Budownictwo - Warszawa
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Budownictwo studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Budownictwo w Warszawie to 3,5-letnie, 4-letnie lub 4,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 12 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na budownictwie w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 5400 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku budownictwo w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku budownictwo w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Budownictwo Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na budownictwie poświęcone są zagadnieniom z zakresu projektowania budynków i kierowania procesem budowlanym. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zarządzania i nadzorowania inwestycji oraz poznają programy niezbędne do projektowania budynków. Studia na kierunku budownictwo uczą także zasad mechaniki, hydrauliki czy geologii. W toku studiów poza wiedzą praktyczną i teoretyczną, zdobywa się umiejętności ułatwiające pracę w zespołach projektowych. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak np.: geometria wykreślana, podstawy ekonomiki, kalkulacji kosztów i cen, konstrukcje metalowe czy podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie. 

Ukończenie budownictwa daje perspektywy dobrze płatnej pracy i stabilnego zatrudnienia. Wśród zawodów, które student będzie mógł wykonywać po budownictwie, są m.in. inżynier budowlany, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, przemyśle materiałów budowlanych, ośrodkach doradztwa technicznego, firmach wykonawczych czy jednostkach administracji państwowej związanych z budownictwem.

 

Uczelnie
W Warszawie budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznychSzkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW), Politechnice Warszawskiej (Wydział Inżynierii Lądowej PW), Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Uczelni Techniczno - Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie.
 
Specjalności
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku budownictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Trzy warszawskie uczelnie publiczne przygotowały 449 miejsc (w tym 19 w ramach studiów wojskowych na WAT) w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunku budownictwo. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5400 zł do 8600 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku budownictwo w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Budownictwo +

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 4 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Inżynierii Lądowej PW stopień: (I)  (II), czas trwania: 4,5 roku • 2 lata • 4 lata • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Budownictwo stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Warszawie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Studenci budownictwa muszą dobrze sobie radzić z różnymi obliczeniami matematycznymi oraz rozumieć zasady i metody projektowania różnorodnych konstrukcji. Kandydaci na ten kierunek powinni mieć podstawową wiedzę z zakresu m.in. matematyki, fizyki czy informatyki. Budownictwo jako dziedzina techniczno-przyrodnicza wymaga od kandydatów znajomości zagadnień z dziedzin ścisłych.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy,, język polski, matematyka.

 

Budownictwo Politechnika Warszawska (PW) - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek budownictwo na Politechnice Warszawskiej uwzględniane są 3 przedmioty obowiązkowe: matematyka oraz język obcy, a także jeden przedmiot spośród: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia. dowiedz się więcej

 

Budownictwo Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek budownictwo w rekrutacji 2023/2024 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych mogą uwzględnić: matematykę albo chemię, albo fizykę. dowiedz się więcej

 

Budownictwo Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - przedmioty maturalne

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2023/2024 na kierunek budownictwo uwzględnia takie przedmioty jak: matematyka, fizyka, język obcy oraz język polski. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na budownictwo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Opis kierunku

Studenci budownictwa w Warszawie poznają nowoczesne metody projektowania i zarządzania procesami budowlanymi. W trakcie zajęć przyszli specjaliści szkolą się w zakresie m.in. wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych.
Absolwenci tego kierunku tworzą rozmaite konstrukcje oraz kierują procesami inwestycyjnymi. Studenci zyskują kompetencje inżynierskie oraz wiedzę z branż pokrewnych – dzięki temu mogą oni w przyszłości współdziałać ze specjalistami z zakresu m.in.: geodezji, hydrologii, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, ekologii czy architektury.
Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 13 tys. kandydatów (o 1094 więcej niż rok wcześniej).

Wśród warszawskich uczelni publicznych budownictwo znałazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Warszawskiej (ponad 1,8 tys. zgłoszeń).

 

Praca po studiach

Absolwenci budownictwa mogą szukać zatrudnienia na stanowiskach takich jak np. projektant i wykonawca inwestycji z zakresu budownictwa, specjalista ds. budownictwa w administracji samorządów terytorialnych czy pracownik placówki dystrybucji materiałów budowlanych. Studenci przygotowywani są także do samodzielnego kierowania firmą projektową lub wykonawczą oraz pełnienia funkcji menadżerskich w działalności budowlanej lub inwestycyjnej.

 

Ogólne cele kształcenia

Budownictwo pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności, które niezbędne są m.in. do projektowania i zarządzania procesami budowlanymi. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np.: planowania, wykonawstwa, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych. Studia te umożliwiają także poznanie m.in. międzynarodowych wymogów obowiązujących w działalności budowlanej oraz ekonomiczne, ekologiczne i prawne aspekty projektowania i realizowania inwestycji budowlanych.

Celem studiów na kierunku budownictwo jest przygotowanie profesjonalistów, którzy gotowi będą do podejmowania zadań związanych m.in. z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem budowlanym oraz z projektowaniem obiektów żelbetonowych, stalowych i drewnianych. Budownictwo przygotowuje absolwentów kompleksowo np. do wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego.

Absolwenci budownictwa mogą podjąć zatrudnienie np. w biurach projektowych, urzędach związanych z administracją nieruchomościami lub z nadzorem nad procesem budowlanym, a także w instytucjach naukowo-badawczych czy przy budowach wszelkiego typu obiektów budowlanych. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą wykorzystać nabyte na studiach kompetencje do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej.


 

Program studiów i przedmioty

Program kierunku budownictwo w Warszawie przewiduje liczne przedmioty poświęcone podstawowym zagadnieniom inżynierskim. W trakcie studiów uczestnicy zajęć poznawać będą najważniejsze założenia np.: architektoniczne, geologiczne czy hydrologiczne. Praktyczne zajęcia pozwolą studentom rozwinąć zdolności techniczne – nauczą się odczytywania rysunków technicznych oraz projektowania konstrukcji z różnorodnych materiałów budowlanych.

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do planowania i organizowania robót budowlanych. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu studenci tego kierunku mogą rozwijać się w zakresie nie tylko projektowania, ale również zarządzania czy prowadzenia analiz.

 

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Warszawska oferuje 270 miejsc. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PW, SGGW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 5400 zł do 8600 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek budownictwo - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Liczba miejsca na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a rekrutacja na nie odbywa się w ramach limitu miejsc. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku budownictwo w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska: 270
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 160
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: 52

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku budownictwo w Warszawie

Studenci uczelni publicznych za stacjonarną naukę nie muszą płacić – opłaty dotyczą tylko studiów niestacjonarnych w publicznych szkołach wyższych oraz studiów, znajdujących się w ofercie większości prywatnych uczelni.

 

Budownictwo studia Warszawa - ceny 2023

 • Politechnika Warszawska – 7600 zł
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – od 8400 zł
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 5400 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 5600 zł
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – od 7680 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci wyniki rekrutacji poznać mogą w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Szkoły publikują informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki oraz punktów zdobytych przez kandydatów w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – 18.07.2023
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci na studia, którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne, mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają także formę pośrednią – dokumenty można czasem przekazać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji, powinni złożyć kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Należy pamiętać o tym, że spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować dla kandydata skreśleniem go z listy osób zakwalifikowanych na dane studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Politechnika Warszawska – od 19.07.2023 do 24.07.2023
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie – do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Budownictwie?

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo wyróżniają się praktyczną wiedzą, dotyczącą między innymi projektowania obiektów i elementów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Kierunek ten cieszy się niesłabnącą popularnością, bowiem umożliwia również pozyskanie umiejętności w jasno określonych specjalizacjach, a to oznacza że osoby kończące naukę i otrzymujące dyplom stają przed wieloma możliwościami i drogami kariery zawodowej. Absolwentów Budownictwa można spotkać między innymi w: biurach projektowych, czy też wykonawstwie obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego lub komunikacyjnego. A ile zarabiają absolwenci tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Budownictwa w 2023 roku:

 • inżynier budownictwa – 6000 złotych
 • kierownik budowy – 10000 złotych
 • asystent kierownika budowy – 6000 złotych
 • projektant konstrukcji budowlanych – 8570 złotych

 

Czy warto iść na Budownictwo?

Budownictwo jest kierunkiem, który odznacza się praktycznym charakterem kształcenia, co oznacza że oferuje pozyskanie umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku. Ponadto, programy nauczania oferują specjalności, które studenci mogą realizować według zainteresowań oraz planów na przyszłość.

 

Gdzie warto studiować Budownictwo?

Kandydaci na studia w Warszawie, którzy zastanawiają się nad Budownictwem mają dość duże pole wyboru uczelni. W stolicy funkcjonuje co najmniej kilka uczelni, które oferują ten kierunek kształcenia, zarówno w formule studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Budownictwo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Politechnika Warszawska

Wśród stołecznych uczelni niepublicznych również można znaleźć kilka ofert kształcenia dotyczących omawianego kierunku. Kandydaci powinni jednak pamiętać o tym, że nauka w niepublicznych szkołach wyższych należy do odpłatnych, a koszt uzależniony jest od konkretnej placówki.

Budownictwo studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Uczelnia Techniczno- Handlowa im. H. Chodkowskiej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Budownictwo zdobywają obszerną wiedzę oraz liczne umiejętności, przede wszystkim w zakresie: projektowania i wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, analizy konstrukcji, stosowania materiałów budowlanych i nowoczesnych technologii, jak również wykorzystywania technik komputerowych stosowanych w budownictwie. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • materiały budowlane
 • mechanika konstrukcji
 • technologia i organizacja robót budowlanych
 • konstrukcje betonowe
 • inżynieria komunikacyjna

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Lądowej PW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Warszawie?

Wybraliśmy kierunek kształcenia – Budownictwo. Ale w którym mieście poznawać jego tajniki? Jakie ma kierunek Budownictwo w Warszawie opinie?

Tomek, student Budownictwa mówi:

„Budownictwo to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków. Poza tym, obowiązki zawodowe można wykonywać, tak naprawdę, w każdym miejscu na świecie. A studiowanie w Warszawie świetnie do tego przygotowuje.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Warszawa studia i stopnia

Budownictwo Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Warszawa studia stacjonarne

Budownictwo Warszawa studia niestacjonarne

Kierunki architektura i budownictwo w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej 

Studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia