Filologia w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Filologia w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Filologia w Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku filologia można podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Warszawski. Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

 

1. Uniwersytet Warszawski

Filologię w Warszawie możesz studiować w ramach specjalności na kierunku studiów Filologia polska, który jest propozycją Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Filologia polska realizowana jest w systemie dwustopniowym, jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem magistra, następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym
  • niestacjonarne

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu polskiej literatury oraz gramatyki i w przyszłości chciałbyś zostać językoznawcą lub literaturoznawcą, to kierunek studiów Filologia polska może być właśnie dla ciebie. W ofercie Uniwersytetu Warszawskiego możemy znaleźć kilka specjalności, które zostały dostosowane do zainteresowań studentów, są to m.in.:

  • literaturoznawczo-językoznawczą,
  • literaturę i kulturę polską w perspektywie europejskiej i światowej,
  • specjalizacja nauczycielska,
  • edytorstwo naukowe i redakcja tekstów,
  • filologia dla mediów i glottodydaktyczna.

Wybierając kierunek studiów Filologia polska, zdobędziesz gruntowne wykształcenie z gramatyki języka polskiego, a także literatury od dziejów najstarszych do współczesności. Dodatkowo jako student będziesz zdobywać wiedzę z zakresu wybranej przez ciebie specjalności.

W programie studiów na kierunku Filologia polska możemy znaleźć wiele różnych przedmiotów, które często uzależnione są od wybranej specjalności. Niektóre z przedmiotów to m.in. historia Polski, gramatyka opisowa języka polskiego, gramatyka historyczna, literatura światowa, literatura staropolska oraz wybrany język obcy na poziomie B2. Dodatkowo studenci są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych w wybranej przez nich instytucji.

Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia polska czeka na ciebie wiele możliwości, możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w szkołach, wydawnictwach, agencjach reklamowych oraz agencjach marketingowych. Absolwenci mogą również znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele języka polskiego jako obcego.

Dowiedz się więcej

WSZYSTKO O KIERUNKU FILOLOGIA - WARSZAWA

Komentarze (0)