Studia inżynierskie

Studia inżynierskie

Studia inżynierskie

Największy wybór studiów

inżynierskich w Polsce

Odkryj ponad 350 kierunków technicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia inżynierskie i techniczne - 2024

Studia inżynierskie w Polsce to studia, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. 

W procesie rekrutacji na studia inżynierskie w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, chemia, fizyka, język obcy, geografia oraz informatyka. Ponadto na niektóre kierunki np. architektoniczne czy wojskowe są przeprowadzane dodatkowe egzaminy wstępne.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Na obszar studiów inżynierskich składa się wiele kierunków. Co najważniejsze, każdy z nich oferuje pozyskanie wiedzy praktycznej oraz umiejętności niezbędnych do pracy w dziedzinach, które pchają do przodu rozwój nie tylko nauki, ale i całego świata.

Popularne kierunki inżynierskie: architektura, elektronika i telekomunikacja, mechatronika,  informatyka, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Absolwenci studiów inżynierskich przygotowani są do pracy między innymi we wszystkich gałęziach przemysłu, biurach projektowych, laboratoriach badawczo- rozwojowych, instytucjach wdrażających nowoczesne technologie, biurach konstrukcyjnych, branży IT.

Z wykształceniem pozyskanym na studiach inżynierskich związane są zawody, na które prawdopodobnie nigdy nie spadnie zapotrzebowanie. Dlaczego? Ponieważ wiedza inżynierska wykorzystywana jest w różnych dziedzinach; od budownictwa po medycynę. Oznacza to, że przed absolwentami otwiera się przestrzeń wielu możliwości zawodowych. 

Ile kosztują studia inżynierskie? Studia stacjononarne na kierunkach inżynierskiech w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny kierunków iżynierskich (technicznych) wahają się od 3800 zł do 20000 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o studiach inżynierskich

 

 
 

KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Additive manufacturing II stopnia stacjonarne
Advanced biobased and bioinspired materials I stopnia stacjonarne
Aeronautics and aerospace engineering II stopnia stacjonarne
Aerospace engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Agrobioinżynieria I stopnia stacjonarne
Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
Agrotechnologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Astronomia I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika I stopnia stacjonarne
Automatyka i elektronika praktyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i elektrotechnika przemysłowa I stopnia stacjonarne
Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i sterowanie robotów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka przemysłowa i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, cybernetyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka, robotyka i systemy sterowania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aviation management I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo techniczne I stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biogospodarka zrównoważona II stopnia stacjonarne
Bioinformatics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka i analiza danych I stopnia stacjonarne
Bioinformatyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomechanika inżynierska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomedical engineering and technologies I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia przemysłowa I stopnia stacjonarne
Biznes elektroniczny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Browarnictwo i słodownictwo I stopnia stacjonarne
Budowa dróg i mostów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego II stopnia stacjonarne
Budowa maszyn i okrętów I stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Business engineering I stopnia stacjonarne
Ceramika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
Civil engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Clean energy II stopnia stacjonarne
Cognitive science I stopnia stacjonarne
Cognitive technologies II stopnia stacjonarne
Computer & software engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Computer science I stopnia, II stopnia stacjonarne
Computer science and information technology II stopnia stacjonarne
Control, electronic and information engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Cyfryzacja przemysłu I stopnia stacjonarne
Data engineering I stopnia stacjonarne
Dietetyka i jakość żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologiczne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych I stopnia stacjonarne
Ekotechnologie cieplne II stopnia stacjonarne
Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju I stopnia stacjonarne
Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Eksploatacja pojazdów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electric and hybrid vehicles engineering I stopnia stacjonarne
Electrical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Electronic and computer engineering I stopnia stacjonarne
Electronic and telecommunication engineering I stopnia stacjonarne
Elektroenergetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektromobilność I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektromobilność i energia odnawialna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroniczne systemy mechatroniki II stopnia stacjonarne
Elektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Elektronika i fotonika I stopnia stacjonarne
Elektronika i systemy komputerowe I stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka cieplna I stopnia stacjonarne
Energetyka i inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka jądrowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Energetyka odnawialna i zarządzanie energią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Energetyka przemysłowa i odnawialna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka wodorowa II stopnia stacjonarne
Energy and environmental engineering II stopnia stacjonarne
Energy systems in the built environment II stopnia stacjonarne
Engineering management I stopnia stacjonarne
Environmental and land engineering II stopnia stacjonarne
Environmental engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Food technology II stopnia stacjonarne
Fotonika I stopnia stacjonarne
Future mobility II stopnia stacjonarne
Geodezja i gospodarka nieruchomościami II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Geodezja i planowanie przestrzenne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoenergetyka I stopnia stacjonarne
Geofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka I stopnia, II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii I stopnia stacjonarne
Geoinżynieria i eksploatacja surowców I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geoinżynieria i górnictwo otworowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka o obiegu zamkniętym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka odpadami i recykling I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Górnictwo i geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Grafika I stopnia stacjonarne
Human-computer interaction II stopnia stacjonarne
Hydrografia morska I stopnia stacjonarne
Industrial and engineering chemistry II stopnia stacjonarne
Information technology I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Informatyka geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka techniczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentna elektronika I stopnia stacjonarne
Inteligentne miasta I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentne systemy i technologie produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentne systemy miejskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inteligentne technologie II stopnia stacjonarne
Inżynieria akustyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa i jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biokompozytów i biomateriałów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria cyberprzestrzeni I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy I stopnia stacjonarne
Inżynieria danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria druku 3d I stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria farmaceutyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria geoprzestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria górnicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria hydrotechniczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i logistyka produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i monitoring środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie materiałowe II stopnia stacjonarne
Inżynieria i technologie nośników energii II stopnia stacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria internetu rzeczy I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria jakości produktu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria komunalna I stopnia stacjonarne
Inżynieria kosmiczna i satelitarna I stopnia stacjonarne
Inżynieria kształtowania środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria kwantowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria logistyki I stopnia stacjonarne
Inżynieria lotnicza I stopnia stacjonarne
Inżynieria lotnicza i kosmiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałów i nanomateriałów II stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria mechaniczna i materiałowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria mechaniczno-medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria mechatroniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria metali I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria metali nieżelaznych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria modelowania przestrzennego I stopnia stacjonarne
Inżynieria multimediów I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria naftowa i gazownicza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria obliczeniowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ochrony zdrowia i promocja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria odzysku surowców i energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria ogólna I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych I stopnia stacjonarne
Inżynieria polimerów I stopnia niestacjonarne
Inżynieria procesów biznesowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria procesów odlewniczych II stopnia stacjonarne
Inżynieria procesów przemysłowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria procesów technologicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i jakości I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria produkcji i logistyki II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji i zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów I stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe I stopnia stacjonarne
Inżynieria przemysłu spożywczego II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria recyklingu I stopnia stacjonarne
Inżynieria rolno-spożywcza I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria samochodów hybrydowych i elektrycznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria surowców mineralnych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów bezzałogowych I stopnia stacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria środków transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska w budownictwie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria światłowodowa I stopnia stacjonarne
Inżynieria techniczno-informatyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria technologii medycznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria transportu i logistyki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria w logistyce I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria w medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria wzornictwa przemysłowego I stopnia stacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I stopnia, II stopnia stacjonarne
Jakość i rozwój produktu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich I stopnia, II stopnia stacjonarne
Koordynator bim - nowoczesne projektowanie i realizacja inwestycji podyplomowe zjazdy
Logistyka - studia online I stopnia online
Logistyka inżynierska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Management and production engineering I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in mechanical engineering II stopnia stacjonarne
Materials design and logistics I stopnia stacjonarne
Materials engineering II stopnia stacjonarne
Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
Materiały dla zastosowań medycznych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Materiały i technologie II stopnia stacjonarne
Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa II stopnia stacjonarne
Materiały i technologie metali nieżelaznych II stopnia stacjonarne
Materiały i technologie przyszłości I stopnia stacjonarne
Meblarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanical engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn energetycznych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa pojazdów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i projektowanie maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i robotyzacja przemysłu I stopnia stacjonarne
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronics I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mechatronika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Medical engineering II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżer produktu I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Menedżer rozwoju produktu I stopnia stacjonarne
Metallurgical engineering II stopnia stacjonarne
Metalurgia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mikro­elektronika w technice i medycynie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikroelektronika II stopnia stacjonarne
Mikroinformatyka systemów cyfrowych II stopnia stacjonarne
Mining and geology II stopnia stacjonarne
Modelling and data science I stopnia stacjonarne
Modern materials design and application II stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria I stopnia stacjonarne
Nanoinżynieria materiałów I stopnia stacjonarne
Nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nanotechnologie i nanomateriały I stopnia stacjonarne
Nanotechnology II stopnia stacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nawigacja - studia wojskowe jednolite stacjonarne
Neutralność klimatyczna II stopnia stacjonarne
Nieruchomości i gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nowoczesne technologie paliwowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika - budowa jachtów i okrętów I stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Okręty i konstrukcje morskie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optoelektronika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Papiernictwo i poligrafia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pojazdy elektryczne i hybrydowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pojazdy samochodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Power engineering I stopnia, II stopnia stacjonarne
Produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych I stopnia stacjonarne
Projektowanie i budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quality and management production I stopnia, II stopnia stacjonarne
Raw materials value chain II stopnia stacjonarne
Recykling i metalurgia II stopnia stacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyzacja procesów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Robotyzacja procesów wytwórczych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych podyplomowe zjazdy
Sieci i instalacje budowlane I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sustainable energy engineering II stopnia stacjonarne
Systemy sterowania inteligentnymi budynkami I stopnia stacjonarne
Systemy teleinformatyczne II stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja i data science II stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe II stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja w biznesie I stopnia stacjonarne
Technika i technologia bezpieczeństwa i obronności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technika służb mundurowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia drewna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie energetyki odnawialnej I stopnia stacjonarne
Technologie energii odnawialnej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologie kosmiczne i satelitarne II stopnia stacjonarne
Technologie materiałowe i spawalnicze I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne
Technologie przełomowe jednolite stacjonarne
Technologie przemysłu 4.0 I stopnia stacjonarne
Technologie przemysłu 5.0 I stopnia stacjonarne
Technologie wodorowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie wodorowe i elektromobilność I stopnia stacjonarne
Tekstronika I stopnia stacjonarne
Telecommunications I stopnia, II stopnia stacjonarne
Teleinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Telekomunikacja I stopnia, II stopnia stacjonarne
Towaroznawstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Towaroznawstwo i marketing żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport i logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tworzywa i technologie motoryzacyjne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Włókiennictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Włókiennictwo i przemysł mody I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wzornictwo przemysłowe I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie jakością i produkcją I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie produkcją II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zastosowania informatyki w inżynierii środowiska I stopnia stacjonarne
Zielona energia II stopnia stacjonarne
Żegluga śródlądowa I stopnia stacjonarne
Aerologia górnicza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Agrotronika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia 3d - projektowanie i druk 3d - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia kaizen - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania it w administracji publicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Artificial inteligence. machine learning - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt energetyczny - studia podyplomowe podyplomowe online
Audyt energetyczny budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Audyt energetyczny z charakterystyką energetyczną budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Automatyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Automatyka i robotyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Automatyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych - studia podyplomowe podyplomowe online
Automatyzacja platform apple - studia podyplomowe podyplomowe online
Automatyzacja procesów przemysłowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bazy danych - metody, narzędzia, praktyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo procesów przemysłowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo w eksploatacji i metody oceny stanu technicznego maszyn - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Big data - inżynieria dużych zbiorów danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Big data, inżynieria i analiza danych z wykorzystaniem języka python - studia podyplomowe podyplomowe online
Big data. data engineering - studia podyplomowe podyplomowe online
Big data. data engineering (in english) - studia podyplomowe podyplomowe online
Big data. inżynieria danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bim - technologie cyfrowe w projektowaniu architektoniczno-budowlanym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budowa okrętów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Budownictwo energooszczędne. certyfikacje energooszczędne, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Certyfikacja i audyt energetyczny budynku - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Certyfikat i audyt energetyczny budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Charakterystyka energetyczna budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ciepłownictwo i ogrzewnictwo, auditing energetyczny oraz świadectwa charakterystyki energetycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Cloud devops engineer administrator - studia podyplomowe podyplomowe online
Cloud devops engineer expert - studia podyplomowe podyplomowe online
Data science & machine learning - studia podyplomowe podyplomowe online
Data science i big data - studia podyplomowe podyplomowe online
Diagnostyka pojazdów samochodowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration - energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) - energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Doctor of business administration (dba) – energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Druk 3d w przemyśle i edukacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekspertyza wypadku drogowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Eksploatacja i utrzymanie dróg - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Eksploatacja i utrzymanie dróg i mostów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Eksploatacja i zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kv - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Elektroenergetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka - studia podyplomowe podyplomowe online
Energetyka cieplna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka jądrowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka jądrowa i bezpieczeństwo radiacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka jądrowa: zarządzanie, przygotowanie i realizacja inwestycji oraz eksploatacja elektrowni jądrowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka odnawialna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka wiatrowa (onshore & offshore) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Geofizyka stosowana - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geologia górnicza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geotermia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geozagrożenia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gis - system informacji geograficznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Górnictwo odkrywkowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Górnictwo podziemne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Informatyka - projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Informatyka przemysłowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Innowacje i nowe technologie w lotnictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Innowacje w energetyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i eksploatacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Intelligent automation - studia podyplomowe podyplomowe online
Interdyscyplinarny bim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Interoperacyjność systemu kolei - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynier kontraktu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynier spajania - kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria chemiczna i procesowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria cyberbezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria danych - data science - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria gazownictwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria i aparatura procesowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria jakości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria jakości oprogramowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria medyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania - bazy danych i programowanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w abap - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w j. abap - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Inżynieria oprogramowania dla sap s4hana i programowanie w języku abap - studia podyplomowe podyplomowe online
Inżynieria oprogramowania w javascript - studia podyplomowe podyplomowe online
Inżynieria oprogramowania w javascript (typescript) - studia podyplomowe podyplomowe online
Inżynieria pożarowa budynków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria pożarowa budynków i budowli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria procesów biznesowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastycznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria procesów produkcyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria produkcji w poligrafii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria ropy i gazu (oil and gas engineering) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria ruchu drogowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji iwe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Inżynieria wysokich napięć - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Klimatyzacja i chłodnictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Komunikacja techniczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Konstrukcja form wtryskowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Konstrukcja i technologia ubioru - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Konstrukcja ubioru - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Koźmiński mba dla inżynierów i przedsiębiorców - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lean manufacturing - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Lider przemysłu 4.0 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - przemysł 4.0 - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration (mba) - energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration (mba) energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration energetyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mba dla inżynierów - studia podyplomowe podyplomowe online
Mba energetyka - studia podyplomowe podyplomowe online
Mechatronika dla inżynierów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mechatronika dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mechatronika przemysłowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mechatronika w kształceniu zawodowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menadżer energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżer systemu zarządzania energią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Menedżer transformacji cyfrowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metody wytwarzania oprogramowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metrologia w inżynierii mechanicznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Metrologia w przemyśle - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Miejski transport zbiorowy - zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Międzynarodowy inżynier spawalnik iwe 2 i iwe 3 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Międzynarodowy/europejski inżynier spawalnik iwe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w praktyce inżynierskiej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Morska energetyka wiatrowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie techniki w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesna energetyka odnawialna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne metody inżynierii oprogramowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne techniki wytwarzania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Odnawialne zasoby i źródła energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Odnawialne źródła energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Planowanie i zarządzanie w energetyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap s/4 hana, siemens opcenter aps - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: sap s/4 hana, siemens opcenter aps - studia podyplomowe podyplomowe online
Planowanie przestrzenne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Podstawy telekomunikacji i teleinformatyki dla nie-inżynierów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Polsko-amerykańska szkoła biznesu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Postęp techniczny w wodociągach i kanalizacji - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Postgraduate studies in the field of nanomaterials and nanotechnology - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Procesy spajania, projektowanie i wytwarzanie struktur spawanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Procesy włókiennicze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Programowanie aplikacji biznesowych – poziom początkujący - studia podyplomowe podyplomowe online
Programowanie aplikacji webowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Programowanie robotów przemysłowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Programowanie sterowników przemysłowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i geotechnicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie oprzyrządowania technologicznego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie systemów informacyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie w systemach cad/cam oraz programowanie obrabiarek cnc - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przemysłowe systemy sterowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przetwórstwo tworzyw sztucznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Radiokomunikacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rewitalizacja miejskich i wiejskich zespołów osiedleńczych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Robotyka mobilna: projektowanie, implementacja i utrzymanie systemów amr/agv - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Robotyzacja procesów biznesowych - studia podyplomowe podyplomowe online
Robotyzacja procesów przemysłowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rzeczoznawstwo samochodowe z elementami diagnostyki pojazdów samochodowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Silniki lotnicze - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Six sigma - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Specjalistyczne studia z optometrii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Standardy iso i zarządzanie przez jakość (tqm) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia analizy danych - data mining - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy baz danych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy edr w rzeczoznawstwie samochodowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy erp - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy fotowoltaiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy informacji geograficznej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy sterowania w energetyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Szacowanie nieruchomości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Sztuczna inteligencja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Sztuczna inteligencja w automatyzacji biznesu - studia podyplomowe podyplomowe online
Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i inżynierii środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika chłodnicza - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Technika i mechatronika pojazdów samochodowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika świetlna użytkowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika wodorowa i odnawialne źródła energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technika z wychowaniem komunikacyjnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia bim w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia budowy dróg - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia i przetwórstwo szkła - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologie spawalnicze i kontrola jakości - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Telekomunikacja światłowodowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Tester automatyzujący - studia podyplomowe podyplomowe online
Tester oprogramowania - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Testowanie oprogramowania - junior software tester - studia podyplomowe podyplomowe online
Trakcja elektryczna - sterowanie ruchem kolejowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Transformacja przemysłowa 4.0 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Turbiny gazowe i układy gazowo - parowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Tworzywa sztuczne w budowie maszyn - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Urządzenia transportu linowego - projektowanie, budowa, eksploatacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Uzbrojenie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wady odlewów – diagnostyka, zapobieganie, naprawa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wentylacja i klimatyzacja kopalń podziemnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wentylacja i klimatyzacja obiektów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wodór i biometan - pozyskanie, transport i wykorzystanie. transformacja energetyczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wsparcie, zarządzanie i wdrożenie platform apple - studia podyplomowe podyplomowe online
Współczesne niskoemisyjne technologie energetyczne i źródła energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Współrzędnościowa technika pomiarowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wstęp do inżynierii oprogramowania w javascript (typescript) - studia podyplomowe podyplomowe online
Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika (iwe) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Wyroby lakierowe. technologia i zastosowanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zaawansowane narzędzia cad/cam/cae/plm - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zaawansowane systemy cax - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zapewnienie jakości w branży technicznej - innowacyjna praktyka i teoria - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka w transporcie kolejowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością w lotnictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie dla inżynierów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie energią - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością w branży automotive - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie projektami informatycznymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi w budownictwie kolejowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, narzędzia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w budownictwie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w energetyce i bezpieczeństwo energetyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zastosowanie bezzałogowych statków latających w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S