Logistyka - Poznań

Logistyka - Poznań

Logistyka studia Poznań | woj. wielkopolskie

Kiedy poprosimy przeciętnego człowieka, aby podał kilka skojarzeń ze słowem „logistyka”, z pewnością wymieniłby pojęcia takie jak „organizacja”, „zarządzanie”, czy „logika”. I jest w tym dużo racji poza ogromnym uproszczeniem – niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jakie dokładnie zadania stają przed każdym z logistyków. Jako że Logistyka znajduje wspólny mianownik dla matematyki, statystyki, ekonomii oraz nauk społecznych, rola praktyków tego kierunku a w przyszłości także i zawodu jest dużo bardziej złożona.

Obecnie Logistykę można studiować na Politechnice Poznańskiej oraz Wyższej Szkole Logistyki. Możliwość dokonania wyboru w kwestii miejsca zdobywania swojego wykształcenia jest kluczowe dla dopasowania siatki studiów do własnych oczekiwań.

 

Czego się nauczysz na studiach

Logistyka to przyswajanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu kilku pozornie niezależnych od siebie dziedzin wiedzy. Stąd prosty wniosek, że każdy z przyszłych kandydatów będzie musiał uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość, aby odnieść sukces na tej edukacyjnej batalii. Jednak jedno jest pewne – wszelkie wysiłki z pewnością się opłacą i zaprocentują w przyszłości możliwością zdobycia zatrudnienia, jakiego pozazdrościłoby z pewnością wielu.

 

Dla kogo te studia

Studia logistyczne w Poznaniu zrzeszają ludzi posiadających konkretne cechy osobowości, predyspozycje osobiste i plany na przyszłość. Jeśli jesteś zorganizowany, dobrze odnajdujesz się na pozycji lidera podczas różnorakich prac grupowych, dokładność i skrupulatność to twoje drugie imię, a ponadto pragniesz w przyszłości objąć stanowisko, które da ci gwarancję otrzymywania wysokiego wynagrodzenia, to studia na kierunku Logistyka w Poznaniu prawdopodobnie będą najlepszym z możliwych wyborów!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki

Kierunek logistyka możesz studiować na:

LOGISTYKA

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Logistyka w Poznaniu?

Żeby dostać się na uczelnie w Poznaniu, które oferują możliwość podjęcia Logistyki, należy wykazać się dość szeroką wiedzą matematyczną oraz z języka obcego nowożytnego. Niektóre uczelnie biorą pod uwagę również wynik egzaminu maturalnego z geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Szczęśliwcy, którym udało się uzyskać tytuł finalisty lub laureata olimpiad przedmiotowych o zakresie ogólnopolskim, będą mieli znacznie ułatwiony start na każdą uczelnię – otrzymają bowiem stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do egzaminu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Logistyka w Poznaniu

Kierunek Logistyka w Poznaniu można podjąć w ramach studiów stacjonarnych, zwanych też dziennymi oraz niestacjonarnym. Pierwsza z opcji stwarza możliwość podążania za przedstawianym na ćwiczeniach i wykładach materiałem w sposób ciągły, bez konieczności wdrażania się w tematykę po dłuższej przerwie. Studia stacjonarne są zdecydowanie chętniej wybieraną opcją przez studentów, a więc kandydatura będzie wiązała się z koniecznością pokonania całego szeregu konkurencji.

Studia niestacjonarne to doskonały wybór dla ludzi pracujących lub posiadających poważne życiowe zobowiązania, zajmujące znaczną część czasu w tygodniu. Niestety, pomimo zalety w postaci możliwości pogodzenia życia prywatnego ze zdobywaniem wykształcenia, niosą za sobą pewnie niedogodności – studiując niestacjonarnie należy uiszczać regularne opłaty semestralne, a także uczestniczyć w cotygodniowych zjazdach, przyswajając dużą ilość niezbędnych informacji.

Nauka zdobywana w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia nie będzie się od siebie różniła. Każdy ze studentów Logistyki w Poznaniu stanie przed koniecznością przyswojenia szerokiej wiedzy matematycznej, uzupełnianej w niedługim czasie o zagadnienia statystyczne i umiejętność wykonywania skomplikowanych analiz danych.

Założenia Logistyki nie mogłyby istnieć, gdyby nie dorobek naukowy współczesnych ekonomistów. W związku z tym każdy ze studentów będzie musiał zapoznać się z owocami pracy specjalistów w tej dziedzinie poprzez aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach.

Przedmioty wdrażane przez większość uczelni w Poznaniu to:

  • Zarządzanie produktem i usługami
  • Projektowanie procesów
  • Logistyka zaopatrzenia
  • Infrastruktura logistyczna
  • Inżynieria materiałowa

A nawet psychologia społeczna, która wprowadzi cię w świat funkcjonowania ludzkich zbiorowości i ogólnie pojętej emocjonalności ludzkiej, dzięki czemu będziesz w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej kapryśnych klientów albo przynajmniej przeprowadzić z nimi konstruktywną rozmowę.

 

Ile trwają studia na kierunku Logistyka w Poznaniu

Studia w Poznaniu na kierunku Logistyka należą do szerokiego grona kierunków, które dzielą się na dwa komplementarne etapy, tworzące spójną całość. Studia pierwszego stopnia na tym kierunku mogą zostać zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata lub inżyniera, w zależności od ustaleń danej uczelni.

Przyszli licencjaci na ukończenie studiów pierwszego stopnia będą musieli zagospodarować trzy lata. Jeśli marzy ci się rola inżyniera logistyki – wybierzesz trwające  o pół roku dłużej studia.

Studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku Logistyka będą swoistym uzupełnieniem czasu trwania pierwszego stopnia edukacji do pięciu lat. W praktyce oznacza to, że licencjonowani Logistycy na uzupełnienie wiedzy będą potrzebować dwóch lat, natomiast inżynierowie – półtora roku.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Logistyka w Poznaniu

Zanim aplikujesz na studia logistyczne w Poznaniu, warto, abyś poznał szczegółowe procedury związane z całokształtem rekrutacji, aby ustrzec się przed ewentualnymi przykrymi zaskoczeniami, oszczędzając sobie tym samym sporej dawki niepotrzebnego stresu.

Pamiętaj, że opisane poniżej procedury mogą ulegać zmianom, dlatego postaraj się śledzić ustalenia władz wybranej przez siebie uczelni oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej, kontaktu telefonicznego lub osobistej wizyty w dziekanacie.

 

Proces rekrutacji

Logistyka należy do interdyscyplinarnych nauk, których fundamentem są założenia matematyczne, ekonomiczne oraz społeczne. Zatem przedmiotami wiodącymi, do których warto przystąpić na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym, będą dla większości uczelni: matematyka, język obcy nowożytny, geografia oraz wiedza o społeczeństwie.

Jeśli jesteś przyszłym aplikantem na studia lub pierwsze przygody ze szkolnictwem wyższym masz już za sobą, to wiesz zapewne, że pierwszym krokiem do możliwości mianowania się studentem danego kierunku jest wzięcie udziału w elektronicznej rejestracji kandydatów, polegającej na poinformowaniu komisji rekrutacyjnej o osiągniętych wynikach egzaminacyjnych lub zdobytych ocenach na poprzednim etapie edukacji.

Do nauki wymienionych przedmiotów maturalnych warto usiąść odpowiednio wcześnie, aby być jak najlepiej przygotowanym do stawienia czoła szerokiemu gronu konkurencji – Logistyka jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów we wszystkich miastach kraju.

 

Potrzebne dokumenty

Najprzyjemniejszym, bo nieobfitującym w niepewność i konieczność poświęcenia dużej ilości czasu etapem rekrutacji, jest bez wątpienia ten końcowy, polegający na sformalizowaniu faktu bycia przyszłym studentem Logistyki. Aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych, należy w odpowiednim terminie dostarczyć fotografię o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Logistyka w Poznaniu?

Interdyscyplinarny charakter jest nieodłączną, odgórnie wpisaną cechą w Kierunki studiów w Poznania takie jak Logistyka. W praktyce oznacza to, że każdy z abiturientów będzie mógł liczyć na stabilne zatrudnienie w niemal każdym odgałęzieniu współczesnej gospodarki, która bez wprawionych logistyków właściwie nie mogłaby istnieć.

Logistycy są obecnie jedną z najbardziej docenianych grup zawodowych – ich rola w dynamicznym rozwoju każdego przedsiębiorstwa jest wręcz niedoceniona. Praca logistyka z pewnością nie należy do najłatwiejszych, gdyż to właśnie na specjalistach z tej dziedziny spoczywa największa odpowiedzialność za sprawny przepływ surowców, jakoś dostarczanych produktów, a niejednokrotnie również za nawiązywanie dobrych relacji z klientem, budując tym samym sieć potrzebnych kontaktów.

Każdy z abiturientów studiów na kierunku Logistyka w Poznaniu będzie mógł liczyć na zdobycie zatrudnienia w firmach spedycyjnych, gdzie szczególnie docenione będą umiejętności związane z logicznym, analitycznym myśleniem oraz doskonałą umiejętnością organizacji czasu.

Jeśli myślisz o Logistyce oraz o założeniu własnej działalności gospodarczej w przyszłości, podejmując studia w Poznaniu w idealny sposób połączysz te dwa aspekty. Wyniesiona z cyklu kształcenia wiedza i umiejętności pozwolą ci na sprawne zarządzanie zasobami firmy, której funkcjonowanie oprzesz na dowolnych odłamach Logistyki, a wrodzona przedsiębiorczość umożliwi ci szybki rozwój swojej firmy.

Absolwenci Logistyki w Poznaniu niejednokrotnie zajmują wysokie stanowiska w kadrze zarządzającej, o ile dobrze sprawdzają się od samego początku swojej przygody z tą branżą. Zatem jeśli liczysz na zdobycie pragmatycznego zawodu, a chęć generowania wysokich zarobków jest dodatkowym czynnikiem, który tobą kieruje, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na studia na kierunku Logistyka w Poznaniu!

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Logistyka w Poznaniu?

Nie ma lepszej drogi do przekonania się o renomie interesującego nas kierunku studiów niż poprzez poznanie opinii na jego temat.

Katarzyna, absolwentka studiów na kierunku Logistyka w Poznaniu, mówi:

„Dlaczego zdecydowałam się na Logistykę? Przez długi czas zastanawiałam się jaki właściwie kierunek chciałabym podjąć. Do Logistyki przekonała mnie jej wszechstronność, fakt, że aby być specjalistą w tym fachu, należy opanować w dobrym stopniu kilka pozornie niezależnych od siebie dziedzin nauki. A ja bardzo lubię wyzwania. Tuż po ukończeniu studiów udało mi się zdobyć zatrudnienie w dobrze prosperującej firmie logistycznej, a w przyszłości mam nadzieję na założenie własnej działalności.”

KIERUNKI LOGISTYKA I TRANSPORT W POZNANIU#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)