Filologia germańska - Wrocław

Studia we Wrocławiu

filologia germańska

Odkryj kierunek filologia germańska we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

20.02.2023

Filologia germańska studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku filologia germańska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku filologia germańska w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia germańska w mieście Wrocławiu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Filologia germańska Wrocław - terminy rekrutacji >

Uczelnie

We Wrocławiu filologię germańską możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Filologiczny UWR) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

czytaj dalej wszystko o Filologia germańska - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek FILOLOGIA GERMAŃSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uczelnie, gdzie filologia germańska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia germańska?

Jeśli rozważasz studia filologiczne we Wrocławiu w ramach kierunku filologia germańska, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto zainteresować się nimi wcześniej, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Kandydatów na kierunki filologiczne może czekać rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym. Pamiętaj, że wymagania rekrutacyjne zmieniają się w zależności od trybu i poziomu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia germańska w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA WE WROCŁAWIU?

Filologia germańska to kierunek dla osób, które żywo interesują się kulturą krajów niemieckojęzycznych i chcą uczyć się języka niemieckiego. Odnajdą się tutaj zarówno Ci, którzy język już znają, jak i Ci, którzy dopiero zaczną z nim swoją przygodę.

Dwa komplementarne cykle kształcenia ułatwią zdobycie wiedzy z zakresu języka, literatury, kultury krajów niemieckojęzycznych. Interdyscyplinarne kształcenie, a przede wszystkim praktyczne umiejętności ułatwią wykorzystywanie języka i wiedzy o nim nie tylko w pracy zawodowej, ale także w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym.

Studenci po ukończeniu całego procesu edukacji będą władać językiem niemieckim na poziomie C1-2 wg wymagań Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także drugim językiem obcym na poziomie B2.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologia germańska możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Filologię germańską we Wrocławiu możesz studiować na pierwszym lub drugim stopniu. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia magisterskie mają charakter uzupełniający; trwają dwa lata (cztery semestry).

Kierunki filologiczne możesz studiować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Filologia germańska to idealny kierunek studiów dla osób, które szczycą się predyspozycjami językowymi i interesują się językiem, kulturą i literaturą krajów niemieckojęzycznych.

Kompleksowo opracowany program kształcenia umożliwi Ci zdobycie potrzebnej wiedzy i praktycznych umiejętności. Wśród szczególnie popularnych zajęć znajdziemy na przykład: historię literatury niemieckiej: średniowiecze, barok, oświecenie, fonetykę i fonologię: system spółgłoskowy, gramatykę – morfologia: słowotwórstwo, nominalne i nieodmienne części mowy, kulturę krajów niemieckojęzycznych i Śląska i wiele innych.

Przyszli filolodzy zdobywają odpowiednie umiejętności odnoszące się do tłumaczeń ustnych, pisemnych, audiowizualnych. Rozwijają kompetencje językowe w zakresie języka niemieckiego na poziomie biegłości C1/C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także potrafią płynnie posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Filologia germańska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia germańska w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA WE WROCŁAWIU?

Studia filologiczne są jednymi z najpopularniejszych wśród kierunków humanistycznych. Współcześni pracodawcy poszukują poliglotów, którzy odnajdą się nie tylko na krajowym, ale również na międzynarodowym rynku pracy.

Praktyczna znajomość języków obcych pozwala na swobodną komunikację, formułowanie i tłumaczenie wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także użytkowanie tekstów naukowych, literackich i potocznych języka.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia germańska:

 • wydawnictwa
 • media
 • instytucje kultury
 • branża marketingowa
 • branża turystyczna
 • branża handlowa
 • branża fitness

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach krajowych i UE oraz w jednostkach administracji publicznej, które są nastawione na współpracę międzynarodową i rozwój kultury. Są przygotowywani do podejmowania dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia, na studiach podyplomowych, a także w Szkołach Doktorskich.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia germańska we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia germańska Wrocław studia i stopnia

Filologia germańska Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia germańska Wrocław studia stacjonarne

Filologia germańska Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia germańska w Mieście wrocławiu

Kierunki filologiczne w mieście Wrocławiu

filologia
judaistyka
slawistyka
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia