Ekonomia studia w Bydgoszczy
Ekonomia - Bydgoszcz

1. Dla kogo ten kierunek

Zastanów się, czy wyobrażasz sobie funkcjonowanie bez obrotu pieniędzmi? Żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym, które nieustannie obraca różnego rodzaju dobrami i usługami. Zarabiamy, wydajemy, lecz także sprzedajemy – koło finansowe nieustannie się toczy.

Dziś już nikt nie jest w stanie tego zatrzymać, możemy jedynie dbać o to, by obrót był optymalny. Trzeba się temu nieustannie przyglądać, analizować, szacować zyski i straty, by uniknąć kryzysu gospodarczego. We współczesnym świecie wciąż zatem potrzebni są specjaliści, którzy czujnie będą się przyglądać wszystkim ruchom związanych z obrotem dobrami.

Takich specjalistów kształcą wyłącznie studia na kierunku ekonomia. Nie jest to jednak profil nauki przeznaczony dla każdego absolwenta szkoły średniej. Kandydaci, którzy poważnie myślą o nauce na studiach ekonomicznych, powinna cechować wzmożona uważność i predyspozycje do analitycznego myślenia. Ekonomista w swojej pracy posługuje się przede wszystkim narzędziami, które podsuwa królowa nauk – matematyka.

 

2. Gdzie studiować

Studia ekonomiczne cieszą się ogromną popularnością i przez to znajdują się w ofercie każdego miasta akademickiego. Uczelnie w Bydgoszczy również przygotowały dla swoich studentów propozycję tego atrakcyjnego profilu kształcenia. Swoją intelektualną przygodę z ekonomią możesz rozpocząć na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej lub na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Naczelną ideą każdego z tych ośrodków jest kształcenie jak najlepszych profesjonalistów, propozycje nauczania mogą się jednak nieznacznie od siebie różnić.

 

3. Praca po studiach

Współcześnie to pieniądz rządzi światem. Niesie to ze sobą wiele możliwości, lecz także bardzo dużo zagrożeń. Możemy ich uniknąć, ale tylko wtedy, jeżeli do obrotu dobrami i usługami będziemy podchodzić w sposób zrównoważony i racjonalny. Studia w Bydgoszczy na kierunku ekonomia przygotowują do pracy specjalistów, którzy dzięki swojej wiedzy i zaangażowaniu będą mogli czuwać nad komfortem naszego konsumpcyjnego stylu życia.

Podstawowe miejsca pracy ekonomistów to różnego rodzaju biura analiz finansowych, biura inwestycyjne, urzędy, sektor bankowy oraz instytucje finansowe, zarówno te prywatne, jak i publiczne. Absolwenci tego kierunku mogą pracować na stanowiskach doradców, analityków, czy po prostu ekspertów do spraw ekonomii. Ich stanowiska pracy mają szczególny związek z obsługą finansową klientów indywidualnych oraz instytucji.

 

4. Program studiów

Studia na kierunku ekonomia mają wpisane w program nauczania wiele skomplikowanych treści. Studenci uczestniczyć będą w wielu ćwiczeniach i wykładach, których podstawą będą zagadnienia związane z królową nauk, czyli matematyką. To ona może spędzać sen z powiek każdego studenta. Jej perfekcyjne opanowanie jest jednak obligatoryjne, by zrozumieć skomplikowane treści nauczania kierunkowego. Każdy przyszły ekonomista będzie się szczegółowo zapoznawać z:

 • makro- i mikroekonomią;
 • matematyką w ekonomii;
 • rachunkowością;
 • ekonometrią;
 • czy statystyką opisową.

 

To oczywiście jedynie przykłady przedmiotów ścisłych, których w siatce programowej znajduje się dużo więcej. By wiedza ekonomistów była jak najbardziej rozległa, potrzebny jest także blok przedmiotów związanych z prawem i zarządzaniem, są to bowiem zagadnienia niezbędne podczas wykonywania przyszłych aktywności zawodowych. Absolwenci tego kierunku muszą mieć świadomość, jakie konsekwencje prawne może nieść wykonywanie konkretnych ruchów finansowych. Uczelnie w Bydgoszczy zawarły w swoich propozycjach kształcenia ekonomicznego przedmioty takie jak:

 • prawo podatkowe;
 • prawo pracy;
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze;
 • czy funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce publicznej.

 

Jak widzisz – studia ekonomiczne są prawdziwym intelektualnym wyzwaniem, które w przyszłości może jednak zaowocować dobrą i stabilną pracą. Pasjonaci ekonomii przez cały czas trwania kształcenia rozwijają wszystkie niezbędne umiejętności związane z analizą finansową. To studia, które wyposażają w przede wszystkim praktyczne zdolności, podparte rzetelną i rozbudowaną wiedzą.

 

 

Warto wiedzieć przed rekrutacją

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak ekonomia powinny być wybierane z dużą rozwagą. Oczywiście to nęcąca propozycja dla tych, którym zależy na stabilnej i dobrze płatnej pracy, trzeba jednak mierzyć siły na zamiary, nie są to bowiem studia, na których odnajdzie się każdy absolwent szkoły średniej. Osoby, wybierające ekonomię na profil swojego kształcenia, powinny cechować:

 • zamiłowanie do nauk ścisłych;
 • logiczność i analityczność myślenia;
 • skrupulatność;
 • umiejętność pracy pod presją.

 

Jeżeli dostrzegasz u siebie te cechy, możesz śmiało pomyśleć o studiowaniu ekonomii. Uczelnie w Bydgoszczy przyjmują jedynie najlepszych kandydatów, więc swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości rozpocznij już dziś. Przedmiot, który ułatwi ci znalezienie się na listach osób przyjętych, to oczywiście matematyka. Ona stanowi na ogół podstawę kwalifikacji, więc musisz ją zdawać na poziomie rozszerzonym. Oprócz niej w swoich planach uwzględnij dobre przygotowanie z WOS-u oraz dowolnie wybranego języka obcego nowożytniego. Pamiętaj, że studia ekonomiczne to nie tylko nauka zagadnień ścisłych, lecz także prawnych i społecznych.

Osoby, które lubią poszerzać swoją wiedzę, powinny pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Jej laureaci i finaliści mają zagwarantowane miejsca na listach osób przyjętych, więc nagroda jest naprawdę cenna. Marzenie o kształceniu na studiach ekonomicznych może się ziścić dzięki olimpiadom takim jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Statystyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej itd.

 

Miej na uwadze także terminowe uiszczenie niezbędnych opłat rekrutacyjnych, ponieważ dzięki zaksięgowanym przelewom, twoja kandydatura będzie rozpatrzona. Gdy już znajdziesz się na liście osób przyjętych, pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów, wśród których znajdą się zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne.

 

 

Praca po studiach 

Studia ekonomiczne w Bydgoszczy wybierane są przez te osoby, którym zależy przede wszystkim na zdobyciu perspektywicznego wykształcenia. Współczesnym światem rządzi pieniądz, a sektor bankowy nieustannie się rozwija. Wciąż zatem potrzebni są specjaliści, którzy w sposób kompleksowy będą obserwować i analizować przepływ dóbr i usług.

Każde przedsiębiorstwo, któremu zależy na zbilansowanym rozwoju, powinno korzystać z usług ekonomisty. To on będzie mógł świadomie poprowadzić finansami danej instytucji oraz przewidywać zyski i straty związane z konkretnymi decyzjami finansowymi. Oznacza to w praktyce, że studia w Bydgoszczy przygotowują przyszłych absolwentów do pracy w każdym sektorze, który związany jest z przepływem finansowym. Oczywiście lista miejsc pracy dla ekonomistów jest długa. Mogą ubiegać się oni o zatrudnienie w:

 • sektorze bankowym;
 • biurach analiz finansowych;
 • biurach z zakresu doradztwa podatkowego i ekonomicznego;
 • firmy ubezpieczeniowe;
 • instytucje zajmujące się funduszami inwestycyjnymi;
 • biura maklerskie itd.

 

Ekonomiści przygotowani są do świadczenia kompleksowych usług finansowych. Mogą także występować w roli ekspertów, którzy zajmują się komentowaniem aktualnych zmian zachodzących w sektorze gospodarczym. Zakres obowiązków absolwentów ekonomii jest naprawdę bardzo duży, więc jest szansa, że znajdą oni pracę odpowiadającą ich zainteresowaniom oraz przede wszystkim wykształceniu.

WSZYSTKO O KIERUNKU EKONOMIA - BYDGOSZCZ

Komentarze (0)