Technologia chemiczna - Wrocław

Studia we Wrocławiu

technologia chemiczna

Odkryj kierunek technologia chemiczna we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

25.07.2022

Technologia chemiczna studia Wrocław 2022 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku technologia chemiczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku technologia chemiczna w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku technologia chemiczna w mieście Wrocławiu rozpocznie się 16 maja 2022 r. i potrwa do 13 września 2022 r. | Technologia chemiczna Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Technologia chemiczna - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek technologia chemiczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Technologia chemiczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku lub 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek technologia chemiczna?

Jeśli rozważasz studia inżynierskie w zakresie technologii chemicznej, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Pamiętaj, że w zależności od poziomu i trybu kształcenia wymogi kwalifikacyjne mogą być inne. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Technologia chemiczna w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA WE WROCŁAWIU?

Technologia chemiczna to nowoczesny kierunek interdyscyplinarny, którego program studiów stawia na praktyczność. Ci, którzy zdecydują się na kształcenie w tym zakresie, będą mieli okazję zajmować się projektowaniem i eksploatacją instalacji w przemyśle chemicznym.

W trakcie zdobywanej edukacji nauczysz się wytwarzać różnego rodzaju produkty chemiczne takie jak nawozy sztuczne, tworzywa polimerowe, paliwa, kosmetyki, barwniki, a także produkty codziennego użytku, chociażby detergenty.

Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Wszechstronne wykształcenie obejmuje również ekonomikę procesów produkcyjnych, jakość produktów i ochronę środowiska w przemyśle chemicznym, a nawet zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Technologia chemiczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunek technologia chemiczna możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów) lub cztery lata (studia inżynierskie niestacjonarne). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia. Zajęcia w ich zakresie odbywają się w trakcie trzech semestrów (półtora roku) lub czterech semestrów (studia magisterskie niestacjonarne).

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W kompleksowo opracowanym programie studiów technologii chemicznej znajdziesz takie przedmioty, jak na przykład: termodynamika chemiczna i techniczna, elektronika i elektrotechnika, miernictwo i automatyka, podstawy chemii fizycznej, technologia chemiczna ­– surowce i procesy przemysłu nieorganicznego.

Na studentów czeka szeroka oferta specjalizacyjna, która ułatwia sprecyzowanie przyszłej ścieżki kariery. Oznacza to, że prócz przedmiotów ogólnych i podstawowych musisz zaliczyć także zajęcia kierunkowe i specjalnościowe.

Będziesz miał/a okazję poznać metody analityczne, zasady projektowania urządzeń i procesów technologicznych, a także wykształcisz potrzebne umiejętności, potrzebne do zarządzania przedsiębiorstwem branży chemicznej, a co za tym idzie, nauczysz się planowania strategicznego w zakładzie przemysłu chemicznego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Technologia chemiczna trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

 

Technologia chemiczna w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia 1,5 roku lub 2 lata magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA WE WROCŁAWIU?

Absolwenci technologii chemicznej są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie, a współczesny rynek pracy daje im bardzo wiele możliwości znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku technologia chemiczna:

 • firmy bazujące na procesach chemicznych i biochemicznych
 • samodzielna działalność gospodarcza w branży chemicznej
 • zarządzanie, marketing produkcyjny
 • zakłady przemysłu chemicznego
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • branża farmaceutyczna, kosmetyczna, spożywcza
 • laboratoria analityczne i kontroli jakości

Absolwenci zajmują się kierowaniem i nadzorem eksploatacji instalacji chemicznych, a także technologiami chemicznymi, które są ukierunkowane na ochronę środowiska. Możesz projektować i unowocześniać stosowane technologie i produkty, a także działać w zakresie laboratoryjnej kontroli przebiegu procesu technologicznego.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek technologia chemiczna we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Technologia chemiczna Wrocław studia i stopnia

Technologia chemiczna Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Technologia chemiczna Wrocław studia stacjonarne

Technologia chemiczna Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku technologia chemiczna w Mieście wrocławiu

Kierunki chemiczne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia