Mechanika i budowa maszyn studia w Poznaniu

Komentarze (0)

Mechanika i budowa maszyn studia w Poznaniu

Komentarze (0)
Mechanika i budowa maszyn studia w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

Żyjemy w czasach, w których praca za pomocą fizycznej siły człowieka jest powoli wypierana przez najnowocześniejsze urządzenia i maszyny. Nikt obecnie nie wyobraża sobie dobrze prosperującej fabryki, czy dowolnego budynku działalności przemysłowej bez odpowiedniego zaplecza w postaci maszyn.

Niemal każde gospodarstwo domowe przeciętnego Kowalskiego wyposażone jest w przynajmniej kilka sprzętów elektronicznych, znacząco ułatwiających codzienne życie. Doba komputerów wymusza na społeczeństwie podążanie za obowiązującymi trendami, a co za tym idzie, implikuje zapotrzebowanie na fachowców zdolnych do konserwacji, produkcji oraz programowania maszyn.

Śmiało można powiedzieć, że maszyny są wszędzie i choć tego nie odczuwamy, mają niemały wpływ na nasze życie codzienne. Nieustający postęp techniczny sprawia, że specjalistów w tym zakresie nie może zabraknąć, stąd duża popularność kierunku kształcenia jakim jest Mechanika i budowa maszyn. 

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu zakłada poznanie zasad konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z pomocą najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie. Jeśli brzmi to niejasno, to warto podkreślić, że dzięki umiejętnościom absolwentów tego kierunku rozwija się branża motoryzacyjna, lotnicza, a nawet spożywcza.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu daje studentom możliwość zaznajomienia się z budową, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, projektowaniem i wykonywaniem obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych, analizowaniem elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn, a także sposobami ochrony środowiska przyrodniczego w rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Jak to wszystko pojąć? Kształcenie pierwszego i drugiego stopnia powinno wystarczyć.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia i jednolite (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Studia inżynierskie na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu z pewnością nie są dla każdego. Złożoność zagadnień bazujących na założeniach najwybitniejszych matematyków, fizyków oraz informatyków przyprawia o ból głowy znaczną część społeczeństwa.

Dlatego jeśli chciałbyś podjąć studia w Poznaniu na kierunku Mechanika i budowa maszyn na uczelni w Poznaniu, powinieneś mieć naturalną zdolność do szybkiego i efektywnego przyswajania skomplikowanych zagadnień z niemal wszystkich nauk ścisłych oraz chemii.

Dlatego jeśli jesteś ambitny, ponadprzeciętnie uzdolniony technicznie, nie boisz się przyswajania szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, a przede wszystkim chciałbyś zdobyć w przyszłości dobrze płatny zawód, który dodatkowo zapewni ci społeczny prestiż i uznanie, to studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu z pewnością okażą się strzałem w dziesiątkę!

Uczelnia w Poznaniu, która postanowiła wzbogacić repertuar oferowanych kierunków o Mechanikę i budowę maszyn, stawia na wykształcenie wykwalifikowanego grona przyszłych pracowników, zdolnych do odpowiedzenia na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Dlatego studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu nie będą należały do najłatwiejszych. Nauka będzie tym bardziej skomplikowana ze względu na interdyscyplinarność opisywanego kierunku. Każdy ze studentów poza złożoną wiedzą ogólną, będzie musiał przyswoić rozszerzone zagadnienia z zakresu wybranej przez siebie wiedzy szczegółowej.

 

4. Program studiów i przedmioty

Podstawą pod rozwój bardziej specjalistycznych zagadnień będzie przyswojenie gruntownych założeń z dziedziny matematyki oraz fizyki – dlatego swoją przygodę z Mechaniką i budową maszyn w Poznaniu rozpoczniesz do przypomnienia i rozszerzenia posiadanej już wiedzy z tych dwóch dziedzin.

Na dalszych etapach swojej edukacji poznasz szczegółowe zasady programowania w kilku wybranych, najczęściej używanych językach, dzięki czemu będziesz w stanie stworzyć użyteczne programy i aplikacje na urządzenia przenośne, co będzie dobrym fundamentem pod zgłębienie istoty programowania poszczególnych maszyn i urządzeń elektronicznych.

W trakcie praktycznych zajęć warsztatowych będziesz miał okazję poobserwować starszych kolegów, będących absolwentami Mechaniki i budowy maszyn, na ich stanowiskach pracy, co pozwoli ci zorientować się w specyfice pracy i zrozumieć potrzeby współczesnego rynku.

Nie bez znaczenia pozostanie zgłębienie podstaw materiałoznawstwa, a co za tym idzie, także i złożonej wiedzy chemicznej. Każdy z przyszłych absolwentów powinien być jak najbardziej świadomym pracownikiem, zdolnym do zastosowania materiałów adekwatnych do aktualnych potrzeb.

Wiedza, którą zdobędziesz będzie obejmowała ogromne spektrum z obszaru różnych specjalności i dziedzin współczesnej nauki. Pomimo trudów, jakich niewątpliwie doświadczysz jako student Mechaniki i budowy maszyn w Poznaniu, warto być zaangażowanym w cały proces edukacyjny, aby stać się najlepszym pracownikiem współczesnego rynku pracy.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

Zanim aplikujesz na jakiekolwiek kierunki studiów w Poznaniu, warto, abyś zasięgnął informacji na temat ustaleń rekrutacyjnych, obowiązujących daną uczelnię. Jako że Mechanika i budowa maszyn są studiami inżynierskimi, podstawowymi przedmiotami, z których wyniki będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym, są matematyka, fizyka oraz informatyka.

Wymienione powyżej przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym – procentowy wynik będzie wówczas mnożony o większą wartość niż wynik uzyskany na maturze podstawowej.

 

Proces rekrutacji

Nieustannie rosnąca popularność tego kierunku sprawia, że kandydataci zwiększają starania podczas nauki, aby osiągnięte wyniki maturalne były jak najwyższe. Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni na poważnie podejść do zdobywania pozytywnych ocen na dyplomie – to właśnie one będą decydujące w perspektywie przyjęcia na studia.

Jeśli jesteś laureatem bądź finalistą konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, prawdopodobnie otrzymasz stuprocentowy wynik z matury na poziomie rozszerzonym, a to w znacznym stopniu ułatwi ci dostanie się na wymarzony kierunek studiów.

Kiedy wiesz już, że Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu to coś, co chcesz studiować, a ponadto udało ci się wybrać uczelnię oferującą możliwość podjęcia tych studiów, pozostanie ci już tylko zarejestrowanie swojego profilu kandydata poprzez znajdujący się na stronie internetowej uczelni formularz.

Aby nie zostać skreślonym z listy studentów, należy dostarczyć fotografię o wymiarach 35X45mm, która znajdzie się na legitymacji studenckiej, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu? Taką, o której marzy wielu – dobrze płatną, prestiżową i odpowiadającą na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, gdzie nie tylko zajmą się tworzeniem projektów samych maszyn, aby były jak najlepiej przystosowane pod względem budowy fizycznej do pełnionej funkcji, ale również programowaniem ich poprawnego działania.

Ponadto każdy z absolewntów Mechaniki i budowy maszyn będzie mógł szukać zatrudnienia w: jednostkach projektowych, jednostkach konstrukcyjnych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, zakładach lotniczych, jednostkach naukowo- badawczych, jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.

WSZYSTKO O KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - POZNAŃ

Komentarze (0)