Kierunki studiów Bydgoszcz

Kierunki studiów Bydgoszcz

Kierunki studiów Bydgoszcz

Kierunki studiów

w Bydgoszczy 2023

Odkryj kierunki na bydgoskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunki studiów w Bydgoszczy 2023

Największa liczba studentów w Bydgoszczy kształci się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Do tutejszych publicznych uczelni wyższych należą także Politechnika Bydgoska, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego oraz kształcące w kierunkach medycznych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera.

 

Jakie są kierunki studiów w Bydgoszczy w 2023/2024

Kandydaci na studia w Bydgoszczy w roku akademickim 2023/2024 mają do wyboru ponad 130 kierunków studiów w 4 publicznych uczelniach oraz kilku prywatnych szkołach wyższych.
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Bydgoszczy to uczelnia, która może pochwalić się największą liczbą kandydatów na jedno miejsce wśród wszystkich bydgoskich szkół wyższych. Popularne kierunki wśród przyszłych studentów są farmacja, kosmetologia oraz dietetyka.
Największa tutejsza uczelnia – UKW – cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem absolwentów szkół ponadpodstawowych chcących podjąć studia na psychologii, filologii angielskiej, lingwistyce stosowanej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej a także bezpieczeństwie narodowym oraz turystyce i rekreacji.
Inżynieria odnawialnych źródeł energii, budownictwo, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, energetyka, inżynieria środowiska i transport to z kolei kierunki chętnie wybierane przez kandydatów na Politechnika Bydgoska.
 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Bydgoszczy - rekrutacja 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów w Bydgoszczy na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kierunek lekarski CM (3818), psychologia UKW (900), fizjoterapia CM (583), filologia angielska UKW (ok. 400), prawo UKW (ok. 400), kryminologia UKW (ok. 400), pielęgniarstwo CM (348), farmacja CM (341).

Na kolejnych miejscach znalazły się: kosmetologia, analityka medyczna oraz dietetyka.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Bydgoszczy:

 • kierunek lekarski: 3818 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Psychologia: 900 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • fizjoterapia: 583 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Filologia angielska: około 400 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Prawo: około 400 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • Kryminologia: około 400 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • pielęgniarstwo: 348 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • farmacja: 341 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • kosmetologia: 244 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • analityka medyczna: 234 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dietetyka: 221 kandydatów (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Kierunki studiów - Bydgoszcz: znaleziono 154

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Nadchodzące wydarzenia

Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agrotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka chemiczna i spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne
Audiofonologia I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i obronność I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cultures and religions of the world I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cyberdemokracja i studia nad rozwojem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Economics I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edytorstwo I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne
English studies I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Filologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finansowo - prawny II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej I stopnia stacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geodezja i gospodarka nieruchomościami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne

Grupa kierunków na uczelniach

Uczelnie w Bydgoszczy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 94 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Politechnika Bydgoska

Kierunki studiów: 38 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Akademia Kujawsko-Pomorska

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 59 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 107 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunki studiów: 61 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 24 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Kierunki studiów w Bydgoszczy - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)