XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika

XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika

Wyniki matur

Formuła 2023

Do matury w XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w 2023 roku przystąpiło 130 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu. Zdawalność całego egzaminu maturalnego wyniosła 100%.

Formuła 2015

Do matury w XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w 2023 roku przystąpiło 2 uczniów. Świadectwo dojrzałości otrzymali wszyscy maturzyści podchodzący do egzaminu.

Wyniki poszczególnych egzaminów przedstawia poniższa tabela.

Wyniki matury 2023 (część pisemna) - XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

Formuła 2023

przedmiot poziom zdawalność średni wynik śr. wynik liczba zdających l. zdających
język polski poziom podstawowy podstawowy 100,0% 77,8% 130
język angielski poziom podstawowy podstawowy 100,0% 99,4% 117
język francuski poziom podstawowy podstawowy - - 1
język hiszpański poziom podstawowy podstawowy 100,0% 78,5% 8
język niemiecki poziom podstawowy podstawowy - - 4
matematyka poziom podstawowy podstawowy 100,0% 95,0% 130
biologia poziom rozszerzony rozszerzony - 76,1% 42
chemia poziom rozszerzony rozszerzony - 74,4% 38
filozofia poziom rozszerzony rozszerzony - - 2
fizyka poziom rozszerzony rozszerzony - 76,5% 29
geografia poziom rozszerzony rozszerzony - 85,3% 23
historia poziom rozszerzony rozszerzony - 67,7% 16
historia sztuki poziom rozszerzony rozszerzony - - 3
informatyka poziom rozszerzony rozszerzony - - 2
język angielski poziom dwujęzyczny dwujęzyczny - 84,5% 130
język francuski poziom rozszerzony rozszerzony - - 2
język hiszpański poziom rozszerzony rozszerzony - - 2
język niemiecki poziom rozszerzony rozszerzony - 87,5% 6
język polski poziom rozszerzony rozszerzony - 77,7% 27
matematyka poziom rozszerzony rozszerzony - 74,2% 76
wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony rozszerzony - - 3
biologia zestaw zadań w języku angielskim poziom dwujęzyczny dwujęzyczny - - 2
chemia zestaw zadań w języku angielskim poziom dwujęzyczny dwujęzyczny - - 1
fizyka zestaw zadań w języku angielskim poziom dwujęzyczny dwujęzyczny - 80,5% 8
geografia zestaw zadań w języku angielskim poziom dwujęzyczny dwujęzyczny - 92,7% 11
historia zestaw zadań w języku angielskim poziom dwujęzyczny dwujęzyczny - - 1
matematyka zestaw zadań w języku angielskim poziom dwujęzyczny dwujęzyczny - 90,3% 37

Formuła 2015

przedmiot poziom zdawalność średni wynik śr. wynik liczba zdających l. zdających
język polski poziom podstawowy podstawowy - - 2
język angielski poziom podstawowy podstawowy - - 2
matematyka poziom podstawowy podstawowy - - 2
biologia poziom rozszerzony rozszerzony - - 2
chemia poziom rozszerzony rozszerzony - - 1
informatyka poziom rozszerzony rozszerzony - - 1
język angielski poziom rozszerzony rozszerzony - - 1
język angielski poziom dwujęzyczny dwujęzyczny - - 1
język polski poziom rozszerzony rozszerzony - - 1
matematyka poziom rozszerzony rozszerzony - - 1

Informacje na temat wyników egzaminów pochodzą ze strony internetowej właściwej dla szkoły Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Pliki źródłowe do pobrania:
bip_1660em-2023-okewaw-wyniki-pp2023-szkoly-sas-aktl-wrzesien.xlsx
bip_1658em-2023-okewaw-wyniki-pp2015-szkoly-sas-aktl-wrzesien.xlsx

ul. Józefa Bema 76
01-225 Warszawa
Wola
226327570

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie szkoły: XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)