Budownictwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Budownictwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Budownictwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku na kierunku

budownictwo

Odkryj budownictwo w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Budownictwo studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku budownictwo w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

W Trójmieście budownictwo możesz studiować w ramach kierunku 1 uczelni publicznej: Politechnice Gdańskiej (PG) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Studia w Trójmieście na kierunku budownictwo przeznaczone są dla osób, które mają predyspozycje rysunkowe i manualne, a także interesują się nowościami technicznymi. Studia inżynierskie umożliwią Ci zdobycie najważniejszych umiejętności i wszechstronnej wiedzy, która będzie potrzebna w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku budownictwo w Trójmieście: budownictwo wodne i morskie, geotechnika, inżynieria transportowa, konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i zarządzanie w budownictwie.

Absolwenci pracują w przemyśle materiałów budowlanych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, która powiązana jest z budownictwem i architekturą. Będziesz mógł/mogła zajmować się nadzorem budowlanym lub produkcją materiałów budowlanych, a także będziesz kierować wykonawstwem obiektów budowlanych oraz zajmiesz się projektowaniem obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej.

 

W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku budownictwo w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane było przez ponad 12,5 tys. kandydatów. W Trójmieście najwięcej kandydatów (ponad 800 osób) chciało studiować budownictwo w Politechnice Gdańskiej. 

Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCena za pierwszy rok studiów wynosi około 5100 zł. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Trójmieście?

Jak wygląda rekrutacja na Budownictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Za proces kwalifikacji odpowiada, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, w którym kandydaci muszą pochwalić się jak najlepszymi wynikami np. z matematyki i fizyki.

Warto szczegółowo upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni. Szczegółowych informacji szukaj na stronie internetowej placówki, którą chciałbyś obrać za miejsce zdobywania wyższego wykształcenia kierunkowego.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

Wymagania na Budownictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie nie należą do najmniejszych, ale jest to podyktowane także bogatym programem nauczania, z którym należy zmierzyć się w toku nauki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Trójmieście

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że Budownictwo to jedna z najważniejszych dziedzin, potrzebna ludziom w każdym miejscu na świecie. Od zarania dziejów ludzie budowali prowizoryczne schronienia, mające zapewnić im ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi, dzikimi zwierzętami i najazdami wrogich plemion. Wraz z upływem czasu i rozwojem cywilizacji, tworzone budowle były coraz bardziej okazałe i pełniły znacznie więcej użytecznych funkcji.

Obecnie nikt nie wyobraża sobie perspektywy zamieszkania w domu, który nie spełnia podstawowych wymogów odnośnie bezpieczeństwa, jest funkcjonalny, zapewnia mieszkańcom dostęp do wszystkich mediów, a dodatkowo wyróżnia się na tle innych innowacyjnym designem, podziwianym przez większość sąsiadów.

Dlatego Budownictwo obecnie to nie tylko dziedzina czysto techniczna, inżynierska, w której liczą się wyłącznie pragmatyczne umiejętności zagospodarowania terenu pod budowę, to również wizjonerskie spojrzenie na stylistykę poszczególnych materiałów, doskonałe w nich rozeznanie i umiejętność wprowadzenia w życie nawet najbardziej wymagających wizji wszystkich klientów.

Budownictwo to także dynamicznie rozwijająca się dyscyplina, o systematyczne ulepszanie której dbają wykwalifikowani specjaliści. Nic dziwnego, że zainteresowanie przyszłych studentów podjęciem studiów na tym kierunku ciągle rośnie. Aby takim specjalistą się stać należy pozyskać solidną, szeroką wiedzę, zamkniętą w jednym interdyscyplinarnym kierunku kształcenia.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Budownictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zakłada naukę projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Studenci mogą wybierać spośród wielu profili kształcenia, ukierunkowanych na konkretny obszar dziedziny; od budowy dróg i autostrad, przez budownictwo wodne i morskie, po konstrukcje mostowe. Dlatego też ukończenie studiów na tym kierunku da ci gwarancję posiadania szeregu kompetencji, pożądanych przez pracodawców na współczesnym rynku pracy.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku budownictwo w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Żeby odnieść sukces w dowolnej dziedzinie nauki i gospodarki, należy włożyć wiele pracy w przyswojenie koniecznych zagadnień kierunkowych. To jednak nie wszystko – mimo najcięższych trudów, nie każdemu nauka przyjdzie z łatwością. Dlatego aby zostać absolwentem Budownictwa, który z dużym prawdopodobieństwem odniesie sukces w życiu zawodowym, należy spełnić kilka podstawowych wymagań.

Posiadasz otwarty umysł, gotowy do pomieszczenia ogromu zagadnień z dziedziny nauk ścisłych? Chciałbyś stać się częścią wykwalifikowanego grona pracowników, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców tworzonego budynku? Wizja przyswajania wiedzy chemicznej i fizycznej nie przysparza cię o zawrót głowy? Twierdząca odpowiedź na przynajmniej jedno pytanie czyni cię potencjalnie idealnym kandydatem na studia inżynierskie na kierunku Budownictwo w Trójmieście!

Jeśli po zapoznaniu się z poprzednimi akapitami jesteś jeszcze bardziej utwierdzony w tym, że Budownictwo jest kierunkiem dla ciebie, a ponadto chciałbyś dowiedzieć się nieco więcej o programie nauczania i ogólnym wyglądzie tego kierunku, poniższa treść powinna okazać się dla ciebie wartościowa.

Budownictwo, jak zdecydowaną większość istniejących kierunków studiów, można podjąć stacjonarnie oraz niestacjonarnie. Jeżeli zależy ci na zdobywaniu wyższego wykształcenia poprzez uczęszczanie na zajęcia i wykłady przez pięć dni roboczych oraz niestraszna ci konkurencja, powinieneś wybrać pierwszą z wymienionych możliwości.

Studia niestacjonarne posiadają ogromną zaletę w postaci skoncentrowania czasu poświęconego na zdobywanie wiedzy jedynie do dwóch dni, a dokładniej weekendu. Pozostały czas możesz wykorzystać jak tylko ci się podoba. Oczywiście są też gorsze strony tej opcji – podjęcie studiów wieczorowych będzie wiązało się z wnoszeniem systematycznych opłat.

 

4. Program studiów i przedmioty

Niezależnie od tego, jaki tryb i rodzaj studiów wybierzesz, jako absolwent będziesz posiadał całą gamę niezbędnych do podjęcia pracy, zgodnej z kierunkiem kształcenia, umiejętności, uzupełnionych o solidną dawkę podstaw teoretycznych.

Przedmioty, które prawdopodobnie napotkasz na drodze swoich zmagań z Budownictwem, to:

 • Techniki informatyczne
 • Technologia i organizacja robót budowlanych
 • Ekonomika budownictwa
Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Trójmieście

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Trójmieście

Studia na kierunku budownictwo w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Trójmieście można podzielić na jednolite magisterskie, czyli takie, których ukończenie będzie wiązało się z regularnym zdobywaniem wiedzy przez pięć lat oraz niejednolite, które dzielą się na dwa uzupełniające się etapy.

Budownictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie należy do tego drugiego, znacznie szerszego zbioru wszystkich kierunków. W praktyce oznacza to, że student pierwszego stopnia na ukończenie swoich edukacyjnych zmagań będzie musiał zagospodarować trzy i pół roku lub cztery lata.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia, które w znacznym stopniu poszerzą i wzbogacą posiadaną już wiedzę, trzeba będzie poświęcić jedynie półtora roku lub dwa lata swojego czasu.

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Trójmieście?

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Trójmieście?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu opisywanego kierunku studiów? Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Budownictwo za główny cel stawiają sobie uposażenie wszystkich studentów w taką wiedzę i umiejętności, które w jak najlepszy sposób odpowiedzą na zapotrzebowanie pracodawców na dzisiejszym, niezwykle wymagającym rynku pracy.

Dlatego niezależnie od wybranej uczelni w Trójmieście, jako absolwent Budownictwa z pewnością będziesz mógł pochwalić się życiem zawodowym i zarobkami, jakich pozazdrościłaby ci prawdopodobnie znaczna część społeczeństwa.

Najodważniejszą i jednocześnie najlepiej opłacalną drogą zawodową, jaką można kroczyć po ukończeniu Budownictwa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, będzie założenie własnej działalności gospodarczej, opierającej swoje funkcjonowanie na dowolnym sektorze ściśle związanym z Budownictwem. Jeśli zdecydujesz się na tę opcję, pamiętaj, że bez pomysłu na siebie i pewnej dozy talentu do zarządzania, ciężko będzie ci odnieść większy sukces.

Za pierwszą pracę ściśle związaną z ukończonym kierunkiem kształcenia, absolwenci najczęściej wybierają względnie bezpieczną opcję, pozwalającą przede wszystkim na zdobycie niezwykle cennego doświadczenia, które zostanie docenione przez pracodawców szukających kandydatów na pracowników wyższego szczebla.

Jedną z opcji będzie zatrudnienie w biurach projektowych, gdzie wykorzystasz nie tylko całą gamę umiejętności praktycznych z obszaru kierunku kształcenia, ale również przekonasz się o tym, jak ważne w codziennym życiu są wysokie kompetencje interpersonalne – konieczność podjęcia współpracy ze sztabem architektów i podwykonawców powinna je wzbogacić.

Ponadto każdy z absolwentów będzie miał okazję postarać się o różnorakie stanowiska, zależne w głównej mierze od doświadczenia i osobistych dążeń, w następujących miejscach:

 • firmach wykonawczych,
 • nadzorze budowlanym,
 • produkcji materiałów budowlanych,
 • instytutach naukowo- badawczych.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Budownictwo?

Absolwenci kierunku studiów Budownictwo zazwyczaj wybierają pracę w firmach budowlanych, biurach projektowych oraz nadzorze budowlanym. Niektórzy również zakładają własne działalności z zakresu usług budowlanych lub produkcji materiałów budowlanych. Najczęściej wybieranymi zawodami są m.in. inżynier budowlany, projektant konstrukcji budowlanych oraz kierownik budowy. Ile średnio zarabiają miesięcznie i za co są odpowiedzialni na co dzień?

 

Inżynier budowlany

Inżynier budowlany może znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, przedsiębiorstwach oraz firmach budowlanych. Odpowiada on za przegotowanie budowy, zorganizowanie pracowników, a także opracowanie ich grafików. Inżynier budowlany odpowiada również za rozłożenie harmonogramu prac i poszczególnych etapów budowy. W trakcie prac kontroluje ich przebieg i czy są wykonywane zgodnie z zasadami prawa budowlanego oraz BHP. Do zadań inżyniera budowlanego można jeszcze zaliczyć zarządzanie pracą podległych mu pracowników. Mediana zarobków inżyniera budowlanego wynosi około 5360 zł brutto miesięcznie.

 

Projektant konstrukcji budowlanych

Projektant konstrukcji budowlanych może podejmować pracę m.in. w biurach projektowych lub przedsiębiorstwach. Zajmuje się opracowaniem planu budowy oraz przygotowaniem niezbędnych materiałów, narzędzi i maszyn, które wykorzystywane są na budowie. Projektant konstrukcji budowalnych odpowiada również za wybór materiałów, które muszą być dobre jakościowo i bezpieczne, aby spełniały wymogi prawa budowlanego, a co najważniejsze były bezpieczne. Mediana zarobków projektanta konstrukcji budowlanych wynosi około 4000 zł brutto miesięcznie.

 

Kierownik budowy

Kierownik budowy pracuje w firmach budowlanych, jednak większość czasu może spędzać na budowie, nadzorując wykonywane prace. Odpowiada za zapewnienie warunków BHP na miejscu budowy, aby była ona bezpieczna dla pracowników oraz przechodniów, jeśli prace budowlane trwają przy drodze. Kierownik budowy odpowiada również, za wykonanie budynku zgodnie z prawem budowlanym Mediana zarobków kierownika budowy wynosi 8320 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Gdańskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Gdańska oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PG. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5100 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Trójmieście

Na całokształt wiedzy, jaką należy posiąść tuż przed aplikacją na wybrany kierunek studiów, składa się między innymi regulamin danego kierunku studiów. Dlatego zanim zdecydujesz się na podjęcie studiów na kierunku Budownictwo, powinieneś nieco wiedzieć o samej procedurze rekrutacyjnej, ustalonej przez uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

 

Proces rekrutacji

Całokształt rekrutacji na większość kierunków studiów w Trójmieście przebiega dwuetapowo i nie jest niczym skomplikowanym. Jako że Budownictwo należy do kanonu nauk technicznych, przedmiotami wiodącymi, a więc takimi, które warto zdawać na rozszerzonej maturze, będą matematyka, fizyka oraz język obcy nowożytny. Po otrzymaniu wyników z tych właśnie przedmiotów lub zapoznaniu się z ocenami na świadectwie ukończenia studiów pierwszego stopnia, będziesz mógł przejść do dalszej części procedury aplikacyjnej.

Szczęśliwcy, którym uda się odnieść sukces na szczeblu ogólnopolskim podczas zmagań z olimpiadą przedmiotową, otrzymają odgórnie wstęp na dowolnie wybrany kierunek studiów, w którego kanonie znajduje się przedmiot ich wyspecjalizowania.

Pierwszym krokiem, który z pewnością przybliży cię do zasilenia grona studentów tego prestiżowego kierunku, będzie zgłoszenie swojej kandydatury za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej, formularza. Przed tobą najtrudniejsza część – oczekiwanie na udostępnienie list przyjętych.

 

Potrzebne dokumenty

Jeśli dostąpisz zaszczytu możliwości ujrzenia swojego nazwiska na liście przyjętych na studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w Trójmieście, powinieneś udać się do fotografa i poprosić o wykonanie zdjęcia o wymiarach 35X45mm. Ponadto powinieneś dostarczyć swoje świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz dowód osobisty.

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

budownictwo studia

studia architektura i budownictwo w Trójmieście

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Trójmieście?

Okres kwalifikacyjny na studia bywa niełatwy i skomplikowany. Po wyborze kierunku kształcenia, należy zastanowić się w którym mieście chcemy podjąć studia? Wśród wielu pytań, jakie zadają kandydaci na studia, powinno pojawić się następujące: Jakie ma kierunek Budownictwo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Krzysztof, student pierwszego roku Budownictwa w Trójmieście, mówi:

„Wybieranie przez mnie studiów to była ciągła batalia z samym sobą. Porównywałem, pytałem, sprawdzałem. Ostatecznie wybór padł na Budownictwo. Chociaż tak naprawdę dopiero niedawno zacząłem ten kierunek, już wiem, że był to strzał w dziesiątkę. Zdecydowałem się studiować w Gdańsku. Tutaj otrzymałem wiele możliwości, wiele dróg, którymi mogłem pójść. Nie żałuję. A nawet polecam.”   

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Gdańsku | gdyni | sopocie

Kierunki architektura i budownictwo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia