Logistyka studia w Poznaniu

Komentarze (0)

Logistyka studia w Poznaniu

Komentarze (0)
Logistyka studia w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku Logistyka w Poznaniu

Kiedy poprosimy przeciętnego człowieka, aby podał kilka skojarzeń ze słowem „logistyka”, z pewnością wymieniłby pojęcia takie jak „organizacja”, „zarządzanie”, czy „logika”. I jest w tym dużo racji poza ogromnym uproszczeniem – niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jakie dokładnie zadania stają przed każdym z logistyków. Jako że Logistyka znajduje wspólny mianownik dla matematyki, statystyki, ekonomii oraz nauk społecznych, rola praktyków tego kierunku a w przyszłości także i zawodu jest dużo bardziej złożona.

Obecnie Logistykę można studiować na Politechnice Poznańskiej oraz Wyższej Szkole Logistyki. Możliwość dokonania wyboru w kwestii miejsca zdobywania swojego wykształcenia jest kluczowe dla dopasowania siatki studiów do własnych oczekiwań.

1. Czego się nauczysz na studiach

Logistyka w Poznaniu to przyswajanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu kilku pozornie niezależnych od siebie dziedzin wiedzy. Stąd prosty wniosek, że każdy z przyszłych kandydatów będzie musiał uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość, aby odnieść sukces na tej edukacyjnej batalii. Jednak jedno jest pewne – wszelkie wysiłki z pewnością się opłacą i zaprocentują w przyszłości możliwością zdobycia zatrudnienia, jakiego pozazdrościłoby z pewnością wielu.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku logistyka w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

 

Studia logistyczne w Poznaniu zrzeszają ludzi posiadających konkretne cechy osobowości, predyspozycje osobiste i plany na przyszłość. Jeśli jesteś zorganizowany, dobrze odnajdujesz się na pozycji lidera podczas różnorakich prac grupowych, dokładność i skrupulatność to twoje drugie imię, a ponadto pragniesz w przyszłości objąć stanowisko, które da ci gwarancję otrzymywania wysokiego wynagrodzenia, to studia na kierunku Logistyka w Poznaniu prawdopodobnie będą najlepszym z możliwych wyborów!

Kierunek Logistyka w Poznaniu można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, zwanych też dziennymi oraz niestacjonarnym. Pierwsza z opcji stwarza możliwość podążania za przedstawianym na ćwiczeniach i wykładach materiałem w sposób ciągły, bez konieczności wdrażania się w tematykę po dłuższej przerwie. Studia stacjonarne są zdecydowanie chętniej wybieraną opcją przez studentów, a więc kandydatura będzie wiązała się z pokonaniem całego szeregu konkurencji.

Studia niestacjonarne to doskonały wybór dla ludzi pracujących lub posiadających poważne życiowe zobowiązania, zajmujące znaczną część czasu w tygodniu. Studiując niestacjonarnie należy uiszczać regularne opłaty semestralne, a także uczestniczyć w weekendowych zjazdach, przyswajając dużą ilość niezbędnych informacji. Opłaty za czesne w ramach studiów zaocznych można podzielić na kilka wygodnych rat. Informacje o kwocie każdej z nich znajdziesz na stronie internetowej uczelni, która cię zainteresuje.

 

4. Program studiów i przedmioty

Nauka zdobywana w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia nie będzie się od siebie różniła. Każdy ze studentów Logistyki w Poznaniu stanie przed zadaniem przyswojenia szerokiej wiedzy matematycznej, uzupełnianej w niedługim czasie o zagadnienia statystyczne i umiejętność wykonywania skomplikowanych analiz danych.

Założenia Logistyki nie mogłyby istnieć, gdyby nie dorobek naukowy współczesnych ekonomistów. W związku z tym każdy ze studentów będzie musiał zapoznać się z owocami pracy specjalistów w tej dziedzinie poprzez aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach.

A nawet psychologia społeczna, która wprowadzi cię w świat funkcjonowania ludzkich zbiorowości i ogólnie pojętej emocjonalności ludzkiej, dzięki czemu będziesz w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej kapryśnych klientów albo przynajmniej przeprowadzić z nimi konstruktywną rozmowę.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Logistyka w Poznaniu

Zanim aplikujesz na studia logistyczne, warto, abyś poznał szczegółowe procedury związane z całokształtem rekrutacji, aby ustrzec się przed ewentualnymi przykrymi zaskoczeniami, oszczędzając sobie tym samym sporej dawki niepotrzebnego stresu.

Pamiętaj, że opisane poniżej procedury mogą ulegać zmianom, dlatego postaraj się śledzić ustalenia wybranej przez siebie uczelni na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej lub kontaktu telefonicznego.

 

Proces rekrutacji

Logistyka należy do interdyscyplinarnych nauk, których fundamentem są założenia matematyczne, ekonomiczne oraz społeczne. Zatem przedmiotami wiodącymi, do których warto przystąpić na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym, będą dla większości uczelni: matematyka, język obcy nowożytny, geografia oraz wiedza o społeczeństwie.

Jeśli jesteś przyszłym aplikantem na studia lub pierwsze przygody ze szkolnictwem wyższym masz już za sobą, to wiesz zapewne, że pierwszym krokiem do możliwości mianowania się studentem danego kierunku jest wzięcie udziału w elektronicznej rejestracji kandydatów, polegającej na poinformowaniu komisji rekrutacyjnej o osiągniętych wynikach egzaminacyjnych lub zdobytych ocenach na poprzednim etapie edukacji.

Do nauki wymienionych przedmiotów maturalnych warto usiąść odpowiednio wcześnie, aby być jak najlepiej przygotowanym do stawienia czoła szerokiemu gronu konkurencji – Logistyka jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów we wszystkich miastach kraju.

 

Potrzebne dokumenty

Najprzyjemniejszym, bo nieobfitującym w niepewność i konieczność poświęcenia dużej ilości czasu etapem rekrutacji, jest bez wątpienia ten końcowy, polegający na sformalizowaniu faktu bycia przyszłym studentem Logistyki. Aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych, należy w odpowiednim terminie dostarczyć fotografię o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełniony formularz aplikacyjny.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Logistyka w Poznaniu?

Interdyscyplinarny charakter jest nieodłączną, odgórnie wpisaną cechą w Kierunki studiów w Poznaniu takie jak Logistyka. W praktyce oznacza to, że każdy z absolwentów będzie mógł liczyć na stabilne zatrudnienie w niemal każdym odgałęzieniu współczesnej gospodarki, która bez wprawionych logistyków właściwie nie mogłaby istnieć.

Logistycy są obecnie jedną z najbardziej docenianych grup zawodowych – ich rola w dynamicznym rozwoju każdego przedsiębiorstwa jest wręcz niedoceniona. Praca logistyka z pewnością nie należy do najłatwiejszych, gdyż to właśnie na specjalistach z tej dziedziny spoczywa największa odpowiedzialność za sprawny przepływ surowców, jakoś dostarczanych produktów, a niejednokrotnie również za nawiązywanie dobrych relacji z klientem, budując tym samym sieć potrzebnych kontaktów.

Każdy z absolwentów studiów na kierunku Logistyka w Poznaniu będzie mógł liczyć na zdobycie zatrudnienia w firmach spedycyjnych, gdzie szczególnie docenione będą umiejętności związane z logicznym, analitycznym myśleniem oraz doskonałą umiejętnością organizacji czasu.

Jeśli myślisz o Logistyce oraz o założeniu własnej działalności gospodarczej w przyszłości, podejmując studia w Poznaniu w idealny sposób połączysz te dwa aspekty. Wyniesiona z cyklu kształcenia wiedza i umiejętności pozwolą ci na sprawne zarządzanie zasobami firmy, której funkcjonowanie oprzesz na dowolnych odłamach Logistyki, a wrodzona przedsiębiorczość umożliwi ci szybki rozwój swojej firmy.

Absolwenci Logistyki w Poznaniu niejednokrotnie zajmują wysokie stanowiska w kadrze zarządzającej, o ile dobrze sprawdzają się od samego początku swojej przygody z tą branżą. Zatem jeśli liczysz na zdobycie pragmatycznego zawodu, a chęć generowania wysokich zarobków jest dodatkowym czynnikiem, który tobą kieruje, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na studia na kierunku Logistyka w Poznaniu!

WSZYSTKO O KIERUNKU LOGISTYKA - POZNAŃ

Komentarze (0)