Grafika w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Grafika w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Grafika w Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku grafika można podjąć na 3 uczelniach publicznych: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Grafiki), Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Produkcji), Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

 

1. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Grafiki)

Studia na kierunku Grafika, które są propozycją Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, realizowane są w systemie jednostopniowym oraz w dwustopniowym. Grafikę możesz studiować jako pięcioletnie jednolite studia magisterskie, a także jako trzyletnie studia licencjackie, a następnie jako dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc 40 osób)
 • niestacjonarnym

Jeśli masz poczucie estetyki, a także interesujesz się rysunkiem i tworzeniem różnych projektów graficznych, to kierunek studiów Grafika może być właśnie dla ciebie. Dodatkowo kandydaci na ten kierunek będą musieli przejść rozmowę kwalifikacyjną, w której trakcie przedstawią swoje portfolia na podstawie, których komisja zadecyduje o przyjęciu kandydata na studia artystyczne.

Wybierając kierunek studiów Grafika w Warszawie, będziesz mógł rozwinąć swoje umiejętności manualne, poprzez uczestnictwo w wielu zajęciach plastycznych, a także będziesz mieć szansę do rozwinięcia się w zakresie np. historii sztuki, co może dostarczyć ci wielu nowych inspiracji do projektów. Jako student nauczysz się również obsługi nowoczesnych programów graficznych, które wykorzystywane są na co dzień przez profesjonalnych grafików.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Grafika, opierają się głównie na zajęciach praktycznych, które mają na celu rozwinięcie umiejętności manualnych studentów. Są to m.in. rzeźba, grafika komputerowa i projektowanie graficzne. Do przedmiotów teoretycznych możemy zaliczyć historię sztuki, a także wybrany język obcy na poziomie B2. Dodatkowo studenci są zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Grafika w Warszawie jako absolwent możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w wydawnictwach, korporacjach, firmach, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych, a także możesz zdecydować się na pracę jako freelancer.

Dowiedz się więcej

 

2. Politechnika Warszawska (Wydział Inżynierii Produkcji)

Grafikę możesz również studiować w ramach specjalności na kierunku Papiernictwo i poligrafia, które jest ofertą Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Papiernictwo i poligrafia jest realizowana w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu papiernictwa i chcesz poznać, jak wytwarzany jest papier oraz jak została zmodernizowana ta dziedzina, to kierunek studiów Papiernictwo i poligrafia może być właśnie dla ciebie. W ofercie Politechniki Warszawskiej możemy znaleźć dwie specjalności, które zostały opracowane w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować studentów do podjęcia przyszłej pracy zawodowej, są to:

 • grafika komputerowa i technologie cyfrowe poligrafii,
 • technologie poligrafii i produkcji opakowań.

Decydując się na kierunek studiów Papiernictwo i poligrafia o specjalności grafika komputerowa i technologie cyfrowe poligrafii, zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu procesów papierniczych i poligraficznych, a także poznasz takie podstawy jak np. wytwarzanie papieru. W ramach specjalności nauczysz się podstaw projektowania oraz dowiesz się, jak wyglądają i jak pracować z programami i aplikacjami wykorzystywanymi w pracy grafika.

Program studiów na kierunku Papiernictwo i poligrafia o specjalności grafika komputerowa i technologie cyfrowe poligrafii, opiera się na wielu przedmiotach ogólnych, a także z zakresu wybranej specjalności. Niektóre z przedmiotów to m.in. eksploatacja maszyn papierniczych, maszyny drukujące, materiałoznawstwo, grafika wektorowa, projektowanie graficzne oraz wybrany język obcy ze słownictwem specjalistycznym na poziomie B2.

Będąc absolwentem kierunku studiów Papiernictwo i poligrafia o specjalności grafika komputerowa i technologie cyfrowe poligrafii, możesz podjąć zatrudnienie m.in. w wydawnictwach, agencjach reklamowych, agencjach marketingowych, biurach projektowych, a także możesz otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej

 

3. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Grafikę możesz także studiować jako specjalność na kierunku studiów Pedagogika, która jest propozycją Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pedagogika realizowana jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym
 • niestacjonarnym

Kierunek studiów Pedagogika jest przeznaczony dla osób, które lubią dzieci, a także chcą z nimi pracować w przyszłości. Dlatego, jeśli jesteś empatyczny i masz dobre podejście do dzieci, to ten kierunek studiów może być dla ciebie świetną propozycją. W ofercie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie możemy znaleźć wiele specjalności, które są dopasowane do zainteresowań studentów, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • edukacja zdalna i grafika komputerowa,
 • animacja społeczno-kulturowa,
 • edukacja dorosłych,
 • edukacja medialna,
 • pedagogika informatyki i pedagogika zdolności,
 • psychopedagogika kreatywności,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studiując kierunek Pedagogika o specjalności edukacja zdalna i grafika komputerowa, zdobędziesz wiele cennych umiejętności z zakresu wychowania i pracy z dziećmi, a w ramach specjalności poznasz metody nauczania, które można wykorzystywać w czasie nauki zdalnej oraz dowiesz się, jak wykonywać projekty graficzne, dzięki czemu będziesz mógł samodzielnie przygotowywać np. materiały do zajęć. Jako student będziesz również zobowiązany do uczęszczania na lektorat z wybranego języka obcego na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym.

Zajęcia, jakie możemy znaleźć na kierunku studiów Pedagogika o specjalności edukacja zdalna i grafika komputerowa to m.in. podstawy grafiki warsztatowej, montaż wideo, a także podstawy grafiki projektowej. Dodatkowo studenci są również zobowiązani do zaliczenia praktyk zawodowych w wybranej przez siebie placówce.

Po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika o specjalności edukacja zdalna i grafika komputerowa możesz podjąć zatrudnienie m.in. w szkołach, przedszkolach, wydawnictwach, agencjach reklamowych i marketingowych, a także możesz otworzyć własną działalność gospodarczą, dzięki czemu będziesz mógł pracować jako freelancer.

Dowiedz się więcej

WSZYSTKO O KIERUNKU GRAFIKA - WARSZAWA

Komentarze (0)