Mechanika i budowa maszyn - Poznań

Mechanika i budowa maszyn - Poznań

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

09.01.2024

Mechanika i budowa maszyn studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 7 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na mechanice i budowie maszyn w Poznaniu w 2024 r. zaczynają się od 6800 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na PP wyniósł 356 punktów.

Mechanika i budowa maszyn - Poznań
Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Mechanika i budowa maszyn to kierunek, na którym studenci zyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wytwarzania i eksploatacji maszyn. W programie studiów znajdują się przedmioty dotyczące grafiki, automatyki i nauki o materiałach. W trakcie nauki studenci mogą zaznajomić się ze specyfiką maszyn przemysłowych czy silników samochodowych, a także zdobyć wiedzę marketingową i handlową wykorzystywaną w branży mechanicznej. W programie kształcenia studenci mogą spodziewać się przedmiotów takich jak np.: maszynoznawstwo, fizyka, podstawy grafiki inżynierskiej i laboratorium obróbki mechanicznej.

Mechanicy i inżynierowie są potrzebni w wielu sektorach przemysłu, dlatego ukończenie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn daje wiele możliwości rozwoju zawodowego. Po studiach zatrudnienia można poszukiwać na stanowisku konstruktora układów mechanicznych, specjalisty utrzymania ruchu czy po prostu mechanika. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w branżach takich jak: biomechanika, sprzęt medyczny, mechatronika. Ponadto, wiedza zdobyta podczas studiów umożliwia absolwentom otwarcie własnej działalności gospodarczej np. w postaci firmy projektowej, konsultingowej czy produkcyjnej.

 

Uczelnie

W Poznaniu mechanikę i budowę maszyn możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej (Wydział Inżynierii Mechanicznej PP).
 
Specjalności
Współczesne studia z mechaniki i budowy maszyn charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, język obcy, informatyka, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6800 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu? Proces kwalifikacyjny na studia oparty jest na konkursie świadectw. Nie będzie niespodzianką informacja, że najważniejszym w nim przedmiotem jest „królowa nauk”, czyli matematyka. Żaden ze studentów nie ominie również skomplikowanych zagadnień fizycznych oraz z dziedziny współczesnej informatyki i chemii.

Warto zawsze sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od uczelni. Wymagania na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

 • mechanika techniczna,
 • wytrzymałość materiałów i konstrukcji,
 • termodynamika techniczna,
 • oprzyrządowanie technologiczne,
 • automatyka,
 • mechanika analityczna.

 

Mechanika i budowa maszyn Politechnika Poznańska - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Politechnice Poznańskiej w rekrutacji 2024/2025 muszą przedstawić wyniki z trzech przedmiotów maturalnych: języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Ponadto brany pod uwagę jest również wynik z maksymalnie dwóch dodatkowych przedmiotów spośród: biologia, chemia, fizyka, informatyka. Kandydaci na ten kierunek zamiast przedmiotu dodatkowego mogą przedstawić wynik z egzaminu zawodowego lub z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kandydata. dowiedz się więcej

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Uczelnie w Poznaniu - kierunek mechanika i budowa maszyn:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej PP) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Opis kierunku

Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat materiałoznawstwa, mechaniki technicznej, fizyki współczesnej czy automatyki i robotyki. Nauczą się także projektowania i konstrukcji maszyn i układów napędowych. Co więcej, poznają zasady wykonywania rysunku technicznego, dokonywania pomiarów technicznych oraz obsługi narzędzi informatycznych, wspomagających projektowanie.
 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach projektowych, jednostkach odbioru technicznego, jednostkach naukowo-badawczych, elektrowniach, elektrociepłowniach, firmach konstrukcyjnych oraz w firmach konsultingowych.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na Politechnice w Poznaniu jest tak skonstruowany, by absolwent wychodząc z uczelni miał pełne i solidne wykształcenie w tej dziedzinie. Nie należy on do najłatwiejszych – często na pierwszym roku studenci borykają się z nadmiarem informacji.

Jeśli jednak zdadzą pierwszą sesję, w kolejnych latach „jest już z górki”. Za najbardziej trudne i wymagające przedmioty uchodzą matematyka i fizyka, których poznanie niejednokrotnie spędzało „sen z powiek” wielu studentów. Należy pamiętać, że właśnie na te przedmioty, kładziony jest największy nacisk.

Głównym celem edukacji w trakcie tych studiów jest przygotowanie przyszłych absolwentów o rozwoju swojej kariery naukowej, opartej na wyspecjalizowanej wiedzy technicznej.

Jakie przedmioty są w programie nauczania?

 

Ile punktów na mechanikę i budowe maszyn w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Politechnice Poznańskiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 356 punktów.

czytaj dalej progi na mechnikę i budowę maszyn w Poznaniu

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn przygotowują studentów do pracy w dziedzinie np. konstrukcji, projektowania, produkcji i eksploatacji maszyn i urządzeń. Program nauczania obejmuje szereg przedmiotów związanych z naukami matematycznymi, fizycznymi, technicznymi i inżynieryjnymi, takimi jak np. mechanika teoretyczna, rysunek techniczny, konstrukcja maszyn, materiałoznawstwo, automatyka, hydraulika, termodynamika, mechanika płynów, mechanika konstrukcji, metrologia, CAD/CAM i inne. Studenci zdobywają umiejętności w zakresie m.in. projektowania i analizy konstrukcji, obsługi narzędzi i technologii stosowanych w inżynierii mechanicznej, a także rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją i diagnostyką maszyn.

Studenci na kierunku mechanika i budowa maszyn mają możliwość uczestniczenia w licznych laboratoriach i praktykach, które pozwalają na zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie np. projektowania, montażu, regulacji i testowania różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Mogą również brać udział w projektach badawczych lub inżynierskich, które pozwalają na rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych i pracy w zespołach.

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn mają szerokie możliwości zawodowe np. w przemyśle, usługach technicznych, firmach inżynieryjnych, konsultingowych, a także w sektorze naukowym i badawczym. Mogą pracować na stanowiskach takich jak m.in.: inżynier konstruktor, projektant maszyn, specjalista ds. utrzymania ruchu, kontroler jakości, inżynier procesu produkcji, kierownik działu technicznego czy konsultant techniczny. Absolwenci mają również możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, certyfikacjach branżowych oraz podjęcie studiów podyplomowych lub doktoranckich.

 

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Poznańska oferuje 200 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 6800 zł.

Kierunek mechanika i budowa maszyn - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na wybrane studia decyduje lista rankingowa. Rekrutacja na określone kierunki przeprowadzana jest w ramach limitu miejsc, dlatego przyjmowani są kandydaci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku mechanika i budowa maszyn w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 200

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Za studia stacjonarne w uczelniach publicznych nie trzeba płacić. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych lub studentów, którzy uczą się w prywatnych szkołach wyższych – taka możliwość studiowania jest płatna.

Mechanika i budowa maszyn studia w Poznaniu - ceny 2023

 • Politechnika Poznańska – 6800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie informują kandydatów o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia za pomocą prywatnych profilów w systemie IRK lub ERK. Termin publikacji wyników rekrutacji jest indywidualny dla każdej szkoły wyższej. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, które miejsce zajęli na liście rankingowej, a także, ile punktów zdobyli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie. Można zrobić to osobiście, doręczając kompletny zestaw bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają także możliwość wysłania pliku za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne kandydatów zazwyczaj po ogłoszeniu listy rankingowej. Kandydaci mają przeważnie kilka dni na dostarczenie wymaganych dokumentów do siedziby uczelni. Pamiętaj, że jeśli spóźnisz się lub dostarczysz niekompletny zestaw dokumentów, możesz zostać skreślony z listy zakwalifikowanych kandydatów.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Poznań studia i stopnia

Mechanika i budowa maszyn Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Poznań studia stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn Poznań studia niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Poznaniu

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Poznaniu

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu?

Gdzie studiować? Gdzie zdobywać wiedzę i umiejętności? Czy w ogóle istotne jest miejsce, w którym pobieramy kształcenia? Na te i podobne pytania warto znaleźć odpowiedzi, dlatego należy zapytać: Jakie ma kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu opinie?

 

Hubert, student drugiego stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Przyjechałem na studia do Poznania z Płocka, więc pokonałem niemała odległość, aby się uczyć. Przyjechałem do Poznania, bo wiem, że tutaj zdobędę dobre wykształcenie, a także liczę na to, że w tym mieście będę mógł realizować swoje plany zawodowe.”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania

Studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski
 • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu