Matura 2022 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Matura 2022 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Matura 2022 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

01.11.2022

Matura 2022 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

W poniedziałek, 9 maja, maturzyści przystąpią do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Co warto wiedzieć o tym egzaminie?

W zeszłym tygodniu odbyły się przede wszystkim egzaminy z trzech głównych przedmiotów: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Egzaminy te przeprowadzane były na poziomie podstawowym. Od dzisiaj maturzystom pozostały już egzaminy z przedmiotów dodatkowych, czyli zdawanych wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Język angielski należy do najchętniej wybieranych.

 

Co było w arkuszu egzaminacyjnym?

Egzaminacyjny arkusz zawierał 10 zadań, na rozwiązanie których przewidziano 150 minut. Czego dotyczyły zadania? Przede wszystkim rozumienia słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych oraz wypowiedzi pisemnej. Najwyżej punktowane (za 13 punktów) było ostatnie zadanie, polegające na pisemnej wypowiedzi. Jego treść brzmiała:

Wypowiedz się na jeden z poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 wyrazów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz temat wybrany przez Ciebie, zakreślając jego numer.

1. Niektórzy rodzice dają nastolatkom kieszonkowe za wykonywanie obowiązków domowych. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony takiego rozwiązania.

2. Wiele osób marzy o odbyciu podróży dookoła świata. Napisz artykuł, w którym przedstawisz korzyści wynikające z realizacji takiego marzenia oraz udzielisz rad, jak należy się do takiej podróży przygotować.

 

Rozszerzony, a jednak bardzo prosty?

Jak egzamin oceniają sami zdający? Przeglądając popularne media społecznościowe z łatwością można natrafić na posty i komentarze dotyczące dzisiejszego egzaminu. Zdecydowana większość z nich jest pozytywna:

„Niecałe 1,5 h i skończone, przyjemne bardzo było.”

„To rozszerzenie z angielskiego było chyba łatwiejsze od podstawy.”

„Ciężki.”

 

Co jutro na maturze?

Jutro, w maturalnym maratonie, kolejny dzień z językami. W sesji porannej, czyli o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, natomiast w sesji popołudniowej obędzie się egzamin z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym.

 

Jak wygląda egzamin?

Do egzaminu z języka angielskiego przystąpi ponad 190 tysięcy zdających. Punktualnie o godzinie 9:00 otworzą rozdane arkusze egzaminacyjne, na rozwiązanie których będą mieli 150 minut. Co znajdzie się w arkuszach? Egzamin obejmuje przede wszystkim zagadnienia dotyczące:

  • rozumienia ze słuchu,
  • rozumienia tekstów pisanych
  • znajomości środków językowych,
  • pisemnej wypowiedzi.

Treści poleceń podane będą w języku polskim. Zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, które zajmują około 25 minut, odtwarzane będą dwa razy.

 

Zobacz także

matura z języka angielskiego 2022 (poziom podstawowy)

matura 2022 przecieki z języka angielskiego

 

Co warto wiedzieć?

Poziom egzaminacyjnych zadań waha się między B1+ a B2. Przygotowując się warto zajrzeć do arkuszy z lat ubiegłych, bowiem na egzaminie najistotniejsze jest: rozumienie wypowiedzi, znajomość środków językowych, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi.

 

Punktacja i wyniki

Na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym można uzyskać maksymalnie 50 punktów: 40 punktów za rozwiązanie zadań zamkniętych i 10 punktów za rozwiązanie zadań otwartych. Nie obowiązują natomiast progi punktowe. Wyniki poznamy 5 lipca, natomiast dzisiaj, po zakończeniu egzaminu, o godzinie 14:00, Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje tegoroczny arkusz egzaminacyjny.

 

 

MATURA 2022 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2022

terminy matury 2022

wyniki matury 2022

przedmioty obowiązkowe 2022

przedmioty dodatkowe 2022

jakie przedmioty zdawać na studia 2022

warunki zdania matury 2022

deklaracje maturalne 2022

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2022

matura poprawkowa 2022

zmiany na maturze 2022

studia 2022

zmiany na maturze 2023

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia