Logistyka - Warszawa

Logistyka - Warszawa

Logistyka - Warszawa

Studia w Warszawie

logistyka

Odkryj logistykę w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Logistyka studia Warszawa | woj. mazowieckie

Spróbujmy sobie wyobrazić ogromne przedsiębiorstwo dowolnej branży, o stabilnej pozycji na rynku, zdobywające coraz większe uznanie, prestiż społeczny oraz bogactwo, bez dobrze wykwalifikowanych specjalistów zdolnych do sprostania wyzwaniom związanym z jak najlepszym rozplanowaniem organizacji całej firmy. Taki stan rzeczy byłby niemożliwy nawet w wyobraźni, prawda?

Współczesna gospodarka nie mogłaby się rozwijać bez wykwalifikowanych logistyków, na których zapotrzebowanie nieustannie rośnie. W odpowiedzi na nie powstały studia na kierunku Logistyka. Dla miłośników stolicy naszego kraju, którzy nie wyobrażają sobie podjęcia edukacji w żadnym innym miejscu świata, istnieje możliwość powierzenia swojej nauki jednej z wielu warszawskich uczelni.

Obecnie studia logistyczne są jednym z najchętniej wybieranych kierunków. Nic w tym dziwnego, bowiem rynek pracy bardzo chętnie przyjmuje absolwentów, którzy w niedługim od ukończenia studiów czasie znajdują dobrze płatną i przyszłościową pracę w swoim zawodzie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Logistyka  stopień: (I)  (II)  (Jednolite)

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania  stopień: (I)  (II)  (Jednolite)

Wydział Inżynierii Mechanicznej  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku logistyka (wydział bezpieczeństwa, logistyki i zarządzania)

Specjalności na kierunku logistyka (wydział inżynierii mechanicznej)

UCZELNIE, GDZIE LOGISTYKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku logistyka i administrowanie w mediach

Specjalności na kierunku obronność państwa

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku management

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności na kierunku transport

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistyka  w Warszawie?

W związku z tym, że umiejętność logicznego, szeroko pojętego planowania wymaga dużych zdolności analitycznych, Logistyka jest nauką w dużej mierze opartą na matematyce. Nic więc dziwnego, że jednym z wiodących przedmiotów w procesie rekrutacji na większości warszawskich uczelni jest właśnie matematyka.

Ponadto warto dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, geografii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie – te przedmioty mogą odgrywać drugoplanową rolę. Należy pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą się zmieniać, dlatego warto być na bieżąco z ustaleniami władz wybranej przez siebie uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji +

Z harmonogramem rekrutacji powinna zapoznać się każda osoba, która chciałaby rozpocząć studia wyższe. Rejestracja kandydatów odbywa się na ogół na platformach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich już w maju, nie liczy się jednak kolejność zgłoszeń, lecz wyniki, jakie kandydaci na studia otrzymali podczas egzaminów maturalnych. Od przyszłych studentów wymaga się zatem, by odpowiednio wcześnie sprecyzowali swoje plany odnośnie do kształcenia wyższego. Oczywiście możliwa jest rejestracja na kilka kierunków studiów.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się w lipcu, zaraz po tym jak maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. To także czas składania dokumentów oraz spokojnego oczekiwania na październik. Studia na kierunku administracja w Warszawie są dość popularne, więc nie wszyscy chętni mają szansę zakwalifikować się podczas pierwszego, lipcowego etapu rekrutacji.

Jeżeli nie znalazłeś się wśród osób, które na wymarzone studia nie dostały się w pierwszym terminie, nie musisz załamywać rąk. Uczelnie w Warszawie organizują na ogół dodatkowy termin rekrutacji, który umożliwia dostanie się na studia dodatkowej puli osób.

Dokumenty rekrutacyjne +

Znalezienie się na listach osób przyjętych, zobowiązuje do dostarczenia do dziekanatu zestawu podstawowych dokumentów, wśród których znajdą się przede wszystkim:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Zorientuj się, jakie dokumenty musisz dostarczyć w pierwszej kolejności, ponieważ ich brak w systemie uczelni oznaczać będzie rezygnację ze studiów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne +

Szczegółowe informacje na temat opłat rekrutacyjnych znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Rekrutacja na studia na kierunku logistyka w Warszawie wiąże się na ogół z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej. Jej dokładna wysokość zależeć będzie od poszczególnych ośrodków akademickich, oscyluje ona na ogół w okolicach 85 i 100 zł. Dokonaj jej odpowiednio wcześnie, by mieć pewność, że twoja kandydatura zostanie rozważona w procesie rekrutacji. Możesz ją uiścić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub za pośrednictwem poczty oraz przelewu bankowego. Pamiętaj także, żeby dowód wpłaty dostarczyć do dziekanatu danej uczelni w Warszawie.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Warto odpowiednio wcześnie zorientować się, jakie wymagania rekrutacyjne obowiązują na danej uczelni, by mieć pewność, że nauka do egzaminów dojrzałości nie poszła na marne. Studia na kierunku logistyka w Warszawie są wyjątkowo wymagające i co roku liczba kandydatów jest naprawdę duża. Wśród przedmiotów, które powinny znaleźć się w kręgu twoich szczególnych zainteresowań, muszą być: matematyka, WOS, czy geografia. Szczególną uwagę powinieneś skierować na naukę dowolnie wybranego języka obcego nowożytniego. Pamiętaj, że część z nich powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Każda z uczelni wybiera swój indywidualny przelicznik punktów, jakie zostały zdobyte przez kandydatów podczas egzaminów dojrzałości. Przelicznik ten na ogół związany jest z poziomem, który wybrałeś dla zdawanych przez siebie przedmiotów. Oczywiście najwięcej punktów zdobędziesz z tych przedmiotów, które zdawałeś na maturze na poziomie rozszerzonym. Model ten obowiązuje na większości uczelni w Polsce.

Olimpiady oraz konkursy +

Musisz pamiętać, że wzięcie udziału w olimpiadzie nie zwalania cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych. Rekrutacja na większość kierunków w Polsce wiąże się jednak nie tylko z doskonałymi wynikami maturalnymi. Ciekawą alternatywą może być właśnie udział w różnego rodzaju olimpiadach oraz konkursach. To propozycja dla najbardziej ambitnych kandydatów, ponieważ ich wiedza oraz umiejętności powinny wykraczać poza mury szkoły średniej. Studia logistyczne w Warszawie to doskonała okazja, by wziąć udział w takiej olimpiadzie i znaleźć się na liście osób przyjętych poza kolejnością. Możesz wybierać spośród olimpiad takich jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Statystyczna;
 • czy Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.

KIERUNKI LOGISTYKA I TRANSPORT W WARSZAWIE

POPULARNE KIERUNKI LOGISTYKA I TRANSPORT NIESTACJONARNE W WARSZAWIE

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku Logistyka w Warszawie?

 

1. Na Początek

Zanim ostatecznie podejmiesz decyzję co do wyboru kierunku studiów w Warszawie, który chciałbyś podjąć najbardziej, warto, abyś zapoznał się ze szczegółowym programem edukacyjnym, oferowanym przez władze poszczególnych tamtejszych uczelni. Ogólny profil kształcenia oraz sylwetki absolwenta studiów na kierunku Logistyka w Warszawie będzie jednakże identyczny, bez względu na to, na jakiej uczelni przebiegnie kształcenie.

Nauka na studiach na kierunku Logistyka w Warszawie zostanie rozpoczęta od przypomnienia i ugruntowania posiadanej już wiedzy matematycznej, która będzie stanowiła fundament pod rozwój bardziej specjalistycznych umiejętności oraz zdolności do analitycznego myślenia i przetwarzania informacji.

 

2. Program studiów i przedmioty

Absolwent studiów na kierunku Logistyka w Warszawie zostanie uposażony w wiedzę z zakresu zarządzania, będącego nieodłącznym elementem nauki składającej się na całość zgłębianego kierunku. W trakcie zajęć warsztatowych nauczysz się skutecznego obejmowania pozycji lidera, a także organizacji pracy własnej oraz zespołu.

Proces przepływu informacji, surowców oraz towaru nie będzie ci dłużej obcy. W ramach poszerzania praktycznych kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia maksymalnej skuteczności podczas pracy, zapoznasz się z pracą starszych kolegów z branży w ramach wyjazdów do miejsc ich pracy.

Dzięki temu lepiej zrozumiesz dokładną specyfikę pracy oraz upewnisz się, czy jest ona dla ciebie stworzona. Ponadto zostaniesz wprowadzony w elektroniczny świat współczesnej logistyki. Poprzez dokładne zgłębienie działania specjalistycznych programów, ułatwiających przyszłą pracę, staniesz się ekspertem w praktykowanej dziedzinie.

 

3. Nabywane umiejętności

Logistyka należy do bardzo złożonych, interdyscyplinarnych kierunków studiów. W związku z tym, że spektrum zainteresowania Logistyki zawiera się w niemal wszystkich gałęziach współczesnej gospodarki, wiedza, którą będziesz musiał przyswoić na studiach, będzie proporcjonalnie rozległa.

Przedmiotami, które z pewnością napotkasz na drodze swojej przygody ze studiami na kierunku Logistyka, będą: logistyka produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, ubezpieczenia w działalności logistycznej, usługi logistyczne, a nawet informatyka w logistyce.

Dogłębne zrozumienie każdego z powyższych przedmiotów da ci gwarancję odniesienia dużego sukcesu podczas przyszłej pracy zawodowej, niezależnie od miejsca jej podejmowania oraz samej specyfiki zawodu.

 

4. Dla kogo te studia

Jak powszechnie wiadomo, nie każdy kierunek studiów będzie odpowiedni dla każdego przyszłego studenta. Podobnie jest z Logistyką w Warszawie. Jakimi cechami wobec tego powinien charakteryzować się idealny kandydat, aby mieć szansę na odniesieniu sukcesu podczas edukacji oraz w przyszłym życiu zawodowym?

Jeśli jesteś zorganizowany, umiesz zarządzać własnym czasem, a obejmowanie pozycji lidera przychodzi ci z łatwością, ponadto posiadasz zdolność analitycznego myślenia, która pozwala w logiczny sposób rozwiązywać wszystkie problemy logiczne, to studia na kierunku Logistyka mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

LOGISTYKA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Logistyka w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Logistyka w Warszawie?

Zastanawiasz się, ile czasu spędzisz na przyswajaniu wiedzy w ramach studiów na kierunku Logistyka w Warszawie? Wiele będzie zależało od tytułu, który otrzymasz jako absolwent.

Jeśli jesteś przyszłym studentem pierwszego stopnia tego kierunku, a nauka zostanie zwieńczona uzyskaniem tytułu inżyniera, na zgłębienie potrzebnych do wykonywania przyszłego zawodu kompetencji, będziesz musiał przeznaczyć trzy i pół roku.

W przypadku studiów licencjackich na kierunku Logistyka, nauka będzie trwała o pół roku krócej.

Magisterskie studia drugiego stopnia dla licencjatów będą trwały dwa lata, natomiast inżynierowie poświęcą półtora roku na uzupełnienie swojej wiedzy.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Logistyka w Warszawie?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Kierunki studiów w Warszawie, w zależności od wybranego miejsca ich podejmowania, rządzą się własnymi prawami odnośnie procesu rekrutacyjnego. Zanim ostatecznie postanowisz spróbować swojego szczęścia na Logistyce, zapoznaj się z bieżącymi ustaleniami władz wybranej uczelni.

Żeby dostać się na uczelnie w Warszawie, które oferują możliwość podjęcia studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka, należy odpowiednio wcześnie przyłożyć się do nauki wiodących dla tego kierunku przedmiotów. Dla większości uczelni są nimi: matematyka, język obcy nowożytny oraz geografia. Niektóre uczelnie biorą pod uwagę również historię oraz wiedzę o społeczeństwie.

Aplikacja na jedną z warszawskich uczelni prywatnych będzie wiązała się z koniecznością wnoszenia opłat semestralnych w ustalonych odgórnie kwotach.
 

Studia logistyczne w Warszawie można również podjąć w ramach studiów drugiego stopnia, jeśli ukończyłeś już pierwszy stopień edukacji i chciałbyś kontynuować zdobywanie specjalistycznych umiejętności. Wówczas najważniejsze dla procesu rekrutacji będą oceny uzyskane na dyplomie.

 

Proces rekrutacji

Bilet wstępu na Logistykę w Warszawie otrzymają bez trudu laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, otrzymując stuprocentowy wynik maturalny bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby zwiększyć swoje szanse na zasilenie grona studentów Logistyki w Warszawie, jest elektroniczna rejestracja kandydatów. Po wybraniu uczelni, na której chciałbyś podjąć studia, twoim zadaniem będzie wpisanie otrzymanych na maturze wyników lub ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia w odpowiednie rubryki tabeli, znajdującej się na stronie internetowej.

 

Wymagane dokumenty

Następnym i ostatnim już krokiem będzie skompletowanie niezbędnych do finalizacji procesu rekrutacyjnego dokumentów. W ich skład wchodzą kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Logistyka w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Logistyka w Warszawie?

W związku z tym, że Logistyka jest nauką, której spektrum obszaru sięga wszystkich działów współczesnej gospodarki oraz przemysłu, domyślasz się pewnie, że możliwość dokonania wyboru w kwestii przyszłego zawodu będzie równie szeroka.

Ponadto studia w Warszawie oferują dobre perspektywy w kwestii pracy. Dzięki temu nie będziesz musiał na siłę wpasowywać się w sztywne ograniczenia, a przyszłe życie zawodowe okaże się satysfakcjonujące i zapewniające życie na wysokim poziomie materialnym.

 

Obecnie żadne przedsiębiorstwo nie może rozwijać się bez pomocy dobrze wykwalifikowanego logistyka, po ukończeniu studiów na tym kierunku z łatwością znajdziesz zatrudnienie w niemal wszystkich gałęziach przemysłu.

 

 

Międzynarodowe korporacje, niezależnie od ich wielkości, będą ci wdzięczne za twoje szerokie kompetencje wyniesione ze studiów na kierunku Logistyka, którymi wykażesz się podczas pracy dla dowolnego działu firmy.


Absolwenci znajdą zatrudnienie również jako:

 • Managerowie
 • Doradcy
 • Analitycy społeczno-ekonomiczni

 

Dla najbardziej ambitnych i przedsiębiorczych otworzy się możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej, opartej na dowolnym sektorze gospodarki. Doskonałe umiejętności organizacyjne znacznie zwiększą szanse firmy na osiągnięcie światowego sukcesu.

Będziesz mógł także podjąć zatrudnienie pozornie niezwiązane z żadnym sektorem logistyki, gdyż wiedza wyniesiona ze studiów będzie bardzo szeroka, a logistyka sama w sobie jest nauką, która znajduje wspólny mianownik dla niemal wszystkich gałęzi gospodarki.

Studia logistyczne w Warszawie to gwarancja znalezienia pracy w stu procentach odpowiadającej zainteresowaniom i predyspozycjom każdego z kandydatów. Możesz mieć pewność, że jako absolwent tego kierunku okres bezrobocia przypadnie jedynie na okres między złożeniem CV a pierwszym dniem nowej pracy.

Studia na kierunku logistyka Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Niektóre uczelnie w Warszawie wyszły naprzeciw potrzebom tych studentów, którym zależy na edukacji w trybie weekendowym. W ten sposób powstała Logistyka w ramach trybu niestacjonarnego. W zależności od programu danej uczelni oraz terminarzu zjazdów, mających miejsce od piątku do niedzieli, twoja nauka na studiach stacjonarnych może wyglądać nieco inaczej, jednak ostatecznie zgłębiona wiedza i umiejętności pozostaną optymalne do dalszego rozwoju osobistego oraz podjęcia pracy w zawodzie.

dowiedz się więcej na temat kierunku logistyka studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny studia na kierunku Logistyka w Warszawie

Edukacja na wszystkich studiach niestacjonarnych, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych, wiąże się z pewnymi kosztami. Ceny poszczególnych semestrów lub lat nauki są zróżnicowane w obrębie różnych placówek edukacyjnych. Uczelnie w Warszawie również ustaliły własny kosztorys, z którym można się zapoznać za pośrednictwem strony internetowej lub kontaktu z sekretariatem oraz dziekanatem danego ośrodka akademickiego. Kandydaci powinni na bieżąco śledzić aktualności, gdyż niekiedy aplikacja na studia objęta jest promocją, którą warto wykorzystać.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku logistyka - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Logistyka w Warszawie?

Nastoletni wiek nie sprzyja podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji, które będą miały swoje konsekwencje w przyszłym życiu. Tak właśnie jest w przypadku wyboru idealnego kierunku studiów. W tym trudnym procesie decyzyjnym mogą pomóc opinie starszych kolegów.

 

Mikołaj, student drugiego roku Logistyki w Warszawie, mówi:

„Umiejętność logicznego planowania i orientacja w wielu dziedzinach współczesnej gospodarki to podstawa do osiągnięcia sukcesu na studiach na kierunku Logistyka. Ja nie żałuję swojego wyboru i mogę polecić go innym.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Komentarze (0)