Mechanika i budowa maszyn - Poznań

Mechanika i budowa maszyn - Poznań

Mechanika i budowa maszyn - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

mechanika i budowa maszyn 

Odkryj mechanika i budowa maszyn w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Mechanika i budowa maszyn studia Poznań | woj. wielkopolskie

Żyjemy w czasach, w których praca za pomocą fizycznej siły człowieka jest powoli wypierana przez najnowocześniejsze urządzenia i maszyny. Nikt obecnie nie wyobraża sobie dobrze prosperującej fabryki, czy dowolnego budynku działalności przemysłowej bez odpowiedniego zaplecza w postaci maszyn.

Niemal każde gospodarstwo domowe przeciętnego Kowalskiego wyposażone jest w przynajmniej kilka sprzętów elektronicznych, znacząco ułatwiających codzienne życie. Doba komputerów wymusza na społeczeństwie podążanie za obowiązującymi trendami, a co za tym idzie, implikuje zapotrzebowanie na fachowców zdolnych do konserwacji, produkcji oraz programowania maszyn.

Śmiało można powiedzieć, że maszyny są wszędzie i choć tego nie odczuwamy, mają niemały wpływ na nasze życie codzienne. Nieustający postęp techniczny sprawia, że specjalistów w tym zakresie nie może zabraknąć, stąd duża popularność kierunku kształcenia jakim jest Mechanika i budowa maszyn. 

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu zakłada poznanie zasad konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z pomocą najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie. Jeśli brzmi to niejasno, to warto podkreślić, że dzięki umiejętnościom absolwentów tego kierunku rozwija się branża motoryzacyjna, lotnicza, a nawet spożywcza.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu daje studentom możliwość zaznajomienia się z budową, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, projektowaniem i wykonywaniem obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych, analizowaniem elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn, a także sposobami ochrony środowiska przyrodniczego w rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Jak to wszystko pojąć? Kształcenie pierwszego i drugiego stopnia powinno wystarczyć.

 

Dla kogo te studia

Studia inżynierskie na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu z pewnością nie są dla każdego. Złożoność zagadnień bazujących na założeniach najwybitniejszych matematyków, fizyków oraz informatyków przyprawia o ból głowy znaczną część społeczeństwa.

Dlatego jeśli chciałbyś podjąć studia w Poznaniu na kierunku Mechanika i budowa maszyn na dowolnie wybranej uczelni w Poznaniu, powinieneś mieć naturalną zdolność do szybkiego i efektywnego przyswajania skomplikowanych zagadnień z niemal wszystkich nauk ścisłych oraz chemii.

Dlatego jeśli jesteś ambitny, ponadprzeciętnie uzdolniony technicznie, nie boisz się przyswajania szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, a przede wszystkim chciałbyś zdobyć w przyszłości dobrze płatny zawód, który dodatkowo zapewni ci społeczny prestiż i uznanie, to studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu z pewnością okażą się strzałem w dziesiątkę!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu? Proces kwalifikacyjny na studia oparty jest na konkursie świadectw. Nie będzie niespodzianką informacja, że najważniejszym w nim przedmiotem jest „królowa nauk”, czyli matematyka. Żaden ze studentów nie ominie również skomplikowanych zagadnień fizycznych oraz z dziedziny współczesnej informatyki i chemii.

Warto zawsze sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni, czy wydziału. Wymagania na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

  • mechanika techniczna,
  • wytrzymałość materiałów i konstrukcji,
  • termodynamika techniczna,
  • oprzyrządowanie technologiczne,
  • automatyka,
  • mechanika analityczna.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu, które postanowiły wzbogacić repertuar oferowanych kierunków o Mechanikę i budowę maszyn, stawiają na wykształcenie wykwalifikowanego grona przyszłych pracowników, zdolnych do odpowiedzenia na potrzeby współczesnego rynku pracy.

Dlatego studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu nie będą należały do najłatwiejszych. Nauka będzie tym bardziej skomplikowana ze względu na interdyscyplinarność opisywanego kierunku. Każdy ze studentów poza złożoną wiedzą ogólną, będzie musiał przyswoić rozszerzone zagadnienia z zakresu wybranej przez siebie wiedzy szczegółowej.

 

Program studiów i przedmioty

Podstawą pod rozwój bardziej specjalistycznych zagadnień będzie przyswojenie gruntownych założeń z dziedziny matematyki oraz fizyki – dlatego swoją przygodę z Mechaniką i budową maszyn w Poznaniu rozpoczniesz do przypomnienia i rozszerzenia posiadanej już wiedzy z tych dwóch dziedzin.

Na dalszych etapach swojej edukacji poznasz szczegółowe zasady programowania w kilku wybranych, najczęściej używanych językach, dzięki czemu będziesz w stanie stworzyć użyteczne programy i aplikacje na urządzenia przenośne, co będzie dobrym fundamentem pod zgłębienie istoty programowania poszczególnych maszyn i urządzeń elektronicznych.

W trakcie praktycznych zajęć warsztatowych będziesz miał okazję poobserwować starszych kolegów, będących absolwentami Mechaniki i budowy maszyn, na ich stanowiskach pracy, co pozwoli ci zorientować się w specyfice pracy i zrozumieć potrzeby współczesnego rynku.

Nie bez znaczenia pozostanie zgłębienie podstaw materiałoznawstwa, a co za tym idzie, także i złożonej wiedzy chemicznej. Każdy z przyszłych absolwentów powinien być jak najbardziej świadomym pracownikiem, zdolnym do zastosowania materiałów adekwatnych do aktualnych potrzeb.

Wiedza, którą zdobędziesz będzie obejmowała ogromne spektrum z obszaru różnych specjalności i dziedzin współczesnej nauki. Pomimo trudów, jakich niewątpliwie doświadczysz jako student Mechaniki i budowy maszyn w Poznaniu, warto być zaangażowanym w cały proces edukacyjny, aby stać się najlepszym pracownikiem współczesnego rynku pracy.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

MECHANIKA I BUODWA MASZYN POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

 

mechanika i budowa maszyn studia Poznań

 

Ile trwają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

Studia inżynierskie w Poznaniu na kierunku Mechanika i budowa maszyn należą do prestiżowego kanonu nauk inżynierskich i technicznych, co oznacza, że pierwszy stopień studiów zawsze zostaje zwieńczony uzyskaniem przez absolwentów tytułu inżyniera.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, studia inżynierskie, niezależnie od wybranej uczelni oferującej pożądany kierunek, będą trwały siedem semestrów, a więc trzy i pół roku.

Dla najambitniejszych, chcących poszerzyć zdobytą z pierwszego etapu studiów wiedzę, otworzy się możliwość podjęcia magisterskich, trwających półtora roku, studiów drugiego stopnia. Zagospodarowanie tego dodatkowego czasu pozwoli na wzbogacenie kompetencji i stanie się lepszym pracownikiem.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

Zanim aplikujesz na jakiekolwiek kierunki studiów w Poznaniu, warto, abyś zasięgnął informacji na temat ustaleń rekrutacyjnych, obowiązujących dany wydział. Jako że Mechanika i budowa maszyn są studiami inżynierskimi, podstawowymi przedmiotami, z których wyniki będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym, są matematyka, fizyka oraz informatyka.

Wymienione powyżej przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym – procentowy wynik będzie wówczas mnożony o większą wartość niż wynik uzyskany na maturze podstawowej.

 

Proces rekrutacji

Nieustannie rosnąca popularność tego kierunku wymusza na kandydatach zwiększenie starań podczas nauki, aby osiągnięte wyniki maturalne były jak najwyższe. Kandydaci na studia drugiego stopnia powinni na poważnie podejść do zdobywania pozytywnych ocen na dyplomie – to właśnie one będą decydujące w perspektywie przyjęcia na studia.

Jeśli jesteś laureatem bądź finalistą konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, prawdopodobnie otrzymasz stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do niej, a to w znacznym stopniu ułatwi ci dostanie się na wymarzony kierunek studiów.

Kiedy wiesz już, że Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu to coś, co chcesz studiować, a ponadto udało ci się wybrać uczelnię oferującą możliwość podjęcia tych studiów, pozostanie ci już tylko zarejestrowanie swojego profilu kandydata poprzez znajdujący się na stronie internetowej wybranego wydziału formularz.

Aby nie zostać skreślonym z listy studentów, należy dostarczyć do dziekanatu fotografię o wymiarach 35X45mm, która znajdzie się na legitymacji studenckiej, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

 

mechanika i budowa maszyn studia Poznań

 

Jaka praca po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu? Taką, o której marzy wielu – dobrze płatną, prestiżową i odpowiadającą na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, gdzie nie tylko zajmą się tworzeniem projektów samych maszyn, aby były jak najlepiej przystosowane pod względem budowy fizycznej do pełnionej funkcji, ale również programowaniem ich poprawnego działania.

Ponadto każdy z abiturientów Mechaniki i budowy maszyn będzie mógł szukać zatrudnienia w: jednostkach projektowych, jednostkach konstrukcyjnych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, zakładach lotniczych, jednostkach naukowo- badawczych, jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu?

Gdzie studiować? Gdzie zdobywać wiedzę i umiejętności? Czy w ogóle istotne jest miejsce, w którym pobieramy kształcenia? Na te i podobne pytania warto znaleźć odpowiedzi, dlatego należy zapytać: Jakie ma kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu opinie?

 

Hubert, student drugiego stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Przyjechałem na studia do Poznania z Płocka, więc pokonałem niemała odległość, aby się uczyć. Przyjechałem do Poznania, bo wiem, że tutaj zdobędę dobre wykształcenie, a także liczę na to, że w tym mieście będę mógł realizować swoje plany zawodowe.”

KIERUNKI INŻYNIERSKIE - TECHNICZNE W POZNANIU

energetyka
Rozwiń

 

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania

Studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu

 

Komentarze (0)