiów. Budownictwo to także nowoczesne techniki komputerowe i umiejętności kierowania zespołami ludzi. Jednym z większych atutów Budownictwa w Warszawie jest chęć wykształcenia w przyszłych absolwentach doskonałej orientacji zarówno w obszarze studiowanego kierunku, jak i codziennego życia. Dlatego kierunek ten jest świetną odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy.

Kierunek Budownictwo w Warszawie to wiele aspektów i specjalności; od teorii konstrukcji po inżynierię zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Co ważne, wraz z rozwojem technologicznym, kandydatom na studia oferowane są nowe specjalności, by zdobywana wiedza i umiejętności były dostosowane do wymogów rynku.

 

5. Predyspozycje

Jak pewnie wiesz, nie ma osoby, której predyspozycje pasowałyby do wszystkich kierunków studiów w Warszawie, podobnie jest z Budownictwem. Jak wobec tego wygląda sylwetka idealnego kandydata na te studia w Warszawie? Powinno go charakteryzować przede wszystkim zamiłowanie do przedmiotów ścisłych, chęć kształcenia się w kierunku technicznym oraz aspiracja do podjęcia przyszłościowej pracy. Jeśli czujesz, że ten opis idealnie do ciebie pasuje, aplikacja na studia na kierunku Budownictwo w Warszawie z pewnością okaże się strzałem w dziesiątkę!

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Warszawie?

Studia na kierunku Budownictwo w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku, przez 4 lata do 4,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Zastanawiasz się, ile czasu będziesz musiał poświęcić na zgłębienie wystarczającej ilości informacji, która pozwoli ci na zdobycie uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie?

Studia na kierunku Budownictwo w Warszawie dzielą się na inżynierskie studia pierwszego stopnia, na ukończenie których będziesz potrzebował od trzech i pół do 4,5 roku oraz studia drugiego stopnia, trwające od półtora roku od dwóch lat, dzięki którym będziesz mógł pochwalić się tytułem magistra.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Warszawie

 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Warszawie?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

W związku z faktem, że Budownictwo jest jednym z bardziej obleganych kierunków technicznych na warszawskich uczelniach, należy bardzo dobrze przygotować się do zdawania wiodących dla tego kierunku przedmiotów maturalnych odpowiednio wcześnie. Nikogo nie zdziwi fakt, że matematyka jest najważniejszą dla Budownictwa dziedziną – w końcu jako nauka ścisła musi bazować na ustaleniach królowej wszystkich nauk.

Aplikanci na Budownictwo, pewni, że Warszawa jest jedynym polskim miastem, w którym chcieliby spędzić cały okres swoich przyszłych studiów, będą musieli dokonać najwłaściwszego dla nich wyboru w kwestii warszawskiej uczelni, oferującej możliwość podjęcia nauki na Budownictwie.

Obecnie możliwość podjęcia studiów na kierunku Budownictwo w Warszawie oferuje siedem uczelni zarówno publicznych, jak i prywatnych. Maturzyści aspirujący do rozpoczęcia nauki na niepublicznej warszawskiej uczelni, będą musieli zmierzyć się z koniecznością wnoszenia opłaty semestralnej w wysokości ustalonej odgórnie przez władze wybranej uczelni.

 

Proces rekrutacji

Procedura rekrutacyjna dla większości uczelni będzie wyglądała podobnie – pierwszym krokiem jest elektroniczna rejestracja kandydatów, podczas której należy wypełnić odpowiednie miejsca tabeli, znajdujących się na stronie internetowej każdej z uczelni, o procentowe wyniki znajdujące się na świadectwie maturalnym.

 

Wymagane dokumenty

Kiedy zostaną już ogłoszone ostateczne listy przyszłych studentów Budownictwa w Warszawie, a na nich bez trudu znajdziesz swoje nazwisko, będziesz musiał jedynie skompletować kilka dokumentów i dostarczyć je do dziekanatu wybranej uczelni. Przyda ci się kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o standardowych wymiarach do dokumentów oraz wypełniony formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Warszawie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo w Warszawie? Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, gdzie wykorzystasz wyniesione ze studiów umiejętności tworzenia projektów konstrukcyjnych, dzięki którym być może zrewolucjonizujesz świat.

 

Praca w ośrodkach doradczych zapewni ci ciągły, codzienny kontakt z żądnymi wiedzy klientami. Jeśli tylko nie boisz się najbardziej wymagających klientów i ich trudnych pytań na jeszcze trudniejsze tematy, to mógłby być zawód dla ciebie.

 

 

Absolwent ma możliowść znalezienia zatrudnienia również w:

 • jednostkach badawczych
 • administracji państwowej
 • międzynarodowych korporacjach

Będziesz mógł nawiązać współpracę z architektami i inżynierami zaangażowanymi w realizację różnorakich procesów konstrukcyjnych w międzynarodowych korporacjach, o ile tylko bariera językowa nie będzie dla ciebie przeszkodą.

Szczegółowa wiedza z zakresu materiałoznawstwa otworzy ci furtkę do odpowiedzialnej pracy w:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórni materiałów budowlanych, betonu,
 • wytwórni elementów budowlanych i konstrukcji. 

 

Przyszli pracownicy jednostek badawczo-rozwojowych będą musieli się przygotować do odpowiedzialnego zadania w zakresie badania i analizy między innymi składu analitycznego stopów metali i innych substancji, które są stosowane w budownictwie.

Dla najbardziej niezależnych i chętnych na zrezygnowanie z pozycji podrzędnej względem szefostwa, powstanie możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, opartej na oferowaniu usług z branży budowniczej.

Studia na kierunku budownictwo Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Kierunki studiów w Warszawieniezależnie od trybu ich podjęcia, umożliwiają uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych, wynikających ze zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych na studiach. Jednak szczegółowy wygląd nauki na Budownictwie w trybie niestacjonarnym odbiega od charakterystyki studiów dziennych.

Studenci decydujący się na studia zaoczne, zobowiązują się do uczęszczania w weekendowych zjazdach, których całodzienny przebieg ma uposażyć ich w obszerną porcję materiału, jaką studenci dzienni zgłębiają przez cały tydzień. Celem takiej organizacji kształcenia jest zapewnienie studentom wolnego tygodnia, który najczęściej poświęcają na pełnoetatową pracę zawodową

dowiedz się więcej na temat kierunku budownictwo studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku Budownictwo?

Zdobywanie wykształcenia na studiach w trybie niestacjonarnym, wiąże się z obowiązkiem opłacania czesnego. Koszt każdego semestru edukacji na Budownictwie jest zróżnicowany pomiędzy różnymi warszawskimi uczelniami, dlatego podanie konkretnej kwoty staje się niemożliwe. Celem poznania szczegółów we wspomnianym temacie, warto zgłębić informacje zamieszczone na poszczególnych uczelniach.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku budownictwo - ceny w Warszawie

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Warszawie?

Wybraliśmy kierunek kształcenia – Budownictwo. Ale w którym mieście poznawać jego tajniki? Jakie ma kierunek Budownictwo w Warszawie opinie?

Tomek, student Budownictwa mówi:

„Budownictwo to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków. Poza tym, obowiązki zawodowe można wykonywać, tak naprawdę, w każdym miejscu na świecie. A studiowanie w Warszawie świetnie do tego przygotowuje.”

 

Kierunki architektura i budownictwo w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej 

Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

Komentarze (0)