Kierunek lekarski - Kraków

Kierunek lekarski - Kraków

Kierunek lekarski - Kraków
Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Kierunek Lekarski studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku lekarskim w Warszawie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu zawodowego - lekarz.

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | Kierunek lekarski (medycyna) Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Lekarski UJ) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.
 
Terminy rekrutacji
Rekrutacja w uczelniach, które kształcą na kierunku lekarskim w Krakowie rozpocznie się 16 maja 2022 r. (Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego) oraz 1 czerwca 2022 r. (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Harmonogram rekrutacji >
 
Opis kierunku
Studenci kierunku lekarskiego rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, biologicznych oraz chemicznych. Ponadto nauczą się udzielania pierwszej pomocy, diagnostyki oraz wdrażania odpowiedniej terapii. W ramach kształcenia rozwiną kompetencje miękkie i nauczą się współpracy z pacjentem i jego bliskimi.

Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).

Wśród krakowskich uczelni publicznych kierunek lekarski znałazł się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ponad 1,8 tys. zgłoszeń).

 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 38000 zł do 48000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Krakowie >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów i odbyciu stażu podyplomowego można przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego zdanie umożliwia ubieganie się o prawo do wykonywania zawodu lekarza. Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych, firmach farmaceutycznych oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

 

Studia medyczne w Krakowie na kierunku lekarskim są wyjątkowo wymagające. Kandydaci już na poziomie rekrutacji powinni zaprezentować jak najbardziej wszechstronne umiejętności. Liczba miejsc jest na ogół bardzo ogranicza, a chętnych bardzo dużo. Zatem to wiedza jest w tej rozgrywce najbardziej konkurencyjnym towarem.
Aby mieć szansę na zasilenie list osób przyjętych, to podczas egzaminu maturalnego musisz obligatoryjnie zdawać przedmioty takie jak: biologia, chemia i matematyka. Pamiętaj o tym, że zdawanie tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym może być jednym gwarantem, że osiągniesz sukces podczas procedury rekrutacyjnej.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Krakowie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Krakowie

Studia na kierunku lekarskim można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na jednej krakowskiej uczelni publicznej – Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ponadto kierunek lekarski w trybie stacjonarnym oferuje także jedna uczelnia niepubliczna w Krakowie – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Krakowie

Bezpłatną naukę na kierunku lekarskim oferuje jedna uczelnia publiczna w Krakowie – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Taką naukę można podjąć tylko w trybie stacjonarnym.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarne studia na kierunku lekarskim oferuje tylko jedna uczelnia publiczna w Krakowie – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Dowiedz się więcej kierunek lekarski w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Krakowie

Niestacjonarne studia w Krakowie na kierunku lekarskim są płatne, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 35000 zł. ceny - kierunek lekarski Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety żadna z krakowskich szkół wyższych nie oferuje kandydatom na studia na kierunku lekarskim możliwości bezpłatnej nauki w trybie niestacjonarnym.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Krakowie?

 

Powiedzenie, że studia na kierunku lekarskim są łatwe, to zdecydowanie zbyt mało. To studia, które wymagają poświecenia i wiele czasu bardzo intensywnej nauki. Nauka w trybie stacjonarnym może stanowić pewne ułatwienie dla studentów, którzy spotykają się regularnie na zajęciach podczas trwania tygodnia i nie muszą uiszczać żadnych opłat za czesne.

Jednak w ofercie krakowskich uczelni jest także możliwość podjęcia nauki na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym. To dobre rozwiązanie dla tych osób, które marzą o studiach, ale trzeba jednak pamiętać, że studia niestacjonarne są płatne.

 

 

1. Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku lekarskim to prawdziwe wyzwanie. Oznacza to, że nauka na tym kierunku nie jest dedykowana dla wszystkich osób, które kończą szkoły średnie. Podjęcie studiów na kierunku lekarskim musi wiązać się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Dziś lekarze są jedną z tych grup zawodowych, które cieszą się największym zaufaniem społecznym, bowiem to oni wspierają nasze zdrowie, dają pomoc w chorobie i towarzyszą nam w rekonwalescencji.
To lekarze w dużej mierze przyczyniają się do poprawy funkcjonowania społeczeństw. Marzysz, aby zostać jednym z nich? Bycie wrażliwym na los innych ludzi to jednak jeszcze zbyt mało, by podjąć studia lekarskie. Aby zasilić listy osób przyjętych, musisz posiadać przede wszystkim rozległą wiedzę z zakresu biologii i fizyki, którą będziesz poszerzać już do końca życia. Zatem już dziś przeanalizuj wszystkie plusy i minusy rozpoczęcia nauki na kierunku lekarskim, by w przyszłości uniknąć potencjalnych rozczarowań.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku lekarskim w Krakowie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

 

3. Gdzie studiować
Uczelnie w Krakowie oczywiście mają w swojej ofercie studia lekarskie, jednak nie jest ona aż tak bogata, jak w przypadku innych kierunków studiów. Oznacza to, że tylko najlepsze ośrodki akademickie podjęły się kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy, a to będzie świadczyć o jakości świadczonych przez nich usług medycznych.
Zatem studia na kierunku lekarskim w Krakowie możesz rozpocząć oczywiście na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Programy kształcenia tych uczelni mogą się nieznacznie różnić, jednak ich naczelną ideą jest wykształcenie jak najlepszych profesjonalistów.

4. Praca po studiach
W Polsce wciąż potrzebni są specjaliści z zakresu ochrony zdrowia, zatem absolwenci kierunku lekarskiego nie muszą się martwić o zatrudnienie – zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Na absolwentów krakowskich uczelni czeka praca w różnego rodzaju placówkach podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej, w szpitalach i klinikach, placówkach sanitarno-epidemiologicznych, czy instytucjach badawczych.
Absolwenci kierunku lekarskiego posiadają specjalistyczną wiedzę, która pozwoli im stabilny rozwój kariery zawodowej. Jednak wiedza i umiejętności przyszłych lekarzy to nie wszystko. Każdy, kto decyduje się na rozpoczęcie studiów na tym kierunku, musi cechować się dużą wrażliwością, empatią i otwartością i zdolnością do jasnej komunikacji.
 

5. Program kształcenia i przedmioty

Program kształcenia na studiach na kierunku lekarskim ma bardzo rozbudowany charakter. Studenci muszą zapoznać z wieloma aspektami medycyny ogólnej i fizjologii człowieka, tak by później wykorzystywać tę wiedzę podczas nauki specjalizacyjnej. 

 

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

To tylko przykłady podstawowych przedmiotów, bez których nie byłaby możliwa dalsza nauka różnych dziedzin medycyny. Studenci kierunku lekarskiego będą bowiem sukcesywnie poznawać zagadnienia związane z chirurgią, neurologią, kardiologią, ortopedią itd. Absolwent kierunku lekarskiego musi mieć wszechstronną wiedzę, która będzie stanowić o jego profesjonalizmie.

Studia w Krakowie nie wiążą się jedynie z uczęszczaniem na wykłady i przyswajaniem suchej wiedzy. Studenci uczestniczyć będą w szeregu ćwiczeń praktycznych i laboratoriów, które kształcić będą ich specjalistyczne umiejętności medyczne.

Absolwent kierunku lekarskiego to osoba, której wiedza i umiejętności stanowią trzon wykształcenia. Jednak profesjonalni lekarze powinni dysponować także szeregiem kompetencji miękkich związanych z jak najlepszą komunikacją z resztą personelu medycznego, pacjentem i jego najbliższym otoczeniem.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Krakowie?

Studia na kierunku lekarskim w Krakowie trwają 6 lat (studia jednolite).

Studia w Krakowie na kierunku lekarskim należą do niewielkiego grona kierunków jednostopniowych. Dzieje się dlatego, że pierwsze trzy lata nauki mają charakter ogólny i studenci nie posiadają wtedy jeszcze odpowiednich kwalifikacji, by rozpocząć studia w zawodzie. Kolejną cechą różniącą studia lekarskie od innych kierunków studiów jest to, że trwają one o rok dłużej.

Oznacza to w praktyce, że na kierunku lekarskim będziesz się kształcić przez 6 lat. Zakończenie nauki wiążę się z przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Lekarskiego. Uzyskanie na nim pomyślnych wyników sprawi, że będziesz mógł w pełni rozwijać swoją karierę zawodową.

Kierunek lekarski (medycyna) w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 6 lat lekarz
Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Krakowie?

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Krakowie?

Zanim absolwenci kierunku lekarskiego przystąpią do pracy, muszą najpierw otrzymać pozytywne wyniki z Państwowego Egzaminu Lekarskiego. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, mogą oni już w pełni rozwijać swoją karierę zawodową. Lekarze stanowią jedną z najbardziej prestiżowych grup zawodowych. Swoją pracę mogą oni podjąć zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej – wszystko to dzięki internacjonalistycznym modelom kształcenia i intensywnej nauce języka obcego. Studia w Krakowie to gwarant rzetelnej wiedzy, która w przyszłości przełoży się na stabilną pracę.
Absolwenci kierunku lekarskiego mogą rozwijać swoją karierę w różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowia – mogą tam zdobywać oni niezwykle cenne doświadczenie. Będą to podstawowe i specjalistyczne poradnie, prywatne praktyki lekarskie, klinki oraz szpitale. Każdy z absolwentów może dalej rozwijać swoje kształcenie w różnego rodzaju instytucjach badawczo-rozwojowych. To idealne miejsca dla osób, które chciałby prowadzić różnego rodzaju badania, ściśle związane z medyczną i dyscyplinami jej pokrewnymi.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 240 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJ oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 38000 zł do 48000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Krakowie

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Kierunek lekarski studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Kierunek lekarski studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Kierunek lekarski  studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie
 
Kierunek lekarski studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Krakowie
 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona. Uczelnie przyjmują kandydatów w ramach postępowania kwalifikacyjnego, w którego trakcie tworzona jest lista rankingowa, będąca podstawą do przyjęcia lub odrzucenia kandydata.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 240

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą płacić za możliwość uczenia się. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych uczelni publicznych oraz studentów prywatnych szkół wyższych, którzy zazwyczaj za studia muszą zazwyczaj zapłacić.

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 48000 zł
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 38000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunki kandydaci mogą poznać dzięki informacjom publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych oraz liczby punktów uzyskanych przez kandydatów publikowane są w prywatnych profilach w określonym przez uczelnię terminie.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na wybrane kierunki kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w siedzibie uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Preferowana forma doręczenia kompletu dokumentów może być inna dla każdej szkoły wyższej, dlatego warto zapoznać się z indywidualnymi wymogami rekrutacyjnymi poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Wyniki rekrutacji na studia uczelnie indywidualnie publikują w prywatnych profilach kandydatów w systemach IRK oraz ERK. Informacje te dotyczą nie tylko tego, czy dany kandydat zakwalifikował się na wybrany kierunek, ale również liczby zdobytych przez niego punktów i zajmowanego przez niego miejsca rankingowego.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Lekarski UJ) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek lekarski w Krakowie?

Lekarze to jedna z tych grup zawodowych, która cieszy się wyjątkowym zaufaniem społecznym i prestiżem. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu tych studiów tylko ze względu na te aspekty, to zastanów się, czy w istocie chcesz poświęcić dla tego całe swoje życie.

Zawód lekarza powinien być wybierany przede wszystkim na wewnętrzne poczucie powołania – jeżeli nie dostrzegasz go u siebie, to nie będą to studia stworzone dla ciebie. Dodatkowo studia medyczne są niezwykle angażujące intelektualnie. Zatem, aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka biologii, chemii i matematyki nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy zawsze fascynowało cię funkcjonowanie ludzkiego organizmu?
 • Czy chciałbyś realizować się w prestiżowym zawodzie, który jednocześnie wymaga ogromnego poświęcenia i zaangażowania?
 • Czy potrafisz działać pod presją i nie boisz się zawodowych wyzwań?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz twierdząco na te pytania (a zwłaszcza na pierwsze!) to znaczy, że studia na kierunku lekarskim są dla ciebie stworzone. Twoją podstawową bronią podczas procedury rekrutacyjnej są wyłącznie wyniki z egzaminu maturalnego.

To na ich podstawie tworzone są listy osób przyjętych, na których widnieją oczywiście nazwiska tylko najlepszych kandydatów. Zatem, aby stać się jednym z nich, przygotowania do matury musisz zacząć już dziś. Jakie przedmioty powinny znaleźć się w kręgu twoich zainteresowań? Obligatoryjnie musisz zdawać:

 • biologię;
 • chemię;
 • matematykę.

 

W przypadku studiów na kierunku lekarskim w Krakowie wymagania są bardzo jasno sprecyzowane. Wszystkie te przedmioty mają taką samą wagę, co oznacza, że mają takie samo znaczenie rekrutacyjne. Jeżeli nauka nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu i lubisz poszerzać swoją wiedzę, to dobrym rozwiązaniem może być udział w olimpiadzie przedmiotowej. Laureaci i finaliści na tego typu konkursów znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku lekarskim rozważ takie olimpiady jak:

 • Olimpiada Biologiczna, Chemiczna lub Matematyczna;
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.

 

Ostatni etap rekrutacji jest również bardzo ważny, ponieważ wiąże się z terminowym składaniem wszystkich dokumentów. Na ogół w pierwszej kolejności musisz dostarczyć teczkę, w której znajdą się zdjęcia do legitymacji, skany dowodu osobistego oraz świadectwo maturalne. W przypadku studiów medycznych bardzo ważne jest także terminowe wykonanie badań oraz opinia wydana przez lekarza medycyny pracy, który określa, czy jesteś zdolny do wykonywania tego trudnego zawodu. Nie zaniedbaj wszystkich tych elementów!

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

kierunek lekarski studia

studia medyczne w Krakowie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku lekarskim w Krakowie - zaoczne (niestacjonarne)

Uczelnie w Krakowie w swojej ofercie mają wiele kierunków studiów, które można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Podobnie jest z kierunkami medycznymi. Jeżeli więc chciałbyś połączyć naukę z pracą zawodową, a kwestie finansowe nie są dla Ciebie znaczącą przeszkodą, to kierunek lekarski w formie niestacjonarnej będzie dla Ciebie najlepszym wyborem.

Program studiów medycznych zakłada zarówno kształcenie teoretyczne, jak i praktyczne. Studenci, którzy zdecydują się aplikować na kierunek lekarski będą mogli korzystać z bogatej oferty zajęć, wykładów oraz warsztatów praktycznych. Ich tematyka będzie oscylować głównie wokół nauk medycznych, biologicznych, chemicznych oraz ścisłych. 

Oprócz bloku podstawowego, plan kształcenia zakłada także realizacje zajęć fakultatywnych, dzięki którym będziesz mógł rozwinąć swoja zainteresowania oraz wiedzę. Co więcej, wzbogacisz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię medyczną, co zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym, w którym wykształcenie medyczne jest wysoko cenione. Jako że studia medyczne w Poznaniu duży nacisk kładą na kształcenie kompetencji praktycznych, to po każdym roku studiów przewidziano praktyki lekarskie, które zrealizujesz na wybrany oddziale. Wszystkie aktualne informacje dotyczące praktyk oraz programu kształcenia znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

dowiedz się więcej na temat kierunku lekarskiego studia nieastacjonarne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku lekarskim w Krakowie?

Kierunek lekarski można realizować w dwóch trybach, stacjonarnym i niestacjonarnym. Wybór studiów zaocznych wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiednich opłat, których wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnej uczelni. Ostateczna kwota jest zależna od wielu czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych i na przestrzeni czasu może ulec zmianie. Dlatego też niezwykle istotne jest, abyś przed przystąpieniem do rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem opłat oraz wszystkimi aktualnościami dostępnymi na stronach internetowych uczelni. Ośrodki akademickie często przygotowują także szeroki wachlarz promocji i zniżek, które mogą znacząco wpłynąć na ostateczną wysokość czesnego.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku lekarskim - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie to nie tylko prestiż, ale i ciężka praca.
 
Wie o tym Patrycja, studentka piątego roku:

Czas spędzony na nauce, nieprzespane noce, stres związany z trudnymi egzaminami... Zdecydowanie studia lekarskie nie są łatwe. Jednak ja od zawsze wiedziałam, że nie wyobrażam sobie siebie w innym miejscu. Chcę profesjonalnie pomagać ludziom i wiem, że trudy nauki przybliżą mnie do realizacji tych marzeń.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Kraków studia jednolite magisterskie


Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski