Kierunek Lekarski - Poznań

Kierunek Lekarski - Poznań

Kierunek Lekarski - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunek Lekarski studia Poznań | woj. wielkopolskie

Czy spotkałeś w życiu osobę, która zapytana o najbardziej prestiżowe i poważane społecznie kierunki studiów, pominęłaby w swoich wyliczeniach medycynę? Nie bez powodu. Od zarania dziejów absolwenci studiów medycznych cieszyli się ogromnym szacunkiem i zaufaniem, bowiem dzięki ich pracy każdy potrzebujący może liczyć na pomoc, a to co najważniejsze, czyli ludzkie życie, nie jest zagrożone.

Z zawodem lekarza wiąże się prestiż, zaufanie społeczne, odpowiedzialność oraz wysokie dogodności finansowe, przekładające się na możliwość życia na wysokim standardzie, niedostępnym dla zwykłego, szarego człowieka.

Dlatego studia te nie należą do najłatwiejszych, a ilość wiedzy, którą należy pozyskać jest, mówiąc łagodnie, bardzo duża. Efekty jej zdobycia dzieli się na dwie grupy: ogólne i szczegółowe.

 

Czego nauczysz się na studiach

W tej pierwszej znajdują się umiejętności i kompetencje społeczne związane, na przykład, ze znajomością budowy i funkcji organizmu, rozpoznawaniem stanów zagrażających życiu i utrzymywaniu poprawnych relacji z pacjentem. Druga grupa to olbrzymia układanka; od znajomości konsekwencji zaburzeń regulacji hormonalnej, przez zakażenia układu nerwowego, po umiejętność przeprowadzenia biopsji cienkoigłowej.

Jednym słowem, by stać się lekarzem nie można pominąć choćby jednej, nawet najmniejszej części tej dydaktycznej układanki. Kierunek Lekarski w Poznaniu to możliwość odkrywania medycznych pasji, z nauką udzielania pomocy i ratowania ludzkiego życia.

Studenci uczą się stawiać wstępne diagnozy, badać i leczyć. Po odbyciu stażu mają okazję wyboru jednej z wielu specjalizacji m. in. chirurgii, pediatrii, ortopedii, neurologii czy psychiatrii. 

 

Dla kogo te studia

Kierunek Lekarski w Poznaniu skierowany jest do osób odpowiedzialnych, łatwo nawiązujących kontakty i, co równie istotne, współczujących. Kształcenie prowadzone jest na jednolitych studiach magisterskich, trwających dłużej, niż w przypadku innych kierunków studiów.

Adepci sztuki lekarskiej muszą posiadać cały szereg wrodzonych predyspozycji i talentu do zgłębiania wiedzy w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto, w zależności od wybranej w trakcie studiów specjalności, powinni cechować się dużą sprawnością manualną, bez której przeprowadzanie skomplikowanych operacji nie byłoby możliwe.

Jesteś ponadprzeciętnie empatyczny i zdolny do zrozumienia nawet najtrudniejszych sytuacji losowych, w których mogą znaleźć się ludzie? Posiadasz ogromny talent do nauki przedmiotów przyrodniczych, a zwłaszcza biologii i chemii? Uważasz, że jesteś w stanie podejść do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z tych przedmiotów i osiągnąć niemal stuprocentowy wynik?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość z powyższych pytań i jesteś zdecydowany, że zawód lekarza to coś, co chciałbyś robić w przyszłości, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na studia medyczne na wybranej uczelni w Poznaniu!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Poznaniu?

Jak wygląda rekrutacja na Kierunek Lekarski w Poznaniu? Przepustką na studia jest konkurs świadectw, w którym należy zabłysnąć, na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów, w tym obowiązkowo z biologii oraz do wyboru z chemii lub z fizyki. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni, czy wydziału.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji +

Udział osób w rekrutacji, które wybierają studia na kierunku lekarskim, bardzo rzadko jest przypadkowy. Na ogół mają one wszystko dopracowane do ostatniego szczegółu. Dlatego też warto zadbać także o znajomość wszystkich niezbędnych terminów, które związane są z czasem rejestracji, uiszczaniem opłat rekrutacyjnych, czy czasem składania podstawowych dokumentów do dziekanatu. Wszystkie te najważniejsze daty znajdują się właśnie w harmonogramie rekrutacyjnym i to z nim warto zapoznać się w pierwszej kolejności. Każda uczelnia ustala go indywidualnie, więc informacje na temat harmonogramu rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich.

Maturzyści na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja. Nie ma znaczenia jednak kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów z egzaminów maturalnych. Studia lekarskie w Poznaniu zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych. To także czas składania dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Trzeba mieć świadomość, że nie każdy absolwent szkoły średniej ma szansę znaleźć się na listach osób przyjętych w przypadku tak renomowanego kierunku. Uczelnie jednak starają się wykształcić jak największą liczbę zdolnych i ambitnych osób, więc na te kierunki, na które nie zostały wypełnione limity miejsc, otwierane są kolejne etapy rekrutacji. Odbywają się one na ogół na przełomie sierpnia oraz września. Wtedy część kandydatów dostanie swoje kolejne szanse na studia.

Jak wyglądają studia na Kierunku Lekarskim w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu cechują się różnym programem, co jest oczywiste w perspektywie faktu, że jest ich bardzo dużo i każdy z nich ma inny cel w postaci wykształcenia przyszłych pracowników o konkretnych umiejętnościach.

Kierunek Lekarski w Poznaniu to jeden z najtrudniejszych odłamów współczesnej nauki. Każdy ze studentów stanie przed koniecznością przyswojenia szczegółowych zagadnień ze wszystkich obszarów medycyny, toksykologii, psychologii oraz innych pokrewnych dziedzin.

Początek przygody z medycyną jest dla wielu studentów szokiem – nie mają oni bowiem chwili, aby oswoić się z powagą zgłębianego kierunku, zaczynają od razu przyswajać ogromne ilości skomplikowanych treści.

 

Program studiów i przedmioty

W toku nauki na Kierunku Lekarskim w Poznaniu poznasz podstawy toksykologii, go zgłębienia której niezbędna okaże się posiadana już wiedza chemiczna, którą przyswoiłeś w poprzednich etapach swojej nauki.

Zapoznasz się z ludzką fizjologią i anatomią, ćwicząc wybrane zagadnienia na modelach symulujących ludzkie ciało i procesy biochemiczne, mające miejsce w każdym organizmie ludzkim. Pod okiem najwybitniejszych fachowców nauczysz się diagnozować stany chorobowe swoich przyszłych pacjentów.

Nie bez znaczenia pozostanie zgłębienie psychiki i emocjonalności ludzkiej – człowiek w sytuacji chorobowej może zachowywać się irracjonalnie, a rolą lekarza jest zapanowanie nawet nad najtrudniejszymi sytuacjami tego typu.

Wymagania na Kierunek Lekarski w Poznaniu to wysoko ustawiona poprzeczka, także dlatego, że w toku nauki studenci muszą zmierzyć się z długą listą przedmiotów. A znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak:

 • biochemia z elementami diagnostyki,
 • histologia,
 • diagnostyka laboratoryjna,
 • komunikacja medyczna,
 • psychologia lekarska,
 • mikrobiologia,
 • patomorfologia,
 • medycyna ratunkowa.

Jak wynika z powyższej treści, studia na Kierunku Lekarskim w Poznaniu to nie lada wyzwanie, któremu sprostają wyłącznie najlepsi.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKI POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

kierunek lekarski studia Poznań

 

Ile trwają studia na Kierunku Lekarskim w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu dzielą się na studia jednolite magisterskie oraz dwuetapowe, podczas których drugi etap można pominąć, skracając tym samym czas poświęcony na edukację. Studia medyczne w Poznaniu należą nie tylko do wąskiego grona studiów jednolitych, ale także trwają dłużej, niż wszystkie inne kierunki.

Nic w tym dziwnego, wykształcenie kompetentnej kadry medycznej, zdolnej do sprostania wyzwaniom współczesnej medycyny, wymaga czasu i odpowiedniego nakładu pracy. W związku z tym na ukończenie studiów na Kierunku Lekarskim w Poznaniu należy poświęcić sześć lat swojego życia, niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na podjęcie studiów stacjonarnych czy niestacjonarnych.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na Kierunek Lekarski w Poznaniu

Zanim aplikujesz na studia w Poznaniu na kierunku Medycyna, powinieneś zdać sobie sprawę z powagi sytuacji, przed którą być może wkrótce staniesz. Statystyki niepokojąco alarmują, że progi punktowe, od których kandydaci dostają się na te studia, są bardzo wysokie. Mało kto, otrzymując mniej niż 90% z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, ma szansę na zostanie przyszłym lekarzem.

Dlatego szczególnie istotne jest rozpoczęcie nauki dostatecznie wcześnie, aby mieć szansę na odniesienie dużego sukcesu podczas egzaminu maturalnego. Uczelnie w Poznaniu, na których można podjąć studia medyczne, są dosyć restrykcyjne jeśli chodzi o przyjęcia kandydatów (nic w tym dziwnego, przyznasz przecież, że do pełnienia roli lekarza nie nadaje się każdy), w związku z czym w przypadku osiągnięcia słabych wyników, warto rozejrzeć się za innym kierunkiem lub poprawić maturę w przyszłym roku.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Biletem wstępu do zasilenia grona studentów wybranej uczelni medycznej w Poznaniu będzie otrzymanie tytułu laureata bądź finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z biologii lub chemii. Wówczas ponadprzeciętnie uzdolniony szczęśliwiec otrzyma stuprocentowy wynik z egzaminu maturalnego, bez konieczności podchodzenia do niego.

Kierunek Lekarski w Poznaniu można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, co zapewni przyszłym abiturientom ciągłość i regularność przyswajanej wiedzy, oraz niestacjonarnych – stawiających przed koniecznością uczestniczenia w cotygodniowych zjazdach i zdobywania w krótkim czasie bardzo obszernej wiedzy, jednak umożliwiających pogodzenie obowiązków zawodowych ze zdobywaniem wyższego wykształcenia kierunkowego.

Kiedy poznasz już swoje wyniki maturalne i uznasz, że są adekwatne, aby dostać się na upragniony kierunek studiów, staniesz przed koniecznością zmierzenia się z innymi w konkursie świadectw maturalnych. Najlepsi odnajdą swoje nazwisko na liście przyjętych wkrótce po zakończeniu wszystkich procedur rekrutacyjnych.

Ostatnim etapem, do którego przechodzą nieliczni, jest kompletowanie dokumentów potrzebnych, aby nie zostać skreślonym z listy studentów. W ich skład wchodzą: świadectwo maturalne, kilka zdjęć o wymiarach 35X45mm do legitymacji oraz formularz aplikacyjny do pobrania ze strony internetowej wybranego wydziału.

zasady rekrutacji na studia

 

kierunek lekarski studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Poznaniu?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na Kierunku Lekarskim w Poznaniu? Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszystkich placówkach medycznych, w których nieoceniona jest pomoc lekarza, niezależnie od jego specjalizacji.

Jako absolwent Kierunku Lekarskiego zatrudnisz się także w publicznych i prywatnych przychodniach, a jeśli posiadasz zacięcie do biznesu i chęć do uniezależnienia się, będziesz mógł założyć własny gabinet lekarski, świadcząc usługi uzależnione od kierunku twojego szczegółowego wykształcenia.

Ponadto otworzy się przed tobą niepowtarzalna możliwość znalezienia pracy w:

 • klinikach,
 • szpitalach,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • gabinetach lekarskich,
 • hospicjach,
 • stacjach pogotowia ratunkowego 
 • placówkach naukowo-badawczych,

w których wykażesz się swoim analitycznym umysłem i umiejętnością rozwiązywania skomplikowanych problemów logicznych, ściśle związanych z przemysłem lekarskim oraz farmaceutycznym.

Możliwości zawodowe, pojawiające się wraz z uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów medycznych w Poznaniu, będą wprost proporcjonalnie szerokie do trudności wiedzy przyswojonej podczas całego procesu edukacji.

 

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Poznaniu?

Dokąd udać się na studia? To, sprawiające wrażenie łatwego, pytanie nierzadko sprawia kandydatom niemałe problemy. By rozwiać wszelakie wątpliwości, warto zapytać: Jakie ma Kierunek Lekarskie w Poznaniu opinie?

Agata, studentka Kierunku Lekarskiego mówi:

„Każdy lekarz musi być najlepszy. W tym zawodzie nie powinno być miejsca na przeciętność ani jakiekolwiek pomyłki. Dlatego, żeby być najlepszym lekarzem, trzeba uczyć się od najlepszych. A żeby uczyć się od najlepszych, trzeba studiować kierunek lekarski w Poznaniu. To niezwykle proste.”

KIERUNKI MEDYCZNE W POZNANIU

Rozwiń

 

 

Komentarze (0)