Praca po studiach na kierunku logistyka w Warszawie

Komentarze (0)

Praca po studiach na kierunku logistyka w Warszawie

Komentarze (0)
Praca po studiach na kierunku logistyka w Warszawie

Praca po studiach na kierunku logistyka w Warszawie

Sprawny przepływ towarów odgrywa szczególnie ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa. Dziś rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą wiedzieli, jak dbać o to, by wszystkie procesy transportowe odbywały się na jak najwyższym poziomie. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszą się kierunki studiów w Warszawie takie jak logistyka.

Mają one charakter dwustopniowy. Wyjątkiem są jedynie jednolite studia wojskowe. Studenci – w zależności do uczelni – zdobyć mogą także różne tytuły zawodowe po zakończeniu I stopnia: licencjatów i inżynierów. Warto zadbać jednak o pełnię wykształcenia i obronić najważniejszą pracę magisterską. Poszczególne programy kształcenia mogą więc nieznacznie różnić się między sobą, ale ich człon pozostaje bardzo podobny. Studenci na co dzień spotykają się z przedmiotami takimi jak: podstawy ekonomii, procesy magazynowania w logistyce czy logistyka dystrybucji. Współcześnie studenci logistyki w Warszawie otrzymują interdyscyplinarne wykształcenie, które jest przydatne w niemal każdej z branż.

 

Wiedza i umiejętności po studiach na kierunku logistyka w Warszawie

Wiedza i umiejętności – to dwa najważniejsze filary związane z kształceniem wyższym. Otrzymanie kierunkowych kwalifikacji jest bowiem pierwszym krokiem do znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia. Jaką wiedzę zdobędą więc podczas wszystkich semestrów nauki. Studenci poznają między innymi:

 • charakter procesów logistycznych oraz współczesne kierunki rozwoju tej nauki;
 • wybrane koncepcje funkcjonowania logistyki w aspekcie ekonomicznym;
 • zakres zasad działalności logistycznych podmiotów gospodarczych;
 • metody i narzędzia pozyskiwania danych wykorzystywanych w logistyce;
 • pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej itd.

A jakie umiejętności można zdobyć podczas studiów? Przyszli logistycy uczą się, jak:

 • analizować przyczyny i przebieg procesów logistycznych;
 • proponować racjonalne rozwiązania procesów logistycznych;
 • posługiwać się normami i regułami w obszarze działalności logistycznej;
 • interpretować zjawiska i procesy logistyczne w obszarze nauk społecznych i wiele innych.

 

Miejsca pracy po studiach na kierunku logistyka w Warszawie

Uczenie w Warszawie dążą do tego, by ich studenci otrzymali jak najlepsze wykształcenie, dzięki któremu nie będą musieli obawiać się o swoje zatrudnienie w przyszłości. Gdzie zatrudnienie znajdą logistycy? Mogą pracować między innymi w magazynach, przedsiębiorstwach produkcyjnych czy hurtowniach. Dziś bowiem rozwiązania logistyczne powinny być wpisane w funkcjonowanie niemal każdej branży.

To jednak nie są wyłącznie jedyne miejsca zatrudnienia. Absolwenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o zatrudnienie w firmach spedycyjnych czy też transportowych. Część logistyków poszukuje również zatrudnienia w firmach kurierskich. Osoby, które zainteresowane są pracą związaną z przepływem towarów, mogą szukać zatrudnienia w portach morskich i lotniczych. Miejscem zatrudnienia logistyków mogą być również miejskie centrale kontroli ruchu – ich pracownicy zajmują się organizacją komunikacji miejskiej. Logistycy zatrudnienie zjadą także w firmach o różnorodnych profilach działalności, które w swoje funkcjonowanie wpisany mają nieustanny przepływ towarów.

 

Stanowiska absolwentów kierunku logistyka w Warszawie

To, jakie stanowiska obejmować będą logistycy zależy nie tylko od ich wykształcenia, lecz również od doświadczenia! Oznacza to więc, że już w trakcie studiów warto zadbać o odbycie praktyk i staży, które można będzie wpisać do CV. Warto także wybrać specjalność w pełni dostosowaną do swoich zawodowych zainteresowań. Uczelnie w Warszawie oferują bowiem specjalności takie jak:

 • logistyka przedsiębiorstw;
 • logistyka wojskowa;
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych;
 • transport i wiele innych.

To specjalności pomogą bowiem zdobyć wąskie kwalifikacje zawodowe przyczyniające się do obejmowania bardzo konkretnych stanowisk po zakończeniu kształcenia wyższego. Absolwenci warszawskich uczelni mogą pracować przykładowo jako menedżerowie logistyki, sprzedaży czy transportu. Czekają na nich także stanowiska inżynierów do spraw utrzymania ruchu czy kierowników do spraw dystrybucji i logistyki. Możliwości jest bardzo wiele!

 

Sprawdź

Studia logistyczne

Studia logistyczne w Warszawie

Studia w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU LOGISTYKA - WARSZAWA

Komentarze (0)