Logistyka studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Logistyka studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Logistyka studia prywatne w Warszawie - uczelnie niepubliczne

Studia w Warszawie na kierunku logistyka można podjąć na 8 uczelniach prywatnych - niepublicznych: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie, Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu. Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

Logistyka studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Warszawie

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

 

1. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Kierunek studiów Logistyka będący propozycją Społecznej Akademii Nauk w Warszawie jest realizowany w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5920 zł)
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5680 zł)
 • online

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu nauk ścisłych takich jak np. matematyka i ekonomia, a także chcesz poszerzać swoją wiedzę z zakresu gospodarki, to kierunek studiów Logistyka może być właśnie dla ciebie. W ofercie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, które zostały opracowane w taki sposób, aby każdy ze studentów mógł znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • logistyka handlu i dystrybucji,
 • transport – spedycja – logistyka,
 • zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych,
 • koordynator informacji logistycznej.

Studiując kierunek studiów Logistyka, zdobędziesz rozległą wiedzę z zakresu logistyki i procesów, z jakich się składa. Jako student będziesz uczestniczyć w zajęciach z matematyki, a także ekonomii, co świetnie przygotuje cię do wykonywania przyszłego zawodu. W trakcie studiów będziesz również mieć szansę na rozwijanie swoich umiejętności w zakresie wybranej przez ciebie specjalności, która umożliwi ci zdobycie wiedzy z interesującego cię zakresu.

W programie studiów na kierunku Logistyka możemy znaleźć wiele przedmiotów, które często są uzależnione od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z przedmiotów to m.in. podstawy logistyki, makroekonomia, mikroekonomia, zarządzanie łańcuchem dostaw, język obcy, a także zarządzanie. Program studiów przewiduje także obowiązkowe praktyki dla studentów.

Jako absolwent kierunku studiów Logistyka możesz znaleźć zatrudnienie m.in. jako specjalista do spraw operacji magazynowych, logistyk, spedytor, koordynator łańcucha dostaw, specjalista do spraw transportu, a także jako manager.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Logistykę możesz również studiować w ramach specjalności na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarne

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu ekonomii, logistyki, a także zapewniania bezpieczeństwa, to kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne może cię zainteresować. W ofercie Uczelni Techniczno – Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, które zostały opracowane w taki sposób, aby spełniać wymagania studentów, a także współczesnego rynku pracy. Są to m.in.:

 • obsługa celna i logistyka międzynarodowa,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
 • bezpieczeństwo smart city i państwa,
 • analityk bezpieczeństwa.

Wybierając kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności obsługa celna i logistyka międzynarodowa, zdobędziesz rozległą wiedzę z zakresu zapewniania bezpieczeństwa, prawa, a także zarządzania kryzysowego, co w przyszłości pozwoli ci na pracę m.in. w służbach mundurowych. W ramach specjalności zdobędziesz również wiedzę z zakresu logistyki i podstaw prawa, a jako student będziesz mieć również szansę na kształcenie swoich umiejętności miękkich takich jak np. wybrany język obcy na poziomie B2, gdzie poznasz słownictwo specjalistyczne, które umożliwi ci swobodną komunikację na arenie międzynarodowej.

Zajęcia, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności obsługa celna i logistyka międzynarodowa to m.in. podstawy prawa, prawo karne, podstawy logistyki ekonomia, bezpieczeństwo europejskie, wybrany język obcy, a także ochrona danych. W programie możemy również znaleźć czas przeznaczony na obowiązkowe praktyki zawodowe.

Po ukończeniu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności obsługa celna i logistyka międzynarodowa jako absolwent będziesz mógł podjąć zatrudnienie m.in. w firmach ochroniarskich, centrach zarządzania, ośrodkach analitycznych, firmach spedycyjnych i logistycznych, firmach transportowych, a także w służbach specjalnych.

Dowiedz się więcej

 

3. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Wiedzę z zakresu Logistyki możesz również zdobywać w ramach specjalności na kierunku studiów Management, który jest oferowany przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie. Management jest realizowany w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 •  stacjonarnym

Management jest świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, a także dla tych, którzy chcą rozwijać się w zakresie zarządzania i ekonomii. Dlatego, jeśli przedmioty ścisłe nie stanowią dla ciebie większego wyzwania, a w przyszłości chcesz prowadzić działalność gospodarczą lub pracować na stanowisku managera, to kierunek studiów Management może być właśnie dla ciebie. W ofercie Uczelni Łazarskiego w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • logistyka,
 • e-commerce,
 • turystyka i zarządzanie,
 • przywództwo strategiczne,
 • zarządzanie dużymi zbiorami danych,
 • zarządzanie wydarzeniami,
 • zarządzanie liniami lotniczymi.

Decydując się na kierunek studiów Management o specjalności logistyka, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ekonomii, a także finansów i podstaw prawa. Jako student poznasz metody zarządzania w przedsiębiorstwie, a także procesy logistyczne, które będziesz mieć okazję wykorzystać w czasie obowiązkowych praktyk zawodowych.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Management o specjalności logistyka to m.in. ekonomika transportu, zarządzanie produkcją i usługi, infrastruktura logistyczna, podstawy ekonomii, mikroekonomii, a także język obcy. W programie możemy również znaleźć godziny przeznaczone na zrealizowanie obowiązkowych praktyk zawodowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Management o specjalności logistyka jako absolwent możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych, firmach transportowych, działach logistycznych, a także w firmach spedycyjnych. Jako absolwent będziesz również świetnie przygotowany do otworzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

4. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Kierunek studiów Logistyka będący propozycją Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, realizowany jest w systemie jednostopniowym. Są to trzyipółletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem inżyniera.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 •  stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5700 zł)
 •  niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 5700 zł)

Logistyka jest świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, ekonomią oraz finansami, które pozwalają m.in. na minimalizację kosztów. Dlatego, jeśli przedmioty ścisłe nie sprawiają ci trudności, to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie. W ofercie Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie. Są to m.in.:

 • automatyzacja procesów logistycznych,
 • inteligentne systemy transportowe,
 • logistyka w e-commerce,
 • logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • transport, spedycja, magazynowanie.

Studiując Logistykę w Warszawie, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu planowania, a także zarządzania przedsiębiorstwem i jego finansami. Jako student poza wiedzą z zakresu ekonomii czy podstaw prawa będziesz mieć również szansę na zdobycie wiedzy z zakresu wybranej przez ciebie specjalności. W planie studiów przewidziano także naukę wybranego języka obcego na poziomie B2, co ma pomóc studentom w rozwinięciu swoich kompetencji językowych i na swobodną komunikację na arenie międzynarodowej.

Zajęcia, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Logistyka to m.in. mikroekonomia, makroekonomia, matematyka, podstawy prawa, systemy informatyczne w logistyce, a także łańcuch dostaw. W programie przewidziano również przedmioty specjalnościowe, które mają pozwolić studentom na zostanie specjalistami w interesujących ich dziedzinach.

Po ukończeniu studiów na kierunku Logistyka możesz podjąć zatrudnienie m.in. logistyka, spedytor, koordynator łańcucha dostaw, a także specjalista do spraw planowania i organizacji transportu m.in. w działach logistyki, firmach spedycyjno-transportowych, a także w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Dowiedz się więcej

 

5. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wiedzę z zakresu logistyki możesz również zdobyć w ramach specjalności na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, które jest oferowane przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie. Zarządzanie i inżynieria produkcji realizowane jest w systemie jednostopniowym jako trzyipółletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem inżyniera.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarne

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu przedmiotów ścisłych takich jak matematyka i chciałbyś posiąść wiedzę z finansów i ekonomii ora z zakresu nauk społecznych takich jak np. socjologia, to kierunek studiów Zarządzenie i inżynieria produkcji może cię zainteresować. W ofercie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, takich jak np.:

 • logistyka procesów wytwórczych,
 • inżynieria obsługi procesów wytwórczych,
 • zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych.

Decydując się na kierunek studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności logistyka procesów wytwórczych, zdobędziesz szerokie kompetencje z zakresu ekonomii, gospodarki, a także zarządzania. Jako student będziesz przygotowywany do pełnienia w przyszłości m.in. funkcji managera. W trakcie studiów poznasz procesy logistyczne, a także nauczysz się jak zarządzać nie tylko zespołem, ale także i np. transportem. W czasie zajęć będziesz mieć również szansę na rozwinięcie swoich umiejętności językowych z zakresu wybranego języka obcego, a także będziesz kształcić się w zakresie sztuki negocjacji i mediacji.

Przedmioty, jakie czekają na studentów kierunku Zarzadzanie i inżynieria produkcji o specjalności logistyka procesów wytwórczych to m.in. ekonomika, mikroekonomia, makroekonomia, infrastruktura logistyczna, matematyka, finanse oraz wybrany język obcy. Program przewiduje również godziny przeznaczone na praktyki zawodowe.  

Jako absolwent kierunku studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności logistyka procesów wytwórczych, możesz podjąć zatrudnienie m.in. w firmach doradczych i audytorskich, działach logistycznych, hurtowniach, instytucjach naukowo-badawczych, a także są świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

6. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Logistykę możesz również studiować w ramach specjalności na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, który jest propozycją Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Zarządzanie i inżynieria produkcji jest realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyipółletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem inżyniera, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarne

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu produkcji, zarządzania, a także naukami ekonomicznymi i w przyszłości chcesz pracować na stanowiskach managerskich, to kierunek studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji może cię zainteresować. W ofercie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania możemy znaleźć kilka specjalności takich jak np.:

 • logistyka przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • diagnostyka i eksploatacja samochodów,
 • BHP,
 • zarządzanie transportem i logistyka,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym,
 • inżynieria usług gastronomicznych.

Studiując kierunek studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności logistyka przedsiębiorstwa, będziesz mieć szansę na zdobycie wielu cennych umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, marketingu, procesów logistycznych, a także nowoczesnych ekologicznych rozwiązań, które mają na celu poprawienie stanu naszej planety. W trakcie studiów jako student będziesz również mieć okazję do rozwinięcia umiejętności w zakresie wybranej przez ciebie specjalności.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności logistyka przedsiębiorstwa to m.in. podstawy zarządzania, ekologia, podstawy logistyki, matematyka, makroekonomia, mikroekonomia, finanse oraz wybrany język obcy. Studenci są także zobowiązani do zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych, które mogą odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Absolwenci kierunku studiów Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności logistyka przedsiębiorstwa, mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, centrach logistycznych, firmach spedycyjnych i transportowych, a także mogą otworzyć własną działalność gospodarczą, do czego są świetnie przygotowani.

Dowiedz się więcej

 

7. Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Logistykę możesz również studiować w ramach specjalności na kierunku Zarządzanie, które jest oferowane przez Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie. Zarządzanie realizowane jest w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarne

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu zarządzania i marketingu, a przedmioty ścisłe nie stanowią dla ciebie większego wyzwania, to kierunek studiów Zarządzenie może cię zainteresować. W ofercie Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie możemy znaleźć wiele specjalności, dzięki czemu każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

 • transport, logistyka i spedycja,
 • dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym,
 • hr i talent management (zarządzanie zasobami ludzkimi),
 • komunikacja wizerunkowa (pr, branding, reklama i social media),
 • marketing,
 • marketing i zarządzanie sprzedażą,
 • mobile & digital marketing,
 • przywództwo w biznesie,
 • psychologia biznesu i coaching,
 • biznes i marketing międzynarodowy, 
 • doradztwo zawodowe i coaching,
 • zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (mśp).

Studiując na kierunku Zarządzanie o specjalności transport, logistyka i spedycja, zdobędziesz wiele cennych umiejętności z zakresu zarządzania m.in. zespołem i produkcją, a także zdobędziesz cenną wiedzę z logistyki i organizacji transportu. Jako student poznasz również m.in. podstawy prawa i będziesz rozwijać się w zakresie finansów, co pozwoli ci w przyszłości na podjęcie pracy np. w krajowych oraz międzynarodowych firmach spedycyjnych lub logistycznych. W czasie studiów przewidziano również lektorat z wybranego języka obcego, dzięki czemu rozwiniesz swoje kompetencje językowe.

W programie studiów na kierunku Zarządzanie o specjalności transport, logistyka i spedycja możemy znaleźć wiele przedmiotów z bloku ogólnego oraz specjalizacyjnego. Niektóre z nich to m.in. matematyka, język obcy, podstawy prawa, mikroekonomia, finanse, podstawy logistyki, a także łańcuch dostaw. Dodatkowo w planie przeznaczono również godziny na zajęcia praktyczne w czasie, których studenci mogą ćwiczyć nabyte umiejętności w praktyce.

Po ukończeniu studiów na kierunku Zarządzanie o specjalności transport, logistyka i spedycja możesz znaleźć zatrudnienie m.in. jako logistyk, konsultant do spraw zarządzania, specjalista do spraw operacji magazynowych, spedytor, manager, a także konsultant do spraw transportu. Absolwenci są również świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

Dowiedz się więcej

 

8. Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu

Studia logistyczne na kierunku Logistyka będące propozycją Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu realizowane są w systemie jednostopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 •  stacjonarnym
 •  niestacjonarne

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu zarządzania, logistyki, finansów, a także marketingu, to kierunek studiów Logistyka może cię zainteresować. W ofercie Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu możemy znaleźć kilka specjalności, które zostały opracowane w taki sposób, aby przygotować studentów do przyszłego zawodu, są to m.in.:

 • logistyka transportu i spedycji,
 • logistyka przedsiębiorstw i magazynowanie,
 • zarządzanie w logistyce.

Studia na kierunku Logistyka przygotowują cię do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy na stanowiskach managera. Jako student zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu finansów, procesów logistycznych, a także zarządzania. W czasie zajęć będziesz również mieć okazję do zdobycia cennych umiejętności z zakresu wybranej przez ciebie specjalności.

W programie studiów na kierunku Logistyka, możemy znaleźć wiele przedmiotów z zakresu przedmiotów ogólnych oraz specjalnościowych. Niektóre z nich to m.in. logistyka zaopatrzenia, podstawy logistyki, matematyka, finanse, język obcy, a także ekonometria. W planie przewidziano również godziny przeznaczone na zrealizowanie obowiązkowych praktyk zawodowych.

Absolwenci kierunku studiów Logistyka mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako konsultanci do spraw logistyki, logistycy, spedytorzy, planista, specjaliści do spraw operacji magazynowych, a także pracownicy wydziału transportu. Po ukończeniu studiów absolwenci są również świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Kierunki studiów w Warszawie

Studia logistyczne w Warszawie

WSZYSTKO O KIERUNKU LOGISTYKA - WARSZAWA

Komentarze (0)