Informatyka studia we Wrocławiu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Informatyka studia we Wrocławiu - uczelnie publiczne

Komentarze (0)
Informatyka studia we Wrocławiu - uczelnie publiczne

Informatyka studia we Wrocławiu - uczelnie publiczne

Studia we Wrocławiu na kierunku informatyka można podjąć na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Ekonomicznym, Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Politechnice Wrocławskiej. Studia stacjonarne są bezpłatne.

 

1. Uniwersytet Wrocławski

Studia na kierunku Informatyka odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytecie Wrocławskim. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym jako trzy lub trzy i półroczne studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata lub inżyniera, a następnie jako półtoraroczne lub dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 160 osób)
 • niestacjonarne

 

Osoby, które interesują się technologią, komputerami, siecią i szeroko pojętymi zagadnieniami informatycznymi z pewnością świetnie odnajdą się na Informatyce. Uniwersytet Wrocławski w ramach specjalności na studiach II stopnia oferuje swoim studentom specjalność inteligentne przetwarzanie danych.

Wybierając kierunek studiów Informatyka, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu programowania, budowy komputerów, a także grafiki komputerowej. Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby zapewnić adeptom możliwość zdobycia wiedzy z dziedzin, które ich interesują. W czasie studiów studenci na co dzień będą stykać się z matematyką oraz zagadnieniami fizycznymi, ponieważ to właśnie na tych dziedzinach opiera się informatyka. Podczas zajęć kładziony będzie nacisk na analityczne i logiczne myślenie.

Przedmioty, które czekają na studentów kierunku studiów Informatyka, są uzależnione głównie od wybranej specjalności i rejestracji na przedmioty z poszczególnych bloków zajęć, które wybierane są przez adeptów. Jednak do bloku ogólnego należą przedmioty, które opierają się na matematyce, grafice, programowaniu oraz specjalistycznych technologiach informatycznych. Wykwalifikowana kadra kładzie również nacisk na naukę języka obcego, który jest niezbędny w pracy informatyka.

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia na stanowiskach programisty, grafika, projektanta serwisów oraz administratorów sieci. Mogą także założyć własną działalność, świadczącą usługi informatyczne.

Dowiedz się więcej

 

2. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Informatyka oferowana przez Akademię Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu realizowana jest na trzy i półrocznych studiach I stopnia i kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne)
 • niestacjonarne

 

Jeśli interesujesz się branżą IT i od zawsze fascynowała się budowa komputerów, tworzenie stron internetowych i nie tylko, to studia na kierunku Informatyka są dla ciebie świetnym rozwiązaniem. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu ma w swojej ofercie takie specjalności jak:

 • eksploatacja systemów informatycznych,
 • systemy i sieci informatyczne,
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

 

W czasie studiów zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu programowania, tworzenia stron internetowych oraz bezpieczeństwa w sieci. Podczas zajęć będziesz uczyć się matematyki oraz fizyki, bowiem to właśnie na nich opierają się studia informatyczne. Poznasz podstawy sieci i różnych systemów, a w późniejszych latach będziesz rozszerzać tę wiedzę. Program studiów przewiduje również obowiązkowe praktyki w czasie, których będziesz mieć okazję sprawdzić swoje umiejętności w praktyce m.in. z cyberbezpieczeństwa.

Przedmioty na kierunku studiów Informatyka uzależnione są od realizowanej specjalności, jednak przedmioty realizowane w ramach bloku przedmiotów ogólnych, są przeznaczone dla wszystkich studentów tego kierunku, są to m.in. język obcy, matematyka, fizyka, elementy baz danych oraz tworzenie skryptów.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w branży IT oraz przemyśle na takich stanowiskach jak: automatyk, programista lub tester oprogramowania.

Dowiedz się więcej

 

3. Politechnika Wrocławska

Informatyka jest również oferowana w ramach kierunku studiów Geoinformatyka, który jest nowym kierunkiem studiów oferowanym przez Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Studia realizowane są na studiach I stopnia – trwają one trzy i pół roku i kończą się tytułem inżyniera.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne

 

Geoinformatyka jest kierunkiem studiów przeznaczonym dla osób, które interesują się geografią, zastosowaniem surowców naturalnych, a także programowaniem, tworzeniem aplikacji i wykorzystaniem informatyki w przemyśle. Politechnika Wrocławska chcąc zapewnić swoim studentom możliwości rozwoju w kierunkach, które ich interesują, oferuje cztery specjalności, są to:

 • systemy informacji geograficznej,
 • informatyka w geoinżynierii,
 • geologia stosowana,
 • inżynieria surowców mineralnych.

 

Wybierając Geoinformatykę, studenci zdobędą szerokie kompetencje z zakresu nauk informatycznych, analiz baz danych, maszyn oraz reologii skał, a wszystko to w kontekście nauk geograficznych, aby wykształcić specjalistów z zakresu geoinformatyki, których aktualnie brakuje na rynku pracy. Podczas studiów adepci będą uczyć się algorytmów, przetwarzania danych, tworzenia i optymalizowania oprogramowania, a także aplikacji. Będą oni również ćwiczyć automatyzację, która może okazać się niezbędna w przemyśle. Program studiów przewiduje również obowiązkowe praktyki, podczas których adepci będą mogli sprawdzić swoje umiejętności oraz nabyć nowych – praktycznych.

Program studiów na kierunku Geoinformatyka jest zróżnicowany dla każdej ze specjalności, dlatego przedmioty mogą się różnić w zależności od jej wyboru. Przedmioty z bloku ogólnego, jakie czekają na studentów, będą dotyczyć matematyki, analizy danych, optymalizacji, języka obcego oraz algebry. Możliwe jest także odbycie kursów specjalnościowych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, geoinżynierii oraz w instytucjach, które zajmują się ochroną i monitorowaniem stanu środowiska.

Dowiedz się więcej

 

4. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kierunek studiów Informatyka w biznesie realizowany jest na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studia oferowane są w systemie dwustopniowym, jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, a następnie dwuletnie studia II stopnia.  

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Informatyka w biznesie jest kierunkiem studiów, na którym odnajdą się osoby, które w czasie studiów chcą zdobyć wiedzę z dwóch dziedzin – w tym przypadku z biznesu i informatyki. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oferuje swoim studentom trzy specjalności, po to, aby każdy z nich znalazł dziedzinę, która go interesuje, są to:

 • analiza i projektowanie systemów,
 • informatyka w usługach i administracji,
 • technologie baz danych i aplikacje mobilne.

 

Decydując się na studiowanie Informatyki w biznesie, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu biznesu, dzięki czemu jako absolwent bez problemu odnajdziesz się w tym świecie. Dodatkowo nauczysz się języków programowania, które umożliwią ci tworzenie stron internetowych, aplikacji oraz oprogramowania. Dowiesz się jak analizować bazy danych i je zabezpieczać. Dzięki wykwalifikowanej kadrze poza cenną wiedzą z branży IT, zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii, biznesu oraz najważniejszych procesów w nim zachodzących.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Informatyki w biznesie, są szczególnie uzależnione od wybranej specjalności. Jednak do przedmiotów ogólnych możemy zaliczyć np. język obcy, matematyka, algebra oraz ekonomia.

Absolwenci mogą podjąć pracę w korporacjach np. jako analitycy, projektanci managerowie. Mogą również założyć własną działalność gospodarczą, która będzie świadczyć usługi z zakresu IT.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia informatyczne we Wrocławiu

WSZYSTKO O KIERUNKU INFORMATYKA - WROCŁAW

Komentarze (0)