Filologia - Warszawa

Filologia - Warszawa

Filologia - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

filologia

Odkryj filologię w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Filologia studia Warszawa | woj. mazowieckie

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu spotkał się z dylematem praktycznie niemożliwym do w pełni satysfakcjonującego rozwiązania. Niezależnie od tego, czy problem dotyczył wyboru modelu nowego telefonu, czy też funkcjonalnej zabawki dla psa, z pewnością był w tamtej chwili powodem do rozmyślań.

Podobnie jest z wyborem idealnego kierunku studiów. Niejednokrotnie maturzyści rezygnują z jakiejś części swoich zainteresowań na korzyść innych, gdyż nie mogą znaleźć idealnie pasującego do nich kierunku. Dla miłośników szeroko pojętego humanizmu, nauk społecznych oraz lingwistyki powstały studia na kierunku Filologia.

Kierunek ten stawia na uniwersalność wyboru ścieżki swojego kształcenia poprzez dopasowanie późniejszego, bardziej specjalistycznego programu do potrzeb każdego z kandydatów. Przyszli absolwenci mogą wybierać, jakiego języka chcieliby się uczyć oraz który z obszarów kulturowych zgłębić.

 

Czego nauczysz się na studiach

Studia w Warszawie na kierunku Filologia, ze względu na swoją interdyscyplinarność, będą zawierać w sobie zagadnienia z różnych dziedzin humanistycznych i społecznych. Przedmioty, z którymi będziesz miał do czynienia, kiedy już rozpoczniesz naukę na jednej z warszawskich uczelni na tym kierunku, będą uzależnione od twoich zainteresowań i wybranych podczas studiów specjalności.

W trakcie nauki nie zabraknie bloku zajęć pedagogicznych, przygotowujących do podjęcia pracy w szkołach i innych placówkach oświatowych. Specjalność związana z translatoryką zapewni ci szczegółową naukę w zakresie wykonywania różnorakich tłumaczeń i tym samym dobre perspektywy zawodowe. Będziesz mógł też związać swoją karierę z mass mediami, dzięki dobremu przygotowaniu merytorycznemu w tej dziedzinie.

 

Dla kogo ten kierunek

Studia w Warszawie, w zależności od ich specyfiki, będą odpowiadały na potrzeby i zainteresowania przyszłych kandydatów, zainteresowanych konkretną tematyką. Podobnie jest ze studiami na kierunku Filologia – z pewnością nie są one dla wszystkich.

Od zawsze stałeś w opozycji do stwierdzeń, że nauki humanistyczne nie mają przyszłości i chciałbyś na własnym przykładzie udowodnić, że jest inaczej? Posiadasz ponadprzeciętne zdolności lingwistyczne, a w kręgu twoich najbliższych zainteresowań leży historia oraz nauki społeczne? Pasjonuje cię dorobek kulturowy wybranych państw świata, a dodatkowo chciałbyś zgłębić treść nieznanych ci dotychczas lektur?

Twierdząca odpowiedź przynajmniej na jedno z powyższych pytań może stanowić doskonały pretekst do rozpoczęcia studiów na kierunku Filologia na jednej z uczelni w Warszawie!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W WARSZAWIE JEST KIERUNEK FILOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia w Warszawie

     Żeby dostać się na studia filologiczne w Warszawie, należy być doskonale przygotowanym z przedmiotów wiodących oraz osiągnąć dobry wynik na egzaminie dojrzałości. Na większości uczelni w Warszawie w procesie rekrutacji będą brane pod uwagę język polski oraz język obcy nowożytny. Dla niektórych wydziałów istotna będzie również wiedza historyczna oraz z zakresu wiedzy o społeczeństwie.

     Uczelnie w Warszawie, które zdecydowały się na poszerzenie repertuaru oferowanych kierunków o Filologię, stawiają na wykształcenie absolwentów o jak najlepszych kompetencjach, dlatego do egzaminu maturalnego warto podejść na poważnie oraz na bieżąco śledzić ustalenia rekrutacyjne na stronie internetowej wybranej uczelni.

     POPULARNE KIERUNKI FILOLOGICZNE W WARSZAWIE

     Harmonogram rekrutacji +

     Uczniowie ostatnich klas szkół średnich oraz wszystkie osoby, które chciałyby rozpocząć studia wyższe, powinny bardzo dobrze zapoznać się z harmonogramem rekrutacji, obowiązującym na danych uczelniach. Na ogół osoby zainteresowane mogą rejestrować się na studia już na przełomie kwietnia oraz maja, ponieważ wtedy zostają uruchomione platformy rekrutacyjne uczelni. Pamiętaj, że nie liczy się oczywiście kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów, jakie uzyskasz podczas egzaminów maturalnych.

     Na ogół rekrutacja na studia ma kilka etapów, tak by osoby, które nie dostały się podczas pierwszego z nich, mogły ubiegać się o ponowne przyjęcie wraz z drugą turą osób rekrutowanych. Pierwszy etap rekrutacji najczęściej odbywa się w lipcu tuż po ogłoszeniu wyników z matur. To także czas składania podstawowych dokumentów na wybrane przez siebie ośrodki akademickie.

     Kolejny etap rekrutacji odbywa się na przełomie sierpnia oraz września. Wtedy szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych dostają te osoby, które nie zakwalifikowały się na studia filologiczne w pierwszym terminie.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Osoby, które znalazły się na listach osób przyjętych, muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Musisz pamiętać jednak, by wśród tych dokumentów znalazły się na pewno:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju podpisane umowy.

     Zorientuj się, jakie dokumenty musisz dostarczyć w pierwszej kolejności, ponieważ ich brak w systemie uczelni oznaczać będzie rezygnację ze studiów.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Opłaty rekrutacyjne stanowią nieodłączną część aplikowania na studia wyższe w Polsce. Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji powinny liczyć się z tym, że muszą uiścić opłatę rekrutacyjną. Waha się ona mniej więcej od 85 do 100 zł. Tego typu opłaty ustalają ośrodki akademickie, informacje na ich temat zawsze znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych uczelni. Opłatę rekrutacyjną za studia na kierunku filologia w Warszawie możesz uiścić za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu bankowego lub przy pomocy płatności elektronicznych. Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu. Dowód wpłaty będziesz musiał także dostarczyć do dziekanatu danej uczelni w Warszawie.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia na kierunku filologia mają charakter humanistyczny i właśnie takie przedmioty będziesz musiał zdawać podczas matur, jeżeli chcesz być studentem jednej z warszawskich uczelni. W kręgu twoich zainteresowań powinny znaleźć się przede wszystkim języki obce nowożytnie. Oprócz nich w procesie rekrutacji uwzględniane są przedmioty takie jak: historia, WOS, filozofia, historia sztuki, czy język polski. Pamiętaj, że część wybranych przez siebie przedmiotów powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym. Tylko wtedy będziesz mieć szansę, by znaleźć się na listach osób przyjętych.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Każda z uczelni wybiera swój indywidualny przelicznik punktów, jakie zostały zdobyte przez kandydatów podczas egzaminów dojrzałości. Przelicznik ten na ogół związany jest z poziomem, który wybrałeś dla zdawanych przez siebie przedmiotów. Oczywiście najwięcej punktów zdobędziesz z tych przedmiotów, które zdawałeś na maturze na poziomie rozszerzonym. Model ten obowiązuje na większości uczelni w Polsce.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Rekrutacja na większość kierunków w Polsce wiąże się nie tylko z doskonałymi wynikami maturalnymi. Ciekawą alternatywą może być udział w różnego rodzaju olimpiadach oraz konkursach. To propozycja dla najbardziej ambitnych kandydatów, ponieważ ich wiedza oraz umiejętności powinny wykraczać poza mury szkoły średniej. Studia na kierunku filologia to doskonała okazja, by wziąć udział w takiej olimpiadzie i znaleźć się na liście osób przyjętych poza kolejnością. Możesz wybierać spośród olimpiad takich jak:

     • wybrane olimpiady z języków obcych nowożytnych;
     • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego;
     • czy Olimpiada Historyczna.

     Pamiętaj, że wzięcie udziału w olimpiadzie nie zwalania cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

     Jak wyglądają studia na kierunku Filologia w Warszawie

     Jak już pewnie wiesz z poprzednich akapitów, w związku z interdyscyplinarnością i uniwersalnością studiów na kierunku Filologia w Warszawie, każdy ze studentów stanie przed koniecznością zgłębienia dużej ilości wiedzy w stosunkowo krótkim czasie, co może implikować pewne trudności i stanowić swego rodzaju wyzwanie.

     Filologia należy do kanonu nauk humanistycznych, a więc opartych na wiedzy o społeczeństwie, historii, literaturoznawstwie oraz językoznawstwie. Naukę na tych studiach rozpoczniesz od przypomnienia i utrwalenia posiadanej już wiedzy, którą na późniejszych etapach znacznie poszerzysz.

     Poznasz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, mające wpływ na obecny wygląd najważniejszych w skali świata gospodarek. Poznasz historię ludów prahistorycznych w formie nieznanych ci wcześniej faktów. Podstawy psychologii, które również będziesz musiał zgłębić w trakcie studiów, pozwolą ci na pewniejszą orientację wśród kulturowych konwenansów.

     W trakcie nauki na późniejszych etapach studiów, będziesz miał okazję dokonać ostatecznego wyboru w kwestii języka obcego, który chciałbyś zgłębiać. Będzie się to wiązało również z poszerzeniem wiadomości o historii, kulturze i polityce obszaru geograficznego tego właśnie języka.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     FILOLOGIA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

     FILOLOGIA WARSZAWA STUDIA ZAOCZNE

      

     filologia warszawa studia

      

     Ile trwają studia na kierunku Filologia w Warszawie

     Studia w Warszawie na wybranych kierunkach mogą różnić się od siebie czasem trwania. Filologia nie należy do wąskiego grona studiów jednolitych, a więc edukacja w ramach tego kierunku może przebiegać dwuetapowo.

     Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia na większości uczelni będą trwały sześć semestrów, a więc trzy lata. Każdy z absolwentów będzie mógł pochwalić się tytułem licencjata oraz uprawnieniami do wykonywania pracy w zawodzie.

     Dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku Filologia zostaną zwieńczone uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra oraz poszerzeniem jego kompetencji oraz możliwości zawodowych.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     FILOLOGIA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

     FILOLOGIA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia w Warszawie

     Proces rekrutacyjny na kierunki studiów w Warszawie różnią się między sobą w zależności od danej uczelni, która oferuje możliwość podjęcia tego kierunku oraz od ustaleń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, mogących ulegać zmianie na przestrzeni czasu.

     Zanim zdecydujesz się rekrutować na Filologię, warto, abyś dogłębnie zapoznał się z programem oferowanym przez wszystkie uczelnie w Warszawie. Do czerpania pełnej satysfakcji z podejmowanego kierunku niezbędne jest dopasowanie siatki studiów do swoich zainteresowań oraz oczekiwań względem przyszłego zawodu. Na tę chwilę Filologię w Warszawie można studiować przynajmniej na kilku uczelniach, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

     Zarówno studia zaoczne, jak i odbywane na uczelniach niepublicznych, wiążą się z pewnymi udogodnieniami i bardziej elastycznym czasem nauki, dzięki czemu można pogodzić inne obowiązki zawodowe i prywatne z uczestnictwem w procesie kształcenia. Jednak podjęcie studiów w takim trybie będzie wiązało się z koniecznością uiszczania systematycznych opłat w odgórnie ustalonych kwotach.

     Studia dzienne na uczelniach publicznych z reguły nie implikują ponoszenia żadnych finansowych kosztów. Żeby się na nie dostać, należy wziąć udział w konkursie świadectw maturalnych lub dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia w przypadku kandydatury na studia magisterskie.

      

     Proces rekrutacji - przedmioty

     Przedmiotami wiodącymi, czyli mającymi największe znaczenie dla procesu rekrutacyjnego, dla Filologii w Warszawie na większości uczelni są język obcy nowożytny oraz język polski. Należy dobrze przygotować się do nauki, aby uzyskać dobry rezultat podczas egzaminów.

     Po otrzymaniu wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości lub ocen na dyplomie ukończenia poprzedniego etapu edukacji, należy zarejestrować swoją kandydaturę poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej wybranej warszawskiej uczelni. Ważne, aby podawane dane były zgodne z prawdą.

     Dokumentami, których będziesz potrzebował do sfinalizowania procesu aplikacyjnego, będą: kserokopia matury lub dyplomu, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz formularz aplikacyjny, dostępny na stronie internetowej wydziału lub w dziekanacie.

     zasady rekrutacji na studia

      

     filologia studia warszawa

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Filologia w Warszawie

     Wciąż rozmyślasz o tym, jakie możliwości zawodowe będą na ciebie czekać po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w Warszawie i nie udało ci się znaleźć wyczerpującej odpowiedzi? Być może poniższa treść pozwoli ci na lepsze zorientowanie w tematyce studiów na tym kierunku.

     W związku z interdyscyplinarnością studiów na kierunku Filologia w Warszawie będziesz miał ogromne pole do manewru w kwestii wyboru przyszłej pracy. Studia filologiczne w Warszawie oferują możliwość podjęcia zatrudnienia w wielu placówkach. W końcu operowanie przynajmniej jednym językiem obcym może być gwarancją obsadzenia się na dowolnym stanowisku.

     Specyfika przyszłej pracy będzie zależała w głównej mierze od specjalności, jaką wybierzesz podczas studiów na kierunku Filologia. Kierunek ten daje dosyć dużą uniwersalność w kwestii wyboru języka, którego wymowę i pisownie będziesz zgłębiał, a także specjalistycznego przygotowania do konkretnego miejsca pracy.

     Specjalność związana z translatoryką przygotuje cię do wykonywania szeroko rozumianych tłumaczeń, dzięki czemu znajdziesz pracę w biurach tłumaczeniowych, własnej działalności gospodarczej, której funkcjonowanie oprzesz na tym odłamie Filologii, a nawet kancelariach adwokackich, jeśli tylko pokusisz się o wykonanie dodatkowych kursów doszkalających tuż po studiach.

     Praca w placówkach oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem przedszkoli oraz szkół, pozwoli ci na wykazanie się zdobytymi podczas nauki na studiach umiejętnościami pedagogicznymi oraz z zakresu danego języka obcego. Jeśli bardzo polubisz uczelnię, będącą miejscem zdobywania twojej edukacji, będziesz mógł postarać się o stanowisko wykładowcy akademickiego tamże.

      

     Ponadto absolwenci Filologii w Warszawie znajdą zatrudnienie w:

     • Mass mediach
     • Wydawnictwach prasowych
     • Sądownictwie

     Jak sam widzisz, jako absolwent Filologii w Warszawie, będziesz miał bardzo szerokie pole do manewru i podjęcia decyzji w kwestii wyboru najlepszego dla siebie zatrudnienia.

      

     Studia na kierunku filologia Warszawa – zaoczne

     Filologię w Warszawie możesz podjąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, ponieważ większość uczelni stara się umożliwić kandydatom naukę w najbardziej przystępnej dla nich formie. Jako że pierwsze doświadczenie zawodowe, zdobyte możliwie wcześnie, jest doceniane przez pracodawców, wielu studentów decyduje się na kształcenie w ramach trybu niestacjonarnego, aby umożliwić sobie wywiązanie się z obowiązków zawodowych podczas każdego tygodnia roboczego. Filologia w trybie niestacjonarnym zakłada weekendowe, całodzienne spotkania, podczas których studenci zdobywają kierunkową wiedzę i umiejętności.

     dowiedz się więcej na temat kierunku filologia studia zaoczne w Warszawie

      

     Jakie są ceny studia na kierunku Filologia w Warszawie

     Niestacjonarne kierunki studiów w Warszawie są objęte obowiązkiem uiszczania opłat w kwotach, które zostały ustalone przez każdą z uczelni. W praktyce oznacza to, że studenci powinni posiadać adekwatne zaplecze finansowe, które pozwoli im na regularne opłacanie każdego semestru lub roku odbywanego kształcenia. Wysokość opłat różni się w zależności od wybranej uczelni, dlatego każdy zainteresowany powinien odpowiednio wcześnie zapoznać się z regulaminem interesującej go uczelni i w ten sposób przygotować się na każdą czekającą go ewentualność.

     dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku filologia - ceny w Warszawie

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia w Warszawie

     Wielu młodych ludzi, mimo nieuchronnie zbliżającej się matury, ciągle nie wie, jaki kierunek studiów chcieliby wybrać. Z pewnością pomocne okazałoby się zapoznanie z opiniami starszych kolegów, którzy ten jeden z trudniejszych życiowych wyborów mają już za sobą.

      

     Dominika, studentka trzeciego roku Filologii w Warszawie, mówi:

     „Od zawsze byłam zainteresowana naukami humanistycznymi. Studia na kierunku Filologia, ze względu na swoją wszechstronność, ułatwiły mi podjęcie bardziej szczegółowej decyzji na temat tego, co dokładnie chciałabym robić w przyszłości. Z całego serca mogę polecić te studia każdemu.”

     KIERUNKI FILOLOGICZNE W WARSZAWIE

     germanistyka
     hungarystyka
     Rozwiń

     POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FILOLOGIA

     59 Uczelni w Warszawie

     Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

     Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

     Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)