Kierunek lekarski studia w Poznaniu

Komentarze (0)

Kierunek lekarski studia w Poznaniu

Komentarze (0)
Kierunek lekarski studia w Poznaniu

Jak wyglądają studia na Kierunku Lekarskim w Poznaniu

Czy spotkałeś w życiu osobę, która zapytana o najbardziej prestiżowe i poważane społecznie kierunki studiów, pominęłaby w swoich wyliczeniach medycynę? Nie bez powodu. Od zarania dziejów absolwenci studiów medycznych cieszyli się ogromnym szacunkiem i zaufaniem, bowiem dzięki ich pracy każdy potrzebujący może liczyć na pomoc, a to co najważniejsze, czyli ludzkie życie, nie jest zagrożone.

Z zawodem lekarza wiąże się prestiż, zaufanie społeczne, odpowiedzialność oraz wysokie dogodności finansowe, przekładające się na możliwość życia na wysokim standardzie, niedostępnym dla zwykłego, szarego człowieka.

Dlatego studia te nie należą do najłatwiejszych, a ilość wiedzy, którą należy pozyskać jest, mówiąc łagodnie, bardzo duża. Efekty jej zdobycia dzieli się na dwie grupy: ogólne i szczegółowe.

1. Czego nauczysz się na studiach

W tej pierwszej znajdują się umiejętności i kompetencje społeczne związane, na przykład, ze znajomością budowy i funkcji organizmu, rozpoznawaniem stanów zagrażających życiu i utrzymywaniu poprawnych relacji z pacjentem. Druga grupa to olbrzymia układanka; od znajomości konsekwencji zaburzeń regulacji hormonalnej, przez zakażenia układu nerwowego, po umiejętność przeprowadzenia biopsji cienkoigłowej.

Jednym słowem, by stać się lekarzem nie można pominąć choćby jednej, nawet najmniejszej części tej dydaktycznej układanki. Kierunek Lekarski w Poznaniu to możliwość odkrywania medycznych pasji, z nauką udzielania pomocy i ratowania ludzkiego życia.

Studenci uczą się stawiać wstępne diagnozy, badać i leczyć. Po odbyciu stażu mają okazję wyboru jednej z wielu specjalizacji m. in. chirurgii, pediatrii, ortopedii, neurologii czy psychiatrii.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim w Poznaniu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Kierunek Lekarski w Poznaniu skierowany jest do osób odpowiedzialnych, łatwo nawiązujących kontakty i, co równie istotne, współczujących. Kształcenie prowadzone jest na jednolitych studiach magisterskich, trwających dłużej, niż w przypadku innych kierunków studiów.

Adepci sztuki lekarskiej muszą posiadać cały szereg wrodzonych predyspozycji i talentu do zgłębiania wiedzy w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto, w zależności od wybranej w trakcie studiów specjalności, powinni cechować się dużą sprawnością manualną, bez której przeprowadzanie skomplikowanych operacji nie byłoby możliwe.

Jesteś ponadprzeciętnie empatyczny i zdolny do zrozumienia nawet najtrudniejszych sytuacji losowych, w których mogą znaleźć się ludzie? Posiadasz ogromny talent do nauki przedmiotów przyrodniczych, a zwłaszcza biologii i chemii? Uważasz, że jesteś w stanie podejść do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów i osiągnąć bardzo dobry wynik?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość z powyższych pytań i jesteś zdecydowany, że zawód lekarza to coś, co chciałbyś robić w przyszłości, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na studia medyczne w Poznaniu!

Kierunki studiów w Poznaniu cechują się różnym programem, co jest oczywiste w perspektywie faktu, że jest ich bardzo dużo i każdy z nich ma inny cel w postaci wykształcenia przyszłych pracowników o konkretnych umiejętnościach.

Kierunek Lekarski w Poznaniu to jeden z najtrudniejszych odłamów współczesnej nauki. Każdy ze studentów stanie przed zadaniem przyswojenia szczegółowych zagadnień ze wszystkich obszarów medycyny, toksykologii, psychologii oraz innych pokrewnych dziedzin.

Początek przygody z medycyną jest dla wielu studentów szokiem – nie mają oni bowiem chwili, aby oswoić się z powagą zgłębianego kierunku, zaczynają od razu przyswajać ogromne ilości skomplikowanych treści.

 

4. Program studiów i przedmioty

W toku nauki na Kierunku Lekarskim w Poznaniu poznasz podstawy toksykologii, go zgłębienia której niezbędna okaże się posiadana już wiedza chemiczna, którą przyswoiłeś w poprzednich etapach swojej nauki.

Zapoznasz się z ludzką fizjologią i anatomią, ćwicząc wybrane zagadnienia na modelach symulujących ludzkie ciało i procesy biochemiczne, mające miejsce w każdym organizmie ludzkim. Pod okiem najwybitniejszych fachowców nauczysz się diagnozować stany chorobowe swoich przyszłych pacjentów.

Nie bez znaczenia pozostanie zgłębienie psychiki i emocjonalności ludzkiej – człowiek w sytuacji chorobowej może zachowywać się irracjonalnie, a rolą lekarza jest zapanowanie nawet nad najtrudniejszymi sytuacjami tego typu.

Wymagania na Kierunek Lekarski w Poznaniu to wysoko ustawiona poprzeczka, także dlatego, że w toku nauki studenci muszą zmierzyć się z długą listą przedmiotów. A znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak:

 • Anatomia
 • Chemia
 • Pierwsza pomoc
 • Biofizyka
 • Histologia
 • Promocja zdrowia
 • Wprowadzenie do medycyny
 • Dermatologia
 • Patomorfologia
 • Pediatria

 

Jak wynika z powyższej treści, studia na Kierunku Lekarskim w Poznaniu to nie lada wyzwanie, któremu sprostają wyłącznie najlepsi.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Poznaniu

Zanim aplikujesz na studia w Poznaniu na kierunku Medycyna, powinieneś zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, przed którą być może wkrótce staniesz. Statystyki niepokojąco alarmują, że progi punktowe, od których kandydaci dostają się na te studia, są bardzo wysokie. Mało kto, otrzymując mniej niż 90% z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, ma szansę na zostanie przyszłym lekarzem.

Dlatego szczególnie istotne jest rozpoczęcie nauki dostatecznie wcześnie, aby mieć szansę na odniesienie dużego sukcesu podczas egzaminu maturalnego. Uczelnia w Poznaniu, na której można podjąć studia medyczne, są dosyć restrykcyjne jeśli chodzi o przyjęcia kandydatów (nic w tym dziwnego, przyznasz przecież, że do pełnienia roli lekarza nie nadaje się każdy), w związku z czym w przypadku osiągnięcia słabych wyników, warto rozejrzeć się za innym kierunkiem lub poprawić maturę w przyszłym roku.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Biletem wstępu do zasilenia grona studentów wybranej uczelni medycznej w Poznaniu będzie otrzymanie tytułu laureata bądź finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z biologii lub chemii. Wówczas ponadprzeciętnie uzdolniony szczęśliwiec otrzyma stuprocentowy wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Kierunek Lekarski w Poznaniu można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, co zapewni przyszłym absolwentom ciągłość i regularność przyswajanej wiedzy, oraz wieczorowych. Wówczas studenci rozpoczynają naukę najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Kiedy poznasz już swoje wyniki maturalne i uznasz, że są adekwatne, aby dostać się na upragniony kierunek studiów, zmierzysz się z innymi w konkursie świadectw maturalnych. Najlepsi odnajdą swoje nazwisko na liście przyjętych wkrótce po zakończeniu wszystkich procedur rekrutacyjnych.

Ostatnim etapem, do którego przechodzą nieliczni, jest kompletowanie dokumentów potrzebnych, aby nie zostać skreślonym z listy studentów. W ich skład wchodzą: świadectwo maturalne, kilka zdjęć o wymiarach 35X45mm do legitymacji oraz formularz aplikacyjny do pobrania ze strony internetowej uczelni.

 

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Poznaniu?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na Kierunku Lekarskim w Poznaniu? Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszystkich placówkach medycznych, w których nieoceniona jest pomoc lekarza, niezależnie od jego specjalizacji.

Jako absolwent Kierunku Lekarskiego zatrudnisz się także w publicznych i prywatnych przychodniach, a jeśli posiadasz zacięcie do biznesu i chęć do uniezależnienia się, będziesz mógł założyć własny gabinet lekarski, świadcząc usługi uzależnione od kierunku twojego szczegółowego wykształcenia.

Ponadto otworzy się przed tobą niepowtarzalna możliwość znalezienia pracy w:

 • klinikach,
 • szpitalach,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • gabinetach lekarskich,
 • hospicjach,
 • stacjach pogotowia ratunkowego 
 • placówkach naukowo-badawczych,

 

w których wykażesz się swoim analitycznym umysłem i umiejętnością rozwiązywania skomplikowanych problemów logicznych, ściśle związanych z przemysłem lekarskim oraz farmaceutycznym.

Możliwości zawodowe, pojawiające się wraz z uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów medycznych w Poznaniu, będą wprost proporcjonalnie szerokie do trudności wiedzy przyswojonej podczas całego procesu edukacji.

WSZYSTKO O KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKI - POZNAŃ

Komentarze (0)