Logistyka - Warszawa

Logistyka - Warszawa

Logistyka - Warszawa

Studia w Warszawie

logistyka

Odkryj logistykę w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Logistyka studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Logistyka w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2021/2022, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne studia oferują również Akademia Sztuki Wojennej oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na SGGW, AszWoj, WAT oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4000 zł do 6000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku logistyka zdobędą wszechstronną wiedzę z zakres ekonomii, nauk społecznych, nauk prawnych i administracyjnych, finansów i rachunkowości, marketingu i zarządzania. Ponadto nauczą się analizować i oceniać problemy logistyczne, zarządzać procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw oraz projektować procesy logistyczne.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, centrach logistycznych, jednostkach zaopatrzenia i zbytu, hurtowniach, magazynach, firmach spedycyjnych oraz w branży IT.

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Logistyka +

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Inżynierii Mechanicznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Logistyka i administrowanie w mediach stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka i administrowanie w mediach

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Management stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku management

Pokaż więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Obronność państwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku obronność państwa

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji +

Filia w Bełchatowie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistyka  w Warszawie?

W związku z tym, że umiejętność logicznego, szeroko pojętego planowania wymaga dużych zdolności analitycznych, Logistyka jest nauką w dużej mierze opartą na matematyce. Nic więc dziwnego, że jednym z wiodących przedmiotów w procesie rekrutacji na większości warszawskich uczelni jest właśnie matematyka.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku logistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

 

Ponadto warto dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, geografii, historii oraz wiedzy o społeczeństwie – te przedmioty mogą odgrywać drugoplanową rolę. Należy pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą się zmieniać, dlatego warto być na bieżąco z ustaleniami władz wybranej przez siebie uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka w Warszawie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

LOGISTYKA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

LOGISTYKA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Logistyka w Warszawie?

W zależności od wybranej uczelni kształcenia na kierunku logistyka w Warszawie wygląda inaczej. Studenci mają szansę przygotować się teoretycznie i praktycznie do pracy na specjalistycznych stanowiskach związanych z logistyką. W trakcie realizowanych zajęć dowiesz się, że logistyka to narzędzie do minimalizacji kosztów, maksymalizacji obsługi klienta, a także osiągania przewagi konkurencyjnej.

Zdobywane kompetencje i wszechstronna wiedza będą niezwykle cenne w trakcie pracy w firmach, które mogą reprezentować niemal każdą branżę. Będziesz miał/a szanse poznać ogólnoświatowe trendy, które wpływają na sterowanie globalnymi przepływami towarów, osób i informacji przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii IT. Dowiesz się, jak działa współczesny transport i magazynowanie. W przyszłości możesz obejmować takie stanowiska jak menedżer ds. planowania produkcji, dystrybucji, eksportu, logistyk w firmach handlowych, dystrybucyjnych i transportowo-spedycyjnych.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku logistyka w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają trzy lata lub trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym lub online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci logistyki zdobywają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, odnoszących się również do zarządzania jakością. Zgłębiają również podstawy prawne w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, a także wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych związanych z tą działalnością oraz o ich relacjach w skali krajowej i międzynarodowej.

W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę z zakresu matematyki, która obejmuje wybrane zagadnienia z algebry, analizy matematycznej, probabilistyki, statystyki i badań operacyjnych, które są istotne w przypadku rozwiązywania problemów decyzyjnych i optymalizacyjnych oraz analizy i opisu systemów i procesów logistycznych. Studenci mają wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów logistycznych, a także o systemach informatycznych stosowanych do wspomagania realizacji procesów logistycznych.

 

Umiejętności

Studenci rozumieją i w prawidłowy sposób interpretują zjawiska prawne i ekonomiczne, które mają wpływ na zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Zdobywaną wiedzę teoretyczną wykorzystują do analizowania procesów i zjawisk gospodarczych w zakresie ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu, towaroznawstwa, informatyki, logistyki i transportu. Analizują i prognozują procesy i zjawiska gospodarcze, ekonomiczne i techniczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk technicznych i nauk o zarządzaniu.

Nauczysz się pozyskiwać, analizować, uogólniać i oceniać podstawowe informacje logistyczne z różnych źródeł. Rozwiniesz umiejętności analityczne, a także będziesz w stanie ocenić wykonalności indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć inżynierskich w tym planowania zasobów logistycznych, wstępnej analizy finansowej i analizy ryzyka logistycznego.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci logistyki w Warszawie rozumieją konieczność nieustannego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych. Zdają sobie sprawę z nadrzędnego dobra publicznego i zasad etyki w działalności zawodowej. Mają również świadomość konsekwencji sowiej działalności, a liczą się przy tym z jej wpływem na kształtowanie postaw i zachowań ludzi oraz rozwój społeczny.

Będziesz odpowiadał/a za pracę własną i wyrazisz gotowość podporządkowywania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Nauczysz się pracować w zespole i indywidualnie. W umiejętny sposób będziesz przekazywał/a informacje i opinie odnoszące się do osiągnięć nauk technicznych i innych aspektów działalności inżyniera.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia układane są w indywidualny sposób przez pracowników poszczególnych uczelni w Warszawie. Dobór poszczególnych zajęć uzależniony jest w takim razie od placówki akademickiej i specjalności. Studenci mają okazję zapoznać się ze sposobami zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi, a także zgłębiają zasady ich działalności.

Będziesz miał/a okazję nabyć wszechstronne wykształcenie związane z logistyką i zarządzaniem łańcuchami dostaw. Nauczysz się przewidywać skutki procesów logistycznych oraz myśleć kreatywnie. Nabędziesz potrzebne umiejętności do projektowania i wdrażania łańcuchów dostaw w zgodzie z zasadami rynku i normami etycznymi, prawnymi i innymi, które obowiązują na rynku usług logistycznych.

 

W programie studiów na kierunku Logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Jeśli chcesz studiować logistykę w Warszawie, musisz mieć odpowiednie predyspozycje. Kandydaci powinni wykazywać się zorganizowaniem i myśleniem przestrzennym. Studia logistyczne są idealne dla osób, które lubią planować i chcą zajmować się szeroko pojętą koordynacją różnych procesów gospodarczych.

W zakresie Twoich zainteresowań powinny znajdować się przedmioty ścisłe. Kandydaci powinni mieć usposobienie kierownicze, a także powinni być rozwinięci pod względem komunikatywności. Jest to kierunek dla osób sumiennych i uporządkowanych, które lubią zajmować się czymś od początku do końca.

Ile trwają studia na kierunku Logistyka w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Logistyka w Warszawie?

Studia na kierunku Logistyka w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Zastanawiasz się, ile czasu spędzisz na przyswajaniu wiedzy w ramach studiów na kierunku Logistyka w Warszawie? Wiele będzie zależało od tytułu, który otrzymasz jako absolwent.

Jeśli jesteś przyszłym studentem pierwszego stopnia tego kierunku, a nauka zostanie zwieńczona uzyskaniem tytułu inżyniera, na zgłębienie potrzebnych do wykonywania przyszłego zawodu kompetencji, będziesz musiał przeznaczyć trzy i pół roku.

W przypadku studiów licencjackich na kierunku Logistyka, nauka będzie trwała o pół roku krócej.

Magisterskie studia drugiego stopnia dla licencjatów będą trwały dwa lata, natomiast inżynierowie poświęcą półtora roku na uzupełnienie swojej wiedzy.

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Warszawie?

 

Logistyka studia w Warszawie - uczelnie:

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Logistyka w Warszawie?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie logistyki muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty ścisłe i językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Logistyka w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Logistyka w Warszawie?

Absolwenci logistyki mogą poszczycić się umiejętnościami teoretycznymi i praktycznymi odnoszącymi się do planowania logistycznego, a także wiedzą z zakresu logistyki, zarządzania transportem i spedycją, którą wykorzystają podczas rozwiązywania problemów w tym zakresie. Potrafią zarządzać ryzykiem logistycznym w przedsiębiorstwach, a także rozumieją techniki zarządzania procesami logistycznymi oraz wykorzystują je w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Możesz pracować na takich stanowiskach jak menedżer ds. planowania produkcji, dystrybucji, eksportu, logistyk w firmach handlowych, dystrybucyjnych i transportowo-spedycyjnych. Absolwenci zatrudniani są w firmach i sklepach internetowych, firmach transportowych, firmach spedycyjnych, firmach komunikacyjnych, w jednostkach projektowych i doradczych, które zajmują się logistyką.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Logistyka:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i logistyczne
 • jednostki projektowe i doradcze
 • przedsiębiorstwa, które zajmują się działalnością wytwórczą i usługową
 • dział logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych
 • przedsiębiorstwa logistyczne
 • jednostki projektowe i doradcze, które zajmują się logistyką
 • firmy spedycyjno-transportowe

 

Stanowisko pracy, które możesz objąć po ukończeniu kształcenia, związane jest często z realizowaną specjalizacją oraz zdobywanymi kwalifikacjami.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Logistyka:

 • koordynator łańcucha dostaw
 • konsultant ds. logistyki
 • konsultant ds. zarządzania łańcuchem dostaw
 • logistyk
 • pracownik wydziału transportu jednostek samorządu terytorialnego
 • specjalista ds. planowania i organizacji transportu
 • pracownik organizacji i instytucji międzynarodowych
 • specjalista w dziale organizacji pracy w centrum dystrybucyjnym lub logistycznym
 • specjalista ds. operacji magazynowych

Studia na kierunku logistyka Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Niektóre uczelnie w Warszawie wyszły naprzeciw potrzebom tych studentów, którym zależy na edukacji w trybie weekendowym. W ten sposób powstała Logistyka w ramach trybu niestacjonarnego. W zależności od programu danej uczelni oraz terminarzu zjazdów, mających miejsce od piątku do niedzieli, twoja nauka na studiach stacjonarnych może wyglądać nieco inaczej, jednak ostatecznie zgłębiona wiedza i umiejętności pozostaną optymalne do dalszego rozwoju osobistego oraz podjęcia pracy w zawodzie.

dowiedz się więcej na temat kierunku logistyka studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny studia na kierunku Logistyka w Warszawie

Edukacja na wszystkich studiach niestacjonarnych, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych, wiąże się z pewnymi kosztami. Ceny poszczególnych semestrów lub lat nauki są zróżnicowane w obrębie różnych placówek edukacyjnych. Uczelnie w Warszawie również ustaliły własny kosztorys, z którym można się zapoznać za pośrednictwem strony internetowej lub kontaktu z sekretariatem oraz dziekanatem danego ośrodka akademickiego. Kandydaci powinni na bieżąco śledzić aktualności, gdyż niekiedy aplikacja na studia objęta jest promocją, którą warto wykorzystać.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku logistyka - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Logistyka w Warszawie?

Nastoletni wiek nie sprzyja podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji, które będą miały swoje konsekwencje w przyszłym życiu. Tak właśnie jest w przypadku wyboru idealnego kierunku studiów. W tym trudnym procesie decyzyjnym mogą pomóc opinie starszych kolegów.

 

Mikołaj, student drugiego roku Logistyki w Warszawie, mówi:

„Umiejętność logicznego planowania i orientacja w wielu dziedzinach współczesnej gospodarki to podstawa do osiągnięcia sukcesu na studiach na kierunku Logistyka. Ja nie żałuję swojego wyboru i mogę polecić go innym.”

Kierunki logistyka i transport w Warszawie

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Warszawie

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Komentarze (0)