Logistyka studia w Warszawie

Komentarze (0)

Logistyka studia w Warszawie

Komentarze (0)
Logistyka studia w Warszawie

Spróbujmy sobie wyobrazić ogromne przedsiębiorstwo dowolnej branży, o stabilnej pozycji na rynku, zdobywające coraz większe uznanie, prestiż społeczny oraz bogactwo, bez dobrze wykwalifikowanych specjalistów zdolnych do sprostania wyzwaniom związanym z jak najlepszym rozplanowaniem organizacji całej firmy. Taki stan rzeczy byłby niemożliwy nawet w wyobraźni, prawda?

Współczesna gospodarka nie mogłaby się rozwijać bez wykwalifikowanych logistyków, na których zapotrzebowanie nieustannie rośnie. W odpowiedzi na nie powstały studia na kierunku Logistyka. Dla kandydatów, którzy nie wyobrażają sobie podjęcia edukacji w żadnym innym miejscu świata, istnieje możliwość powierzenia swojej nauki jednej z wielu warszawskich uczelni.

Obecnie studia logistyczne są jednym z najchętniej wybieranych kierunków. Nic w tym dziwnego, bowiem rynek pracy bardzo chętnie przyjmuje absolwentów, którzy w niedługim od ukończenia studiów czasie znajdują dobrze płatną i przyszłościową pracę w swoim zawodzie.

 

1. Na Początek

Zanim ostatecznie podejmiesz decyzję co do wyboru kierunku studiów w Warszawie, który chciałbyś podjąć najbardziej, warto, abyś zapoznał się ze szczegółowym programem edukacyjnym, oferowanym przez władze poszczególnych tamtejszych uczelni. Ogólny profil kształcenia oraz sylwetki absolwenta studiów na kierunku Logistyka w Warszawie będzie jednakże identyczny, bez względu na to, na jakiej uczelni przebiegnie kształcenie.

Nauka na studiach na kierunku Logistyka w Warszawie zostanie rozpoczęta od przypomnienia i ugruntowania posiadanej już wiedzy matematycznej, która będzie stanowiła fundament pod rozwój bardziej specjalistycznych umiejętności oraz zdolności do analitycznego myślenia i przetwarzania informacji.

 

2. Program studiów i przedmioty

Absolwent studiów na kierunku Logistyka w Warszawie zostanie uposażony w wiedzę z zakresu zarządzania, będącego nieodłącznym elementem nauki składającej się na całość zgłębianego kierunku. W trakcie zajęć warsztatowych nauczysz się skutecznego obejmowania pozycji lidera, a także organizacji pracy własnej oraz zespołu.

Proces przepływu informacji, surowców oraz towaru nie będzie ci dłużej obcy. W ramach poszerzania praktycznych kompetencji, niezbędnych do osiągnięcia maksymalnej skuteczności podczas pracy, zapoznasz się z pracą starszych kolegów z branży w ramach wyjazdów do miejsc ich pracy.

Dzięki temu lepiej zrozumiesz dokładną specyfikę pracy oraz upewnisz się, czy jest ona dla ciebie stworzona. Ponadto zostaniesz wprowadzony w elektroniczny świat współczesnej logistyki. Poprzez dokładne zgłębienie działania specjalistycznych programów, ułatwiających przyszłą pracę, staniesz się ekspertem w praktykowanej dziedzinie.

 

3. Nabywane umiejętności

Logistyka należy do bardzo złożonych, interdyscyplinarnych kierunków studiów. W związku z tym, że spektrum zainteresowania Logistyki zawiera się w niemal wszystkich gałęziach współczesnej gospodarki, wiedza, którą będziesz musiał przyswoić na studiach, będzie proporcjonalnie rozległa.

Przedmiotami, które z pewnością napotkasz na drodze swojej przygody ze studiami na kierunku Logistyka, będą: logistyka produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji, normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, ubezpieczenia w działalności logistycznej, usługi logistyczne, a nawet informatyka w logistyce.

Dogłębne zrozumienie każdego z powyższych przedmiotów umożliwi ci odniesienie sukcesu podczas przyszłej pracy zawodowej, niezależnie od miejsca jej podejmowania oraz samej specyfiki zawodu.

 

4. Dla kogo te studia

Jak powszechnie wiadomo, nie każdy kierunek studiów będzie odpowiedni dla każdego przyszłego studenta. Podobnie jest z Logistyką w Warszawie. Jakimi cechami wobec tego powinien charakteryzować się idealny kandydat, aby mieć szansę na odniesieniu sukcesu podczas edukacji oraz w przyszłym życiu zawodowym?

Jeśli jesteś zorganizowany, umiesz zarządzać własnym czasem, a obejmowanie pozycji lidera przychodzi ci z łatwością, ponadto posiadasz zdolność analitycznego myślenia, która pozwala w logiczny sposób rozwiązywać wszystkie problemy logiczne, to studia na kierunku Logistyka mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

 

Warto wiedzieć przed rekrutacją

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Kierunki studiów w Warszawie, w zależności od wybranego miejsca ich podejmowania, rządzą się własnymi prawami odnośnie procesu rekrutacyjnego. Zanim ostatecznie postanowisz spróbować swojego szczęścia na Logistyce, zapoznaj się z bieżącymi ustaleniami władz wybranej uczelni.

Żeby dostać się na uczelnie w Warszawie, które oferują możliwość podjęcia studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka, należy odpowiednio wcześnie przyłożyć się do nauki wiodących dla tego kierunku przedmiotów. Dla większości uczelni są nimi: matematyka, język obcy nowożytny oraz geografia. Niektóre uczelnie biorą pod uwagę również historię oraz wiedzę o społeczeństwie (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

Aplikacja na jedną z warszawskich uczelni prywatnych będzie wiązała się z koniecznością wnoszenia opłat semestralnych w ustalonych odgórnie kwotach.
 

Studia logistyczne w Warszawie można również podjąć w ramach studiów drugiego stopnia, jeśli ukończyłeś już pierwszy stopień edukacji i chciałbyś kontynuować zdobywanie specjalistycznych umiejętności. Wówczas najważniejsze dla procesu rekrutacji będą oceny uzyskane na dyplomie.

 

Proces rekrutacji

Bilet wstępu na Logistykę w Warszawie otrzymają bez trudu laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, otrzymując stuprocentowy wynik maturalny bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby zwiększyć swoje szanse na zasilenie grona studentów Logistyki w Warszawie, jest elektroniczna rejestracja kandydatów. Po wybraniu uczelni, na której chciałbyś podjąć studia, twoim zadaniem będzie wpisanie otrzymanych na maturze wyników lub ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia w odpowiednie rubryki tabeli, znajdującej się na stronie internetowej.

 

Wymagane dokumenty

Następnym i ostatnim już krokiem będzie skompletowanie niezbędnych do finalizacji procesu rekrutacyjnego dokumentów. W ich skład wchodzą kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny.

 

 

Praca po studiach logistycznych

W związku z tym, że Logistyka jest nauką, której spektrum obszaru sięga wszystkich działów współczesnej gospodarki oraz przemysłu, domyślasz się pewnie, że możliwość dokonania wyboru w kwestii przyszłego zawodu będzie równie szeroka.

Ponadto studia w Warszawie oferują dobre perspektywy w kwestii pracy. Dzięki temu nie będziesz musiał na siłę wpasowywać się w sztywne ograniczenia, a przyszłe życie zawodowe okaże się satysfakcjonujące.

 

Obecnie żadne przedsiębiorstwo nie może rozwijać się bez pomocy dobrze wykwalifikowanego logistyka, po ukończeniu studiów na tym kierunku z łatwością znajdziesz zatrudnienie w niemal wszystkich gałęziach przemysłu.

 

Międzynarodowe korporacje, niezależnie od ich wielkości, będą ci wdzięczne za twoje szerokie kompetencje wyniesione ze studiów na kierunku Logistyka, którymi wykażesz się podczas pracy dla dowolnego działu firmy.


Absolwenci znajdą zatrudnienie również jako:

  • Managerowie
  • Doradcy
  • Analitycy społeczno-ekonomiczni

 

Dla najbardziej ambitnych i przedsiębiorczych otworzy się możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej, opartej na dowolnym sektorze gospodarki. Doskonałe umiejętności organizacyjne znacznie zwiększą szanse firmy na osiągnięcie światowego sukcesu.

Będziesz mógł także podjąć zatrudnienie pozornie niezwiązane z żadnym sektorem logistyki, gdyż wiedza wyniesiona ze studiów będzie bardzo szeroka, a logistyka sama w sobie jest nauką, która znajduje wspólny mianownik dla niemal wszystkich gałęzi gospodarki.

Studia logistyczne w Warszawie to gwarancja znalezienia pracy w stu procentach odpowiadającej zainteresowaniom i predyspozycjom każdego z kandydatów. Możesz mieć pewność, że jako absolwent tego kierunku okres bezrobocia przypadnie jedynie na okres między złożeniem CV a pierwszym dniem nowej pracy.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Kierunki studiów w Warszawie, w zależności od wybranego miejsca ich podejmowania, rządzą się własnymi prawami odnośnie procesu rekrutacyjnego. Zanim ostatecznie postanowisz spróbować swojego szczęścia na Logistyce, zapoznaj się z bieżącymi ustaleniami władz wybranej uczelni.

Żeby dostać się na uczelnie w Warszawie, które oferują możliwość podjęcia studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka, należy odpowiednio wcześnie przyłożyć się do nauki wiodących dla tego kierunku przedmiotów. Dla większości uczelni są nimi: matematyka, język obcy nowożytny oraz geografia. Niektóre uczelnie biorą pod uwagę również historię oraz wiedzę o społeczeństwie (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni).

Aplikacja na jedną z warszawskich uczelni prywatnych będzie wiązała się z koniecznością wnoszenia opłat semestralnych w ustalonych odgórnie kwotach.
 

Studia logistyczne w Warszawie można również podjąć w ramach studiów drugiego stopnia, jeśli ukończyłeś już pierwszy stopień edukacji i chciałbyś kontynuować zdobywanie specjalistycznych umiejętności. Wówczas najważniejsze dla procesu rekrutacji będą oceny uzyskane na dyplomie.

 

Proces rekrutacji

Bilet wstępu na Logistykę w Warszawie otrzymają bez trudu laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, otrzymując stuprocentowy wynik maturalny bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby zwiększyć swoje szanse na zasilenie grona studentów Logistyki w Warszawie, jest elektroniczna rejestracja kandydatów. Po wybraniu uczelni, na której chciałbyś podjąć studia, twoim zadaniem będzie wpisanie otrzymanych na maturze wyników lub ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia w odpowiednie rubryki tabeli, znajdującej się na stronie internetowej.

 

Wymagane dokumenty

Następnym i ostatnim już krokiem będzie skompletowanie niezbędnych do finalizacji procesu rekrutacyjnego dokumentów. W ich skład wchodzą kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny.

WSZYSTKO O KIERUNKU LOGISTYKA - WARSZAWA

Komentarze (0)